Re: קריאה להרצאות - אוגוסט פנגווין

2016-05-16 חוט Doron Fe
הי, אני חושב שאילוץ כזה מעודד אנשים לדבר על חלופות למוצרים שונים, כך שאני רואה את זה כמשהו חיובי. לאחרונה שמעתי ב-PyCon Israel על תוכנת Blender שמאפשרת יכולות עיבוד גרפי ותלת מימד מתקדמות[1]. כך שמתן העדפה ברורה לקוד פתוח יכולה לשרת את כולנו גם בהקשר הזה. דורון [1]

Re: קריאה להרצאות - אוגוסט פנגווין

2016-05-16 חוט Tomer Brisker
שלום מאיר, ההיגיון הוא שהקהילה קטנה, וסביר להניח שועדת התוכן תכיר באופן אישי לפחות את חלק מהמציעים. באופן זה לא ינתן יתרון בבחירה למי שחבר של מישהו בועדה, או לחלופין תמנע אי נעימות במקרה של החלטה שלילית. יש מקום לציין את הניסיון, ובמידה וצריך רקע רלוונטי נוסף, גם מבלי לתת פרטים מזהים. אני בטוח

Re: קריאה להרצאות - אוגוסט פנגווין

2016-05-16 חוט Meir Maor
מאוד מוזר לי ההיגיון בהצעות אנונימיות. זה מאוד מוזר לי והפוך ממה שמקובל בכנסים אחרים. זהות המציע חשובה עד מאוד. בכנסים האחרונים אליהם הגשתי הצעות לא רק שההצעה לא הייתה אנונימית אלא שהיה נדרש לספק (ובצדק) סיכום של ניסיון רלוונטי בהרצאות מהסוג המדובר ואף נדרשתי לספק קישורים לסרטי וידאו של הרצאות

קריאה להרצאות - אוגוסט פנגווין

2016-05-16 חוט Tomer Brisker
שלום לכולם, רוצים להרצות באוגוסט פינגווין? הקריאה למרצים נפתחה! כדי להציע הצעות, אנא מלאו את הטופס באתר הכנס: http://ap.hamakor.org.il/2016/ שימו לב: ניתן להגיש הצעות עד ה-25 ביוני. נשמח אם תפרסמו את הכנס והקריאה להרצאות בקבוצות רלוונטיות שונות בהם אתם חברים. כמו כן, במידה ואתם קשורים לחברה