[JOKES] for men (not only)

2001-04-28 Прати разговор Milena
http://www.people.virginia.edu/~ymb5v/men.html mim Sirma AI

[JOKES] bg site

2001-05-04 Прати разговор Milena
http://www.archivibes.net/ mim Sirma AI

[JOKES] smeshno

2001-05-08 Прати разговор Milena
http://smeshno.dir.bg/indexie.htm mim Sirma AI

[JOKES] kajsijkata

2001-05-10 Прати разговор Milena
http://home.aster.net/test1/ mim Sirma AI

[JOKES] absolut

2001-05-19 Прати разговор Milena
mim Sirma AI attachment: Absolut1.jpg

[JOKES] office

2001-05-29 Прати разговор Milena
http://content.ao.bitmagic.com/BED54B2/15EA.swf mim Sirma AI

[JOKES] ne e joke

2001-06-01 Прати разговор Milena
http://www.shockanime.com/features/view.asp?shock=2anime=19page=3 mim Sirma AI

[JOKES] ne e joke - new seven

2001-06-04 Прати разговор Milena
www.sevenbg.com nowiq broj mim Sirma AI

[JOKES] obqwa

2001-06-07 Прати разговор Milena
íÌÁÄ, ÓÔÒÏÅÎ ÂÉÚÎÅÓÍÅÎ ÏÔ âÕÒÇÁÓ ÔßÒÓÉ ÍÏÍÉÞÅÔÁÚÁ ÐÒÉÑÔÅÌËÉ. ðÌÁÔÅÖÏÓÐÏÓÏÂÅÎ ÓßÍ. áÔÁÎÁÓ ôÁÎÞÅ×088401410

[JOKES] .ru

2001-06-12 Прати разговор Milena
http://cmart.design.ru/ mim Sirma AI

[JOKES] cannot find server :))

2001-06-12 Прати разговор Milena
http://groovemanifesto.hit.bg/404/ mim Sirma AI

[JOKES] developer summer

2001-06-13 Прати разговор Milena
http://doom.bastun.net/Summer.jpg http://www.sgi.com/shit.html- a na towa mu dajte nqkolko pyti refresh :)) mim Sirma AI

[JOKES] cool site

2001-06-14 Прати разговор Milena
http://beckett.de/ mim Sirma AI

[JOKES] for men

2001-06-14 Прати разговор Milena
http://www.tania-zamparo.it/ mim Sirma AI

[JOKES] 2 sites

2001-06-21 Прати разговор Milena
http://platinumgrit.com/ -mnogo qk komikshttp://brittle-bones.com/ -dark. mim Sirma AI

[JOKES] za cenite i golata dejstwitelnost

2001-06-27 Прати разговор Milena
ðÏ-ÄÏÂÒÏ ÉÌÉ ÐÏ-Å×ÔÉÎÏ ïÔ áÄÁÍ ûÕÍÁÈÅÒ îÁ ×ÓÉÞËÉ ÎÉ ÓÅ Å ÓÌÕÞ×ÁÌÏ. ëÌÉÅÎÔ ÉÄ×Á ÐÒÉ ÎÁÓ, ÉÓËÁÊËÉ ÕÅ ÓÁÊÔ. ôÏÊ ÚÎÁÅ ËÁË×Ï ÉÓËÁ É ×ÉÅ ÚÎÁÅÔÅ ËÁË×Ï ÍÏÖÅÔÅ ÄÁ ÍÕ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÉÔÅ. òÁÂÏÔÉÔÅ ×ßÒÈÕ ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅÔÏ. ðÒÅËÁÒ×ÁÔÅ ÎÑËÏÌËÏ ÎÏÝÉ É ÐÏÇÌßÝÁÔÅ ÞÁÛÁ ÓÌÅÄ ÞÁÛÁ ËÁÆÅ, ÓßÓÔÁ×ÑÊËÉ ÒÁÚÞÅÔÁ É

