[TROLL WARNING] Re: קריאה להצעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Omer Zak
במישור העקרוני, התרבות האנושית מכילה דוגמאות רבות למתנות שהביאו רעה למקבליהן. טרויה נחרבה בגלל מתנה גדולה מהיוונים. הבורג נוצחו לראשונה בהיסטוריה שלהם מפני שהם ניסו לבלוע דבר אחד יותר מדי (קפטיין פיקארד) - טוב, זו לא מתנה אלא משהו שהם לקחו בכוח. כל הורה לילדים אחדים יודע שאם הוא נותן מתנה לאחד

Re: [TROLL WARNING] Re: קריאה להצעות: ריכוז תחזוקת שרת המקור

2006-09-17 חוט Motiy
אתה יודע שגם טרויה וגם הבורג הם סיפורים שלא קרו באמת, נכון? אני חושב שעמותת המקור צריכה להתייחס יותר למשפט על הקבצנים שלא יכולים להיות בררנים מאשר לכל מיני משלים דמיוניים. אני חושב שההצעה של שחר שמש היא הצעה מאוד נדיבה שמעטים האנשים שהיו מעלים כמותה. אני גם מקווה שהוועד הנוכחי לא יגיע לקפאון