Re: [openoffice] Correcció d'errades

2007-01-14 Conversa Jesús Corrius

Hola,

Envio aquestes correccions cap el SVN.Em semblen bé.

--
Jesús Corrius
http://www.corrius.org/bloc/

Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/[openoffice] Correcció d'errades

2007-01-09 Conversa Jordi Mas

Hola,

Envio aquestes correccions cap el SVN.

Index: po/chart2/source/controller/dialogs.po
===
--- po/chart2/source/controller/dialogs.po  (revision 460)
+++ po/chart2/source/controller/dialogs.po  (working copy)
@@ -710,4 +710,4 @@

 #: 
res_Statistic_tmpl.hrc#RESOURCE_STATISTIC__imagelistsyposition__linelength__.FT_REGRESS.fixedtext.text

 msgid ~Regression curves
-msgstr Corves de ~regressió
+msgstr Corbes de ~regressió
Index: po/sw/source/core/undo.po
===
--- po/sw/source/core/undo.po   (revision 460)
+++ po/sw/source/core/undo.po   (working copy)
@@ -245,7 +245,7 @@

 #: undo.src#STR_TRANSLITERATE.string.text
 msgid Case/Characters
-msgstr Majúscules/minúscules
+msgstr Majúscules i minúscules/Caràcters

 #: undo.src#STR_DELNUM.string.text
 msgid Delete numbering
Index: po/sw/source/ui/table.po
===
--- po/sw/source/ui/table.po(revision 460)
+++ po/sw/source/ui/table.po(working copy)
@@ -107,7 +107,7 @@

 #: convert.src#DLG_CONV_TEXT_TABLE.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 instable.src#DLG_INSERT_TABLE.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 tabledlg.src#TP_TABLE_TEXTFLOW.FT_REPEAT_HEADER.fixedtext.text
 msgid The first%POSITION_OF_CONTROLrows
-msgstr The first%POSITION_OF_CONTROLrows
+msgstr Les primeres%POSITION_OF_CONTROLfiles

 #: convert.src#DLG_CONV_TEXT_TABLE.CB_DONT_SPLIT.checkbox.text
 instable.src#DLG_INSERT_TABLE.CB_DONT_SPLIT.checkbox.text
 msgid Don't split table
Index: po/svx/source/editeng.po
===
--- po/svx/source/editeng.po(revision 460)
+++ po/svx/source/editeng.po(working copy)
@@ -49,7 +49,7 @@

 #: editeng.src#RID_EDITUNDO_TRANSLITERATE.string.text
 msgid Case/Characters
-msgstr Majúscules/minúscules
+msgstr Majúscules i minúscules/Caràcters

 #: editeng.src#RID_MENU_SPELL.MN_SPELLING.menuitem.text
 msgid ~Spellcheck...
Index: po/svx/source/options.po
===
--- po/svx/source/options.po(revision 460)
+++ po/svx/source/options.po(working copy)
@@ -1136,7 +1136,7 @@

 #: optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_CAPITALIZATION.string.text
 msgid Check capitalization
-msgstr Comprova les regions especials
+msgstr Comprova l'ús de majúscules

 #: optlingu.src#RID_SFXPAGE_LINGU.STR_SPELL_SPECIAL.string.text
 msgid Check special regions
Index: po/svx/inc.po
===
--- po/svx/inc.po   (revision 460)
+++ po/svx/inc.po   (working copy)
@@ -439,7 +439,7 @@

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TOOLS_MACROS.#define.text
 msgid Scripts/Macros
-msgstr Seqüències/macros
+msgstr Seqüències/Macros

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TOOLS_CONFIG.#define.text
 msgid ~Configure...
@@ -599,7 +599,7 @@

 #: 
globlmn_tmpl.hrc#ITEM_TRANSLITERATE_MENU.SID_MN_SUB_TRANSLITERATE.menuitem.text

 msgid Case/Characters
-msgstr Caixa/caràcters
+msgstr Majúscules i minúscules/Caràcters

 #: globlmn_tmpl.hrc#ITEM_OPEN_HYPERLINK.#define.text
 msgid ~Open Hyperlink

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/