[JOKES] jana sorry

2001-06-27 Прати разговор Milena
www.sirma.bg/mim/jana.jpg sorry moq greshka mim Sirma AI

[JOKES] space

2001-06-28 Прати разговор Milena
Alotehni4eskiaotdellie?Intervalaminerabotiotgovor:Istinskite_programisti_ne_rabotiat_s_intervali mim Sirma AI

[JOKES] risuwane

2001-07-05 Прати разговор Milena
âÏÇÁÔÁ ÄÁÍÁ ÍÏÌÉ ÉÚ×ÅÓÔÅÎ ÈÕÄÏÖÎÉË ÄÁ Ñ ÎÁÒÉÓÕ×Á × ÇÏÌ ×ÉÄ. - îÅ, ÎÅ, ÁÚ ÎÅ ÍÏÇÁ ÄÁ ÐÒÁ×Ñ ÔÁËÉ×Á ÎÅÝÁ! - ÏÔÇÏ×ÁÒÑ ÔÏÊ. - ýÅ ×É ÐÌÁÔÑ Ä×Á ÐßÔÉ ÐÏ×ÅÞÅ! - îÅ, ÎÅ, ÂÌÁÇÏÄÁÒÑ... - ýÅ ÐÌÁÔÑ ÄÅÓÅÔ ÐßÔÉ ÐÏ×ÅÞÅ! - ïÈ, ÄÏÂÒÅ ÔÏÇÁ×Á! - ÓßÇÌÁÓÑ×Á ÓÅ ÍÁÅÓÔÒÏÔÏ. - ïÂÁÞÅ ÓÔÅ ÄÌßÖÎÁ ÄÁ ÍÉ ÒÁÚÒÅÛÉÔÅ ÐÏÎÅ

[JOKES] gashti

2001-07-06 Прати разговор Milena
åÄÉÎ ÏÔÉ×Á ÐÒÉ ÃÉÇÁÎËÁ-ÇÌÅÄÁÞËÁ É ÚÁÑ×Ñ×Á: - áÂÅ, È×ßÒÌÉ ÅÄÎÉ ËÁÒÔÉ, ÞÅ ÍÉ ÓÅ ÓÔÒÕ×Á, ÞÅ ÖÅÎÁ ÍÉ ÉÚÎÅ×ÅÒÑ×Á Ó ËÏÍÛÉÑÔÁ. - ÷ÁÊ, ÚÌÁÔÎÉÞßË, ËÁË ÝÅ ÉÚÎÅ×ÅÒÑ×Á ÎÁ ÓÏËÏÌ ËÁÔÏ ÔÅÂÅ? - áÂÅ ËÁË! ÷ÒßÝÁÍ ÓÅ ×ÞÅÒÁ - ÎÑÍÁ Ñ ×ËßÝÉ. éÚÌÉÚÁÍ ÎÁ ÔÅÒÁÓÁÔÁ É ÇÌÅÄÁÍ - ËÏÍÛÉÑÔÁ ÐÕÛÉ ÐÏ ÇÁÝÉ ÎÁ ÓßÓÅÄÎÁÔÁ

[JOKES] blondinki

2001-07-10 Прати разговор Milena
ä×Å ÂÌÏÎÄÉÎËÉ ÎÁ ÌÅÔÉÝÅ. åÄÎÁÔÁ ËÁÚ×Á: - áÂÅ ÔÉÑ ÓÁÍÏÌÅÔÉ ËÁË ÇÉ ÏÔ×ÌÉÞÁÔ, ×ÉÖ ÇÉ ËÁË×É ÓÁ ÇÏÌÅÍÉ? - ïÏ, ÔÉ ÓÉ ÍÎÏÇÏ ÇÌÕÐÁ×Á ÍÁ. îÅ ÚÎÁÅÛ ÌÉ, ÞÅ ËÁÔÏ ÉÚÌÅÔÑÔ ÓÔÁ×ÁÔ ÍÁÌËÉ mim Sirma AI

