Re: Vaya research corp.

2005-12-22 חוט Oded S. Resnik
היי,

מאחר וגם אני לא עוד נחכה כולנו לחוות הדעת.
אני מניח (ולא אשנה את דעתי עד שיוכח אם יוכח - חד משמעית אחרת).
שכל מי שפעל כאן גם יעל וגם גלעד פעלו למטרה טובה
ועל כך צריך רק להודות להם. (למרות ששגם אני הייתי
מצפה שיודיעו מראש על המתנה החריגה הזו)

אני פשוט מזועזע מתרבות הדיון מחומרת האשמות ובעלבונות שאתם מטיחים
אחד בשני - סתם. אולי קודם כל תניחו שהכול בסדר.
אם יש חשש אפשר לפנות ב MAIL פרטי.
אני בטוח שמי שמאוד מודאג כמו דוד יכול או לפנות לעוד
באופן אישי ותמורת כמה מאות שקלים לקבל חוד בעפ או
להחליט להיות ידיד ולא חבר עמותה.

כל זה עדיף מאשר לפגוע ועוד בפומבי באנשים שתורמים כל כך
הרבה.

הצעה נוספת היא שאנשים יחשבו לפחות שתי דקות לפני שהם שולחים מייל
לרשימת דיון (אני יודע שזה כואב).
והצעה נוספת היא לקרוא מה שכותבים לפני שלוחצים על SEND

יום טוב

עודד

 David Ovadia wrote:
 

Dr. Oded S. Resnik
RAZ Information Systems LTD http://www.raz.co.il/
Phone +972-3-6020701 Fax +972-57-7973979

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Shachar Shemesh
Gilad Ben-Yossef wrote:

3.
שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.
 

על פי מיטב הבנתי המדובר הוא בחמש מניות מתוך אלף. על פי חוקי החברות
הרגילים (ואני לא יודע אם הדבר חל גם על חברות לתועלת הציבור), הרף שמעליו
בעל מניות נחשב "בעל עניין" הוא 5 אחוז מהחברה, רף שאליו "המקור" אפילו לא
מתקרבת. רק לבעל עניין יש את הזכות למנות דירקטור (קריא - למקור אין זכות
למנות דירקטור), והמגבלות שטל העלה במהלך האסיפה אף הן מתייחסות לעבודה של
חברה מול בעל עניין בה. במילים אחרות, רק החזקת כמות קטנה של מניות אינה,
כנראה, משהו בעייתי.

מצד שני, בגלל שמדובר בצעד לא ברור, הייתי שמח, בתור חבר עמותה, לשמוע
עליו לפני שהוא נעשה.

שחר
Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Omer Zak
On Wed, 2005-12-21 at 10:43 +0200, Gilad Ben-Yossef wrote:
 אני לקחתי על עצמי לברר את המצב המשפטי של אחזקה של מניות בחברה לתועלת 
 הציבור על ידי העמותה ולאור העניין הציבורי בנושא אני בוחר לפרסם את הדוח 
 החלקי הזה על ממצאי הבדיקה כדי להאיר את הנושא.
 
 ראשית, מן הראוי לציין כי בשל קוצר זמן שנבע מאילוצים בירוקרטיים, ועד 
 המקור אישר לקבל את המניות תחילה והמקור נרשם כבעל מניות של המכון וזאת תחת 
 ההסתייגות כי לאחר בדיקת נאותות מלאה תתקבל החלטה קבועה בנושא ואם ההחלטה 
 תהיה שלילית אנו נמסור את המניות חזרה.
 
 הדבר נעשה כדי למנוע עיכוב של רישום מסמכי התאגיד רק למען בדיקה שהיא, כך 
 אנו סבורים ומקווים ,פורמלית ולמען הסדר הטוב בלבד וזאת לאור דבריה של יעל 
 והכרתנו האישית עם יעל כאדם אמין.

קודם כל, ברצוני להביע את תודתי לגלעד בן-יוסף על המידע הנוסף הנוגע למניות
מכון המחקר של יעל ויה.

קודם כל, מה שנעשה בפועל עד כה לדעתי תואם את מטרות המקור. לפי הבנתי את
המצב החוקי, כדי לרשום גוף משפטי כמו מכון המחקר של יעל ויה, צריכים לאגד N
שותפים שיתחלקו במניות הגוף המשפטי הזה. אם המקור מסכים להיות אחד מה-N
הללו לצורך הרישום, ואם מטרות הגוף המשפטי הזה אכן תואמות את מטרות המקור
אז יש לי רק לברך על כך.

הדאגה שלי, שכבר הבעתי אותה במילים אחרות, היא בקשר למה שקורה אחר כך.
כדי שחברי ועד המקור לא יסטו מהמטרות של המקור (דהיינו סיוע לפרויקטים
בטיפול בכספים ונקודת מוקד לצורך יחסי ציבור ושתדלנות), אל להם להחזיק
בסמכויות נוספות כגון יכולת להשפיע על מוסדות כמו מוסד המחקר של יעל ויה.
ובעלות על מניות משמעה יכולת השפעה.

אם אנו רוצים שהמקור ימשיך להחזיק במניות של מוסד המחקר של יעל ויה, אנו
צריכים לדאוג שיהיה מי שידאג לייצג את המקור בניהול המוסד - מה שכיום
גלעד בעצם עושה כשהוא בודק אם התקנון של המוסד תואם את המטרות של המקור.
צריך להמשיך לפקח על המוסד שלא יתחיל לנקוט במדיניות המנוגדת למטרות
המקור, להחליט החלטות כספיות כלומר האם לתת תקציב או למשוך מימון, וכו'
וכו'.

לכשעצמן, אין רע בהחלטות כאלה. אבל אנו צריכים להיערך ולהיות מוכנים עם
תהליך פוליטי לקבלת ההחלטות הללו בצורה שתהיה מקובלת על חברי המקור ועל
קהילת התוכנה החופשית בכלל. אנו צריכים להיות מוכנים גם לסתום את האף
במידת הצורך לצורך שחייה במי הביוב של פוליטיקה ארגונית.

האם אנו מוכנים לזה? האם אנו רוצים להתכונן לזה? איך נתכונן לזה?
--- עומר
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט E L
Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical problem with it,
there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?

