Re: התראה אחרונה לפני תביעת דיבה כנגד עמותת המקור ותומר בריסקר

2019-02-13 חוט Ori Idan
מה בדיוק הקשר בין ידיעות לבין המקור? המקור הוציאו את דיבתי. אני דורש התנצלות רשמית מהוועד. נראה שהוועד מעוניין בריקון קופת העמותה ובמשפט מתוקשר שיצור שם רע לעמותה. הדיון יישאר ציבורי עד שלא אקבל התנצלות רשמית מהוועד. נראה שלוועד יותר חשוב להוציא את דיבתי מאשר לקדם את העמותה. -- Ori Idan CEO

Re: התראה אחרונה לפני תביעת דיבה כנגד עמותת המקור ותומר בריסקר

2019-02-13 חוט Ori Idan
ידיעות אחרונות הם בעלים של אפליקציה מתחרה של הליקון ספרים (החברה בבעלותי). כל מה שהיה זה ניסיון של ידיעות אחרונות להפיל את הליקון ספרים. אתם מוזמנים לעשות מה שאתם רוצים אבל תצטרכו לעמוד מול שופט ולהסביר לו באיזה זכות אתם לוקחים את הסמכויות שלו להיות שופט בישראל ומוציאים אותי אשם כל זאת מבלי לראות

Re: התראה אחרונה לפני תביעת דיבה כנגד עמותת המקור ותומר בריסקר

2019-02-13 חוט Ori Idan
יש לזכור שאף כלי תקשורת אחר לא פרסם את זה למרות שזה פורסם בשלושה עיתונים של ידיעות במשך מספר ימים. כל כלי התקשורת האחרים הבינו שכנראה אין כלום מאחורי זה. הועד ותומר בראשו לא היה להם את ההבנה שהייתה לכלי התקשורת ולעוד לא מעט אנשים שמדובר בהאשמת שווא. שוב אני חוזר אין כל קשר למה אני עושה או לא עושה

Re: התראה אחרונה לפני תביעת דיבה כנגד עמותת המקור ותומר בריסקר

2019-02-13 חוט Shlomi Fish
היי אורי! On Wed, 13 Feb 2019 11:32:00 +0200 Ori Idan wrote: > ידיעות אחרונות הם בעלים של אפליקציה מתחרה של הליקון ספרים (החברה בבעלותי). > כל מה שהיה זה ניסיון של ידיעות אחרונות להפיל את הליקון ספרים. > אתם מוזמנים לעשות מה שאתם רוצים אבל תצטרכו לעמוד מול שופט ולהסביר לו באיזה > זכות אתם

Re: התראה אחרונה לפני תביעת דיבה כנגד עמותת המקור ותומר בריסקר

2019-02-13 חוט Moshe Schindler
שלום,, ניסיתי להימנע מלהגיב כי איני חבר עמותה או ידיד עמותה, אולם במקרה דנן אין בסיס לתביעת דיבה, העמותה רק חזרה והדגישה את מה שפורסם בידיעות אחרונות, בדיוק כמו כתבי חדשות או עיתונאים או כל אדם אחר, מה עוד שבהודעות העמותה לא הייתה האשמה או קביעה כי הנדון גם ביצע את המעשים אלא רק גינוי למעשים