August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Orna Agmon
Hi all, תקציר: יש המון מתנדבים, היה מארגן למשך פרק זמן מסויים ועתה כבר אין - דרוש מארגן. בינתיים התקבלה הצעת מחיר מסינמה סיטי, היכן שנערך הכנס לפני שנתיים, ואפשר גם לבדוק את המכללה של נתניה, היכן שנערך OSDC. To those of you who wondered and inquired about AP2006, the current status is: There

Re: August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Omer Zak
שאלה: האם יש הצעה גם מגני התערוכה, המקום שבו התקיים AP4? ככל הזכור לי, יכולה להיות בעית נגישות לאנשים עם מוגבלות במוביליות (כמו אנשים הרתוקים לכסא גלגלים) בסינמה סיטי. Question: Was there a proposal also from Ganei Ha'taarucha (where AP4 was held)? As far as I remember, there can be an

Re: August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Dotan Mazor
שלום רשימה, בסינמה סיטי יש מעליות בכל הקומות, מהחניון ועד לקומת הקולנועים. בלי קשר לנגישות, המיקום בסינמה סיטי פותר את שאלת התשלום על החניה, ובכלל היה שם יותר כיף :-) שבוע טוב, דותן מזור Omer Zak wrote: שאלה: האם יש הצעה גם מ"גני התערוכה", המקום שבו התקיים AP4? ככל הזכור לי, יכולה

Re: August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Omer Zak
On Sun, 2006-04-23 at 20:13 +0300, Dotan Mazor wrote: שלום רשימה, בסינמה סיטי יש מעליות בכל הקומות, מהחניון ועד לקומת הקולנועים. 1. כמה כסאות גלגלים נכנסים לאולם שיתנו לנו? 2. כמה כסאות גלגלים נכנסים למעלית? אם יהיו באירוע יותר משני אנשים עם כסאות גלגלים אז יהיה להם קשה מאוד בסינמה סיטי.

Re: August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Orna Agmon
- All Alone Am I On Sun, 2006-04-23 at 20:13 +0300, Dotan Mazor wrote: שלום רשימה, בסינמה סיטי יש מעליות בכל הקומות, מהחניון ועד לקומת הקולנועים. 1. כמה כסאות גלגלים נכנסים לאולם שיתנו לנו? 2. כמה כסאות גלגלים נכנסים למעלית? אם יהיו באירוע יותר משני אנשים עם כסאות גלגלים אז יהיה להם

Re: August Penguin 2006 - All Alone Am I

2006-04-23 חוט Shlomi Fish
On Sunday 23 April 2006 18:52, Orna Agmon wrote: Hi all, תקציר: יש המון מתנדבים, היה מארגן למשך פרק זמן מסויים ועתה כבר אין - דרוש מארגן. בינתיים התקבלה הצעת מחיר מסינמה סיטי, היכן שנערך הכנס לפני שנתיים, ואפשר גם לבדוק את המכללה של נתניה, היכן שנערך OSDC. שלום לכולם, כפי שהצעתי לפני שנבחר