[NTG-context] bugs found while trying to support utf-8 Korean Hangul under ConTeXt

2006-10-21 Thread Dohyun Kim
Hi,

http://210.94.201.157/~nomos/KTUG/context-korean-test.tar.gz (3.4Mb)

Recently I have tried to support typesetting UTF-8 Korean document
under ConTeXt.

In the course of that trying, I found some possible bugs of recent
ConTeXt beta.
You can see most of the bugs (or missing features) I found in the file
named `testme.tex',
which is contained in the tarball linked above.

For those who do not want to download that large tarball,
I here replicate those bugs or missing features:

%%%
% should be added to unic-cjk.tex
% Hangul Syllables
\dostepwiserecurse{172}{215}{1}{\expanded{\defineunicodecommand {\recurselevel}}
 {\lookaheaduchar}}
% CJK Compatibility Ideographs
\dostepwiserecurse{249}{250}{1}{\expanded{\defineunicodecommand {\recurselevel}}
 {\lookaheaduchar}}


%%%
% modify \enableunicodefont in font-uni.tex
\def\enableunicodefont#1%
 {\definefontsynonym[\s!Unicode][\getvalue{\??uc#1\c!file}]%
  \def\unicodescale {\getvalue{\??uc#1\c!scale}}%
  \def\unicodeheight{\getvalue{\??uc#1\c!height}}%
  \def\unicodedepth {\getvalue{\??uc#1\c!depth}}%
  \def\unicodedigits{\getvalue{\??uc#1\c!conversion}}%
  \def\handleunicodeglyph  {\getvalue{\??uc#1\c!command}}%
  \doifnot\currentregime{utf}{\enableregime[unicode]}%
  % the following \relax's are realy needed
  \doifvalue{\??uc#1\c!interlinespace}\v!yes
 \setupinterlinespace\relax
  \doifvalue{\??uc#1\c!strut}\v!yes
 {\setunicodestrut\unicodeheight\unicodedepth}% - `%' inserted by nomos
 {\resetunicodestrut}%
  \getvalue{\??uc#1\c!commands}\relax}


%%%
% modify \sanitizePDFuniencoding in spec-tst.tex
\long\def\sanitizePDFuniencoding#1\to#2%
 {\enablePDFunicrlf
  \simplifycommands % - this line inserted by nomos
  \let\unicodechar\relax % prevent further expansion
  \retainlccodes\lccode32=255 % slooow
  \lowercasestring\PDFunicodetrigger#1\to#2%
  \edef#2{\expandafter\doPDFuni#2\empty\empty}} % slooow


%%%
% modify mps file insertion code in spec-dpx.tex
\definefileinsertion{dpx}{mps}  % tpd - dpx modified by nomos
 {\hbox
 {\convertMPtoPDF\@@DriverImageFile{1}{1}%
 \global\let\PDFimagereference\empty}}


Certainly, the last is not problem confined to Hangul typesetting.
As you know, however, CJK peoples do use heavily dvipdfmx to obtain PDF.

Anyway, I hope these four files be modified in the near future.

In addition, when I compiled LaTeX2ConTeXt.tex by Berend de Boer
( http://www.berenddeboer.net/tex/LaTeX2ConTeXt.tex ),
I found there being inserted unintended large vertical whitespace
in page 27 of resulting PDF.
Though it seems to be a bug related to \setupbackground,
I could not find the cause of problem as the code related to that command
is too complicated for me.

-- 
Dohyun Kim
http://people.ktug.or.kr/~nomos/
___
ntg-context mailing list
ntg-context@ntg.nl
http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context


Re: [NTG-context] textrules

2006-10-21 Thread Thomas A. Schmitz
On Oct 20, 2006, at 1:32 AM, Aditya Mahajan wrote:

 \textrule[top] does

 before
 --- (rule)
 inbetween

 \textrule[bottom] does

 inbetween
 --
 after

 \textrule with no argumet is equal to \textrule[bottom]

 There is a \domiddletextrule that does

 inbetween
 
 inbetween

 but this is not interfaced with \textrule. It only becomes active
 inside a \starttextrule.

