commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-10-30 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-10-30 11:46:37

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3463 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Oct 30 11:46:37 2020 rev:108 rq:844573 version:5.20.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-10-22 
14:24:14.226855549 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3463/khotkeys5.changes
2020-10-30 11:46:49.465662521 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 27 20:43:48 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.20.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.20.2
+- No code changes since 5.20.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.20.1.tar.xz
 khotkeys-5.20.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.20.2.tar.xz
 khotkeys-5.20.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.7tV3Am/_old 2020-10-30 11:46:50.597663523 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.7tV3Am/_new 2020-10-30 11:46:50.597663523 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.20.1
+Version:5.20.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-UPSTREAM https://invent.kde.org/plasma/khotkeys/-/merge_requests/3

++ khotkeys-5.20.1.tar.xz -> khotkeys-5.20.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.20.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.20.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.20.1/CMakeLists.txt 2020-10-20 13:46:39.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.20.2/CMakeLists.txt 2020-10-27 13:15:09.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.20.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.20.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.20.1/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.20.2/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.20.1/data/kde32b1.khotkeys  2020-10-20 13:46:13.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.20.2/data/kde32b1.khotkeys  2020-10-27 13:14:33.0 
+0100
@@ -1313,7 +1313,9 @@
 Title[et]=Trolltechi loodud Qt Disainer
 Title[eu]=Trolltech-en Qt Designer
 Title[fr]=Qt Designer par Trolltech
+Title[it]=Qt Designer creato da Trolltech
 Title[nl]=Qt Designer door Trolltech
+Title[nn]=Qt Designer frå Trolltech
 Title[pt]=Qt Designer da Trolltech
 Title[pt_BR]=Qt Designer da Trolltech
 Title[uk]=Qt Designer від Trolltech
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.20.1/data/konqueror_gestures_kde321.khotkeys 
new/khotkeys-5.20.2/data/konqueror_gestures_kde321.khotkeys
--- old/khotkeys-5.20.1/data/konqueror_gestures_kde321.khotkeys 2020-10-20 
13:46:13.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.20.2/data/konqueror_gestures_kde321.khotkeys 2020-10-27 
13:14:33.0 +0100
@@ -431,7 +431,9 @@
 Title[et]=file:/ - Konqueror
 Title[eu]=file:/ - Konqueror
 Title[fr]=file:/ - Konqueror
+Title[it]=file:/ - Konqueror
 Title[nl]=file:/ - Konqueror
+Title[nn]=file:/ – Konqueror
 Title[pt]=file:/ - Konqueror
 Title[pt_BR]=file:/ - Konqueror
 Title[uk]=file:/ – Konqueror

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-10-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-10-22 14:23:26

