Re: גילוי מזעזע

2019-02-18 חוט Ori Idan
גם אני עם עומר. -- Ori Idan CEO Helicon Books http://www.heliconbooks.com On Sat, Feb 16, 2019 at 3:09 PM Shay Gover wrote: > אני עם עומר. > > On Sat, Feb 16, 2019 at 12:25 PM Omer Zak wrote: > >> On Sat, 2019-02-16 at 12:07 +0200, Lior Kesos wrote: >> > אותי זה פחות מצחיק. זה רק מחדד

Re: העקרונות שמאחורי מלחמת האזרחים בהמקור (Re: גילוי מזעזע)

2019-02-16 חוט Omer Zak
On Sat, 2019-02-16 at 17:31 +0200, Shachar Shemesh wrote: > > On 16/02/2019 13:40, Omer Zak wrote: > > שחר, > > > > עד כמה שידוע לי, צעד אחד ננקט נגד אורי עידן: הוא נחסם מרשימת הדיוור > > הזו > > לתקופה מסוימת. > > זה מאוד מצער אותי. קיוויתי שהשקט שנוצר פתאום נובע מזה שהוא התפכח לנזק > שהוא

Re: העקרונות שמאחורי מלחמת האזרחים בהמקור (Re: גילוי מזעזע)

2019-02-16 חוט Shachar Shemesh
On 16/02/2019 13:40, Omer Zak wrote: שחר, עד כמה שידוע לי, צעד אחד ננקט נגד אורי עידן: הוא נחסם מרשימת הדיוור הזו לתקופה מסוימת. זה מאוד מצער אותי. קיוויתי שהשקט שנוצר פתאום נובע מזה שהוא התפכח לנזק שהוא עושה לעצמו. כך או כך, החסימה שלו

Re: גילוי מזעזע

2019-02-16 חוט Shay Gover
אני עם עומר. On Sat, Feb 16, 2019 at 12:25 PM Omer Zak wrote: > On Sat, 2019-02-16 at 12:07 +0200, Lior Kesos wrote: > > אותי זה פחות מצחיק. זה רק מחדד שהנזק הוא לא רק תדמיתי. עירא היה אחד > > ממקימי המקור ואדם שמזוהה ופועל על פי ערכי העמותה. > > הנזק שנגרם מאורי עידן הוא גם כלכלי נטו, אני בתור

Re: העקרונות שמאחורי מלחמת האזרחים בהמקור (Re: גילוי מזעזע)

2019-02-16 חוט Omer Zak
שחר, עד כמה שידוע לי, צעד אחד ננקט נגד אורי עידן: הוא נחסם מרשימת הדיוור הזו לתקופה מסוימת. כמו כן, לא התייחסת לשאלה האם עמותת המקור בכלל היתה צריכה להגיב על ההאשמות נגד אורי עידן. כאן נמצא הקשר לקוד ההתנהגות. ההצעה הנוכחית שלי לשינויים בקוד ההתנהגות היא כדי שלא יהיה ספק שהעמותה פטורה מהצורך

Re: העקרונות שמאחורי מלחמת האזרחים בהמקור (Re: גילוי מזעזע)

2019-02-16 חוט Shachar Shemesh
בסוגיה כמו שאני רואה אותה היא טיפה אחרת, ובוודאי לא קשורה לקוד ההתנהגות. אורי עידן הואשם בכך שהתחזה לרופא כדי למשש חזה של בחורות. זו האשמה מאוד חמורה. מבלי להכנס בשום צורה ואופן לשאלה (שעליה אנחנו לא מוסמכים לענות) של האם אורי אכן עשה את המעשים, עמותת

Re: גילוי מזעזע

2019-02-16 חוט Omer Zak
On Sat, 2019-02-16 at 12:07 +0200, Lior Kesos wrote: > אותי זה פחות מצחיק. זה רק מחדד שהנזק הוא לא רק תדמיתי. עירא היה אחד > ממקימי המקור ואדם שמזוהה ופועל על פי ערכי העמותה. > הנזק שנגרם מאורי עידן הוא גם כלכלי נטו, אני בתור ספונסר של פעילויות > הקשורות לקוד פתוח עוד מכירומוקיר את פעילות העמותה

העקרונות שמאחורי מלחמת האזרחים בהמקור (Re: גילוי מזעזע)

2019-02-16 חוט Omer Zak
עד כה לא התערבתי בדיון. אני נמצא במקום מסובך. מצד אחד אני עובד עם אורי עידן, כולל מימוש הנז"ק שבאפליקציה שלו (להגנתנו אציין שאנו מודעים לבעייתיות שבנז"ק ומקווים שמצאנו נקודת איזון ראויה בין נוחות לקוראים והאינטרס של מו"לים לקבל תשלום תמורת הספרים שלהם ב"ארץ הדיסקט הבודד"). מצד שני הייתי בועדת

Re: גילוי מזעזע

2019-02-16 חוט Lior Kesos
אותי זה פחות מצחיק. זה רק מחדד שהנזק הוא לא רק תדמיתי. עירא היה אחד ממקימי המקור ואדם שמזוהה ופועל על פי ערכי העמותה. הנזק שנגרם מאורי עידן הוא גם כלכלי נטו, אני בתור ספונסר של פעילויות הקשורות לקוד פתוח עוד מכירומוקיר את פעילות העמותה אבל חברות גדולות יותר אולי ישץדירו את רגליהן. לדעתי יש כאן נזק

Re: גילוי מזעזע

2019-02-16 חוט Shay Gover
אבל איפה? מול הכתובת של העמותה? או ליד ביתו של ח"כ פופוליסט אקראי כדי שישנה את החוק? On Sat, Feb 16, 2019 at 7:03 AM Shachar Shemesh wrote: > > On 16/02/2019 7:01, Shay Gover wrote: > > אני מצטרף למחאת הייצוג בשם הנכים. > איפה אתה רוצה למקם את אוהל המחאה? > > בראש מדרגות, כמובן. ככה, הנכים

Re: גילוי מזעזע

2019-02-15 חוט Shachar Shemesh
On 16/02/2019 7:01, Shay Gover wrote: אני מצטרף למחאת הייצוג בשם הנכים. איפה אתה רוצה למקם את אוהל המחאה? בראש מדרגות, כמובן. ככה, הנכים שיגיעו לא יוכלו ללכת משם. שחר

Re: גילוי מזעזע

2019-02-15 חוט Shay Gover
אני מצטרף למחאת הייצוג בשם הנכים. איפה אתה רוצה למקם את אוהל המחאה? On Fri, Feb 15, 2019 at 8:01 PM Ira Abramov via Discussions < discussions@hamakor.org.il> wrote: > גבירותי ורבותי, אני נכלם לגלות באיחור שנראה לי שהעמותה הזו, אותה הקמתי במו > ידי (הימנית, שחתמה על טפסי ההקמה), בוגדת בערכיה! > >