ElyOn 12/21/05, Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED] wrote:
שלום לכולם,באסיפה האחרונה וברשימת התפוצה היה שיח ער לגבי הנושא של התרומה הנדיבה שליעל ויה של מניות מכון המחקר החדש שלה לטובת העמותה.לאור קריאת מה שנכתב (ותיאור של מה שנאמר בנושא), הייתי רוצה להבהיר מספר
דברים.ראשית, ראוי לציין כי מכון המחקר האמור התאגד כחברה לתועלת הציבור. כלומר,לא מדובר בחברה מסחרית שמטרתה חלוקת רווחים לבעלי המניות אלא בתאגיד שמטרתוקידום מטרות כפי שמוכתב על ידי תקנון החברה ולתועלת הציבור. תאגיד כזה לא
משלם דיווידנדים ואסור לו לחלק את רווחיו, אם יש כאלה, לבעלי המניות שלו.יעל ויה, מייסדת המכון (ולהזכירכם כלת פרס המקור) חשבה שמן הראוי שמכוןמחקר הנושאים של קוד פתוח יעניק מספר של מניות של המכון לעמותת המקור
כתרומה וחברי הועד התבקשו לדון האם לאשר את קבלת התרומה הנל או לדחות אותה.אני לקחתי על עצמי לברר את המצב המשפטי של אחזקה של מניות בחברה לתועלתהציבור על ידי העמותה ולאור העניין הציבורי בנושא אני בוחר לפרסם את הדוח
החלקי הזה על ממצאי הבדיקה כדי להאיר את הנושא.ראשית, מן הראוי לציין כי בשל קוצר זמן שנבע מאילוצים בירוקרטיים, ועדהמקור אישר לקבל את המניות תחילה והמקור נרשם כבעל מניות של המכון וזאת תחתההסתייגות כי לאחר בדיקת נאותות מלאה תתקבל החלטה קבועה בנושא ואם ההחלטה
תהיה שלילית אנו נמסור את המניות חזרה.הדבר נעשה כדי למנוע עיכוב של רישום מסמכי התאגיד רק למען בדיקה שהיא, כךאנו סבורים ומקווים ,פורמלית ולמען הסדר הטוב בלבד וזאת לאור דבריה של יעלוהכרתנו האישית עם יעל כאדם אמין.
לאחר התיעצות עם עוד המתמחה בנושא דיני חברות, ברורים הדברים הבאים -אחזקה של מניות *לא* מטילה שום חובה על עמותת המקור, בתנאים מסויימים.התנאים הם:1. שהמקור איננו בעל שליטה במכון, כלומר שהעמותה אינה מחזיקה את רובם של
המניות.2. שהמכון התאגד כחברה לתועלת הציבור בערבון מוגבל.3. שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.אני מאמין כי תנאים 1 ן- 2 מתקיימים, אולם רק לאחר קבלת מסמכי הרישום שלהתאגיד מרשם החברות נוכל לודא את העניין באופן רשמי. באשר לתנאי השלישי,
אני סבור שממילא אין כל יתרון למקור למנות דירקטור מטעמו למכון וזאת מאחרשאם יש משהו שבו אנחנו אין לנו ערך מוסף זה ניהול... :-)בנוסף לאמור לעיל, כעמותה שמחוייבת על פי התקנון שלה לקדם מטרות מסויימות,
חובה עלינו לווודא שהמכון פועל אף הוא לקידום מטרות אלו ולא פועל לקידוםמטרות סותרות. וידוא כזה יעשה על ידי בחינה פורמלית של תקנון המכון והצעתהצעות לתיקונו במקרה הבלתי סביר שנגלה בעיה. כאמור בחינה פורמלית זאת עדיין
לא הסתיימה.לבסוף רציתי לציין כי השאלה בדבר מצב היפוטתי של ניגוד אינטרסים בין המכוןלבין העמותה כבעלת מניות משקפת אי הבנה של מהותה של חברת מניות בערבוןמוגבל: מטרתה של חברה היא קידום האינטרסים של בעלי המניות שלה בכפוף לתקנון
שמסדיר כיצד יתבצע הדבר. כאשר מדובר בחברה לתועלת הציבור האינטרסים האמוריםאינם כספיים אלא קידום של מטרות ציבוריות, כמו המטרות שהעמותה שלנו מחוייבתלקדם.פעולה של חברה כנגד האינטרסים של בעלי המניות שלה היא פעולה של מעילה באמון
ויכולה להתרחש רק בסיטאציה פלילית (מנכל של חברה שמועל בתפקידו) או אם בעלשליטה בחברה פועל כנגד אינטרסים של בעלי מניות במיעוט - מצב שיש לוהתייחסות משפטית מיוחדת שמטרתה להגן על בעלי מניות המיעוט ועשוי להוות עילה
לתביעה משפטית כנגד בעלי השליטה, באם יקרה.בנוסף זכרו שהמקור יכולה תמיד להעביר את המניות שלה חזרה למכון או לכל צדשלישי (כמו יעל) בכל רגע נתון ובכך לסיים כל ניגוד אינטרסים תיאורטי ותבינושהשאלה בדבר ניגוד אינטרסים הינה אקדמית בלבד וכל זאת בכפוף לבחינה של
מסמכי התאגיד ברשם החברות, שמתבצעת, כאמור, בימים אלו.אני אדווח בפורום זה על ממצאי הבדיקה הפורמלית כשתסתיים ואשמח כמובן לענותעל כל שאלה בנושא.תודה,גלעדחבר ועד המקור--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]Codefidence. A name you can trust(tm)Web: http://codefidence.com| SIP: 
[EMAIL PROTECTED]IL:
+972.9.8650475 ext. 201|
Fax:+972.9.8850643US: +1.212.2026643 ext. 201| Cel: +972.52.8260388I am Jack's Overwritten Stack Pointer-- Hackers Club, the movie-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Gilad Ben-Yossef

Shachar Shemesh wrote:

Gilad Ben-Yossef wrote:


3. שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.


על פי מיטב הבנתי המדובר הוא בחמש מניות מתוך אלף. על פי חוקי החברות 
הרגילים (ואני לא יודע אם הדבר חל גם על חברות לתועלת הציבור), הרף שמעליו 
בעל מניות נחשב בעל עניין הוא 5 אחוז מהחברה, רף שאליו המקור אפילו לא 
מתקרבת. רק לבעל עניין יש את הזכות למנות דירקטור (קריא - למקור אין זכות 
למנות דירקטור), והמגבלות שטל העלה במהלך האסיפה אף הן מתייחסות לעבודה של 
חברה מול בעל עניין בה. במילים אחרות, רק החזקת כמות קטנה של מניות אינה, 
כנראה, משהו בעייתי.


מה שכתבת לא מדויק - למיטב ידיעתי הבחינה היא לפי אחוז מסך כל המניות 
*המוקצות* לא סך כל המניות הקיימות בכלל. לפי בחינה זאת המקור היא אכן 
בעלת עניין בחברה.


לגבי הזכות למנות דירקטורים - הדבר נקבע לפי תקנון החברה ותו לו. הכלל שאתה 
מתייחס אליו הוא כלל מקובל ואולי אפילו נדרש כאשר מדובר בחברות *דיבוריות* 
אבל אינו מחוייב, שוב למיטב ידיעתי, חברה פרטית כמו מכון ויה.


מצד שני, בגלל שמדובר בצעד לא ברור, הייתי שמח, בתור חבר עמותה, לשמוע עליו 
לפני שהוא נעשה.
אני לא בטוח מהי ההגדרה של צעד לא ברור. מדובר בתרומה שניתנה לעמותה, שלא 
מטילה, כך נראה, שום חובות על העמותה, של מניות של מכון מחקר שפועל לקדם את 
מטרות העמותה והמאוגד כחברה לתועלת הציבור. למכון האמור אסור לחלק רווחים, 
כך שאין פה אינטרס כספי אלא מדובר במחווה סמלית לכל היותר.


אני לא רואה בזאת שום דבר החורג מסדר העניינים הרגיל, ולא מבין מדוע תרומה 
של 1000$ לא דורשת הודעה מוקדמת ואילו תרומה שערכה הכספי הוא אפס לכל צורך 
ועניין דורשת הודעה כזאת רק משום שבמקום לקבל שטר חוב (צ'ק בעברית :-) 
קיבלנו הפעם נייר ערך אחר - דהיינו מניות.


אני חושב שהסיבה היחידה שהדבר עורר כזה עניין היא שמניות נתפסות כמשהו 
אקזוטי על ידיד חברי וידידי העמותה שמקושר בדרך כלל למסחר בבורסה, ערכי 
ואליאציה ורווחים, אבל כאן ההקשר הזה לא תופס מפני שמדובר בחברה לתועלת 
הציבור שאסור לה לחלק רווחים לבעלי המניות שלה וממילא מניותה אינן סחירות 
במובן הרגיל של המילה.


גלעד

--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

I am Jack's Overwritten Stack Pointer
-- Hackers Club, the movie

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Gilad Ben-Yossef

E L wrote:

Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical 
problem with it,

there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?Vaya research was established to promote research into areas that the 
Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best 
interest of the Amuta.


