[Haifux] הרצאה בנושא האקינג במועדון Haifa-Sec...

2013-05-20 Thread Guy Edri
*לכל חברי Haifux.* אני מתכבד להזמין אתכם כל מי שמעוניין לשמוע הרצאה בנושא האקינג. תאריך ההרצאה ביום רביעי ה29 במאי בבניין מדעי המחשב קומה 1 כיתה 5(שכנים שלכם). הלינק הבא אפשרי לראות אותו גם אם אין לכם חשבון פייסבוק פעיל,לאשר הגעה חובה חשבון פעיל. https://www.facebook.com/events/155641094616441

[Haifux] שתי הצעות עבודה: מפתח לינוקס ואיש תמיכה לינוקס

2013-05-20 Thread Oron Peled
שלום, אלו הצעות עבודה מטעם מישהו שאינו רשום לרשימת התפוצה. אנא, השיבו לכתובת j...@yaad.org.il ולא אלי. ---גזור-ושמור--גזור-ושמור חברה בגליל מחפשת אנשי לינוקס ואנדרואיד עם הרבה אנרגיה: מישרה 1: מפתח ישומים -- לינוקס, אנדרואיד, טכנולוגיות WEB. מישרה 2: תומך טכני למערכות