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3463 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Oct 22 14:23:26 2020 rev:107 rq:843092 version:5.20.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-10-13 
15:28:31.100839034 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3463/khotkeys5.changes
2020-10-22 14:24:14.226855549 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 20 14:30:32 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.20.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.20.1
+- No code changes since 5.20.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.20.0.tar.xz
 khotkeys-5.20.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.20.1.tar.xz
 khotkeys-5.20.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.zVIjet/_old 2020-10-22 14:24:15.174856400 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.zVIjet/_new 2020-10-22 14:24:15.178856405 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.20.0
+Version:5.20.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.20.0.tar.xz -> khotkeys-5.20.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.20.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.20.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.20.0/CMakeLists.txt 2020-10-08 18:11:31.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.20.1/CMakeLists.txt 2020-10-20 13:46:39.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.20.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.20.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.20.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.20.1/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.20.0/data/kde32b1.khotkeys  2020-10-08 18:10:57.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.20.1/data/kde32b1.khotkeys  2020-10-20 13:46:13.0 
+0200
@@ -1305,6 +1305,19 @@
 Role=
 RoleType=0
 Title=Qt Designer by Trolltech
+Title[ca]=Qt Designer de Trolltech
+Title[de]=Qt Designer von Trolltech
+Title[el]=Qt Designer από την Trolltech
+Title[en_GB]=Qt Designer by Trolltech
+Title[es]=Qt Designer, por Trolltech
+Title[et]=Trolltechi loodud Qt Disainer
+Title[eu]=Trolltech-en Qt Designer
+Title[fr]=Qt Designer par Trolltech
+Title[nl]=Qt Designer door Trolltech
+Title[pt]=Qt Designer da Trolltech
+Title[pt_BR]=Qt Designer da Trolltech
+Title[uk]=Qt Designer від Trolltech
+Title[x-test]=xxQt Designer by Trolltechxx
 TitleType=2
 Type=SIMPLE
 WindowTypes=33
@@ -1964,6 +1977,7 @@
 Comment[pl]=Konqueror w KDE 3.1 ma karty, a teraz także można korzystać z 
gestów. Nie trzeba używać innych przeglądarek...\n\nWciśnij środkowy przycisk 
myszy i rozpocznij rysowanie jednego z gestów. Po zakończeniu puść przycisk. 
Jeśli potrzebujesz wkleić zawartość schowka, to ta funkcja ciągle działa: po 
prostu jedno kliknięcie środkowym klawiszem (w ustawieniach globalnych można 
zmienić wykorzystywany do tego klawisz).\n\nObecnie dostępne są następujące 
gesty:\nw prawo i w lewo - W przód (Alt+prawo)\nw lewo i w prawo - W tył 
(Alt+lewo)\ndo góry i na dół - Do góry (Alt+góra)\nokrąg przeciwnie do ruchu 
wskazówek zegara - Odśwież (F5)\n\nKształty gestów mogą być po prostu wpisane 
przez wykonanie ich w oknie dialogowym konfiguracji. Możesz także ułatwić sobie 
wpisywanie przez to, że gesty są rozpoznawane jako tablica 3x3, jak klawiatura 
numeryczna i mają takie same numery od 1 do 9.\n\nPamiętaj, że gest trzeba 
wykonać dokładnie, żeby zadziałał. Z tego powodu można przypisać jednemu 
działaniu więcej gestów. Powinno się unikać skomplikowanych kombinacji, w 
których zmienia się kierunek ruchu myszy więcej niż jeden raz (45654 czy 74123 
są proste w porównaniu do 1236987).\n\nWarunek dla każdego gestu jest 
zdefiniowany w tej grupie. Wszystkie gesty są dostępne tylko jeśli aktywnym 
oknem jest Konqueror (klasa zawiera 'konqueror').
 Comment[pt]=O Konqueror no KDE3.1 tem páginas e você poderá agora ter também 
os gestos. Não é necessário usar agora os outros navegadores >;).\n\nBasta 
carregar no botão do meio do rato e começar a desenhar um dos gestos; depois de 
terminar, largue o botão do rato. Se só necessitar de colar a selecção, isso 
funciona à mesma; basta carregar uma vez no botão do meio do rato. (Poderá 
mudar o botão do rato a usar na configuração global). 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-10-13 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-10-13 15:28:20

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3486 (New)


Package is "khotkeys5"

Tue Oct 13 15:28:20 2020 rev:106 rq:840983 version:5.20.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-09-04 
11:06:36.510864328 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3486/khotkeys5.changes
2020-10-13 15:28:31.100839034 +0200
@@ -1,0 +2,33 @@
+Thu Oct 8 16:55:21 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.20.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.20.0
+- No code changes since 5.19.90
+
+---
+Thu Sep 17 20:02:59 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.90
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.19.90
+- Changes since 5.19.5:
+ * Remove explicit ECM_KDE_MODULE_DIR
+ * Set a display names for our actions
+ * Fix build
+ * port away from kstandarddirs
+ * more minor cleanups
+ * port WindowDefinitionListDialog away from kdialog
+ * port WindowDefinitionDialog away from kdialog
+ * port export dialog away from kdialog
+ * port edit gesture dialog away from kdialog
+ * port away from kurl
+ * minor cleanups
+ * port away from KShortcut
+ * minor cleanup
+ * some cleanup
+ * fix wonky connection
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.5.tar.xz
 khotkeys-5.19.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.20.0.tar.xz
 khotkeys-5.20.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.GcDxeT/_old 2020-10-13 15:28:32.768839742 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.GcDxeT/_new 2020-10-13 15:28:32.768839742 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.5
+Version:5.20.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-UPSTREAM https://invent.kde.org/plasma/khotkeys/-/merge_requests/3
@@ -51,7 +51,7 @@
 BuildRequires: cmake(KF5XmlGui)
 #!BuildIgnore: kwin5
 BuildRequires: cmake(LibKWorkspace) >= %{_plasma5_version}
-BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.14
+BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.15
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
 BuildRequires: pkgconfig(xtst)
 Requires:  libqt5-qdbus

