Re: אורי עידן

2019-02-12 חוט Omer Zak
במייל לביני. הם מעולם לא ראו > > > > תמונה שלי ומעולם לא פגשו אותי. > > > > בקיצור סיפור ממש יפה אבל ממש לא נכון. > > > > חבל רק שהפרט על היאכטה שיש לי גם הוא אינו נכון. ביקשתי מהם > > > > שיראו לי היכן עוגנת היאכטה שלי :-) > > &

Re: אורי עידן

2019-02-12 חוט Aviv Sela
ם לא ראו תמונה שלי ומעולם לא פגשו אותי. >>> בקיצור סיפור ממש יפה אבל ממש לא נכון. >>> חבל רק שהפרט על היאכטה שיש לי גם הוא אינו נכון. ביקשתי מהם שיראו לי היכן >>> עוגנת היאכטה שלי :-) >>> >>> -- >>> Ori Idan CEO Helicon Books >>> http://www.helicon

Re: אורי עידן

2019-02-12 חוט E L
:-) >> >> -- >> Ori Idan CEO Helicon Books >> http://www.heliconbooks.com >> >> >> >> >> >> On Wed, Nov 7, 2018 at 10:19 AM Shai Berger wrote: >> >>> בוקר טוב כולם, >>> >>> On Wed, 07 Nov 2018 09:20:37 +0200 &g

Re: אורי עידן

2019-02-12 חוט Ori Idan
www.heliconbooks.com > > > > > > On Wed, Nov 7, 2018 at 10:19 AM Shai Berger wrote: > >> בוקר טוב כולם, >> >> On Wed, 07 Nov 2018 09:20:37 +0200 >> Omer Zak wrote: >> >> > הויכוח הוא ברמה העקרונית. >> > אורי עידן הוא רק דוגמא.

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Shai Berger
בוקר טוב כולם, On Wed, 07 Nov 2018 09:20:37 +0200 Omer Zak wrote: > הויכוח הוא ברמה העקרונית. > אורי עידן הוא רק דוגמא. > מתחילות להגיע לוועד פניות המתארות התנהגות לא הולמת של אורי עידן בקשר עם פעילויות העמותה. יתר על כן, צויין בפנינו כי הדיון בצורתו ובנושאיו הנוכחיים מעיק על הנפג

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Shay Gover
דניאל לשאלתך: עיין בתשובתו של תומר. On Wed, Nov 7, 2018 at 10:00 AM Danniel wrote: > הדיון על תלונות שווא הוא מרתק. > > לא בטוח מה הקשר לקבוצה הזו... > > יש תלונה, זו עובדה. > תלונה היא לא הרשעה, גם זו עובדה. > גם הוכחות, לא משנה מה הן, אינן הרשעה. > כל אלו נכונים אבל לא עוזרים לאף אחד כרגע,

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Danniel
הדיון על תלונות שווא הוא מרתק. לא בטוח מה הקשר לקבוצה הזו... יש תלונה, זו עובדה. תלונה היא לא הרשעה, גם זו עובדה. גם הוכחות, לא משנה מה הן, אינן הרשעה. כל אלו נכונים אבל לא עוזרים לאף אחד כרגע, ויהפכו להרשעה או זיכוי רק בעוד זמן מה. בינתיים כולם מסכימים שמעשים כאלו ראויים לגינוי. כולם מסכימים

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
עומר. ניסחת את זה מעולה. "די תסתום את הפה לכל הרוחות" יחס הsignal to noise הכריע אותי . יצאתי לנוח לאיזה שנה. ליאור On Wed, Nov 7, 2018, 9:37 AM Omer Zak On Wed, 2018-11-07 at 09:18 +0200, Tomer Brisker wrote: > > הוידאו כאן: > > https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html > >

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
On Wed, 2018-11-07 at 09:18 +0200, Tomer Brisker wrote: >  הוידאו כאן: > https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html בימינו זו לא ראיה מספקת אם אין ראיות נוספות. (ויש ראיות נוספות אבל הכרזת שאתה מסתפק בראיה הנ"ל והויכוח שלי הוא ברמה העקרונית כי זו תקופה שבה אנו מגבשים קוד התנהגות

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
בוקר טוב לילך, הויכוח הוא ברמה העקרונית. אורי עידן הוא רק דוגמא. זו תקופה שבה אנו דנים ומגבשים קוד התנהגות לפעילויות ואירועי עמותת המקור, ובפרט לאוגוסט פינגווין 2018. המבחן לקוד התנהגות מוצע הוא איך היו מטפלים באורי עידן אם קוד ההתנהגות המוצע היה בתוקף באירוע שבו אורי היה משתתף. אני רואה כאן

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
על ידי תלונות שווא. >>> >>> המקסימום שאנו רשאים לעשות זה לנקוט בצעדים הדרושים לאבטחת אנשים, בלי שמץ >>> של קביעת אשמה או חפות. זה ברמה של בידוד אנשים שנחשדים כחולים במחלה >>> מדבקת, עוד לפני שהם נבדקו אם אכן נדבקו. >>> >>> > מקומם של מטרידנים הוא