 \starttextrule{whatever}
 \input knuth
 \textrule
 \input knuth
 \stoptextrule


 To use this, you can define your own rule as

 \def\midtextrule{\dosinglegroupempty\domiddletextrule}

 \setuptextrules[inbetween={\blank[big]}]

 And midtextrule will use inbetween on both side.

 Hans, does it make sense to add this to core-rul?

 \def\complextextrule[#1]%
{\processaction
  [#1]
  [ \v!top=\let\next\dotoptextrule,
 \v!bottom=\let\next\dobottomtextrule,
 middle=\let\next\domiddletextrule, %--- Added
\s!default=\let\next\dobottomtextrule,
\s!unknown=\let\next\dobottomtextrule]%
 \dosinglegroupempty\next}


 Aditya

Aditya,

thanks for this in-depth explanation! One mystery solved! I have now 
tweaked my output so it looks the way it should.

Best

Thomas

___
ntg-context mailing list
ntg-context@ntg.nl
http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context


[NTG-context] index question

2006-10-21 Thread Thomas A. Schmitz
I couldn't find anything on the wiki or in the documentation:

I have defined a special index which will typeset numbers in bold:

\setupregister[index][imp][pagestyle=bold]

which I invoke like

\index[imp::]{modernity}

How can I get a register range to use this special style? I tried 
something like

\startregister[imp][signi][signifie]{\em signifié}

but get errors missing csname. What am i overlooking?

Thanks

Thomas
___
ntg-context mailing list
ntg-context@ntg.nl
http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context


Re: [NTG-context] [MAPS-redactie] [NTG-bestuur] Maps en volgende ledenvergadering

2006-10-21 Thread Hans Hagen
Taco Hoekwater wrote:
 Wybo Dekker wrote:
  
 Het probleem is dat niemand, binnen of buiten de vereniging, het 
 interessant vindt zijn prestaties in de Maps gepubliceerd te krijgen.
 Als er geen kopij is houdt het voor de redactie ook op. Ik vind niet dat 
  het de taak van de redactie is om voor kopij te zorgen - 
 

 Daar ben ik het duidelijk niet mee eens. Als dat wel zo was, hadden
 we tien mapsen geleden al kunnen stoppen. De Maps is er voor de lezers,
 niet voor de auteurs. Tegelijkertijd moet ik toegeven dat ik zelf het
 ook niet (meer) zie zitten om actief achter artikelen aan te jagen, dus
 echt veel recht van spreken heb ik eigenlijk niet.
  
voor de meeste bladen geldt dat de redactie een rol speelt bij het 
vergaren van artikelen

als we als vereniging geen tijdschrift hebben, dan zijn we (nog) minder 
zichtbaar; de maps, cd's, bijeenkomsten ...

ok, als we de maps laten doodbloeden dan is het een kwestie van tijd 
voor de ntg doorbloedt; ik weet dat het lastig is om de kernactiviteiten 
draaiend te houden maar we hebben geen keus, omdat ze de enige bindende 
factor zijn in de tex wereld en gerelateerde ontwikkelingen; ik denk bv 
dat zonder vereningingen, bijeenkomsten etc ontwikkelaars elkaar niet 
zouden ontmoeten, en noodzakelijke projecten niet zouden plaatsvinden;

taco en ik waren pas op een lua bijeenkomst; vergelijkbaar met een tug 
conferentie or eurotex; ook kwa sfeer; een ding is me daar wel duidelijk 
geworden (wandelgangen, opmerkingen tijdens presentaties) ... veel en 
diverse ontwikkelingen, enthousiaste mensen, echter er is geen standaard 
distributie, geen coordinatie (min of meer afgedwongen door leden van 
clubs), compatibiliteit (standaard packaging) lijkt een probleem (net 
als bij tex zou er onderscheid moeten zijn tussen de wat meer 
academische ontwikkeling en distributies) ...

meer dan bij bv programmeertalen, zijn tex gebruikers afhankelijk van 
anderen voor het ontwikkelen, in stand houden, stabiliseren van de 
toolkit; dat is de basis voor texverenigingen; en een blad, maps, heeft 
daarin een functie, oa aangeven dat de trein nog loopt, vertrouwen 
scheppen, etc; vooral voor hen die niet naar bijeenkomsten komen

zou niels niet gaan meedraaien in de redactie?

Hans
___
ntg-context mailing list
ntg-context@ntg.nl
http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context