++ khotkeys-5.19.5.tar.xz -> khotkeys-5.20.0.tar.xz ++
 20808 lines of diff (skipped)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-09-04 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-09-04 11:06:14

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3399 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Sep 4 11:06:14 2020 rev:105 rq:831158 version:5.19.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-07-29 
17:18:40.680471971 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3399/khotkeys5.changes
2020-09-04 11:06:36.510864328 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Sep 1 11:38:48 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.19.5
+- No code changes since 5.19.4
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.4.tar.xz
 khotkeys-5.19.4.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.5.tar.xz
 khotkeys-5.19.5.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.MszTEe/_old 2020-09-04 11:06:39.126865730 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.MszTEe/_new 2020-09-04 11:06:39.130865731 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.4
+Version:5.19.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.19.4.tar.xz -> khotkeys-5.19.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.19.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.19.4/CMakeLists.txt 2020-07-28 12:52:46.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.5/CMakeLists.txt 2020-09-01 12:27:12.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.19.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.19.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.19.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.19.4/data/kde32b1.khotkeys  2020-07-28 12:52:16.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.5/data/kde32b1.khotkeys  2020-09-01 12:26:41.0 
+0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 Comment[be@latin]=Hety hurt źmiaščaje roznyja ŭzory, jakija vyjaŭlajuć 
balšyniu mahčymaściaŭ modula „KHotkeys”. Hety hurt dy ŭsie jahonyja aperacyi 
zmoŭčana vyklučanyja.
 Comment[bg]=Тази група съдържа различни примери, демонстриращи повечето от 
функциите на горещите клавиши. (Имайте предвид, че групата по подразбиране е 
изключена.)
 Comment[bs]=Grupa koja sadrži razne primjere primjena mogućnosti K‑prečica 
(ova grupa i sve radnje u njoj podrazumijevano su isključene).
-Comment[ca]=Aquest grup conté diversos exemples que demostren la majoria de 
les funcionalitats del KHotkeys (tingueu en compte que aquest grup i totes les 
seves accions estan desactivats per omissió).
+Comment[ca]=Aquest grup conté diversos exemples que demostren la majoria de 
les funcionalitats del KHotkeys (cal tenir en compte que aquest grup i totes 
les seves accions estan desactivats per omissió).
 Comment[ca@valencia]=Aquest grup conté diversos exemples que demostren la 
majoria de les funcionalitats de KHotkeys (tingueu en compte que aquest grup i 
totes les seues accions estan desactivats per defecte).
 Comment[cs]=Skupina obsahující mnoho příkladů demonstrujících většinu 
vlastností KHotKeys. (Tato skupina i všechny činnosti nejsou ve výchozím stavu 
povoleny.)(
 Comment[csb]=Na grëpa zamëkô w se przëmiôrë dlô wikszoscë fùnkcëjów dlô 
Skrodzënów ë gestów (KHotkeys) (Bôczënk: No karno ë jegò dzejania są w 
domëslnym nastôwie deaktiwòwòné)
@@ -602,7 +602,7 @@
 Comment[ar]=بعد ضغط Alt+Ctrl+H سيحاكى دخل 'Hello' كما لو كنت قد كتبته. هذا 
مفيد خاصّة إن كنت مضطرًا إلى كتابة كلمة (مثلًا unsigned) بشكل متكرّر. كلّ ضغطة 
زرّ في الدّخل تُفصل عن غيرها بنقطتين رأسيّتين ":". اعلم أنّ ضغطة الزّرّ تعني 
ضغطة زرّ حرفيًّا، لذا عليك كتابة ما ستضغط على لوحة المفاتيح تمامًا. في الجدول 
أدناه، العمود الأيمن يظهر الدّخل والأيسر يظهر ما يجب كتابته.\n\n"enter" (سطر 
جديد)Enter أو Return\na (حرف a صغير) 
A\nA (حرف a كبير)  Shift+A\n: (نقطتان رأسيّتان)
 Shift+;\n' ' (مسافة) Space
 Comment[bg]=След натискането на Alt+Ctrl+H ще бъде симулирано "Здравей" ,все 
едно сте го написали. Това е особено полезно ако ви се налага често да пишете 
едни и същи изрази. Всяко натискане на клавиш се разделя с двоеточие. Натискане 
на клавиш значи именно това, така че трябва да напишете точно това, което бихте 
написали с 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-07-29 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-07-29 17:18:22

