The best defense is offense (was: Re: הקנטינה [היה: Re: Nurturing and motivating ...])

2010-06-22 חוט Omer Zak
יש נקודה נוספת שלא הועלתה עד כה במטא-הדיון הנוכחי: דורון, אתה חושב שאם כל הדיונים הפומביים ברשימת תפוצה זו היו תכליתיים, ממוקדים, מכווני תוצאות ומביאים לתוצאות - הדבר היה משתיק את הנשמות הטובות שהתייחסת אליהן? תודה באמת, שאם לא היינו לוקים לפעמים בברברת, הם היו מוצאים תרוץ אחר להשמיץ אותנו. אם

Re: The best defense is offense (was: Re: הקנטינה [היה: Re: Nurturing and motivating ...])

2010-06-22 חוט Omer Zak
רשימת התפוצה שחשבתי עליה לא היתה Linux-IL אלא רשימת תפוצה בינלאומית של חרשים וכבדי שמיעה. אבל עם זכרוני המתרופף, אינני יכול לחתום על כך שלא היו מנופחים כאלה גם ב-Linux-IL. On Tue, 2010-06-22 at 11:33 +0300, Ira Abramov wrote: עומר, זו לא היתה קבוצת תמיכה אונליין, ולכן נפתחה קבוצה נפרדת לניוביז.