Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Shay Gover
תוכל ליצור קשר עם העורך דין של העמותה כדי לבדוק את ההיתכנות המשפטית? On Wed, Nov 7, 2018, 01:13 Shai Berger On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200 > Omer Zak wrote: > > > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי > > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר? > > שהגוף יתחיל לעבוד

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Shai Berger
את זה אפשר לעשות בלי שהגוף יהיה ישות משפטית, ובלי החלטה מיוחדת של האסיפה, באמצעות הועד או מתנדבים אחרים. אני בעד, ואם זה באמת קורה, זה כנראה מייתר את הצורך להכניס תאגידים לעמותה. אבל זה „אם” גדול. On Mon, 5 Nov 2018 21:36:11 +0200 Shay Gover wrote: > הצעת ביניים: > לפתוח גוף מטעם העמותה שמטרתו

Re: גוף לשיווק קוד פתוח לעסקים (Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה)

2018-11-06 חוט Shay Gover
אני רק אכתוב שמודל שעלה לי בראש הוא ה osi (לפחות על סמך מה שכתוב בויקיפדיה). (בלי תשתית של עמותה נוספת) בעוד שתנאי מכרזים ממשלתיים הם בעייה, בחלק הארגונים הבעייה היא קושי לשנות דעות ואמונה שחדשנות זה משהו שרק סטארטפים וחדי קרן מסוגלים. אנחנו נתקלים בזה הרבה במגזר הביטחוני. On Wed, Nov 7, 2018,

גוף לשיווק קוד פתוח לעסקים (Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה)

2018-11-06 חוט Omer Zak
אוקיי. לדעתי, הצעדים הבאים יהיו: 1. פתיחת רשימת דיוור נפרדת לדיונים על שיווק קוד פתוח לעסקים. אפשרויות: - שיבוט רשימת הדיוור הנוכחית ומי שלא מעוניין יעזוב (opt-out) - הודעה על רשימת הדיוור החדשה והזמנת אנשים להצטרף (opt-in) לא ברור לי כרגע איזו מהאפשרויות עדיפה. 2. הכנת דף ויקי שיתאר את הגוף ואת

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
זה קצת מוקדם לגנות אם זה רק חשד. On Tue, Nov 6, 2018, 23:12 Tomer Brisker קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות. > עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך > חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו. > זו אינה דרכה של עמותת

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט moshe nahmias
חברים, אתם רבים למרות שזה נראה שאתם די מסכימים, מאיר אומר להביע עמדה נחרצת נגד המעשים המיוחסים בלי תלות באיש ובמעמדו בקבוצה (בסופו של דבר בגלל חזקת החפות) ועומר אומר לא להתייחס לגופו של איש אלא רק למעשים כי כרגע צריך לתת את חזקת החפות. רק הניסוח שונה... On Wed, Nov 7, 2018 at 7:08 AM Omer Zak

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
חברים, מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט. מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות בפעילות שלנו, הוא יסולק ממנה לאלתר, ללא המתנה לפסק דין חתום ואף אם המעשים אינם עומדים ברף הפלילי. On Wed, 7 Nov 2018 at 08:02, Lior Kesos wrote: > תודה על

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
ואיך אתה יודע שאורי עידן הטריד? האם היית עד להטרדות או שאתה מאמין להאשמות נגדו ובכך גוזר את גזר דינו? On Wed, Nov 7, 2018 at 8:44 AM Tomer Brisker wrote: > חברים, > מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט. > מקומם של מטרידנים הוא לא בקהילה שלנו. > למען הסר ספק - אם מישהו יטריד משתתפים או משתתפות

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
וידאו שלו מתחזה לרופא ואומר לתחקירנית להוריד חולצה כדי שיוכל למשש את החזה שלה מספיק מבחינתי כדי לומר שהוא לא רצוי פה. די עם ההגנה על מטרידנים ותאוריות הקונספירציה. פחות מאחוז אחד מהתלונות הוא תלונות שווא [1], והרבה קורבנות לא מתלוננות בגלל החשש מהאשמה בתלונת שווא והצורך להוכיח ולהתעמד עם התוקף.

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
בוקר טוב לילך, הויכוח הוא ברמה העקרונית. אורי עידן הוא רק דוגמא. זו תקופה שבה אנו דנים ומגבשים קוד התנהגות לפעילויות ואירועי עמותת המקור, ובפרט לאוגוסט פינגווין 2018. המבחן לקוד התנהגות מוצע הוא איך היו מטפלים באורי עידן אם קוד ההתנהגות המוצע היה בתוקף באירוע שבו אורי היה משתתף. אני רואה כאן