By being a registered stock holder of the corp. we give the research 
institute credibility that will help it perform it's function.


Gilad

--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

I am Jack's Overwritten Stack Pointer
-- Hackers Club, the movie

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Gilad Ben-Yossef

Omer Zak wrote:


אם אנו רוצים שהמקור ימשיך להחזיק במניות של מוסד המחקר של יעל ויה, אנו
צריכים לדאוג שיהיה מי שידאג לייצג את המקור בניהול המוסד - מה שכיום
גלעד בעצם עושה כשהוא בודק אם התקנון של המוסד תואם את המטרות של המקור.
צריך להמשיך לפקח על המוסד שלא יתחיל לנקוט במדיניות המנוגדת למטרות
המקור, להחליט החלטות כספיות כלומר האם לתת תקציב או למשוך מימון, וכו'
וכו'.עומר,

אין להמקור שום חובה להשתתף בניהול התאגיד יותר מאשר יש לי חובה להשתתף 
בניהול של קוקה קולה אם אני מחזיק מניות של החברה.


הגוף שמפקח על תאגיד לגבי וניהולו התקין היא ועדת הביקורת של אותו תאגיד. 
כבעלי מניות אנחנו נקבל את דוח ועדת הביקורת והיה אם ימצאו ממצאים חשודים 
אנו נטפל בעניין, אבל כל עוד זה לא קורה אני לא רואה שום סיבה להיות מעורב 
כעמותה בניהול המכון.גלעד

--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

I am Jack's Overwritten Stack Pointer
-- Hackers Club, the movie

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט guy keren

ok, things look clearer to me now.

assuming the check you make won't reveal problematic issues, i have no
problem with this decision.

sorry for the noise,

--guy

On Wed, 21 Dec 2005, Gilad Ben-Yossef wrote:

 Date: Wed, 21 Dec 2005 11:47:51 +0200
 From: Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
 To: Omer Zak [EMAIL PROTECTED]
 Cc: HaMakor discussions@hamakor.org.il
 Subject: Re: Vaya research corp.

 Omer Zak wrote:

 אם אנו רוצים שהמקור ימשיך להחזיק במניות של מוסד המחקר של יעל ויה, אנו
 צריכים לדאוג שיהיה מי שידאג לייצג את המקור בניהול המוסד - מה שכיום
 גלעד בעצם עושה כשהוא בודק אם התקנון של המוסד תואם את המטרות של המקור.
 צריך להמשיךלפקח על המוסד שלא יתחיל לנקוט במדיניות המנוגדת למטרות
 המקור, להחליט החלטות כספיות כלומר האם לתת תקציב או למשוך מימון, וכו'
 וכו'.


 עומר,

 אין להמקור שום חובה להשתתף בניהול התאגיד יותר מאשר יש לי חובה להשתתף
 בניהול של קוקה קולה אם אני מחזיק מניות של החברה.

 הגוף שמפקח על תאגיד לגבי וניהולו התקין היא ועדת הביקורת של אותו תאגיד.
 כבעלי מניות אנחנו נקבל את דוח ועדת הביקורת והיה אם ימצאו ממצאים חשודים
 אנו נטפל בעניין, אבל כל עוד זה לא קורה אני לא רואה שום סיבה להיות מעורב
 כעמותה בניהול המכון.


 גלעד

 --
 Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
 Codefidence. A name you can trust(tm)
 Web: http://codefidence.com| SIP: [EMAIL PROTECTED]
 IL: +972.9.8650475 ext. 201| Fax:+972.9.8850643
 US: +1.212.2026643 ext. 201| Cel:  +972.52.8260388

 I am Jack's Overwritten Stack Pointer
  -- Hackers Club, the movie

 -
 To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]


-- 
guy

For world domination - press 1,
 or dial 0, and please hold, for the creator. -- nob o. dy


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]RE: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט David Ovadia
בעולם
העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:

1. עסק פרטי ו/או שותפות,

2. עמותה ו/או אגודה,

3. וחברה (בעמ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין
היא מציינת זאת.

כל
התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב אחרת הרי
זו רמאות!!!

רוחי
הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.איני
בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה מגדירה את עצמה
שלא למטרות רווח!!!

David Ovadia-Original Message-
From: Gilad Ben-Yossef [mailto:[EMAIL PROTECTED] 
Sent: Wednesday, December 21, 2005 11:39 AM
To: Shachar Shemesh
Cc: HaMakor
Subject: Re: Vaya research corp.Shachar Shemesh wrote:

 Gilad
Ben-Yossef wrote:

 

 3. שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.

 

 על פי מיטב הבנתי המדובר הוא בחמש מניות מתוך אלף. על פי חוקי
החברות 

 הרגילים (ואני לא יודע אם הדבר חל גם על חברות לתועלת
הציבור), הרף שמעליו 

 בעל מניות נחשב בעל עניין הוא 5 אחוז מהחברה, רף
שאליו המקור אפילו לא 

 מתקרבת. רק לבעל עניין יש את הזכות למנות דירקטור (קריא -
למקור אין זכות 

 למנות דירקטור), והמגבלות שטל העלה במהלך האסיפה אף הן
מתייחסות לעבודה של 

 חברה מול בעל עניין בה. במילים אחרות, רק החזקת כמות קטנה של
מניות אינה, 

 כנראה, משהו בעייתי.מה שכתבת לא מדויק - למיטב ידיעתי הבחינה היא
לפי אחוז מסך כל המניות 

*המוקצות* לא סך כל המניות הקיימות בכלל. לפי בחינה זאת
המקור היא אכן 

בעלת עניין בחברה.לגבי הזכות למנות דירקטורים - הדבר נקבע לפי תקנון
החברה ותו לו. הכלל שאתה 

מתייחס אליו הוא כלל מקובל ואולי אפילו נדרש
כאשר מדובר בחברות *דיבוריות* 

אבל אינו מחוייב, שוב למיטב ידיעתי, חברה פרטית
כמו מכון ויה.

 

 מצד שני, בגלל שמדובר בצעד לא ברור, הייתי שמח, בתור חבר
עמותה, לשמוע עליו 

 לפני שהוא נעשה.

 אני לא בטוח מהי ההגדרה של צעד לא
ברור. מדובר בתרומה שניתנה לעמותה, שלא 

מטילה, כך נראה, שום חובות על העמותה, של מניות
של מכון מחקר שפועל לקדם את 

מטרות העמותה והמאוגד כחברה לתועלת הציבור.
למכון האמור אסור לחלק רווחים, 

כך שאין פה אינטרס כספי אלא מדובר במחווה סמלית
לכל היותר.אני לא רואה בזאת שום דבר החורג מסדר העניינים
הרגיל, ולא מבין מדוע תרומה 

של 1000$ לא דורשת הודעה מוקדמת ואילו תרומה
שערכה הכספי הוא אפס לכל צורך 

ועניין דורשת הודעה כזאת רק משום שבמקום לקבל
שטר חוב (צ'ק בעברית :-) 

קיבלנו הפעם נייר ערך אחר - דהיינו מניות.אני חושב שהסיבה היחידה שהדבר עורר כזה עניין
היא שמניות נתפסות כמשהו 

אקזוטי על ידיד חברי וידידי העמותה שמקושר בדרך כלל
למסחר בבורסה, ערכי 

ואליאציה ורווחים, אבל כאן ההקשר הזה לא תופס
מפני שמדובר בחברה לתועלת 

הציבור שאסור לה לחלק רווחים לבעלי המניות שלה
וממילא מניותה אינן סחירות 

במובן הרגיל של המילה.גלעד-- 

Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]

Codefidence. A name you can trust(tm)

Web: http://codefidence.com | SIP:
[EMAIL PROTECTED]

IL: +972.9.8650475 ext. 201 |
Fax:
+972.9.8850643

US: +1.212.2026643 ext. 201 |
Cel:
+972.52.8260388I
am Jack's Overwritten Stack Pointer

 -- Hackers Club, the movie-

To unsubscribe, e-mail:
[EMAIL PROTECTED]

For additional commands, e-mail:
[EMAIL PROTECTED]


Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Shachar Shemesh
Gilad Ben-Yossef wrote:

Shachar
Shemesh wrote:
 
 Gilad Ben-Yossef wrote:


3. שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.
 