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3592 (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Jul 29 17:18:22 2020 rev:104 rq:823237 version:5.19.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-07-14 
07:45:11.151052762 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3592/khotkeys5.changes
2020-07-29 17:18:40.680471971 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jul 28 13:45:48 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.19.4
+- No code changes since 5.19.3
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.3.tar.xz
 khotkeys-5.19.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.4.tar.xz
 khotkeys-5.19.4.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.7ia7eF/_old 2020-07-29 17:18:41.552472683 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.7ia7eF/_new 2020-07-29 17:18:41.556472687 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.3
+Version:5.19.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.19.3.tar.xz -> khotkeys-5.19.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.19.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.19.3/CMakeLists.txt 2020-07-07 13:08:13.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.4/CMakeLists.txt 2020-07-28 12:52:46.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.19.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.19.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.3/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.19.4/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.19.3/data/kde32b1.khotkeys  2020-07-07 13:07:47.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.4/data/kde32b1.khotkeys  2020-07-28 12:52:16.0 
+0200
@@ -253,7 +253,7 @@
 Name[bn]=KSIRC উইণ্ডো সক্রিয় করো
 Name[bn_IN]=KSIRC উইন্ডো সক্রিয় করুন
 Name[bs]=Aktiviraj prozor Ksirca
-Name[ca]=Activa finestra del KSIRC
+Name[ca]=Activa la finestra del KSIRC
 Name[ca@valencia]=Activa finestra de KSIRC
 Name[cs]=Aktivace KSIRC okna
 Name[csb]=Aktiwacëjô òkna KSIRC
@@ -1092,7 +1092,7 @@
 [Data_1_4]
 Comment=Read the comment on the "Type 'Hello'" action first.\n\nQt Designer 
uses Ctrl+F4 for closing windows. In KDE, however, Ctrl+F4 is the shortcut for 
going to virtual desktop 4, so this shortcut does not work in Qt Designer. 
Further, Qt Designer does not use KDE's standard Ctrl+W for closing the 
window.\n\nThis problem can be solved by remapping Ctrl+W to Ctrl+F4 when the 
active window is Qt Designer. When Qt Designer is active, every time Ctrl+W is 
pressed, Ctrl+F4 will be sent to Qt Designer instead. In other applications, 
the effect of Ctrl+W is unchanged.\n\nWe now need to specify three things: A 
new shortcut trigger on 'Ctrl+W', a new keyboard input action sending Ctrl+F4, 
and a new condition that the active window is Qt Designer.\nQt Designer seems 
to always have title 'Qt Designer by Trolltech', so the condition will check 
for the active window having that title.
 Comment[bs]=Prvo pročitajte komentar uz radnju „Unos ‘Hello’“.\n\nKuT‑dizajner 
koristi Ctrl+F4 za zatvaranje prozora. Ali Ctrl+F4 u KDE‑u služi za prelazak na 
četvrtu virtuelnu površ, pa tako ne radi u KuT‑dizajneru. Zatim, KuT‑dizajner 
ne poznaje KDE‑ovu standardnu prečicu za zatvaranje prozora, Ctrl+W.\n\nOvaj 
problem može biti riješen mapiranjem Ctrl+W na Ctrl+F4 kada je aktivan prozor 
KuT‑dizajnera; tada će svaki put kada se pritisne Ctrl+W, umjesto toga Ctrl+F4 
biti proslijeđeno prozoru. U drugim programima, dejstvo Ctrl+W ostaje 
nepromijenjeno.\n\nZa ovo moramo zadati tri stvari: novi okidač prečice za 
Ctrl+W, novu radnju unosa sa tastature koja šalje Ctrl+F4, i novi uslov da je 
aktivan prozor KuT‑dizajnera.\nIzgleda da KuT‑dizajner uvijek stvara prozor sa 
naslovom „Qt Designer by Trolltech“, tako da će uslov provjeravati da li 
aktivan prozor ima taj naslov.
-Comment[ca]=Primer llegiu el comentari de l'acció «Teclegeu "Hola"».\n\nEl Qt 
Designer utilitza Ctrl+F4 per a tancar les finestres. Per contra, en el KDE, 
Ctrl+F4 és la drecera per anar a l'escriptori virtual 4, de manera que aquesta 
drecera no funciona en el Qt Designer. A més, el Qt Designer no utilitza 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-07-13 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-07-14 07:44:30

