[openoffice] Re: gui.po de nou

2007-01-16 Conversa Joaquim Perez

Una mica més de canvis pel gui.po

avortar - interrompre
i alguna cosa més

El torno a enviar, em sap greu

Salut,
Quim.


gui.po
Description: Binary data
Index: gui.po
===
--- gui.po	(revision 464)
+++ gui.po	(working copy)
@@ -1,25 +1,26 @@
-# extracted from 
-#, fuzzy
+# translation of gui.po to Català
+# extracted from
 msgid 
 msgstr 
-Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n
+Project-Id-Version: gui\n
 Report-Msgid-Bugs-To: http://qa.openoffice.org/issues/enter_bug.cgi?subcomponent=uicomment=short_desc=Localization%20issue%20in%20file%3A%20component=l10nform_name=enter_issue\n;
-POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora estándar romance\n
-PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n
-Last-Translator: FULL NAME [EMAIL PROTECTED]\n
-Language-Team: LANGUAGE [EMAIL PROTECTED]\n
+POT-Creation-Date: 2007-01-12 19:04Hora est�dar romance\n
+PO-Revision-Date: 2007-01-13 12:54+0100\n
+Last-Translator: Quim Perez i Noguer\n
+Language-Team: Català [EMAIL PROTECTED]\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
 Plural-Forms: nplurals=INTEGER; plural=EXPRESSION;\n
-X-Generator: Translate Toolkit 0.9\n
+X-Generator: KBabel 1.11.2\n
 X-Accelerator-Marker: ~\n
 
 #: dp_gui_dependencydialog.src#RID_DLG_DEPENDENCIES.RID_DLG_DEPENDENCIES_TEXT.fixedtext.text
 msgid 
 The extension cannot be installed as the following\n
 system dependencies are not fulfilled:
-msgstr L'extensió no es pot instal·lar perquè les dependències\n
+msgstr 
+L'extensió no es pot instal·lar perquè les dependències\n
 del sistema següents no es poden satisfer:
 
 #: dp_gui_dependencydialog.src#RID_DLG_DEPENDENCIES.modaldialog.text
@@ -28,12 +29,12 @@
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.RID_FT_PACKAGES.fixedtext.text
 msgid Browse extensions
-msgstr Explora els paquets
+msgstr Explora les extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.RID_BTN_ADD.pushbutton.text
 #: dp_gui_dialog.src#RID_CTX_ITEM_ADD.string.text
 msgid ~Add...
-msgstr ~Afegeix
+msgstr ~Afegeix...
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.RID_BTN_REMOVE.pushbutton.text
 #: dp_gui_dialog.src#RID_CTX_ITEM_REMOVE.string.text
@@ -57,7 +58,7 @@
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.RID_BTN_CHECK_UPDATES.pushbutton.text
 msgid ~Updates...
-msgstr 
+msgstr ~Actualitzacions...
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.RID_BTN_CLOSE.okbutton.text
 msgid Close
@@ -65,19 +66,19 @@
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_DLG_PACKAGE_MANAGER.modelessdialog.text
 msgid Extension Manager
-msgstr Gestor de paquets
+msgstr Gestor d'extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_USER_INSTALLATION.string.text
 msgid My Extensions
-msgstr El meu paquet
+msgstr Les meves extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_SHARED_INSTALLATION.string.text
 msgid %PRODUCTNAME Extensions
-msgstr Paquets %PRODUCTNAME
+msgstr Extensions de l'%PRODUCTNAME
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_PACKAGE.string.text
 msgid Extension
-msgstr Paquet
+msgstr Extensió
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_PACKAGE_STATUS.string.text
 msgid Status
@@ -85,19 +86,19 @@
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_EXTENSION_VERSION.string.text
 msgid Version
-msgstr 
+msgstr Versió
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_ADD_PACKAGES.string.text
 msgid Add Extension(s)
-msgstr Afegeix paquet(s)...
+msgstr Afegeix extensió(ns)
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_ENABLED.string.text
 msgid Enabled
-msgstr Habilita
+msgstr Habilitat
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_DISABLED.string.text
 msgid Disabled
-msgstr Inhabilita
+msgstr Inhabilitat
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_UNKNOWN.string.text
 #: dp_gui_dependencydialog.src#RID_DLG_DEPENDENCIES.RID_DLG_DEPENDENCIES_UNKNOWN.string.text
@@ -106,35 +107,35 @@
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_CTX_ITEM_CHECK_UPDATE.string.text
 msgid ~Update...
-msgstr 
+msgstr ~Actualitzacions...
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_EXPORT_PACKAGE.string.text
 msgid Export Extension
-msgstr Exporta el paquet...
+msgstr Exporta l'extensió
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_EXPORT_PACKAGES.string.text
 msgid Export Extensions to...
-msgstr Exporta el paquet a...
+msgstr Exporta les extensions a...
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_ADDING_PACKAGES.string.text
 msgid Adding Extension(s)
-msgstr S'estan afegint els paquets
+msgstr S'estan afegint les extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_REMOVING_PACKAGES.string.text
 msgid Removing Extension(s)
-msgstr S'estan suprimint els paquets
+msgstr S'estan suprimint les extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_ENABLING_PACKAGES.string.text
 msgid Enabling Extension(s)
-msgstr S'estan habilitant els paquets
+msgstr S'estan habilitant les extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_DISABLING_PACKAGES.string.text
 msgid Disabling Extension(s)
-msgstr S'estan deshabilitant els paquets
+msgstr S'estan deshabilitant les extensions
 
 #: dp_gui_dialog.src#RID_STR_EXPORTING_PACKAGES.string.text
 msgid Exporting Extension(s)
-msgstr S'estan exportant els paquets

Re: [openoffice] Re: gui.po de nou

2007-01-16 Conversa Jordi MasEn/na Joaquim Perez ha escrit:

Una mica més de canvis pel gui.po

avortar - interrompre
i alguna cosa més

El torno a enviar, em sap greu


Ja està pujat Quim:

$ svn commit -m Canvis del Quim per 2.2
Sendingpo/desktop/source/deployment/gui.po
Transmitting file data .
Committed revision 471.

Moltes gràcies

Salut,
--

Jordi Mas i Hernàndez, HomePage http://www.softcatala.org/~jmas/
Bloc personal http://www.softcatala.org/~jmas/bloc/
Planeta Softcatalà: http://www.softcatala.org/planet/Podeu consultar els arxius d'aquesta llista o canviar la vostra
subscripció a http://www.softcatala.org/llistes/