על פי מיטב הבנתי המדובר הוא בחמש מניות מתוך אלף. על פי חוקי החברות
הרגילים (ואני לא יודע אם הדבר חל גם על חברות לתועלת הציבור), הרף שמעליו
בעל מניות נחשב "בעל עניין" הוא 5 אחוז מהחברה, רף שאליו "המקור" אפילו לא
מתקרבת. רק לבעל עניין יש את הזכות למנות דירקטור (קריא - למקור אין זכות
למנות דירקטור), והמגבלות שטל העלה במהלך האסיפה אף הן מתייחסות לעבודה של
חברה מול בעל עניין בה. במילים אחרות, רק החזקת כמות קטנה של מניות אינה,
כנראה, משהו בעייתי.

 
 
מה שכתבת לא מדויק - למיטב ידיעתי הבחינה היא לפי אחוז מסך כל המניות
*המוקצות* לא סך כל המניות הקיימות בכלל. לפי בחינה זאת "המקור" היא אכן
בעלת עניין בחברה.
זה משנה דברים, ולאו דווקא לטובה.
לגבי
הזכות למנות דירקטורים - הדבר נקבע לפי תקנון החברה ותו לו. הכלל שאתה
מתייחס אליו הוא כלל מקובל ואולי אפילו נדרש כאשר מדובר בחברות *דיבוריות*
אבל אינו מחוייב, שוב למיטב ידיעתי, חברה פרטית כמו מכון ויה.
 
 מצד שני, בגלל שמדובר בצעד לא ברור, הייתי שמח,
בתור חבר עמותה, לשמוע עליו לפני שהוא נעשה.

 
 
אני לא בטוח מהי ההגדרה של "צעד לא ברור".
צעד שהשלכותיו לא ברורות. בפרט, על פי תשובתך לעומר, צעד מאפשר לגוף
חיצוני לחלוטין לטעון שהוא קשור למקור בפעילותיו, לדעתי, הינו צעד שדורש
מחשבה.

מדובר בתרומה שניתנה לעמותה, שלא מטילה, כך נראה, שום חובות על העמותה,
אם העמותה היא בעלת עניין במכון המחקר, הרי שיש, לכל הפחות, מגבלות
בפעילויות המשותפות ש"המקור" ומכון המחקר יכולים לעשות ביחד. אני לא הייתי
קורא לצעד כזה "שום חובות".
 של
מניות של מכון מחקר שפועל לקדם את מטרות העמותה והמאוגד כחברה לתועלת
הציבור.
אבל לא נשלט ע"י אף אחד ממנגנוני הבקרה של העמותה, או חייב דיווח לעמותה.

למכון האמור אסור לחלק רווחים, כך שאין פה אינטרס כספי אלא מדובר במחווה
סמלית לכל היותר.
 

אז אני בעד לקבל בדיוק מספיק מעט מניות כדי ש"המקור" לא תהיה בעלת עניין
בחברה. אז אכן יהיה מדובר בצעד סמלי. להיות בעל עניין בחברה איננו צעד
סימלי, למיטב הבנתי.

אני לא רואה בזאת שום דבר החורג מסדר העניינים הרגיל, ולא מבין מדוע תרומה
של 1000$ לא דורשת הודעה מוקדמת ואילו תרומה שערכה הכספי הוא אפס לכל צורך
ועניין דורשת הודעה כזאת רק משום שבמקום לקבל שטר חוב (צ'ק בעברית :-)
קיבלנו הפעם נייר ערך אחר - דהיינו מניות.
דבר ראשון, לא אמרתי (ולא ידוע לי שמישהו אחר אמר) שהועד לקח פה החלטה לאל
סמכות. אין ספק שלועד אכן יש סמכות לקחת את ההחלטה הזו מבלי להודיע לחברים
ומבלי להוועץ בהם. זה לא אומר שאני לא חושב שלא היה יותר חכם להוועץ
בחברים (מראש או, אם כפי שאתה אומר, הצעד עוד לא סופי, אז עכשיו).

דבר שני, אם אותה תרומה של 1000$ (קיבלנו אחת כזו?) היא אכן "no strings
attached", אז די ברור למה היא תרים פחות גבות אם הוועד יקבל אותה מאשר
להפוך לבעל עניין בחברה, בעיקר אם לי, באופן אישי, לא ברור מה זה הסטטוס
"חברה לתועלת הציבור", ואיך הוא עובד (וכן, שאלתי עורך דין).
גלעד
 

לסיכום, אני ארגיש הרבה
יותר נוח עם הצעד אם נקבל את אותה כמות של מניות פחות שיחסכו מאיתנו את
סטטוס "בעל עניין" בחברה (במונחים מתמטיים, כמות גדולה ככל שתהיה של
מניות, ובפרט שתהיה קטנה ממש מ-5% מהמניות המוקצות בחברה). כמובן שזה גם
ימנע מהחברה לטעון שהיא פועלת בחסות "המקור", אבל זה, לדעתי, רק ייתרון.
זוהי, כמובן, דעתי בתור חבר מין המניין, ואין בה משום חיוב של הועד להחליט
כל דבר שהוא בנידון.שחר
Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Gilad Ben-Yossef

David Ovadia wrote:

בעולם העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:

1.עסק פרטי ו/או שותפות,

2.עמותה ו/או אגודה,

3.וחברה (בעמ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין היא מציינת זאת.

כל התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב 
אחרת הרי זו רמאות!!!


רוחי הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.

 

איני בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה 
מגדירה את עצמה שלא למטרות רווח!!!


 שלום מר דויד היקר,

האם תואיל לחשוף בפנינו את מספר רשיון עוד שלך או ללמצער את שם הפקולטה 
שבה למדת משפטים?


אני מצטער על הציניות, אבל כמעט כל מה שכתבת איננו נכון.

ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר חברה לתועלת הציבור:

http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor

אני מפנה אותך לסעיף שתיים.

אני מבין שאין לך אפילו את האמון המינימלי ביותר בי ובפעולתי כחבר ועד, אבל 
האם היה קשה כל כך לחפש במנוע החיפוש החביב עליך את המילה חברה לתועלת 
הציבור לפני פרסום של דואל הטוען כי הטעתי בכוונה או בשוגג את חברי העמותה?


רק לשם האנקדוטה אציין את השאלה לגבי חובותיו של מחזיק מניות (והאבחנה בין 
חברה בעמ לבין חברה שאינה כזאת שנגזרת מכך) העלתי בפני פורום שכלל עוד 
שתחום התמחותו הוא בדיני חברות ואחראי לתשקיפי ההנפקות בבורסה של מספר 
חברות ציבוריות, שופט ביהמש מחוזי, עוד מהסנגוריה הציבורית והמתמחה של 
השופט האמור (ככה זה כששני ההורים שלך עוד וסבא שלך נפטר - השבעה הופכת 
להיות מקום טוב להעלות שאלות משפטיות...)