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060 (New)


Package is "khotkeys5"

Tue Jul 14 07:44:30 2020 rev:103 rq:820097 version:5.19.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-07-10 
14:11:27.835250111 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060/khotkeys5.changes
2020-07-14 07:45:11.151052762 +0200
@@ -1,0 +2,7 @@
+Fri Jul 10 13:20:23 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Add patches to improve XTest and use it more (boo#1173968):
+ * 0001-Handle-modifier-keys-with-xtest-in-ShortcutsHandler-.patch
+ * 0002-Use-xtest-also-for-sending-input-to-the-active-windo.patch
+
+---

New:

 0001-Handle-modifier-keys-with-xtest-in-ShortcutsHandler-.patch
 0002-Use-xtest-also-for-sending-input-to-the-active-windo.patchOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.5d6QGk/_old 2020-07-14 07:45:12.827058173 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.5d6QGk/_new 2020-07-14 07:45:12.831058186 +0200
@@ -33,8 +33,11 @@
 Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
+# PATCH-FIX-UPSTREAM https://invent.kde.org/plasma/khotkeys/-/merge_requests/3
+Patch1: 0001-Handle-modifier-keys-with-xtest-in-ShortcutsHandler-.patch
+Patch2: 0002-Use-xtest-also-for-sending-input-to-the-active-windo.patch
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
-Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
+Patch100:  0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0
 BuildRequires: kf5-filesystem
 BuildRequires: xz

++ 0001-Handle-modifier-keys-with-xtest-in-ShortcutsHandler-.patch ++
>From f30e5782d56d844cd4a443be9bf43536a3796e41 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Fabian Vogt 
Date: Fri, 10 Jul 2020 14:27:41 +0200
Subject: [PATCH 1/2] Handle modifier keys with xtest in
 ShortcutsHandler::send_macro_key

Otherwise the currently pressed modifiers are used.
This is especially an issue for global shortcuts, as those are most likely
activated with pressed modifiers.
---
 libkhotkeysprivate/shortcuts_handler.cpp | 47 +++-
 1 file changed, 46 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/libkhotkeysprivate/shortcuts_handler.cpp 
b/libkhotkeysprivate/shortcuts_handler.cpp
index b7876c2..561dc57 100644
--- a/libkhotkeysprivate/shortcuts_handler.cpp
+++ b/libkhotkeysprivate/shortcuts_handler.cpp
@@ -146,6 +146,36 @@ static bool xtest()
 ( XTestQueryExtension( QX11Info::display(), , , , 
 ) == True );
 return xtest_available;
 }
+
+static void get_modifier_change(int x_mod_needed, QVector _press, 
QVector _release)
+{
+// Get state of all keys
+char keymap[32];
+XQueryKeymap(QX11Info::display(), keymap);
+
+// From KKeyServer's initializeMods()
+XModifierKeymap *xmk = XGetModifierMapping( QX11Info::display() );
+
+for (int modidx = 0; modidx < 8; ++modidx) {
+bool mod_needed = x_mod_needed & (1 << modidx);
+for (int kcidx = 0; kcidx < xmk->max_keypermod; ++kcidx) {
+int keycode = xmk->modifiermap[modidx * xmk->max_keypermod + 
kcidx];
+if(!keycode)
+continue;
+
+bool mod_pressed = keymap[keycode / 8] & (1 << (keycode % 8));
+if(mod_needed) {
+mod_needed = false;
+if(!mod_pressed)
+to_press.push_back(keycode);
+} else if(mod_pressed)
+to_release.push_back(keycode);
+}
+}
+
+XFreeModifiermap(xmk);
+}
+
 #endif
 
