Re: FW: I have to cancel the speeches at universities

2011-05-29 חוט Dov Shmuely
בקרוב למה שקורה ברגעים אלו בעזה, סוריה או לוב. -- Dov Shmuely Home : +972-8-9700224 Work:+972-8-6625-110 Fax : +972-8-6625-090 Mobile : +972-50-2574594 Car: +972-54-5574594 ICQ :175415764

Re: I have to cancel the speeches at universities

2011-05-29 חוט Dov Shmuely
מעניין מה היה קורה עם המצב היה הפוך והישראלי היו מבקשים ממנו לא להרצות אצל הפלסטנאים. - *Dov Shmuely* *Home* : +972-8-9700224 *Work*:+972-8-6625-110 *Fax *: +972-8-6625-090 *Mobile *: +972-50-2574594 *Car*: +972-54-5574594

Re: יחס מחשב לתלמיד

2010-12-23 חוט Dov Shmuely
ירון יש לי תחושה שאתה מבלבל בין כתיב מלא לכתיב חסר. מקובל להוסיף אותיות אהוי כאשר לא מנקדים. ואז במילה פירות הי מחליפה את החיריק. במילה עוז הו מחליפה את החולם וכו. אתה מוזמן לבדוק יש על זה הסבר מלא באתר האקדמיה. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 -Original Message- From: Yaron Shahrabani

Re: לוגו לציון מיליון בעברית

2010-11-03 חוט Dov Shmuely
אפשר גם להשתמש בסמל של מגן דוד כתחליף לדגל. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 -Original Message- From: Dotan Mazor do...@dotanmazor.com Sender: discussions-boun...@hamakor.org.il Date: Wed, 03 Nov 2010 07:23:00 To: Lior Kaplankaplanl...@gmail.com Cc: HaMakordiscussions@hamakor.org.il; Simon

Re: Flag

2010-11-02 חוט Dov Shmuely
לגבי האנגלית יש הבדלים בין האנגלית הבריטית לבין האנגלית האמריקאית ולכן לכל מדינה הדגל שלה (כי המילון שלה שונה). לא ברור לי מדוע לעברית לא יהיה דגל ישראל, האם יש עברית שונה מהמקובל בישראל. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 -Original Message- From: Nadav Har'El n...@math.technion.ac.il Sender

Re: וידאו באתר הכנסת

2010-10-13 חוט Dov Shmuely
למה לבנות מעקף במקום לדאוג שבשנת 2010 יבנו אתרים ישר מההתחלה. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 -Original Message- From: Lior Kaplan kaplanl...@gmail.com Sender: discussions-boun...@hamakor.org.il Date: Wed, 13 Oct 2010 22:18:45 To: HaMakordiscussions@hamakor.org.il Subject: וידאו באתר הכנסת

Re: מס התכנה

2010-07-26 חוט Dov Shmuely
. Dov Shmuely Home : +972-8-9700224 Work:+972-8-6625-110 Fax : +972-8-6625-090 Mobile : +972-50-2574594 Car: +972-54-5574594 ICQ :175415764

Re: אוגוסט פינגווין - עדכון מצב

2010-07-10 חוט Dov Shmuely
היא מתכוון למדבקות בסגנון intel Inside Dov Shmuely My pin:21AA9F40 -Original Message- From: Gal Gur-Arie gal.g...@gmail.com Sender: discussions-boun...@hamakor.org.il Date: Sat, 10 Jul 2010 21:49:43 To: Ori Idano...@helicontech.co.il Cc: Lior Kaplankaplanl...@gmail.com; Zvi Devirzde

Re: פעילות התנדבותית באזור נתניה

2010-02-17 חוט Dov Shmuely
אני מוכן לעזור בו נדבר על זה. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 BlackBerry® smartphone -Original Message- From: bulduck bobo buld...@gmail.com Date: Wed, 17 Feb 2010 15:59:15 To: discussions@hamakor.org.il Subject: פעילות התנדבותית באזור נתני ה

Re: פעילות התנדבותית באזור נתניה

2010-02-17 חוט Dov Shmuely
אני מוכן לעזור בו נדבר על זה. Dov Shmuely My pin:21AA9F40 BlackBerry® smartphone -Original Message- From: bulduck bobo buld...@gmail.com Date: Wed, 17 Feb 2010 15:59:15 To: discussions@hamakor.org.il Subject: פעילות התנדבותית באזור נתני ה

Re: קול קורא לסיוע לפרוייקט - דרושה עזרתכם

2010-02-15 חוט Dov Shmuely
תגיד דורון, הרצאה שניתנה בפני 15 סטודנטים במכללה עלומה הפכה לשערורייה ענקית ואתה רוצה שדואל בתפוצת נאטו ישאר חסוי.:-) - Dov Shmuely Home : +972-8-9700224 Work:+972-8-6625-110 Fax : +972-8-6625-090 Mobile : +972-50-2574594 ICQ

Re: אסיפה כללית עמותת המקור ביום 24-12-06

2006-12-12 חוט Dov Shmuely
, and someone else finds out. - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] -- - Dov Shmuely Home : +972-8-9700224

Re: הצעת מועמדות לניהול ה תוכן של האתר

2006-09-25 חוט Dov Shmuely(G)
אני חושב שהציניות הזאת אינה במקומה (ביחוד לא ברשימת התפוצה). לנדב: אני חושב שאת הדיון איזו מערכת לניהול תוכן צריך לנהל מי שאחראי על התוכן עם מי שמתחזק את האתר. כל הדיון הזה שמתקיים ברשימת התפוצה על סמך כווית העבר הוא חסר תכלית ווכחני לשמו. Motiy wrote: אני מבין שהוויכוח הראשוני בנושא תחזוקת

Re: AP5 - Down the Drain

2006-03-05 חוט Dov Shmuely(G)
] לצערי אני לא הייתי בסרטים קודמים אבל אני אשמח לסייע (ככינור שני) למי שיארגן את הכנס. יש לי נסיון לא מבוטל גם מהצבא וגם ממקומות אחרים מארגון הקטעים הלוגיסטיים והפיננסיים. כך שאם זה יעזור אשמח לסייע. -- - Dov Shmuely Home

Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Dov Shmuely
דוד שלום,לצערי, מבחינתך, אני מסכים עם כל מילה בתגובה של גלעד. התגובה הראשונית שלך לא היה מבוססת ובודאי לא במקום. חבל שנכתבה כלל.התגובה השניה מעידה מתעלמת מהסבר של יעל על מהות החברה והסיבות להקמתה, אם טרחת לקרוא אותה היתה נחסכת לך התגובה הנוכחית. בנוסף, מכיוון שאתה לא משפטן תנסה שלא לתת חוות דעת