ייתכן בהחלט שלא הבנתי מה שנאמר כשורה או אפילו שנפלה טעות כלשהיא ביעוץ 
שקיבלתי, אבל תצטרך הרבה יותר מכמה סימני קריאה בשביל להוכיח לי את זה ועד 
אז אבקש ממך לנהוג בדרך ארץ ולא לקרוא לי וליעל ויה רמאים.


תודה,
גלעד
--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

I am Jack's Overwritten Stack Pointer
-- Hackers Club, the movie

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Shachar Shemesh
Gilad Ben-Yossef wrote:

 ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר חברה לתועלת הציבור:

 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor

 אני מפנה אותך לסעיף שתיים.

מבלי לטעון שמה שאתה אומר לא נכון (למעשה, כאשר אני שאלתי עוד את אותה
השאלה, הוא טען שכל השלושה צריכים להתקיים אחרי שהוא הפנה אותי לעמוד
הנל), אבל הכותרת אומרת במפורש:
חברה לתועלת הציבור היא חברה שהתקיימו בה לפחות אחד מן התנאים הבאים:

על פי קריאתי, ואני מודה שאני הדיוט גמור בנושא, ייתכן חברה לתועלת הציבור
ששמה את מטרותיה לקידום אינטרס ציבורי כלשהו, אך מחלקת רווחים לבעלי המניות.

אל תבין אותי כאילו אני מסכים עם דבריו דוד. כל מה שרציתי לציין זה שחלוקת
מניות *אינה* הליך פשוט כלל ועיקר, שלא כמו קבלת תרומה של 1000$.

שחר

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט kamberd

A research company that has share holders with specific interest in the results
of its research might find its results are in question and might be concidered
altered by the fact it has share holders with known interest.
This point leads me to think that holding shares in the Vaya company might prove
to demage this companys integrity.
I guess we all know the stories about MS funded research that found FOSS has
higher TCO then proprietry software. Speculations were enough to damage the
integrity of those results in the eyes of many. We might find we do the same to
the Vaya research company results.
Am I going to far with speculations?

Dotan

Quoting Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]:


 E L wrote:

 Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical
 problem with it,
 there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?
 

 Vaya research was established to promote research into areas that the
 Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best
 interest of the Amuta.

 By being a registered stock holder of the corp. we give the research
 institute credibility that will help it perform it's function.

 Gilad

 --
 Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
 Codefidence. A name you can trust(tm)
 Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
 IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
 US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

 I am Jack's Overwritten Stack Pointer
  -- Hackers Club, the movie

 -
 To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט E L
I think it's very clear that Vaya is opensource oriented, 
so I don't really think it matters. Share holders in every company have POV 
the problem starts when it's a big company which sponser a whole research 
show it as objective while it's very clear that it is not.

But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
What would hamakor gain from having those shares?

ElyOn 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
 wrote:A research company that has share holders with specific interest in the results
of its research might find its results are in question and might be concideredaltered by the fact it has share holders with known interest.This point leads me to think that holding shares in the Vaya company might prove
to demage this companys integrity.I guess we all know the stories about MS funded research that found FOSS hashigher TCO then proprietry software. Speculations were enough to damage theintegrity of those results in the eyes of many. We might find we do the same to
the Vaya research company results.Am I going to far with speculations?DotanQuoting Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]: E L wrote:
 Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical problem with it, there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it? 
 Vaya research was established to promote research into areas that the Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best interest of the Amuta. By being a registered stock holder of the corp. we give the research
 institute credibility that will help it perform it's function. Gilad -- Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED] Codefidence. A name you can trust(tm)
 Web: http://codefidence.com| SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201|
Fax:+972.9.8850643 US: +1.212.2026643 ext. 201| Cel: +972.52.8260388 I am Jack's Overwritten Stack Pointer -- Hackers Club, the movie -
 To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED] For additional commands, e-mail: 
[EMAIL PROTECTED]This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED][OFFTOPIC] Corporation for Public Benefit (was: Re: Vaya research corp.)

2005-12-21 חוט Omer Zak
גם אני לא הכרתי את מושג חברה לתועלת הציבור.
ולאחר שראיתי את הלינק לאתר של משרד המשפטים, קראתי את העמוד הרלבנטי.
אבל לא ברור לי מה ההבדל בין חברה לתועלת הציבור לעמותה.

אשמח לקבל הסבר על ההבדלים בין שני סוגים אלה של תאגידים.
האם יש סוגים נוספים של מלכרים לפי החוק הישראלי שרובנו לא יודעים עליהם?

הבהרה:
השאלה הזו היא להשכלתי בלבד, ואין בה כדי להוות ביקורת על החלטות ועד
המקור. אינני חולק על סמכותם לפי התקנון להחליט שעל המקור לקבל או לוותר
על מניות מוסד המחקר של יעל ויה, ומכתביי האחרים נכתבו אך ורק במטרה שהועד
יגיע להחלטה הנבונה ביותר האפשרית, תהיה אשר תהיה.
 --- עומר

On Wed, 2005-12-21 at 12:45 +0200, Gilad Ben-Yossef wrote:
 David Ovadia wrote:
 בעולם העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:
 
 1.עסק פרטי ו/או שותפות,
 
 2.עמותה ו/או אגודה,
 
 3.וחברה (בעמ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין היא מציינת זאת.
 
 כל התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב 
 אחרת הרי זו רמאות!!!
 
 רוחי הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.
 
  
 
 איני בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה 
 מגדירה את עצמה שלא למטרות רווח!!!
 
  
 
 
 שלום מר דויד היקר,
 
 האם תואיל לחשוף בפנינו את מספר רשיון עוד שלך או ללמצער את שם הפקולטה 
 שבה למדת משפטים?
 
 אני מצטער על הציניות, אבל כמעט כל מה שכתבת איננו נכון.
 
 ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר חברה לתועלת הציבור:
 
 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor
 
 אני מפנה אותך לסעיף שתיים.
 
 אני מבין שאין לך אפילו את האמון המינימלי ביותר בי ובפעולתי כחבר ועד, אבל 
 האם היה קשה כל כך לחפש במנוע החיפוש החביב עליך את המילה חברה לתועלת 
 הציבור לפני פרסום של דואל הטוען כי הטעתי בכוונה או בשוגג את חברי העמותה?
 
 רק לשם האנקדוטה אציין את השאלה לגבי חובותיו של מחזיק מניות (והאבחנה בין 
 חברה בעמ לבין חברה שאינה כזאת שנגזרת מכך) העלתי בפני פורום שכלל עוד 
 שתחום התמחותו הוא בדיני חברות ואחראי לתשקיפי ההנפקות בבורסה של מספר 
 חברות ציבוריות, שופט ביהמש מחוזי, עוד מהסנגוריה הציבורית והמתמחה של 
 השופט האמור (ככה זה כששני ההורים שלך עוד וסבא שלך נפטר - השבעה הופכת 
 להיות מקום טוב להעלות שאלות משפטיות...)
 
 ייתכן בהחלט שלא הבנתי מה שנאמר כשורה או אפילו שנפלה טעות כלשהיא ביעוץ 
 שקיבלתי, אבל תצטרך הרבה יותר מכמה סימני קריאה בשביל להוכיח לי את זה ועד 
 אז אבקש ממך לנהוג בדרך ארץ ולא לקרוא לי וליעל ויה רמאים.
-- 
Every good master plan involves building a time machine. Moshe Zadka
My own blog is at http://www.livejournal.com/users/tddpirate/

My opinions, as expressed in this E-mail message, are mine alone.
They do not represent the official policy of any organization with which
I may be affiliated in any way.
WARNING TO SPAMMERS: at http://www.zak.co.il/spamwarning.html


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Alon Altman

On Wed, 21 Dec 2005, E L wrote:


I think it's very clear that Vaya is opensource oriented,
so I don't really think it matters. Share holders in every company have POV
the problem starts when it's a big company which sponser a whole research
show it as objective while it's very clear that it is not.

