Re: מדוע חשוב לתת דברים חינם

2008-03-20 חוט Steven Benmosh
Sorry about the English, no Hebrew keyboard. I think that organizations appreciate work according to what they pay for it, and thus, I think that doing work for free for someone who pays to get it done in Windows is morally wrong and a bad idea. If you want to do something to spread open source,

Re: מדוע חשוב לתת דברים חינם

2008-03-20 חוט Ori Idan
קודם כל צריך להפריד בין שני דברים. 1. הפצת תוכנה חופשית והאידאולוגיה מאחוריה 2. תקינה באתרי אינטרנט שני הנושאים לא לחלוטין קשורים אחד בשני. הקשר היחידי הוא שדפדפנים חופשיים בדרך כלל אינם תומכים בחוסר התקניות של גרסאות מסויימות של אקספלורר זה הכל. תקינה באתרי אינטרנט היא חשובה לכולם. מה קרה כאשר

Re: מדוע חשוב לתת דברים חינם

2008-03-20 חוט Omer Zak
מצב 4 האגורות שלי: הסיבה למה כן לתת עבודה בחינם להנגשת אתרים באינטרנט היא כדי להפיל את המחסום הכספי, שמונע מהארגונים השונים מלהנגיש את האתרים שלהם. אבל העלות של עדכון אתר (להנגשה או תוכן חדש או מה שלא יהיה) אינה מורכבת רק מעלות זמן מתכנת. לארגון יש עלויות נוספות של בקרת איכות, הכשרת מי שיתחזק את

Re: מדוע חשוב לתת דברים חינם

2008-03-19 חוט Amir E. Aharoni
2008/3/19, Ram-on Agmon [EMAIL PROTECTED]: שוחחתי היום עם יעל והיא עלתה בפני סוגיה שחששתי שהיא קיימת, אבל לא הערכתי את עוצמתה. פניתי ברשימה זו בבקשת עזרה להנגשת אתר של אונ' חיפה, וזכיתי להתעלמות גורפת. יעל אמרה שהגיבו, אני לא ראיתי. זה לא עקרוני. הסוגיה העקרונית היא השאלה האם לעזור

Re: מדוע חשוב לתת דברים חינם

2008-03-19 חוט Shlomi Fish
הי רם-און! On Wednesday 19 March 2008, Ram-on Agmon wrote: שוחחתי היום עם יעל והיא עלתה בפני סוגיה שחששתי שהיא קיימת, אבל לא הערכתי את עוצמתה. פניתי ברשימה זו בבקשת עזרה להנגשת אתר של אונ' חיפה, וזכיתי להתעלמות גורפת. תודה על התזכורת. אני מוכן להקדיש קצת מזמני, יכולותיי ומרצי לקידום המטרה