[JOKES] oshte 1

2001-07-16 Прати разговор Milena
http://www.engine-design.co.uk/ mim Sirma AI

[JOKES] joe

2001-07-17 Прати разговор Milena
http://www.joecartoon.com/ mim Sirma AI

[JOKES] oshte grafiti

2001-07-19 Прати разговор Milena
* îÉËÕÊ ÎÉ ÍÏÊ ÄÁ Íß ×ßÒÎÉ Îß ÓÅÌÕ* îÁ×ÓÑËßÄÅ ×ÒÉ ÏÔ ÉÄÉÏÔÉ É ÐÏÌÕÉÄÉÏÔÉ - ÎÑÍÁ ÐÏÌÕÉÄÉÏÔÉ... ÂÑÈÁ ÎÁ ÉÚÞÅÚ×ÁÎÅ... ÁÍÁ ×ÅÞÅ ÇÉ ÎÑÍÁ* ëÌÉÎÔßÎ, ÐÒÁ×É ÌÀÂÏ×, Á ÎÅ ×ÏÊÎÁ* Test youself with this hell machine (ÎÁÄÐÉÓ ×ßÒÈÕ ×ÒÁÔÁ ÎÁ ÁÓÁÎÓØÏÒ)* óÁÍÏ ËÒÁ×ÉÔÅ ÑÄÁÔ ÔÒÅ×ÁÔÁ, ÚÁÝÏÔÏ ÎÅ ÓÁ ÏÔËÒÉÌÉ ÏÇßÎÑ.

[JOKES] da ne se propuska

2001-07-23 Прати разговор Milena
http://www.bright-bg.net/ mim Sirma AI

[JOKES] dqwolche

2001-07-25 Прати разговор Milena
http://www.geocities.com/SiliconValley/Sector/8050/ascii_art.html mim Sirma AI

[JOKES] song

2001-08-02 Прати разговор Milena
Koplet 1:"4uh 4e imala spin ot poznati razbrah ne ponasqla Sting, s teb nebrejna bila sqka6 az pak ne bqh i ne nosela klin." Pripev:"Nqma kak brauzari da otvorqt tova mejdu nas nqma kak da ubie6 koza sqka6 4e do tebe sam az. Koplet 2:"4uh 4e mudna bila ne buduvala mai kato slu6a Wu-Tang i

[JOKES] greshka

2001-08-03 Прати разговор Milena
http://search.exco.com/greshka.asp mim Sirma AI

[JOKES] pak blondinki

2001-08-03 Прати разговор Milena
-ðÏ ËÁË×Ï ÓÅ ÐÏÚÎÁ×Á,ÞÅ ÅÄÎÁ ÂÌÏÎÄÉÎËÁ Å ÏÔ ðÌÏ×ÄÉ×?-ëÏÇÁÔÏ ÒÁÂÏÔÉ Ó ËÏÍÐÀÔßÒÁ É Ê ËÁÖÅÛ "ËÌÉËÎÉ",ÔÑ ËÌÑËÁ... mim Sirma AI

[JOKES] robots

2001-08-06 Прати разговор Milena
http://www.wearerobots.com/home.html mim Sirma AI

[JOKES] dialog

2001-08-07 Прати разговор Milena
Pi4, w koj samolet si widjal konduktor Sigurno tam ima i avarijna spiratchka s nadpis "Zloupotrebata se nakazwa !" mim Sirma AI

[JOKES] bug

2001-08-09 Прати разговор Milena
programist si izturval butilkata s beer na zemiata ,zagledal se i kazal : ..interesen bug mim Sirma AI

[JOKES] programist II

2001-08-14 Прати разговор Milena
Programist v komandirovka se obajda na jena si po telefona:- Kakvo stava s vas, kak ste? Kak sa tia... kaji gi be... decata? |1| Sabrali se hirurg, injener i programist i zapochnali da sporiat chia profesia e naj-stara.Hirurgat kazal:- Moiata profesia e naj-stara - nali Gospod e sazdal

