Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-04 חוט Yaron Shahrabani
היי חברים, נתקלתי במקרה דומה אך בצורה קצת מוזרה. כלומר כאיש IT אסור היה לי להתקין תוכנות בקוד פתוח על המחשבים ועם זאת החברה החזיקה עותק של MediaWiki כמערכת ניהול ידע על אחד השרתים המרכזיים שלה. המדיניות על איסור התקנת מוצרי קוד פתוח הייתה בעיקר עקב חוסר מודעות, כלומר שהחברה טענה שהקוד הפתוח הוא

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-04 חוט Ram on Agmon
אני משער שזה נובע משילוב של בורות+ ההפחדות של מיקרוסופט בנושא. אני משער, שאחרי שמתקבלים לעבודה (ממש לא כדאי לעשות את זה לפני שעוברים את תקופת הבחינה) כדאי להשב את תשומת ליבו של האירגון לגבי ההפסדים שלו בעקבות המדינות הזו. (או לחפש עבודה אחרת, כי לעבוד רק במערכות קנינינות זה משהו די עצוב :).

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-04 חוט Meir Kriheli
היו לי פרוייקטים שעיגנו בחוזה דרישה לפירט ספריות צד ג' שאשתמש בהן ואת רישיונן כדי לקבל אישור. עם MIT, BSD, Apache2 ודומיהם לא הייתי שום בעיה. אצל הרוב גם LGPL עבר. GPL היה כבר סיפור אחר. 2013/7/1 Lior Kaplan kaplanl...@gmail.com חבר ביקש ממני להציץ בחוזה העבודה שהציעו לו, אחד הסעיפים הוא כזה:

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-03 חוט Doron Ofek
בדרך כלל אני לא נוהג לכתוב על מוצרים . אבל לכל כלל יש יוצא מן הכלל. ממש אתמול ראיתי מוצר של חברת White Source  , מדובר בחברה ישראלית שי שלהם שירות (יש גם חינמי) שבודק בצורה אוטומטית איזה רשיונות יש בקוד, הוא יכול למנוע שימוש ברשיונות מסויימים

איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-01 חוט Lior Kaplan
חבר ביקש ממני להציץ בחוזה העבודה שהציעו לו, אחד הסעיפים הוא כזה: העובד מתחייב להימנע משימוש כלשהו במהלך עבודתו בתוכנות קוד פתוח ו/או בתוכנות שהשימוש בהם לא הותר מראש עי הממונים עליו. כבר ראיתי סעיפים שאוסרים הפרת זכויות יוצרים, לרבות תוכנות ללא רישיון מתאים, אבל איסור על קוד פתוח (גם כמוצר

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-01 חוט Omer Zak
On Mon, 2013-07-01 at 19:37 +0300, Lior Kaplan wrote: חבר ביקש ממני להציץ בחוזה העבודה שהציעו לו, אחד הסעיפים הוא כזה: העובד מתחייב להימנע משימוש כלשהו במהלך עבודתו בתוכנות קוד פתוח ו/או בתוכנות שהשימוש בהם לא הותר מראש עי הממונים עליו. כבר ראיתי סעיפים שאוסרים הפרת זכויות

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-01 חוט Meir Maor
אני ראיתי סעיפים שדורשים אישור מוקדם לכל תוכנה שרוצים להתקין/לשלב בלי קשר לסוג הרשיון/המחיר אבל לציין במפורש תוכנה חופשית זה מוזר, אם כי בפרוש נתקלתי בארגונים עם פוביה מGPL וכתוצאה מכך פוביה מתוכנה חופשית. אני לא חושב שהתאחדות הפסיכאטרים קבעו קריטריונים לדיאגנוזה לתסביך זה( fossofobia ) בימינו יש

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-01 חוט Tomer Cohen
מהודעתו של ליאור כלל לא ברור תחום העיסוק של אותו חבר, ולכן כלל לא בטוח שמדובר במשרת פיתוח שעלולה ליצור התנגשות מסויימת בין האינטרסים העסקיים של העסק או דברים דומים. כדי לפשט את הבעיה אתייחס אל אותו העובד כאל פקיד זוטר שלעבודתו השוטפת לא צריך יותר מ־Windows ו־Microsoft Office, אבל הוא עשוי להתעניין

Re: איסור על שימוש בקוד פתוח במסגרת חוזה עבודה

2013-07-01 חוט Oron Peled
On Monday 01 July 2013 19:37:20 Lior Kaplan wrote: חבר ביקש ממני להציץ בחוזה העבודה שהציעו לו, אחד הסעיפים הוא כזה: העובד מתחייב להימנע משימוש כלשהו במהלך עבודתו בתוכנות קוד פתוח ו/או בתוכנות שהשימוש בהם לא הותר מראש עי הממונים עליו. הייתי רוצה להאיר כמה בעיות נוספות שסעיף כזה מעלה: * כיום