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
עלי לנקוט בעמדה חד משמעית וברורה: אני ממש לא מסכים איתך, מאיר מאור. העמדה שלך נותנת פרס לתופרי תיקים אם רק יהיו מספיק מתוחכמים, וזה בדיוק מה שחזקת החפות שואפת למנוע. בפרשה הנוכחית, צריכה לעניין אותנו רק שאלה אחת: האם אורי עידן מהווה סכנה לנשים שבאות לפעילויות של המקור? הרי המטרה של קוד התנהגות

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Shay Gover
סבבה On Wed, Nov 7, 2018 at 8:09 AM Shai Berger wrote: > של מה בדיוק? > > להכריז על פתיחת תוכנית שכזו, שבה העמותה מציעה לחברות דברים מסוימים > בתמורה לדמי חבר שנתיים? > > זה יתכן משפטית, לא צריך עו״ד. אם יש איזושהי בעיה היא תהיה מיסויית -- על > זה נצטרך להתייעץ עם רואה החשבון, ולפני שנעשה את

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Shai Berger
של מה בדיוק? להכריז על פתיחת תוכנית שכזו, שבה העמותה מציעה לחברות דברים מסוימים בתמורה לדמי חבר שנתיים? זה יתכן משפטית, לא צריך עו״ד. אם יש איזושהי בעיה היא תהיה מיסויית -- על זה נצטרך להתייעץ עם רואה החשבון, ולפני שנעשה את זה, בוא נראה קודם שקורה משהו. On Wed, 7 Nov 2018 05:17:53 +0200 Shay

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
תקין מבחינתי On Wed, Nov 7, 2018 at 9:06 AM Lilach Neuman via Discussions < discussions@hamakor.org.il> wrote: > בוקר טוב לכולם, > אני מציעה שנסכם שכולנו מגנים מעשים שכאלה ללא קשר מי ביצע אותם והאם ביצע. > לגבי המקרה הספציפי - כן קרה לא קרה, תפרו תיק, לא תפרו תיק - זה לא רלוונטי > בפורום הזה,

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lilach Neuman via Discussions
בוקר טוב לכולם, אני מציעה שנסכם שכולנו מגנים מעשים שכאלה ללא קשר מי ביצע אותם והאם ביצע. לגבי המקרה הספציפי - כן קרה לא קרה, תפרו תיק, לא תפרו תיק - זה לא רלוונטי בפורום הזה, האדם במילא כבר לא בעמותה. בואו נשאיר לבית המשפט להחליט. יום טוב לכולם, לילך > On 7 בנוב׳ 2018, at 8:51, Omer Zak

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
On Wed, 2018-11-07 at 08:43 +0200, Tomer Brisker wrote: > מקומה של חזקת החפות בדיונים בבית המשפט. אינני מסכים. אסור לנו לאפשר פגיעה באנשים על ידי תלונות שווא. המקסימום שאנו רשאים לעשות זה לנקוט בצעדים הדרושים לאבטחת אנשים, בלי שמץ של קביעת אשמה או חפות. זה ברמה של בידוד אנשים שנחשדים כחולים

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Shay Gover
בדיוק יש איזה תלונת שווא אחת בתקשורת בארה"ב. והוידיאו המדובר נמצא היכן בדיוק? אני מניח שיש לך גם נתונים מאתר אמין יותר? On Wed, Nov 7, 2018 at 9:10 AM Tomer Brisker wrote: > וידאו שלו מתחזה לרופא ואומר לתחקירנית להוריד חולצה כדי שיוכל למשש את החזה > שלה מספיק מבחינתי כדי לומר שהוא לא רצוי פה.

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
עומר. ניסחת את זה מעולה. "די תסתום את הפה לכל הרוחות" יחס הsignal to noise הכריע אותי . יצאתי לנוח לאיזה שנה. ליאור On Wed, Nov 7, 2018, 9:37 AM Omer Zak On Wed, 2018-11-07 at 09:18 +0200, Tomer Brisker wrote: > > הוידאו כאן: > > https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html > >

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
On Wed, 2018-11-07 at 07:29 +0200, Lior Kesos wrote: > מי יתפור תיק לאורי עידן? מישהוא שרוצה לעשות מניפולציה ולהחרים את כלי > השיט או התוכי שלו?? אני יכול להעלות על הדעת שני גורמים אפשריים. א. מתחרים עסקיים - לא סביר כי תפירת תיק ברמה של הראיות שראיתי היתה דורשת משאבים רבים ואינה כדאית מבחינה

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Meir Maor
יש חשד, ויש חשד: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5388869,00.html#autoplay תראה ותקשיב, ותגיד לי אם זה מספיק מבוסס בשביל ההודעה המנוסחת בקפידה שהוצאנו? אסור לחכות עד להרשעה בפסק דין סופי בשביל להביע עמדה. בזויים בעיני שותפים וחברות שכאשר קורה דבר כזה מוציאים הודעה מתחמקת כמו "מדובר בהאשמות