[JOKES] mlqko

2001-08-15 Прати разговор Milena
äÏÑÞËÁ ÏÔÉ×Á ÎÁ ÒÁÂÏÔÁ ÓÕÔÒÉÎÔÁ, Á Ñ ÍßÞÉ ÖÅÓÔÏË ÍÁÈÍÕÒÌÕË. çÌÁ×ÁÔÁ Ê ÔÅÖÉ, ÞÅÒÎÏ Ê Å ÐÒÅÄ ÏÞÉÔÅ, ÅÄ×ÁÍ ÇÌÅÄÁ. óÑÄÁ ÎÁ ÔÁÂÕÒÅÔËÁÔÁ ÐÒÅÄ ËÒÁ×ÁÔÁ, Á ËÒÁ×ÁÔÁ ÐÉÔÁ: - ë×Ï, ÌÏÛÏ ÌÉ ÔÉ Å? - í..ÄÁÁÁ.. - é ÇÌÁ×ÁÔÁ ÔÅ ÂÏÌÉ? - áÈÁ... - á ÐÌÁÎßÔ ÚÁ ÍÌÅËÏÎÁÄÏÑ ÔÒÑÂ×Á ÄÁ ÓÅ ÉÚÐßÌÎÑ×Á, ÎÁÌÉ? - ÿÈß... -

[JOKES] taralev

2001-08-22 Прати разговор Milena
"IZMAMA"-KAZA TARALEZHAT SLIZAIKI OT CHETKATA ZA DREHI! mim Sirma AI

[JOKES] balkoni

2001-08-22 Прати разговор Milena
ä×Å ÂÁÂËÉ ÎÉÝÑÔ ËÌÀËÉÔÅ ÎÁ ÐÅÊËÁÔÁ ÐÒÅÄ ×ÈÏÄÁ: - ÷ÞÅÒÁ ÎÁ ÇÌÁ×ÎÁÔÁ ÐÁÄÎÁÌ ÎÑËÁËß× ÂÁÌËÏÎ É ÐÒÅÂÉÌ ÅÄÉÎ ÞÏ×ÅË. - åÊ, ÉÚÐÏÎÁÓÔÒÏÉÈÁ ×ÓÉÞËÏ ÔÅÚ ÂÏÇÁÔÁÛÉ, ÞÏ×ÅË ÎÑÍÁ ÏÔ ËßÄÅ ÄÁ ÍÉÎÅ ÓÐÏËÏÊÎÏ! é ËÏÇÏ ÐÒÅÂÉÌ? - îÑËÁËß× ÐÏÌÉÔÉË. - åÊ, ÐÏËÒÁÊ ÔÅÚÉ ÉÚÂÏÒÉ ÎÁ×ÓÑËßÄÅ ÐÌßÚÎÁÈÁ ÐÏÌÉÔÉÃÉ, ÅÄÉÎ ÂÁÌËÏÎ

[JOKES] kjustendilka

2001-08-22 Прати разговор Milena
íÌÁÄÁ ËÀÓÔÅÎÄÉÌËÁ ÍÎÏÇÏ ÓÅ ÓÔÁÒÁÅÌÁ ÄÁ ÎÁÐÒÁ×É ÄÏÂÒÏ ×ÐÅÞÁÔÌÅÎÉÅ ÎÁ ÍßÖÁ ÓÉ, ÎÏ ÔÏÊ ×ÓÅ Ñ ÓÒÁ×ÎÑ×ÁÌ Ó ÍÁÊËÁ ÓÉ. óÇÏÔ×É ÔÑ ÍÉÛ-ÍÁÛ, Á ÔÏÊ: - óÔÒÁÈÏÔÅÎ Å! îÏ ÄÁ ÚÎÁÅÛ ÍÁÍÁ ËÁË ÇÏ ÐÒÁ×É! éÚÐßÒÖÉ ÍÅËÉÃÉ, Á ÔÏÊ: - ÷ÅÌÉËÏÌÅÐÎÉ ÓÁ! îÏ ÄÁ ÚÎÁÅÛ ÍÁÍÁ ËÁË ÇÉ ÐÒÁ×É! ïÇÏÒÞÅÎÁ, ÍÌÁÄÁÔÁ ËÀÓÔÅÎÄÉÌËÁ