But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
What would hamakor gain from having those shares?


 Fullfillment of objective 6 in the Amuta's charter (see
http://hamakor.org.il/takanon):

6. לשמש מסגרת-אב לארגונים לא-מסחריים, הפועלים לקידום ולעידוד תוכנות חופשיות
ותוכנות פתוחות-קוד ולסייע בהקמת ארגונים נוספים.

 Alon

--
This message was sent by Alon Altman ([EMAIL PROTECTED]) ICQ:1366540
GPG public key at http://8ln.org/pubkey.txt
Key fingerprint = A670 6C81 19D3 3773 3627 DE14 B44A 50A3 FE06 7F24
--
 -=[ Random Fortune ]=-
lilo I've always wanted to have a web site with a big picture of a carrot on 
it
-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט E L
On 12/21/05, Alon Altman [EMAIL PROTECTED] wrote:
On Wed, 21 Dec 2005, E L wrote: I think it's very clear that Vaya is opensource oriented, so I don't really think it matters. Share holders in every company have POV the problem starts when it's a big company which sponser a whole research
 show it as objective while it's very clear that it is not. But again the biggest issue which I didn't see anyone address is What would hamakor gain from having those shares? Fullfillment of objective 6 in the Amuta's charter (see
http://hamakor.org.il/takanon):6. לשמש מסגרת-אב לארגונים לא-מסחריים, הפועלים לקידום ולעידוד תוכנות חופשיותותוכנות פתוחות-קוד ולסייע בהקמת ארגונים נוספים.

Sorry for my ignorance about shares and buisness stuff,
but how does having 5 shares do that?
Does it let hamakor contribute in a way it can't do without the shares?
Does it give hamakor more infulance?
Does those shares equal to money that hamakor can later on get from selling them?
If it's an important company maybe hamakor should invest into it and try to buy few shares?
(Again I have no clue about those things and no idea about what sums of money we are talking about).


Ely


Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט kamberd

Quoting E L [EMAIL PROTECTED]:

 I think it's very clear that Vaya is opensource oriented,
 so I don't really think it matters. Share holders in every company have POV
 the problem starts when it's a big company which sponser a whole research
 show it as objective while it's very clear that it is not.

Vaya field of reserach is FOSS but it is not obligated by any mean to show that
FOSS rulz!!!1 ;)
Hamakor on the other hand was structured to promote FOSS and thus has interests
in showing the above. It thus maybe shouldn't matter much to Hamakor but this
is a conflict that might damage the Vaya efforts.

Dotan But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
 What would hamakor gain from having those shares?

 Ely

 On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote:
 
 
 A research company that has share holders with specific interest in the
 results
 of its research might find its results are in question and might be
 concidered
 altered by the fact it has share holders with known interest.
 This point leads me to think that holding shares in the Vaya company might
 prove
 to demage this companys integrity.
 I guess we all know the stories about MS funded research that found FOSS
 has
 higher TCO then proprietry software. Speculations were enough to damage
 the
 integrity of those results in the eyes of many. We might find we do the
 same to
 the Vaya research company results.
 Am I going to far with speculations?
 
 Dotan
 
 Quoting Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]:
 
 
  E L wrote:
 
Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical
problem with it,
there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?
  
 
  Vaya research was established to promote research into areas that the
  Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best
  interest of the Amuta.
 
  By being a registered stock holder of the corp. we give the research
  institute credibility that will help it perform it's function.
 
  Gilad
 
  --
  Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
  Codefidence. A name you can trust(tm)
  Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
  IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
  US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388
 
  I am Jack's Overwritten Stack Pointer
 -- Hackers Club, the movie
 
  -
  To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
  For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 
 
 
 
 
 
 
 This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
 
 
 -
 To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 
 


This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט E L
Well let Vaya worry about that:)
We should worry about hamakor:)

ElyOn 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
 wrote:Quoting E L [EMAIL PROTECTED]
: I think it's very clear that Vaya is opensource oriented, so I don't really think it matters. Share holders in every company have POV the problem starts when it's a big company which sponser a whole research
 show it as objective while it's very clear that it is not.Vaya field of reserach is FOSS but it is not obligated by any mean to show thatFOSS rulz!!!1 ;)Hamakor on the other hand was structured to promote FOSS and thus has interests
in showing the above. It thus maybe shouldn't matter much to Hamakor but thisis a conflict that might damage the Vaya efforts.Dotan But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
 What would hamakor gain from having those shares? Ely On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
 wrote:A research company that has share holders with specific interest in the results of its research might find its results are in question and might be
 concidered altered by the fact it has share holders with known interest. This point leads me to think that holding shares in the Vaya company might prove to demage this companys integrity.
 I guess we all know the stories about MS funded research that found FOSS has higher TCO then proprietry software. Speculations were enough to damage the integrity of those results in the eyes of many. We might find we do the
 same to the Vaya research company results. Am I going to far with speculations?  Dotan  Quoting Gilad Ben-Yossef 
[EMAIL PROTECTED]: E L wrote: Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethicalproblem with it,
there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?Vaya research was established to promote research into areas that the  Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best
  interest of the Amuta. By being a registered stock holder of the corp. we give the research  institute credibility that will help it perform it's function.
 Gilad --  Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]  Codefidence. A name you can trust(tm)
  Web: http://codefidence.com| SIP: [EMAIL PROTECTED]
 IL: +972.9.8650475 ext. 201|
Fax:+972.9.8850643
 US: +1.212.2026643 ext. 201|
Cel:
+972.52.8260388 I am Jack's Overwritten Stack Pointer  -- Hackers Club, the movie -
  To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]  For additional commands, e-mail: 
[EMAIL PROTECTED]  This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
- To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] 
This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.


Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Dov Shmuely
דוד שלום,לצערי, מבחינתך, אני מסכים עם כל מילה בתגובה של גלעד. התגובה הראשונית שלך לא היה מבוססת ובודאי לא במקום. חבל שנכתבה כלל.התגובה השניה מעידה מתעלמת מהסבר של יעל על מהות החברה והסיבות להקמתה, אם טרחת לקרוא אותה היתה נחסכת לך התגובה הנוכחית.
בנוסף, מכיוון שאתה לא משפטן תנסה שלא לתת חוות דעת משפטיות, לא מקבלים עליך רושם טוב מקריאתן.On 12/21/05, David Ovadia 
[EMAIL PROTECTED] wrote:גלעד,

ראשית
אני משתתף בצערך על מות סבך.אני
מודה שאין אני עוד ובן עוד וכל השכלתי המשפטית מקורה מתאר שני במנהל עסקים
- נהול חברות.לעניין
חברה לתועלת הציבור

א.

בהגדרת החברה על פי הוראת החוק (
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4FE66CD5-BC2F-4936-B79C-946C2E26BB33/0/TADRICHHLZ.doc

פרק ב) היא חברה שהתמלאו בה אחת מאלה:

(1)
היא קיבלה משר המשפטים היתר לפי סעיף 32 לפקודת החברות
; 

(2)
היא פטורה מתשלום מסים לפי סעיף 9 לפקודת מס הכנסה,..

(3)
בית המשפט הצהיר, לפי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, ...

איני בטוח כי החברה עונה על סעיפים אלו.ב.

גם עמותה וגם חברה רשאיות לשלם שכר לבעלי התפקידים בה.
השאלה מה היחס בין השכר להוצאות המשמשות לפעילות.ג.