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
הוידאו כאן: https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html אני לא הולך להמשיך בדיון על תלונות שווא. מטרידים לא יקחו חלק בפעילות העמותה כל עוד יש לי השפעה בנושא. אם זה לא נראה לכם, אתם מוזמנים לא להגיע לפעילות. On Wed, 7 Nov 2018 at 09:14, Shay Gover wrote: > בדיוק יש איזה תלונת שווא

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
מי יתפור תיק לאורי עידן? מישהוא שרוצה לעשות מניפולציה ולהחרים את כלי השיט או התוכי שלו?? זה לא ביבי, זה לא פוטין... עומר, יש מוטיב חוזר בפוסטים שלך. שלמי שהוא איכפת מאיתנו, שאנו גדולים ומשמעותיים והאמת שאנו קטנים שוליים וצריכים לרכז מאמץ מתואם דרך ארגונים ועמותות שעובדות ומנוהלות נכון בשביל להותיר

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Lior Kesos
תודה על ההבהרה. לפעמים נסחפים אחריי המוזיקה של הדברים ליאור ___ Discussions mailing list Discussions@hamakor.org.il http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
אין במכתב גינוי לאדם. אין במכתב קביעה שהוא עשה את המיוחס לו. יש רק גינוי למעשים, ותקפותו של הגינוי למעשים אינו תלוי בשאלה אם אכן המעשים נעשו ומי עשה אותם - או שהיתה כאן תפירת תיק בקנה מידה פנטסטי. זה כמו לגנות את רצח תאיר ראדה בלי לקבוע עמדה אם זדורוב היה הרוצח או לא. On Wed, 2018-11-07 at

Re: אורי עידן

2018-11-06 חוט Omer Zak
On Wed, 2018-11-07 at 09:18 +0200, Tomer Brisker wrote: >  הוידאו כאן: > https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5390547,00.html בימינו זו לא ראיה מספקת אם אין ראיות נוספות. (ויש ראיות נוספות אבל הכרזת שאתה מסתפק בראיה הנ"ל והויכוח שלי הוא ברמה העקרונית כי זו תקופה שבה אנו מגבשים קוד התנהגות

אורי עידן

2018-11-06 חוט Tomer Brisker
קראנו בזעזוע את הידיעות בדבר חקירתו של אורי עידן בחשד לעבירות מין והתחזות. עידן, שהיה בעבר חבר ועד ופעיל בעמותה, אינו ממלא כיום כל תפקיד בעמותה, אך חשנו צורך לגנות בחריפות את המעשים המיוחסים לו. זו אינה דרכה של עמותת המקור, אשר פועלת ליצירת סביבה בטוחה לכל המשתתפות והמשתתפים בפעילות העמותה. במידה

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Omer Zak
נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר? (אני שואל גם כדי שאוכל להעריך אם יתאים לי להתנדב להפעלת הגוף.) On Tue, 2018-11-06 at 22:12 +0200, Shai Berger wrote: > את זה אפשר לעשות בלי שהגוף יהיה ישות משפטית, ובלי החלטה מיוחדת של > האסיפה,

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-06 חוט Shai Berger
On Tue, 06 Nov 2018 22:19:42 +0200 Omer Zak wrote: > נניח שאנו מוצאים 2-3 מתנדבים להזניק את הגוף, מה עוד צריך לקרות כדי > שיהיה גוף בהתאם להצעתו של שי גובר? שהגוף יתחיל לעבוד -- לייצר תכנים ולגייס גופים משתתפים. ___ Discussions mailing list

Re: שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית (Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה)

2018-11-06 חוט Lior Kesos
מתוך ההיסטוריה שימו לב שרוב העדכונים של התוכן היו שמ2013-2014 נוספו אולי 3-4 עסקים. https://wiki.hamakor.org.il/index.php?title=%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA=8943=8758 כלומר רוב המידע בן יותר מ4-5 שנים ליאור On Tue, Nov 6, 2018 at 12:00 PM Shay Gover wrote: >

Re: שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית (Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה)

2018-11-06 חוט Shay Gover
הרשימה ההיא לא רלוונטית. אני עדיין מופיע שם ובזמנו ניסיתי ליצור קשר עם חלקם. הרוב מתים או לא פעילים בארץ. On Tue, Nov 6, 2018, 11:25 Omer Zak הודעתי אתמול שאני מתנדב להכין שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית > ועכשיו הגיע הזמן "להראות את הקוד". נוסח ראשוני של השאלון מופיע להלן. > אם יש

שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית (Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה)

2018-11-06 חוט Omer Zak
הודעתי אתמול שאני מתנדב להכין שאלון לנותני שרותים בתחום התוכנה החופשית ועכשיו הגיע הזמן "להראות את הקוד". נוסח ראשוני של השאלון מופיע להלן. אם יש הסכמה שזה רעיון טוב, בבקשה לבטא אותה בשיטת ה"להראות את הקוד" ז"א להציע שאלות נוספות ו/או להעיר על הניסוח הקיים של השאלון. -=-=-=- שאלון לנותני שרותים