[JOKES] ivancho

2001-08-22 Прати разговор Milena
é×ÁÞÎÏ ÚÁËßÓÎÑ×Á ÚÁ ÞÁÓ, ÎÁÈßÌÔ×Á ÂÅÚ ÄÁ ÞÕËÁ, ÎÅ ÐÏÚÄÒÁ×Ñ×Á, ÎÅ ÓÉ Ó×ÁÌÑ ÛÁÐËÁÔÁ É ÓÅ ÐÌØÏÓ×Á ÎÁ ÍÑÓÔÏÔÏ ÓÉ. õÞÉÔÅÌËÁÔÁ Å × ÛÏË - é×ÁÎÅ, ×ÅÄÎÁÇÁ ÉÚÌÅÚ É ×ÌÅÚ ËÁËÔÏ ÔÒÑÂ×Á - á ÓÔÉÇÁ ÂÅ, ÔÏ×Á ÄÅ ÎÅ Å õÉÎÄÏÓ! mim Sirma AI

[JOKES] pict

2001-08-27 Прати разговор Milena
|^^| /^^\ '| ||\__| Fish '| | BEER | ||''|'''\_|__|...\__/. _| ||__|''__|)''|(@)''(@)''***'''**|(@)(@)|(@)** ÕÇÏÛÁÊÓÑ ÐÉ×ËÏÍ É ÒÙÂËÏÊ mim Sirma AI

[JOKES] work

2001-09-03 Прати разговор Milena
http://www.wetworks.org/ mim Sirma AI

[JOKES] doktore

2001-09-04 Прати разговор Milena
- äÏËÔÏÒÅ, ÐÏÍÏÇÎÅÔÅ, ÉÍÁÍ ÓßÒÂÅÖÉ ÍÅÖÄÕ ÐÒßÓÔÉÔÅ ÎÁ ËÒÁËÁÔÁ. - íÅÖÄÕ ËÏÉ ÐÒßÓÔÉ? - íÅÖÄÕ ÐÁÌÃÉÔÅ. mim Sirma AI

[JOKES] happy helloween

2001-10-31 Прати разговор Milena
attachment: guilotina2.jpg

[JOKES] ru

2001-10-31 Прати разговор Milena
ban_strip.gif

[JOKES] elementarno Uotsyn

2001-11-14 Прати разговор Milena
Sedqt angliiski gentulmeni v kluba - puri, konqci, Sir John pita: - Spored vas, za6to 6erlok Holms ne e imal jena? Polovin 4as mul4anie - puri, konqci, Sir Edward otgovarq: - Elementarno... Vsi4ki ska4at na kraka: - Uotsun???!!!

[JOKES] izdirwa se!

2001-11-19 Прати разговор Milena
http://www.mvr.bg/searched/danger/georgip.html

[JOKES] kukichki

2001-11-28 Прати разговор Milena
Ìîì÷å îò ïðîâèíöèÿòà êàíäèäàòñòâà íà ðàáîòà â ãîëÿì óíèâåðñàëåí ìàãàçèí â Íþ Éîðê. Øåôúò ãî íàçíà÷àâà íà ïîðîáåí ñðîê. Ïúðâèÿò ìó ðàáîòåí äåí å äúëúã è èçìîðèòåëåí.  5 ÷àñà øåôúò ïèòà õëàïåòî êîëêî ïðîäàæáè å èçâúðïèëî. - Ñàìî åäíà - îòãîâàðÿ ìîì÷åòî. - Êàê òàêà ñàìî åäíà - ÿäîñòâà ñå