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
בצעדים הדרושים לאבטחת אנשים, בלי שמץ >> של קביעת אשמה או חפות. זה ברמה של בידוד אנשים שנחשדים כחולים במחלה >> מדבקת, עוד לפני שהם נבדקו אם אכן נדבקו. >> >> > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. >> >> עד כמה שידוע לי, אורי עידן לא מואשם בהטרדה אלא בהתחז

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
> > המקסימום שאנו רשאים לעשות זה לנקוט בצעדים הדרושים לאבטחת אנשים, בלי שמץ > של קביעת אשמה או חפות. זה ברמה של בידוד אנשים שנחשדים כחולים במחלה > מדבקת, עוד לפני שהם נבדקו אם אכן נדבקו. > > > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. > > עד כמה שידוע לי, אורי עידן לא מ

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
לים במחלה מדבקת, עוד לפני שהם נבדקו אם אכן נדבקו. > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. עד כמה שידוע לי, אורי עידן לא מואשם בהטרדה אלא בהתחזות לרופא. אם יבוא לכנס, המארגנים יכולים לוודא שכל הנוכחים מכירים אותו. זה אמצעי הגנה שאמור להספיק במקרה ספציפי זה. > למען הסר ספק - אם מישהו יטריד מ

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
את כלי > > השיט או התוכי שלו?? > > > אני יכול להעלות על הדעת שני גורמים אפשריים. > > א. מתחרים עסקיים - לא סביר כי תפירת תיק ברמה של הראיות שראיתי היתה > דורשת משאבים רבים ואינה כדאית מבחינה עסקית. > ב. פמיניסטיות שכועסות על כך שהוציא לאור את הספר האלקטרוני "הצד שלו"

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lilach Neuman via Discussions
איות שראיתי היתה > דורשת משאבים רבים ואינה כדאית מבחינה עסקית. > ב. פמיניסטיות שכועסות על כך שהוציא לאור את הספר האלקטרוני "הצד שלו" מאת > יואב אבן ביוני 2015. > >> העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו. >> זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה >

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
מבחינה עסקית. ב. פמיניסטיות שכועסות על כך שהוציא לאור את הספר האלקטרוני "הצד שלו" מאת יואב אבן ביוני 2015. > העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו. > זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה עם זה אני מסכים (שינתה -> גינתה) ולצערי זה לא מה שאפשר להבין מדברי תומר בריסקר: On

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
ואיך אתה יודע שאורי עידן הטריד? האם היית עד להטרדות או שאתה מאמין להאשמות נגדו ובכך גוזר את גזר דינו? On Wed, Nov 7, 2018 at 8:44 AM Tomer Brisker wrote: > חברים, > מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט. > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. > למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
חברים, מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט. מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות בפעילות שלנו, הוא יסולק ממנה לאלתר, ללא המתנה לפסק דין חתום ואף אם המעשים אינם עומדים ברף הפלילי. On Wed, 7 Nov 2018 at 08:02, Lior Kesos wrote: > תודה על

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
תודה על ההבהרה. לפעמים נסחפים אחריי המוזיקה של הדברים ליאור ___ Discussions mailing list Discussions@hamakor.org.il http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט moshe nahmias
wrote: > עלי לנקוט בעמדה חד משמעית וברורה: אני ממש לא מסכים איתך, מאיר מאור. > העמדה שלך נותנת פרס לתופרי תיקים אם רק יהיו מספיק מתוחכמים, וזה בדיוק > מה שחזקת החפות שואפת למנוע. > > בפרשה הנוכחית, צריכה לעניין אותנו רק שאלה אחת: האם אורי עידן מהווה סכנה > לנשים שבאות לפעילויות של

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
רושם על העולם. אם הוא עצבן מישהוא בעזה רמה שמישהוא יתפורר לו כך תיק אז באמת מפחיד מה היה שם. העמותה לא שינתה את אורי עידן אלא את המעשים המיוחסים לו. זה היה מנוסח בצורה מאוד זהירה ליאור On Nov 7, 2018 7:08 AM, "Omer Zak" wrote: עלי לנקוט בעמדה חד משמעית וברורה: אני ממש לא מסכים איתך,

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
עלי לנקוט בעמדה חד משמעית וברורה: אני ממש לא מסכים איתך, מאיר מאור. העמדה שלך נותנת פרס לתופרי תיקים אם רק יהיו מספיק מתוחכמים, וזה בדיוק מה שחזקת החפות שואפת למנוע. בפרשה הנוכחית, צריכה לעניין אותנו רק שאלה אחת: האם אורי עידן מהווה סכנה לנשים שבאות לפעילויות של המקור? הרי המטרה של קוד התנהגות

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Meir Maor
אשמות חמורות, כולנו תקווה שיתברר שהדבר לא נכון". שמח שבוועד הסכימו איתי ונקטו עמדה. On Wed, Nov 7, 2018, 05:17 Shay Gover זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד. > > On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker >> קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין >>

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
:16 +0200, Shay Gover wrote: > זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד. > > On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker > קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין > > והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל > > תפקיד בעמותה, אך חש

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד. On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות. > עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך > חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו. > זו אינה דרכה

אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו. זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות והמשתתפים בפעילות העמותה. במידה