בניגוד לחברה – עמותה אינה יכולה לקזז מעמ. ד.

עמותה יכולה להקים חברה אך:

1.
היא חייבת לאחזיק 100% מהמניות של החברה.

2.
החברה (בבעלות העמותה) חייבת לקדם את מטרות העמותה.

ראה 
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/4893249F-7703-4886-BE46-DDAE9E6EBB0B/1392/NIHOLTAKIN.doc

- תאגידים קשורים

הקמת החברה היא למטרות הרווח של הבעלים – קרי העמותה,
ומאפשר לעמותה להתקזז במעמ. מצב חוקי דומה קיים בחוק החברות המאפשר את הקמת
החברות העירוניות (חברה כלכלית; חברה למתנסים וכו') ולוקח זמן רב עד אשר חברה כזו
מקבלת אישור כמלכר.ה.

עמותה אינה רשאית לצבור נכסים ממניות – למעט צבירת ריבית
(שם – צבירת נכסים). לכן החזקת מניות כל שהם על ידי עמותת המקור יכולה להוות בעיה (במפורש
בטרם קיבלה החברה מעמד כנדרש מסעיף א'. ו.

אם אין החברה לתועלת הציבור מחלקת מניות –
הרי אין משמעות לאותן המניות שעמותת המקור קיבלה ולכן אין זה דומה לקבלת תרומה של
1000$. הכסף נרשם ומדווח והמניות?נ.ב.
אין בכוונתי לקרא לאיש רמאי. הקמת חברה מרמזת על כוונת רווח. אם אין כוונת רווח, מן
הראוי היה להקים עמותה, אגודה וכו וללא מניות, בה כל החברים שווים.בברכה
David Ovadia

-Original Message-
From: Gilad Ben-Yossef [mailto:[EMAIL PROTECTED]] 
Sent: Wednesday, December 21, 2005 12:45 PM
To: David Ovadia
Cc: 'Shachar Shemesh'; 'HaMakor'
Subject: Re: Vaya research corp.David Ovadia wrote
:

 בעולם העסקים קיים שלוש צורות התאגדות:

 


1. עסק פרטי ו/או שותפות,

2. עמותה ו/או אגודה,

3. וחברה (בעמ) - כל חברה ביא בערבון מוגבל גם אין היא מציינת זאת.

כל התאגדות, למעט עמותה או אגודה, היא למטרות רווח של הבעלים וכל מי שחושב 


אחרת הרי זו רמאות!!!

רוחי הבעלים מגיעים כמשיכת שכר (משכורת) או דיוידנד – גם אם המניה לא סחירה.איני בטוח שאגודה / עמותה רשאית להחזיק במניות של חברה – גם אם החברה 


מגדירה את עצמה שלא למטרות רווח!!!

 

 

שלום מר דויד היקר,האם תואיל לחשוף בפנינו את מספר רשיון עוד
שלך או ללמצער את שם הפקולטה 

שבה למדת משפטים?אני מצטער על הציניות, אבל כמעט כל מה שכתבת
איננו נכון.ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר
חברה לתועלת הציבור:
http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethaziborאני מפנה אותך לסעיף שתיים.אני מבין שאין לך אפילו את האמון המינימלי ביותר
בי ובפעולתי כחבר ועד, אבל 

האם היה קשה כל כך לחפש במנוע החיפוש החביב עליך
את המילה חברה לתועלת 

הציבור לפני פרסום של דואל הטוען כי
הטעתי בכוונה או בשוגג את חברי העמותה?רק לשם האנקדוטה אציין את השאלה לגבי חובותיו של
מחזיק מניות (והאבחנה בין 

חברה בעמ לבין חברה שאינה כזאת שנגזרת
מכך) העלתי בפני פורום שכלל עוד 

שתחום התמחותו הוא בדיני חברות ואחראי לתשקיפי
ההנפקות בבורסה של מספר 

חברות ציבוריות, שופט ביהמש מחוזי,
עוד מהסנגוריה הציבורית והמתמחה של 

השופט האמור (ככה זה כששני ההורים שלך עוד
וסבא שלך נפטר - השבעה הופכת 

להיות מקום טוב להעלות שאלות משפטיות...)ייתכן בהחלט שלא הבנתי מה שנאמר כשורה או אפילו
שנפלה טעות כלשהיא ביעוץ 

שקיבלתי, אבל תצטרך הרבה יותר מכמה סימני קריאה
בשביל להוכיח לי את זה ועד 

אז אבקש ממך לנהוג בדרך ארץ ולא לקרוא לי וליעל
ויה רמאים.תודה,

גלעד

-- 

Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]


Codefidence. A name you can trust(tm
)

Web: http://codefidence.com | SIP: 
[EMAIL PROTECTED]

IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax: +972.9.8850643

US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel: +972.52.8260388I am Jack's Overwritten Stack
Pointer

 -- Hackers Club, the movie


Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Gilad Ben-Yossef

David Ovadia wrote:

גלעד,

ראשית אני משתתף בצערך על מות סבך.

 

אני מודה שאין אני עוד ובן עוד וכל השכלתי המשפטית מקורה מתאר שני במנהל 
עסקים - נהול חברות.
אני שמח לשמוע.

כמו שציינתי קודם, הנושא נמצא בבדיקה כרגע והבאתי רק דוח מצב זמני על פי 
מיטב הבנתי מאחר והנושא עלה לדיון וראיתי צורך להביא את עמדת הועד. לאור 
זאת, אני לא רואה טעם לדון בנושא כרגע.


כמו שכתבתי כבר בדואל המקורי, החלטת הועד היתה קבלה של תרומת המניות באופן 
זמני ואישור לרשימת המקור כבעל המניות על בסיס הצהרתה של גברת ויה כי 
החברה הוקמה כחברה לתועלת הציבור והחלטה סופית תנתן לאחר שתבוצע בדיקת 
נאותות, שכוללת בין השאר אימות ההצהרה אל מול מסמכי רשם החברות.


היה ובדיקת הנאותות תעלה כי החששות שאתה ושחר שמש מעלים הם נכונים אנו 
נחזיר את המניות לתורמת ולכן לא יגרם כל נזק. אני סבור שההחלטה הנל סבירה 
ומאזנת בין הצורך לעמוד בכללי מנהל תקין ובין הצורך שהיה לנו לקבל החלטה 
מהירה כדי לעמוד בלוח הזמנים שהוכתב על ידי רישום החברה.כפי שכבר אמרתי מראש תוצאות הבדיקה והפעולות שיינקטו בהתאם לה יובעו לידיעת 
הפורום הנוכחי.


תודה,
גלעד


--
Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

I am Jack's Overwritten Stack Pointer
-- Hackers Club, the movie

-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Orna Agmon
On Wed, 21 Dec 2005, E L wrote:

 Date: Wed, 21 Dec 2005 14:34:26 +0200
 From: E L [EMAIL PROTECTED]
 To: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
 Cc: discussions@hamakor.org.il
 Subject: Re: Vaya research corp.

 Well let Vaya worry about that:)
 We should worry about hamakor:)

This approach is misleading. Currently we are obligated to Hamakor alone.
But accepting the shares means we will be obligated to Vaya Research Corp.
as well.

Picture the following scenario:

Some company pushes a research which says that the Total Cost of Ownership
of FOSS is way higher than non-FOSS.

Hamakor does a Check the facts campaign. Hamakor claims this research
was done by a researcher sponsored by this company, and brings results
from a research done/sponsored by Vaya.

The press makes a fool of Hamakor, and discredit Vaya's reputation, when
they show that Hamakor own part of Vaya.