[JOKES] qponska igrichka

2001-10-17 Прати разговор Milena
http://www.ferryhalim.com/orisinal/games/swordsman.htm

[JOKES] Netscape - nash rulewoj

2001-12-06 Прати разговор Milena
mim lenin.gif Description: GIF image

[JOKES] prase engineering

2001-12-12 Прати разговор Milena
http://www.prase.net mim

[JOKES] /s tejka vazdishka/

2002-01-09 Прати разговор Milena
Jena vliza v hola, kadeto se namira saprugat j i kazva: - Goshe, slez da izhvarlish bokluka! Gosheto /s tejka vazdishka/: - Are stiga, ma, Marche, taman sednah Marcheto / s razbirane i sachuvstvie/: - A kakvo pravi dosega? Gosheto: - Lejah! mim

[JOKES] kucheshko ...

2002-01-09 Прати разговор Milena
Po trotroara edin sreshtu drug varviat dvama maje. Dvamata kucat i dvamata provlachvat po zemiata desnia si krak. Izravniavajki se edin s drug parviat s razbirashta usmivka kazva na vtoria, sochejki kraka si: - Afganistan, 1982 god. Drugiat sochi s palec zad garba si i otgovaria: -

[JOKES] mei

2002-01-09 Прати разговор Milena
Edin grozen, tap, gnusen zmej hvanal amerikaneca , francuzina i balgarina i im kazal: - Iskam vseki da me vpechatli s neshto za koeto ne sam chuval, inache shte go iziam. Amerikanecat kazal: - SASht-statuiata na svobodata, Las Vegas, WTC/togava oshte go imalo/. Zmeiat izsaskal zlobno: - Men

[JOKES] bitkata Myve-veni

2002-01-09 Прати разговор Milena
kakwo kazwat myvete: http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=12Board=shantavNumber=1937019853page=0view=collapsedsb=5 i otgowora na venite: http://clubs.dir.bg/showthreaded.php?Cat=12Board=shantavNumber=1937021418page=0view=collapsedsb=5 i ako okolo towa ne se wyrti sweta zdrawe mu kavi :))

[JOKES] hack

2002-01-11 Прати разговор Milena
http://free.top.bg/localhost/hacked.jpg mim

[JOKES] pytewoditel na galakticheskiq stopadviq

2002-01-11 Прати разговор Milena
http://news.top.bg/news.php?id=5899 mim

[JOKES] engl

2002-01-16 Прати разговор Milena
- how do you do?- all right prevod:- kak go pravish?- vinagi s diasnata mim

[JOKES] mootanic

2002-01-22 Прати разговор Milena
mim attachment: mootanic.jpg

[JOKES] prewodi

2002-02-01 Прати разговор Milena
Na Turski :heavy metal grupata Iron Maiden - djangyr taifa "teneke hanym"hladilnik - bahyr dolapfrizer - kudja bahr dolap mim

[JOKES] picts

2002-02-07 Прати разговор Milena
http://www.jim.southcom.com.au/JollyJoker/Going%20Blind%204.jpg http://www.jim.southcom.com.au/JollyJoker/Going%20Blind%201.jpg http://www.jim.southcom.com.au/JollyJoker/Bone.jpg http://www.jim.southcom.com.au/JollyJoker/ mim

[JOKES] web designers

2002-02-11 Прати разговор Milena
http://www.terrorpilot.com mim

[JOKES] bill

2002-02-13 Прати разговор Milena
ako Bill Gates se beshe rodil vuv France, roditelite mu shtiaha da go krustiatDe'Bill mim

[JOKES] dizajnerski mu raboti

2002-02-22 Прати разговор Milena
http://dezign.toxichit.com/ mim

[JOKES] linux for women

2002-02-25 Прати разговор Milena
http://unix.rulez.org/~calver/pictures/Linux4women.jpg mim

