[openoffice] Fórmules

2007-02-15 Conversa Jordi Mas

Jesús,

Estic preparant un pedaç per corregir i traduir les noves fórmules de 
l'Openoffice Calc al català.


Veure: http://www.softcatala.org/wiki/Funcions_OOo_2.0

Especialment secció Propostes per a funcions pendents de traduir.

On paren les fórmules CUMPRINC_ADD, DURATION_ADD, etc? Fent un grep només 
surten a 01.po de l'ajuda. Val a dir que BAHTTEXT si que l'he trobada.


Potser no s'ha fet bé el rebase? Potser estan hardcoded?

Ja diràs alguna cosa.

Salut,

--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/[openoffice] RE: [openoffice] Fórmules OO 2: Nova versió, propostes, dubtes i errors= (i III)

2005-03-30 Conversa Marc Belzunces

Deia na Mireia,


 
 
 analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_F
 UNCNAME_Be
 sseli.string.text
 #, fuzzy
 msgid BESSELI
 msgstr BESSELI
 
 Returns the modified Bessel Function In(x)
 
 

(Tall)


 
 Si et serveix la opinió d'un Teleco, jo crec que ho deixaria al 
 darrera, com a l'original.
 
 
 Sí, s'ha de deixar com a l'original. Vol dir que la funció de 
 Bessel s'expressa com a In(x), Jn(x), etc. segons el tipus. 
 És com posar, per exemple, INCOGNITAX per a una incògnita 
 que s'expressa com a x.

D'acord. Ja estn posaden com a vàlides. Ara mateix només falten 14 de 367 :-).

 
 El que m'estranya és que a totes les definicions surti 
 modified. Segur que està bé? En teoria, les úniques 
 modified són la In(x) i la Kn(x).
 
 De fet, segons el MathWorld (http://mathworld.wolfram.com/) seria:
 
 Jn(x): Bessel function of the first kind
 In(x): modified Bessel function of the first kind
 Yn(x): Bessel function of the second kind
 Kn(x): modified Bessel function of the second kind
 
 

Sí, tens raó, el modified. De modified només surt la In(x), però no pas la 
Kn(x).

Salut,

---

Marc Belzunces

http://www.softcatala.org

Skype: marcbelzunces Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/[openoffice] Fórmules: Nova versió, propostes, dubtes i errors (II)

2005-03-29 Conversa Marc Belzunces


La segona part:


#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Effect.string.text
#, fuzzy
msgid EFFECT
msgstr EFECTE

No he trobat EFFECT per enlloc. Sí he trobat EFFECT_ADD i EFFECTIVE, on EFFECT 
vol dir EFFECTIVE. Jo
crec que aquí estem tractant EFECTIU


*


# Quico Llach: RENDIMent Primer IRRegular
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Oddfyield.string.text
#, fuzzy
msgid ODDFYIELD
msgstr RENDIMPIRR

# Quico Llach: RENDIMent Ultim IRRegular
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Oddlyield.string.text
#, fuzzy
msgid ODDLYIELD
msgstr RENDIMUIRR

Per què han posat ODD (senar) en l'anglès?


**

CAS COUP

# Quico Llach: CUPó NCD
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Coupncd.string.text
#, fuzzy
msgid COUPNCD
msgstr CUPNCD

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdays.string.text
#, fuzzy
msgid COUPDAYS
msgstr CUPDIES

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdaysnc.string.text
#, fuzzy
msgid COUPDAYSNC
msgstr CUPDIESNC


#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Coupdaybs.string.text
#, fuzzy
msgid COUPDAYBS
msgstr CUPDIABS

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Couppcd.string.text
#, fuzzy
msgid COUPPCD
msgstr CUPPCD

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Coupnum.string.text
#, fuzzy
msgid COUPNUM
msgstr NOMCUP


A les definicions no surt COUP per enlloc (o no ho he vist). Per què és CUPó?
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Fvschedule.string.text
#, fuzzy
msgid FVSCHEDULE
msgstr FVPLANIF

Definió de la fórmula a l'OO 2: Returns the future value of the initial 
principal after a series of
compound interest rates are applied

Sembla clar que FV significa Future Value (Valor Futur, VF). I aleshores com 
traduïm SCHEDULE?
Planificació, calendari, previsió, programació?


---

Marc Belzunces

http://www.softcatala.org

Skype: marcbelzunces


Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/[openoffice] Fórmules OO 2: Nova versió, propostes, dubtes i errors (i III)

2005-03-29 Conversa Marc Belzunces

I la tercera i darrera part:


**

# Marc Belzunces: Anterior POLINOMIC
# Termcat: 
# ca distribució multinomial, f
# es distribución multinomial
# es distribución polinomial
# en multinomial distribution
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Multinomial.string.text
#, fuzzy
msgid MULTINOMIAL
msgstr MULTINOMIAL

Segons el TERMCAT, el multinomial anglès es tradueix com a multinomial en 
català (i en espanyol
polinomial)


***

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Seriessum.string.text
#, fuzzy
msgid SERIESSUM
msgstr SUMASERIE

Hauria de ser plural, no? SUMASERIES?


**

CAS BESSEL


#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Besseli.string.text
#, fuzzy
msgid BESSELI
msgstr BESSELI

Returns the modified Bessel Function In(x)


#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Besselj.string.text
#, fuzzy
msgid BESSELJ
msgstr BESSELJ

Returns the modified Bessel Function Jn(x)

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Besselk.string.text
#, fuzzy
msgid BESSELK
msgstr BESSELK

Returns the modified Bessel Function Kn(x)

#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Bessely.string.text
#, fuzzy
msgid BESSELY
msgstr BESSELY

Returns the modified Bessel Function Yn(x)


En totes aquestes dubto si el nom de la funció ha d'anar a davant o a darrera 
de BESSEL. Mireia?
Físics? Matemàtics?

# Marc Belzunces: ang ERro Function (integral) ca Funció d'ERr (F.ER)?
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Erf.string.text
#, fuzzy
msgid ERF
msgstr ERF

De la descripció de l'OO 2 (que ha canviat en relació a la de la 1.x): Returns 
the error function. 

Funció d'error. El problema és que FER es pot confondre amb el verb fer. 
Aleshores, què posem? F.ER?
FDER? Cap altre?

# Marc Belzunces: ang ERror Function Complementary? ca Funció d'ERor 
Complementària (F.ERC)? 
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Erfc.string.text
#, fuzzy
msgid ERFC
msgstr ERFC

La descripció de l'OO 2 diu Returns the complementary error function. 

Aleshores, complementari adjectiva a l'error o a la funció? Jo crec que a la 
funció: FCER. FERC
(Funció d'error complementàrIA) també queda bé però es pot pensar que significa 
Funció d'error
complementarI. A aquestes hores de la nit no ho tinc gens clar.


***

# Quico Llach: Més-gran Igual PAS
# Marc Belzunces: Termcat:
# ca funció esglaonada, f
# es función escalonada
# en step function
# ca discontinuïtat de salt, f
# es discontinuidad de salto
# en step discontinuity
#: 
analysis_funcnames.src#RID_ANALYSIS_FUNCTION_NAMES.ANALYSIS_FUNCNAME_Gestep.string.text
#, fuzzy
msgid GESTEP
msgstr MIPAS

GESTEP (OO 2): Test wether a number is greater than a treshold value.

En aquest cas jo diria que la traducció és incorrecta, però a aquestes hores no 
se me n'acut cap
més.

Salut,

---

Marc Belzunces

http://www.softcatala.org

Skype: marcbelzunces


Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/