Re: אז מי רץ לוועד?

2018-11-07 חוט moshe nahmias
גם אני ארוץ On Wed, Nov 7, 2018 at 2:56 PM Ddorda wrote: > אני > > Il giorno mer 7 nov 2018, 14:14 Shay Gover ha > scritto: > >> >> ___ >> Discussions mailing list >> Discussions@hamakor.org.il >>

התמודדות לועד המקור

2018-11-07 חוט moshe nahmias
היי, אני מתכוון להתמודד שוב על מקום בועד בברכה, משה ___ Discussions mailing list Discussions@hamakor.org.il http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Lior Kesos
שוב, לא מבין מה זה "הגוף.הזה" - לדעתי אם לא נבין שאנו מדברים על העמותה ויכולתה לתת שירותים ולהתקשר עם עסקים נמשיך להשלות את עצמנו שה"גוף הזה יקום". כרגיל קפלן ניסח את זה רהוט ומדויק ממני. ליאור On Wed, Nov 7, 2018, 2:14 PM Shay Gover אני התכוונתי למה שהגוף הזה יתן לארגונים שחברים בו. > אבל קפלן

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Shay Gover
גוף בתוך העמותה. On Wed, Nov 7, 2018, 19:49 Lior Kesos שוב, לא מבין מה זה "הגוף.הזה" - לדעתי אם לא נבין שאנו מדברים על העמותה > ויכולתה לתת שירותים ולהתקשר עם עסקים נמשיך להשלות את עצמנו שה"גוף הזה יקום". > כרגיל קפלן ניסח את זה רהוט ומדויק ממני. > ליאור > > > On Wed, Nov 7, 2018, 2:14 PM Shay

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Lior Kaplan
המטרה היא לחבר את העמותה למקורות תקציביים ובמקביל להגביר את הרלוונטיות שלה ואת האפקט שלה. איך ? להתחיל לדבר עם גופים עסקיים שמוכנים להיות חלק מזה (בשלב ראשון) וגופים במעגלים יותר רחוקים (בשלב שני). מציע לא לנסות לנחש ופשוט לדבר עם החברות של השלב הראשון. יש מספר חברי עמותה שיכולים או לתת דעתם

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Tzafrir Cohen
On 07/11/18 13:18, Lior Kesos wrote: > אני סקפטי על היכולת ״לפתח גוף״ הייתי מנסח בלאפשר לארגונים להיות חברים > בעמותה (לא בהכרח עם זכויות הצבעה בשלב ראשון). מהו מבחינתך חבר בעמותה ללא יכולת הצבעה? איזו עוד משמעות יש לחברות בעמותה?‏ -- Tzafrir ___

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Shay Gover
קהל היעד הוא גופים שמוכרים מוצרי קוד פתוח. רד האט גם מפתח וגם מוכרת. המטרה היא למכור את הרעיון של קוד פתוח לעסקים ועל ידי כך להקל על תהליך המכירה. On Wed, Nov 7, 2018 at 11:09 AM Tzafrir Cohen wrote: > On 05/11/18 21:36, Shay Gover wrote: > > הצעת ביניים: > לפתוח גוף מטעם העמותה שמטרתו שיווק

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Lior Kesos
אני סקפטי על היכולת ״לפתח גוף״ הייתי מנסח בלאפשר לארגונים להיות חברים בעמותה (לא בהכרח עם זכויות הצבעה בשלב ראשון). ולעבוד בנפרד על חבילת השירותים והערך שחברות כזו תתן לארגון. אני משער שאם יחכו ליוזמה חיצונית לעמותה כל זה הוא בזבוז של זמן ואוויר. אם ניתן לעמותה את האפשרות לשוחח שיח עם החברות (מה

אז מי רץ לוועד?

2018-11-07 חוט Shay Gover
___ Discussions mailing list Discussions@hamakor.org.il http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Shay Gover
אני התכוונתי למה שהגוף הזה יתן לארגונים שחברים בו. אבל קפלן צודק, המטרה שלו היא להזרים כסף לעמותה. אבל צריך לזכור שהגוף זה צריך לתת ערך כלשהו לארגונים. שי ג On Wed, Nov 7, 2018 at 2:09 PM Lior Kaplan wrote: > המטרה היא לחבר את העמותה למקורות תקציביים ובמקביל להגביר את הרלוונטיות שלה > ואת

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Shay Gover
דניאל לשאלתך: עיין בתשובתו של תומר. On Wed, Nov 7, 2018 at 10:00 AM Danniel wrote: > הדיון על תלונות שווא הוא מרתק. > > לא בטוח מה הקשר לקבוצה הזו... > > יש תלונה, זו עובדה. > תלונה היא לא הרשעה, גם זו עובדה. > גם הוכחות, לא משנה מה הן, אינן הרשעה. > כל אלו נכונים אבל לא עוזרים לאף אחד כרגע,

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Danniel
הדיון על תלונות שווא הוא מרתק. לא בטוח מה הקשר לקבוצה הזו... יש תלונה, זו עובדה. תלונה היא לא הרשעה, גם זו עובדה. גם הוכחות, לא משנה מה הן, אינן הרשעה. כל אלו נכונים אבל לא עוזרים לאף אחד כרגע, ויהפכו להרשעה או זיכוי רק בעוד זמן מה. בינתיים כולם מסכימים שמעשים כאלו ראויים לגינוי. כולם מסכימים

Re: הצעה החלטה מפורטת ופורמלית: שילוב תאגידים כחברים בעמותה

2018-11-07 חוט Tzafrir Cohen
On 05/11/18 21:36, Shay Gover wrote: > הצעת ביניים: > לפתוח גוף מטעם העמותה שמטרתו שיווק קוד פתוח לעסקים. > הגוף ידאג למסלול או מספר הרצאות בנושא בכנסים. > החברות בגוף תיתן לחברים גם את מה שקיסוס הציע לעיל (הנחה בכנסים, הנחה > במתן חסות). > הגוף יהיה בפיקוח של הוועד עם זכות וטו אבל ינוהל בשוטף על

Re: אורי עידן

2018-11-07 חוט Shai Berger
בוקר טוב כולם, On Wed, 07 Nov 2018 09:20:37 +0200 Omer Zak wrote: > הויכוח הוא ברמה העקרונית. > אורי עידן הוא רק דוגמא. > מתחילות להגיע לוועד פניות המתארות התנהגות לא הולמת של אורי עידן בקשר עם פעילויות העמותה. יתר על כן, צויין בפנינו כי הדיון בצורתו ובנושאיו הנוכחיים מעיק על הנפגעות. לכן,

Re: אז מי רץ לוועד?

2018-11-07 חוט Ddorda
אני Il giorno mer 7 nov 2018, 14:14 Shay Gover ha scritto: > > ___ > Discussions mailing list > Discussions@hamakor.org.il > http://hamakor.org.il/cgi-bin/mailman/listinfo/discussions ___ Discussions mailing