[JOKES] bat Pesho

2002-02-25 Прати разговор Milena
w oficialniq site na Petyr Stoqnow http://www.petarstoyanov.com/fun/colaji.php mim

[JOKES] men men men men

2002-02-25 Прати разговор Milena
http://www.hanesapparel.com/hanesmen/index.jsp mim

[JOKES] dos users

2002-03-18 Прати разговор Milena
Razgovor mezhdu otskoroshni juzeri na DOS:- Puskam si Norton Comander-a i gledam - otljavo disk C: i ot djasno disk C: ... i si vikam za kakvo sa mi dva diska C:.I edinija go formatirah.. mim

[JOKES] Fw: malko gluposti

2002-03-26 Прати разговор Milena
mim - Original Message - From: igor ivanov [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, March 26, 2002 12:30 AM Subject: malko gluposti d avidish i ti :)) napravete si tozi test ;-))), izleze dosta veren i interesen!! izprastam vi edna igra. Probwaj

[JOKES] dqdo mraz e ...

2002-03-27 Прати разговор Milena
http://2min.need.bg/Qnko/ mim

[JOKES] alkoholyt

2002-04-04 Прати разговор Milena
http://people.cornell.edu/pages/slp29/humor_warnings.swf mim

[JOKES] female or shemale

2002-04-04 Прати разговор Milena
http://www.b3ta.com/femaleorshemale mim

[JOKES] morkowi

2002-04-09 Прати разговор Milena
mim attachment: carrots.jpg

[JOKES] whats wrong

2002-04-19 Прати разговор Milena
http://www.kafence.com/veselba/whatswrong.html mim

[JOKES] za zemetresenieto

2002-04-24 Прати разговор Milena
http://news.netinfo.bg/?tid=40oid=373110 mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES]

2002-05-11 Прати разговор Milena
Миниганы и Голливуд: Хищник против здравого смысла. В 1987 году на экраны выходит американский фильм Хищник (Predator) с А.Шваренеггером в главной роли. В одном из эпизодов в начале фильма группа американских спецназовцев отстреливается от инопланетного хищника из всех стволов, включая и

[JOKES] more toony posters

2002-05-22 Прати разговор Milena
http://sweeet.com/sweeetview.php?pic=fatrixsize=640x480 http://sweeet.com/sweeetview.php?pic=darthmaulsize=640x480 http://sweeet.com/sweeetview.php?pic=redlinesize=640x480 http://sweeet.com/sweeetview.php?pic=mi2size=640x480 mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] idealniqt myv

2002-05-22 Прати разговор Milena
fw msg: Idealniqt myj ne pushi, ne pie, ne iznewerqwa i naj-wajnoto ne syshtestwuwa!!! ;) mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] bg

2002-05-28 Прати разговор Milena
neshto starichko w now wid http://yolk.hit.bg/Bulgarche.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] karikaturi

2002-05-30 Прати разговор Milena
http://www.superdeformedmegafun.com/galleries.shtml mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] collection

2002-06-05 Прати разговор Milena
http://www.caelan.net/gallery/gallery.asp?fid=11 mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] pict

2002-06-07 Прати разговор Milena
http://anekdot.ru/an/an0111/011108am.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] Fw:

2002-06-14 Прати разговор Milena
http://www.anekdotov.net/pic/photo/index-page-84.html Ïðîñòî òàê! == http://anekdotov.net - ëó÷øèå êàðòèíêè, ôîòî, âèäåî è àíåêäîòû êàæäûé äåíü. Ýòî ÍÅ ñïàì, Juck îòïðàâèë(à) âàì ýòó îòêðûòêó ñ íàøåãî ñåðâåðà.

