Re: Accessibility implications of the new copyright law

2006-09-17 חוט Shai Berger
Omer Zak wrote: ברצוני לנצל הזדמנות זו כדי לוודא שהצעת החוק החדשה, לכשתגובש, תתן מענה נאות לנקודות הבאות הדרושות להנגשת יצירות לאנשים עם מוגבלויות: 1. שעתוק ספר לגירסא בכתיב ברייל או להקלטה של קריינות של הספר - חייבת להמשיך להיחשב כשימוש הוגן ביצירה כתובה מוגנת. מי שזוכר את פרשת Sklyarov

Re: קריאה להצעות: ר יכוז תחזוקת שרת המק ור

2006-09-17 חוט Shachar Shemesh
Dotan Mazor wrote:  אין טעם לצאת ב"מעין מכרז" מסורבל כאשר לא יוצא כסף, והמקום היחיד שבו הקריאה מפורסמת, הוא בהודעה זו שאתם קוראים, ברשימת הדיונים של העמותה. היום הוא ה- 13/9/06. המועד האחרון להגשת הצעות הוא 27/9/06, עד השעה 17:00, בהודעת דוא"ל לרשימת תפוצה זו. האם, לאור הביקורת

Re: קריאה להצעות: ר יכוז תחזוקת שרת המק ור

2006-09-17 חוט Ram
שלום לכולם. אני חושב שמה שקרה עם ההצעה של שחר הוא מזעזע. שחר בא לעזור, להעניק ולתת. במקום לשמוח ולהגיד - סבבה, כל הכבוד, חזק ואמץ אנשים מתנהגים כאילו הוא רוצה להשתלט על עתודות הנפט והקרקע של אלסקה. אני מציע שאם מישהו רוצה לטרפד הצעת תרומה מצד גוף שלישי, הוא צריך  לתת הצעה נגדית. אם מישהו

Re: קריאה להצעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Aviram Jenik
On Sunday 17 September 2006 17:14, Ram wrote: [...] אני מציע שאם מישהו רוצה לטרפד הצעת תרומה מצד גוף שלישי, הוא צריך לתת הצעה נגדית. אם מישהו חושב שיש סכנה בכך ששחר יתחזק את השרת של המקור, שיתכבד בעצמו להציע הצעה אחרת מטעמו או שישנורר את זה ממישהו. הדברים של רם-און נתנו לי רעיון. אפשר להפוך

[TROLL WARNING] Re: קריאה להצעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Omer Zak
במישור העקרוני, התרבות האנושית מכילה דוגמאות רבות למתנות שהביאו רעה למקבליהן. טרויה נחרבה בגלל מתנה גדולה מהיוונים. הבורג נוצחו לראשונה בהיסטוריה שלהם מפני שהם ניסו לבלוע דבר אחד יותר מדי (קפטיין פיקארד) - טוב, זו לא מתנה אלא משהו שהם לקחו בכוח. כל הורה לילדים אחדים יודע שאם הוא נותן מתנה לאחד

Re: [TROLL WARNING] Re: קריאה לה צעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Shachar Shemesh
במישור המעשי, אנשי "המקור" אוהבים לדון דיונים עמוקים, ארוכים ורבי משמעות, תוך התלהמות והטחת עלבונות, בדרכים הנכונות לחלק משאבים שאין להם. Omer Zak wrote: במישור העקרוני, התרבות האנושית מכילה דוגמאות רבות למתנות שהביאו רעה למקבליהן. האם ייתכן שבדיוק בגלל זה נעשה פה מכרז באופן פומבי? לא,

Re: [TROLL WARNING] Re: קריאה להצעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Motiy
אתה יודע שגם טרויה וגם הבורג הם סיפורים שלא קרו באמת, נכון? אני חושב שעמותת המקור צריכה להתייחס יותר למשפט על הקבצנים שלא יכולים להיות בררנים מאשר לכל מיני משלים דמיוניים. אני חושב שההצעה של שחר שמש היא הצעה מאוד נדיבה שמעטים האנשים שהיו מעלים כמותה. אני גם מקווה שהוועד הנוכחי לא יגיע לקפאון

Re: [TROLL WARNING] קריאה להצעות: ר יכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Zvi Devir
אם אני יכול לשלוח את אותה ההודעה בדיוק, בתיקון של שתי מילים בדיוק (חידה: מצא את ההבדלים), מה זה אומר? תשובה: כלום. זה אומר שאני יכול להתאמן לשווא על יישור שורות של ההודעה, מכיוון שאת התוכן נמעניה לא מבינים. אני רוצה לחזק את דברי *שחר*. לעניות דעתי, יש ברשימת התפוצה כמה משתתפים, שלא אנקוב בשמם