Upgrading SpamAssassin 3.1.6 - 3.2.1

2007-07-18 Thread Alex Pietjouw
Hey all,
 
I'm running a FreeBSD 6.2-Release machine with sendmail, clamav and 
SpamAssassin 3.1.6 which is working great.
I've recently updated my ports collection with CVS and pkg_version told me 
that there's a new SpamAssassin version available in the ports.
(Weird thing btw, the portversion command tells me there is no need to 
upgrade!)
Anyway, is it safe to use portupgrade on the p5-Mail-SpamAssassin port? Did 
anyone already do this and did they ecnounter any problems?
It's pretty vital that my server keeps running!
 
Cheerz!
 
-aLex Pietjouw
-
Formex ICT
Moordrecht
KvK: 24337303

De informatie, die deze e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden bevat, is 
vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. De informatie is alleen bestemd 
voor de persoon of de organisatie waaraan deze informatie is gericht. In geval 
u niet de gerechtigde ontvanger bent, dan wijs ik u erop dat het openen, 
kopieren, distribueren of handelen in relatie tot de inhoud van deze e-mail en 
de daaraan gekoppelde bestanden niet toegestaan is en mogelijk strafbaar kan 
zijn.
Formex ICT is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van de 
inhoud van de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden, noch is Formex ICT 
aansprakelijk voor enige vertraging in de verzending.
In geval u (bij vergissing) een e-mail ontvangt, welke niet voor u is bestemd, 
neemt u dan direct contact op met Formex ICT en vermeld daarbij de afzender en 
het e-mail adres. Verwijder de e-mail daarna onmiddellijk. Wees u er van bewust 
dat Formex ICT niet aansprakelijk is voor virussen. Het is uw eigen 
verantwoordelijkheid de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden te 
controleren op virussen. Op basis van communicatie via de e-mail kunnen nooit 
namens Formex ICT contracten geacht worden te zijn gesloten.
-
___
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to [EMAIL PROTECTED]


Upgrading SpamAssassin 3.1.6 - 3.2.1

2007-07-18 Thread Robert Huff

Alex Pietjouw writes:

  I'm running a FreeBSD 6.2-Release machine with sendmail, clamav
  and SpamAssassin 3.1.6 which is working great.

I'm running a similar setup on a -CURRENT machine with no
problems.


Robert Huff
___
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to [EMAIL PROTECTED]


Re: Upgrading SpamAssassin 3.1.6 - 3.2.1

2007-07-18 Thread Peter Boosten

Alex Pietjouw wrote:
 Hey all,
  
 I'm running a FreeBSD 6.2-Release machine with sendmail, clamav and 
 SpamAssassin 3.1.6 which is working great.
 I've recently updated my ports collection with CVS and pkg_version told me 
 that there's a new SpamAssassin version available in the ports.
 (Weird thing btw, the portversion command tells me there is no need to 
 upgrade!)
 Anyway, is it safe to use portupgrade on the p5-Mail-SpamAssassin port? 
 Did anyone already do this and did they ecnounter any problems?
 It's pretty vital that my server keeps running!
  

Did you update your INDEX-6 as well when updating the ports tree?

from /usr/ports
#make fetchindex

My spamassassin was upgraded to 3.2.1  ages ago...

Peter
-- 
http://www.boosten.org
___
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to [EMAIL PROTECTED]


Re: Upgrading SpamAssassin 3.1.6 - 3.2.1

2007-07-18 Thread Alex Pietjouw
 Peter Boosten [EMAIL PROTECTED] Wednesday 18 July 2007 14:51:24 

Alex Pietjouw wrote:
 Hey all,
  
 I'm running a FreeBSD 6.2-Release machine with sendmail, clamav and 
 SpamAssassin 3.1.6 which is working great.
 I've recently updated my ports collection with CVS and pkg_version told me 
 that there's a new SpamAssassin version available in the ports.
 (Weird thing btw, the portversion command tells me there is no need to 
 upgrade!)
 Anyway, is it safe to use portupgrade on the p5-Mail-SpamAssassin port? 
 Did anyone already do this and did they ecnounter any problems?
 It's pretty vital that my server keeps running!
  

Did you update your INDEX-6 as well when updating the ports tree?

from /usr/ports
#make fetchindex
 
I just did this, and it fixes the inconsistency between pkg_version and 
portversion. Thanks for the tip!

My spamassassin was upgraded to 3.2.1  ages ago...
 
Ages huh? :-) 2007-06-11: SpamAssassin 3.2.1 and 3.1.9 released!

 
Cheerz!
 
-aLex Pietjouw.
-
Formex ICT
Moordrecht
KvK: 24337303

De informatie, die deze e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden bevat, is 
vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. De informatie is alleen bestemd 
voor de persoon of de organisatie waaraan deze informatie is gericht. In geval 
u niet de gerechtigde ontvanger bent, dan wijs ik u erop dat het openen, 
kopieren, distribueren of handelen in relatie tot de inhoud van deze e-mail en 
de daaraan gekoppelde bestanden niet toegestaan is en mogelijk strafbaar kan 
zijn.
Formex ICT is niet aansprakelijk voor onjuiste en onvolledige overdracht van de 
inhoud van de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden, noch is Formex ICT 
aansprakelijk voor enige vertraging in de verzending.
In geval u (bij vergissing) een e-mail ontvangt, welke niet voor u is bestemd, 
neemt u dan direct contact op met Formex ICT en vermeld daarbij de afzender en 
het e-mail adres. Verwijder de e-mail daarna onmiddellijk. Wees u er van bewust 
dat Formex ICT niet aansprakelijk is voor virussen. Het is uw eigen 
verantwoordelijkheid de e-mail en de daaraan gekoppelde bestanden te 
controleren op virussen. Op basis van communicatie via de e-mail kunnen nooit 
namens Formex ICT contracten geacht worden te zijn gesloten.
-
___
freebsd-questions@freebsd.org mailing list
http://lists.freebsd.org/mailman/listinfo/freebsd-questions
To unsubscribe, send any mail to [EMAIL PROTECTED]