[JOKES] black humour

2002-06-21 Прати разговор Milena
http://members.aon.at/rialskaedda.html/gimproulette.swf mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] Fw: ]

2002-06-21 Прати разговор Milena
Untitled Documentmim - Original Message - From: Vladimir Rusev [EMAIL PROTECTED] To: mim [EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, June 21, 2002 10:58 AM Subject: [Fwd: ] Time to start singing. YESTERDAY (for System Administrator) Yesterday, All those backups seemed a

[JOKES] qka krawicka

2002-06-26 Прати разговор Milena
http://www.nwc.net.au/~nma/cow/ mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] LOTR

2002-06-26 Прати разговор Milena
\\milena\movies\deux_tours_teaser.mov http://www.elbakin.com/ressources/deux_tours_teaser.mov mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] box it

2002-07-12 Прати разговор Milena
http://www.idleworm.com/tch/rbill.shtml mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] kak da swalim myv

2002-07-18 Прати разговор Milena
"Борбата за мъже е сериозна и опасна работа, а и завършва със съмнителен успех, имайки предвид дядо ти" - казваше навремето баба. И си беше права... Но ако все пак сте решили да проведете тази борба, ето и няколко основни съвета по отношение на тактиката и стратегията: 1. Основната цел при

[JOKES] po ruskomu

2002-07-22 Прати разговор Milena
РУСКИЯ ФРОНТ ПОГЛЕДНАТ ПОД ЪГЪЛ ТРИМАТА ТАНКИСТИ И ТАНКА (кучето и четвъртия танкист го застреляха немците миналата седмица) -Дай чук! Дай лоста! Дай тел!-Ревеше изпод танка,Стьопа. -А сега дай водката!-ухилен до уши се изправи той , целия в грес. -Оха-а-а,Мамашка!-оригна се мощно след

[JOKES] heineken

2002-07-22 Прати разговор Milena
http://gathering.tweakers.net/showtopic/546911 mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] 2 fonts

2002-07-30 Прати разговор Milena
two fonts walk in a bar. the bartender looks at themboth and says, "we don't serve your type in here." oneof the fonts tells the other font, "wait right here,i'm gonna go get the serif." mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] kotak

2002-07-30 Прати разговор Milena
defaultno spane na kotaraka mi :)) mim lalala.gif Description: GIF image attachment: bruno.jpg

[JOKES] mouse pad couch

2002-08-02 Прати разговор Milena
http://www.rit.edu/~jpsdss/couch/ mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] absolut Absolut

2002-08-02 Прати разговор Milena
http://www.rescomp.berkeley.edu/~yvonne/old/absolut/absolut.html mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] mishana

2002-08-28 Прати разговор Milena
http://www.betaone.net/forums/uploads/post-13-1030446872.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] super cat

2002-08-28 Прати разговор Milena
http://www.csh.rit.edu/~wxs/images/humor/DCP_0076.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] hidden bird

2002-08-28 Прати разговор Milena
http://www.csh.rit.edu/~wxs/images/humor/HiddenBird.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] school

2002-09-05 Прати разговор Milena
Учителски изказвания: - Така, така! Архимеде! Пак закъсня! Само не ми разправяй тия лъжи, че си бил затворен в банята! - И кога ти, Коперник, ще разбереш, че не си център на вселената!? - Галилей, ако още веднъж те видя да пускаш тухли от покрива, ще изхвърчиш от училището! - Кеплер,

[JOKES] pets

2002-09-11 Прати разговор Milena
http://petoftheday.com/archive/2002/August/11.html mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] predstawata na nqkoi hora za designer-ite

2002-09-18 Прати разговор Milena
http://itjobs.bg/showjob.html?id=720rec=1uid=a3b8c341b9bed73a9df9f9fc18c56ec7 mim lalala.gif Description: GIF image

[JOKES] za kakwo se izpolzwat komjutyrnite kutii

2002-09-25 Прати разговор Milena
http://spaceguide.hit.bg/other/gadove.jpg mim lalala.gif Description: GIF image

  1   2   >