Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Omer Zak
גם אני מרגיש שלא בנוח עם שינוי התקנון המוצע. אני מרגיש כאילו רוצים למכור את הנשמה של העמותה (לבגוד בחלק מהערכים שהינחו את העמותה בעבר) תמורת משהו שאמור לעזור לעמותה להתפתח. אבל אני לא יכול להצביע בדיוק באיזה ערכים רוצים לבגוד. יש לציין שאני לא מחווה כאן דעה על המוסריות של מכירת נשמה. זו גם רק

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Ira Abramov
מסכים. אנחנו לא אמריקה פה, corpurations are not people, ואין שום מקום פה להתחיל לתת לארגונים זכות הצבעה בעמותה שהוקמה בידי אנשים פרטיים למטרות אידאולוגיות לא עסקיות. יש מקום לשקול מנגנון אחר של תמיכה ותרומות, במיוחד באירוע ספציפי או כנס כמו שהיה עד היום, אבל חברות קבועה בעמותה זה פשוט מוזר. לא

Re: הודעה על התמודדות לוועד

2018-11-04 חוט Ira Abramov
אתה יכול לתת ייפוי כוח למישהו שכן יהיה באסיפה, רק אומר... On Sun, 4 Nov 2018 at 00:57, Lior Kesos wrote: > אם הייתי משתתף בעצמי באסיפה - הייתי מצביע לך! > דיסקליימר - שכרתי את דור בתור ילד/גיק לינוקס לפניי 7 שנים > הוא היה אחלה אז והוא רק השתבח עם השנים! > ליאור > > On Sun, Nov 4, 2018 at 12:21

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Shay Gover
נראה טוב. אני תומך. On Mon, Nov 5, 2018 at 12:47 AM Shai Berger wrote: > בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של > האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על > הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה ביותר > להשיג משאבים

הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Shai Berger
בעקבות כל הדיונים, אני רוצה להציג כאן את הצעתי הפורמלית להחלטה של האסיפה בעניין צירוף ארגונים לעמותה. לפני ההצעה עצמה, אני אחזור על הרעיון: שילוב ארגונים בפעילות העמותה היא ככל הנראה הדרך הסבירה ביותר להשיג משאבים כספיים וארגוניים, שהעמותה זקוקה להם לשם הבטחת המשך צמיחתה ואף פעילותה השוטפת. לטעמי,

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Meir Maor
אני לא שוכנעתי שזה מנגנון הגיוני. לא חושב שחברות ירצו להשתתף במבנה כזה ולא אוהב משחקים עם התקנון. אני מבין את הרצון להסמיך את הוועד לקבל החלטות ולתת תקנון גמיש, אבל יש גבול. אני לא חושב שהצעה זאת תעבוד ומרגיש מאוד לא בנוח עם שינויי תקנון ספוקלטיבים. אני מבין גם את חוסר הרצון בשינוי תקנון באסיפה

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-04 חוט Lior Kesos
הספקולציה העיקרית שמניחים פה הוא שמעניין את התאגיד להצביע ולהשפיע. לפעמים מעניין את התאגיד להשתתף ו/או לשלוח במרכז את עובדיו לכנסים וכו'.. אם היינו מאפשרים ל ארגונים להיות מעין ידידים ןבך נותנים ערך שיווקי - לשלוח כמות מסוימת של אנשים חינם, לקבל אחוז הנחה בספונסרשים להיות מוצפים וברורים יותר באתר