liquidfeedback

2012-10-21 חוט Doron Ofek
, / : http://liquidfeedback.org ... ? ? ? ( , , ). ___ Discussions mailing list Discussions@hamakor.org.il

Re: liquidfeedback

2012-10-21 חוט Lior Kesos
הי דורון... אני לא יודע לגביי ה ליקוויד אבל יש חפיפה רבה מול openidealhttp://drupal.org/project/idea- הפצת הדרופל שעומדת מאחרוי אתר שיתוף הציבור, שטראוס שלי וטרכטנברג. נשמח לעזור למתעניינים. ליאור 2012/10/21 Doron Ofek do...@ofek.biz היי, אם אני זוכר נכון היה מישהו/מישהם שהחלו לעבוד על תרגום

Re: liquidfeedback

2012-10-21 חוט Ira Abramov
לא הספקתי לקרוא על ליקוויד, אבל לא ראיתי שום דבר מיוחד או יעיל בopenideal, זה סתם פורום שאפילו לא מעודד אינטראקציה בתכנון שלו. אתר שיתוף הציבור מאוד מאכזב. 2012/10/21 Lior Kesos l...@linnovate.net הי דורון... אני לא יודע לגביי ה ליקוויד אבל יש חפיפה רבה מול

Re: liquidfeedback

2012-10-21 חוט Lior Kesos
זו הפצת דרופל שראשיתה היתה באתר דיתוף הציבור וקיבלה טוויסטים מעניינים לאורך הדרך... תסתכל על התגובות על פסקאות (ala googledocs) בטרכטנברג, ותסתכל על השוואות של רעיון מול רעיו, leaderboards אינטגרציה לפייסבוק ושאר אלמנטים של גימיפיקציה בסיסית שמופיעים בשטראוס שלי כמו כן בגלל שזו הפצה מה שיש בהפצות

Re: liquidfeedback

2012-10-21 חוט Shai Berger
On Sunday 21 October 2012, Doron Ofek wrote: היי, אם אני זוכר נכון היה מישהו/מישהם שהחלו לעבוד על תרגום והתאמות של : http://liquidfeedback.org לארץ ... מישהו יודע? מכיר? שמע מה עלה בגורל היוזמה ? מסתבר שיש חלק מהמפלגות הצעירות (קטנות , חדשות, ששייכות למחאה החברתית) שמעוניינות בכלים