Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Avi Avraham
שלום לכולם את מה שאני כותב אני כותב בצער רב אני חושב שהעמותה שלנו הופכת לא רלוונטית משנה לשנה קהילות הקוד הפתוח השונות מסתדרות מצוין בלעדינו. רוב האנשים בתחום בכלל לא מכירים את העמותה ומי שמכיר לא רואה בה גורם מייצג בצורה כלשהי רק הבוקר קראתי שיש קהילה של חומרה פתוחה בישראל - איך לא שמענו עליה עד

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Eyal Levin
מסכים עם אבי בנוגע לאנשים בשכר. כמובן שאם הולכים לכיוון הזה צריך לחשוב במקביל על מקורות הכנסה. אייל 2013/3/8 Avi Avraham a...@avraham.biz שלום לכולם את מה שאני כותב אני כותב בצער רב אני חושב שהעמותה שלנו הופכת לא רלוונטית משנה לשנה קהילות הקוד הפתוח השונות מסתדרות מצוין בלעדינו. רוב

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Adir Abraham
שלום אבי, 2013/3/8 Avi Avraham a...@avraham.biz שלום לכולם את מה שאני כותב אני כותב בצער רב אני חושב שהעמותה שלנו הופכת לא רלוונטית משנה לשנה קהילות הקוד הפתוח השונות מסתדרות מצוין בלעדינו. קהילות הקוד הפתוח מסתדרות מצויין כל עוד זה לא קשור לכסף או לפרסום המוצר הפתוח שלהם. בדרך כלל, מי

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Doron Ofek
אני סבור שאבי הבין מצויין את דבריי . אבי כבר הלך לשלב של פתרונות, אבל אני שמח על כך שיש דיון ואני חושב שחשוב שיהיה דיון על הנושא. גם אתמול ציינתי שיש לא מעט קהילות פתוחות, לפני מספר שבועות קיבלתי הזמנה לקבוצה של "ריקוד פתוח" וממש היום בבוקר נודע

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Omer Zak
On Fri, 2013-03-08 at 11:17 +0200, Avi Avraham wrote: על בסיס התנדבות בלבד אנחנו נמשיך לעשות כנס פעם בשנה שיבואו עליו 300 איש שבו כולם מכירים את כולם בתוך הבועה של עצמנו וכך גם נזכר מעל דפי ההיסטוריה בעצם, מה רע בכך שתהיה קיימת עמותה שכל מה שהיא עושה זה לארגן כנס פעם בשנה

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Tzafrir Cohen
On Fri, Mar 08, 2013 at 11:17:43AM +0200, Avi Avraham wrote: שלום לכולם את מה שאני כותב אני כותב בצער רב אני חושב שהעמותה שלנו הופכת לא רלוונטית משנה לשנה קהילות הקוד הפתוח השונות מסתדרות מצוין בלעדינו. רוב האנשים בתחום בכלל לא מכירים את העמותה ומי שמכיר לא רואה בה גורם מייצג בצורה כלשהי רק

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Avi Avraham
1) גיוס תרומות 2) חסויות של חברות מסחריות שתומכות בתוכנה חופשית 3) אירועים בתשלום 2013/3/8 Tzafrir Cohen tzaf...@cohens.org.il On Fri, Mar 08, 2013 at 11:17:43AM +0200, Avi Avraham wrote: שלום לכולם את מה שאני כותב אני כותב בצער רב אני חושב שהעמותה שלנו הופכת לא רלוונטית משנה לשנה

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Amichai Rotman
ואם נקים חנות למוצרים נלווים עם סמל העמותה? חולצות / ספלים / מחזיקי מפתחות וכד'? גם זו דרך להכניס כסף לקופה... עמיחי 2013/3/8 Avi Avraham a...@avraham.biz 1) גיוס תרומות 2) חסויות של חברות מסחריות שתומכות בתוכנה חופשית 3) אירועים בתשלום 2013/3/8 Tzafrir Cohen tzaf...@cohens.org.il

Re: האסיפה הכללית .

2013-03-08 חוט Meir Maor
הייתה לנו חנות בעזרת חברה נחמדה שאפשרה לכל מי שרוצה לייצר אוסף עיצובים משלו שאפשר להדפיס על כל מיני דברים ויש השתתפות ברווחים, למיטב זכרוני ההכנסות היו מזעריות, וגם ניסיון להדפיס מראש ולמכור בכנס לא היה מכונת מזומנים בין השאר בגלל בעיה של תכנון מלאי(לא מוכרים הכל). ואילו לפי המספרים שפורסמו יש