 Ely

 On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote:
 
 
 Quoting E L [EMAIL PROTECTED]:
 
  I think it's very clear that Vaya is opensource oriented,
  so I don't really think it matters. Share holders in every company have
 POV
  the problem starts when it's a big company which sponser a whole
 research
  show it as objective while it's very clear that it is not.
 
 Vaya field of reserach is FOSS but it is not obligated by any mean to show
 that
 FOSS rulz!!!1 ;)
 Hamakor on the other hand was structured to promote FOSS and thus has
 interests
 in showing the above. It thus maybe shouldn't matter much to Hamakor but
 this
 is a conflict that might damage the Vaya efforts.
 
 Dotan
 
 
 
  But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
  What would hamakor gain from having those shares?
 
  Ely
 
  On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote:
  
  
A research company that has share holders with specific interest in
 the
results
of its research might find its results are in question and might be
concidered
altered by the fact it has share holders with known interest.
This point leads me to think that holding shares in the Vaya company
 might
prove
to demage this companys integrity.
I guess we all know the stories about MS funded research that found
 FOSS
has
higher TCO then proprietry software. Speculations were enough to
 damage
the
integrity of those results in the eyes of many. We might find we do
 the
same to
the Vaya research company results.
Am I going to far with speculations?
  
Dotan
  
Quoting Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]:
  

 E L wrote:

 Lets say that all of this is correct and there is no legal or
 ethical
 problem with it,
 there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?
 

 Vaya research was established to promote research into areas that
 the
 Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best
 interest of the Amuta.

 By being a registered stock holder of the corp. we give the research
 institute credibility that will help it perform it's function.

 Gilad

 --
 Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
 Codefidence. A name you can trust(tm)
 Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
 IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:+972.9.8850643
 US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:  +972.52.8260388

 I am Jack's Overwritten Stack Pointer
  -- Hackers Club, the movie


 -
 To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]


  
  
  
  

This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
  
  
-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
  
  
 
 
 
 
 
 
 This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
 


Orna.
--
Orna Agmon http://ladypine.org/ http://haifux.org/~ladypine/
ICQ: 348759096


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט E L
Good point, 
But I think the difference between us and other companies is that we would put a glui naut
in the end of the artcial saying Hamakor owns 0.5% of vaya.
I doubt someone would think that makes them less reliable...

ElyOn 12/21/05, Orna Agmon [EMAIL PROTECTED] wrote:
On Wed, 21 Dec 2005, E L wrote: Date: Wed, 21 Dec 2005 14:34:26 +0200 From: E L [EMAIL PROTECTED] To: 
[EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] Cc: discussions@hamakor.org.il Subject: Re: Vaya research corp.
 Well let Vaya worry about that:) We should worry about hamakor:)This approach is misleading. Currently we are obligated to Hamakor alone.But accepting the shares means we will be obligated to Vaya Research Corp.
as well.Picture the following scenario:Some company pushes a research which says that the Total Cost of Ownershipof FOSS is way higher than non-FOSS.Hamakor does a Check the facts campaign. Hamakor claims this research
was done by a researcher sponsored by this company, and brings resultsfrom a research done/sponsored by Vaya.The press makes a fool of Hamakor, and discredit Vaya's reputation, whenthey show that Hamakor own part of Vaya.
 Ely On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] wrote: 
 Quoting E L [EMAIL PROTECTED]:I think it's very clear that Vaya is opensource oriented,  so I don't really think it matters. Share holders in every company have
 POV  the problem starts when it's a big company which sponser a whole research  show it as objective while it's very clear that it is not.  Vaya field of reserach is FOSS but it is not obligated by any mean to show
 that FOSS rulz!!!1 ;) Hamakor on the other hand was structured to promote FOSS and thus has interests in showing the above. It thus maybe shouldn't matter much to Hamakor but
 this is a conflict that might damage the Vaya efforts.  Dotan  But again the biggest issue which I didn't see anyone address is
  What would hamakor gain from having those shares? Ely On 12/21/05, [EMAIL PROTECTED]
 [EMAIL PROTECTED] wrote: A research company that has share holders with specific interest in
 theresultsof its research might find its results are in question and might beconcideredaltered by the fact it has share holders with known interest.
This point leads me to think that holding shares in the Vaya company mightproveto demage this companys integrity.I guess we all know the stories about MS funded research that found
 FOSShashigher TCO then proprietry software. Speculations were enough to damagetheintegrity of those results in the eyes of many. We might find we do
 thesame tothe Vaya research company results.Am I going to far with speculations?  Dotan
  Quoting Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]:E L wrote:
 Lets say that all of this is correct and there is no legal or ethical problem with it, there is one thing I don't get. What does hamakor gain from it?
 Vaya research was established to promote research into areas that the Amuta tries to promote. Helping Vaya corp. is therefore in the best
 interest of the Amuta. By being a registered stock holder of the corp. we give the research institute credibility that will help it perform it's function.
 Gilad -- Gilad Ben-Yossef [EMAIL PROTECTED]
 Codefidence. A name you can trust(tm) Web: http://codefidence.com| SIP: [EMAIL PROTECTED]

IL: +972.9.8650475 ext. 201|
Fax:+972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201|
Cel:
+972.52.8260388 I am Jack's Overwritten Stack Pointer -- Hackers Club, the movie
 - To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
 For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]  
 This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
 -To unsubscribe, e-mail: 
[EMAIL PROTECTED]For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED] 
 This message was sent using IMP, the Internet Messaging Program.
 Orna.--Orna Agmon http://ladypine.org/http://haifux.org/~ladypine/ICQ: 348759096-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]Re: Vaya research corp.

2005-12-21 חוט Tzafrir Cohen
On Wed, Dec 21, 2005 at 07:44:24PM +0200, Orna Agmon wrote:
 On Wed, 21 Dec 2005, E L wrote:
 
 Date: Wed, 21 Dec 2005 14:34:26 +0200
 From: E L [EMAIL PROTECTED]
 To: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED]
 Cc: discussions@hamakor.org.il
 Subject: Re: Vaya research corp.
 
 Well let Vaya worry about that:)
 We should worry about hamakor:)
 
 This approach is misleading. Currently we are obligated to Hamakor alone.
 But accepting the shares means we will be obligated to Vaya Research Corp.
 as well.
 
 Picture the following scenario:
 
 Some company pushes a research which says that the Total Cost of Ownership
 of FOSS is way higher than non-FOSS.
 
 Hamakor does a Check the facts campaign. Hamakor claims this research
 was done by a researcher sponsored by this company, and brings results
 from a research done/sponsored by Vaya.

This basically assumes that Hamakor has enough money to rig research.
When this happens we'll start worrying.

As things stand, Hamakor could hardly help finance OSDC.

When you have money you have power. When you have money and some common
interests, there will always be those who suspect you.

 
 The press makes a fool of Hamakor, and discredit Vaya's reputation, when
 they show that Hamakor own part of Vaya.

Reputation is something to gain. In the case of those infamous market
researches, there were numerous problems with them. Starting with the
fact that the title under which the research was published was
misleading and that only a selected few of the cunducted researches
were actually published. And they were sponsored by big companies.

In the example above, the sponsor is that company. We know that that
company has only published those results because it suits their
interests. However we can review the methodology of the research and
decide if the research's results are useful and if the published
conclusions are indeed valid conclusions from those results. We can also
try to replicate those results or apply any other sanity checks on them.

Just because a newspaper headline says so does not make it true.

-- 
Tzafrir Cohen | [EMAIL PROTECTED] | VIM is
http://tzafrir.org.il |  | a Mutt's 
[EMAIL PROTECTED] |  | best
ICQ# 16849755 |  | friend


-
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]