וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Doron Ofek
שלום לכולם, בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת. וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות. בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר, חבר וועדת הביקורת לכך שלאור

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Ira Abramov
אם זה לא היה בחוק, עדיין הייתי מצפה ליוזמות כאלו מכל ועדת ביקורת בכלל ובהקשר של עמותות לקידום שיתוף ושקיפות ידע בפרט. בהצלחה :-) 2013/11/13 Doron Ofek do...@ofek.biz שלום לכולם, בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Lior Kaplan
הביקורת. וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות. בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר, חבר וועדת הביקורת לכך שלאור שינוי בחוק העמותות לוועדת הביקורת יש סמכות הרבה יותר רחבה, ועל כך יש להודות לו. שי , רצה לפנות לעוד קלינגר לקבל את חוות דעתו, אולם לאור אירוע שהיה כאן הוא

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Doron Ofek
, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת. וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות. בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר, חבר וועדת הביקורת לכך

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Doron Ofek
לכולם, בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת. וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות. בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Amichai Rotman
לכולם, בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת. וועדת הביקורת למעשה היתה מוגבלת לתחום יחסית צר של פעילות. בעקבות כך, הפנה את תשומת ליבנו מר שי ברגר, חבר וועדת הביקורת לכך שלאור שינוי בחוק העמותות לוועדת הביקורת יש סמכות הרבה

Re: וועדת הביקורת

2013-11-13 חוט Lior Kaplan
מחלוקת לגבי סמכויות ועדת הביקורת. אני מניח שהדיון לא היה תיאורטי בלבד, האם יש משהו שחברי העמותה צריכים לדעת? קפלן 2013/11/13 Doron Ofek do...@ofek.biz שלום לכולם, בעבר, עמדה לוועדת הביקורת חוות דעת משפטית, אשר הגדירה את המגבלות , הגבולות והסמכויות של פעילות וועדת הביקורת. וועדת הביקורת