PSPad unicode 5.0.4 (509) Cesky [73790]

2020-06-17 Tema obsahu Jan Fiala
Odkazy ke stažení (5,4 MB):
https://www.fosshub.com/PSPad-devel.html
http://pspad.poradna.net/devel/pspad504b509.zip
PSPad 64 bit verze - náhled bez podpory skriptování. 
http://pspad.poradna.net/devel/pspad504b509x64.zip

SHA1 hash:
91a1fa80860beebdd638bfca5cf5d116d0d5c62e  pspad504b509.zip
ab18eefb6e9a7071ba04ffb88b930bfd191dc0c6  pspad504b509x64.zip


Tento archiv obsahuje pouze změněné soubory, proto:
1. Stáhněte si a nainstalujte poslední plnou verzi programu (můžete
použít i portable verzi).
2. Přepište existující soubory obsahem tohoto archivu

_Změny od verze 5.0.4 (507):_

_Opravy:_
Detekce prvního startu programu (načtení výchozího schématu)
Mnoho oprav s vouvislosti s tmavým tématem
Odstraněno blikání při změně jazyka, při změně sady ikon, ...
Hledat/Nahradit v souborech - problém se změnou kódové stránky při
nahrazení

-- 

PSPad freeware editor https://www.pspad.com


PSPad unicode 5.0.4 (509) English [73791]

2020-06-17 Tema obsahu Jan Fiala
Download links (5.4 MB): 
https://www.fosshub.com/PSPad-devel.html
http://pspad.poradna.net/devel/pspad504b509.zip
PSPad 64 bit version preview without scripting support.  
http://pspad.poradna.net/devel/pspad504b509x64.zip

SHA1 hash:
91a1fa80860beebdd638bfca5cf5d116d0d5c62e  pspad504b509.zip
ab18eefb6e9a7071ba04ffb88b930bfd191dc0c6  pspad504b509x64.zip


This archive _contains modified files only_. The correct way how to get
full functionality:
1. Download and _install latest full version first!_
2. Replace existing files with content of archive

_Changes to 5.0.4 (507)_

_Fixes:_
First start program detection - initial color scheme loading
Lot of fixes related to dark theme
Removed flickering when localization is changed, iconset is changed, ...
Find/Replace in files - problem with code page change in replace process

-- 

PSPad freeware editor https://www.pspad.com