 bool ShortcutsHandler::send_macro_key( const QKeySequence , Window 
window_P )
@@ -164,9 +194,24 @@ bool ShortcutsHandler::send_macro_key( const QKeySequence 
, Window window_P
 #ifdef HAVE_XTEST
 if( xtest() && window_P == None )
 {
-// CHECKME tohle jeste potrebuje modifikatory
+QVector keycodes_to_press, keycodes_to_release;
+get_modifier_change(x_mod, keycodes_to_press, keycodes_to_release);
+
+for(int kc : keycodes_to_release)
+XTestFakeKeyEvent( QX11Info::display(), kc, False, CurrentTime );
+
+for(int kc : keycodes_to_press)
+XTestFakeKeyEvent( QX11Info::display(), kc, True, CurrentTime );
+
 bool ret = XTestFakeKeyEvent( QX11Info::display(), x_keycode, True, 
CurrentTime );
 ret = ret && XTestFakeKeyEvent( QX11Info::display(), x_keycode, False, 
CurrentTime );
+
+for(int kc : keycodes_to_press)
+ 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-07-10 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-07-10 14:11:21

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Jul 10 14:11:21 2020 rev:102 rq:819405 version:5.19.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-06-25 
15:04:37.744821637 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060/khotkeys5.changes
2020-07-10 14:11:27.835250111 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jul 7 12:38:53 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.19.3
+- No code changes since 5.19.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.2.tar.xz
 khotkeys-5.19.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.3.tar.xz
 khotkeys-5.19.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.JOFamX/_old 2020-07-10 14:11:29.747256391 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.JOFamX/_new 2020-07-10 14:11:29.751256404 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.2
+Version:5.19.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.19.2.tar.xz -> khotkeys-5.19.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.19.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.19.2/CMakeLists.txt 2020-06-23 14:07:08.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.3/CMakeLists.txt 2020-07-07 13:08:13.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.19.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.19.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
Binary files old/khotkeys-5.19.2/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/document-open.png 
and new/khotkeys-5.19.3/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/document-open.png differ
Binary files 
old/khotkeys-5.19.2/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/oxygen-22x22-edit-clear-locationbar-rtl.png
 and 
new/khotkeys-5.19.3/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/oxygen-22x22-edit-clear-locationbar-rtl.png
 differ
Binary files old/khotkeys-5.19.2/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/document-open.png 
and new/khotkeys-5.19.3/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/document-open.png differ
Binary files 
old/khotkeys-5.19.2/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/oxygen-22x22-edit-clear-locationbar-rtl.png
 and 
new/khotkeys-5.19.3/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/oxygen-22x22-edit-clear-locationbar-rtl.png
 differ
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.2/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.19.3/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.19.2/po/zh_CN/khotkeys.po2020-06-23 14:06:58.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.3/po/zh_CN/khotkeys.po2020-07-07 13:08:05.0 
+0200
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2020-04-24 03:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-06-21 18:47\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-06-24 08:01\n"
 "Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-06-25 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-06-25 15:04:30

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Jun 25 15:04:30 2020 rev:101 rq:816670 version:5.19.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-06-21 
18:56:07.682909784 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3060/khotkeys5.changes
2020-06-25 15:04:37.744821637 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jun 23 13:26:15 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://kde.org/announcements/plasma-5.19.2
+- No code changes since 5.19.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.1.tar.xz
 khotkeys-5.19.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.2.tar.xz
 khotkeys-5.19.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.6U2aB0/_old 2020-06-25 15:04:38.920825426 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.6U2aB0/_new 2020-06-25 15:04:38.924825439 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.1
+Version:5.19.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.19.1.tar.xz -> khotkeys-5.19.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.19.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.19.1/CMakeLists.txt 2020-06-16 14:40:17.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.2/CMakeLists.txt 2020-06-23 14:07:08.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.19.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.19.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.1/po/hne/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.19.2/po/hne/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.19.1/po/hne/khotkeys.po 2020-06-16 14:40:00.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.2/po/hne/khotkeys.po 2020-06-23 14:06:50.0 
+0200
@@ -12,7 +12,7 @@
 "PO-Revision-Date: 2009-02-05 17:12+0530\n"
 "Last-Translator: Ravishankar Shrivastava \n"
 "Language-Team: Hindi \n"
-"Language: hi\n"
+"Language: hne\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.1/po/sr/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.19.2/po/sr/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.19.1/po/sr/khotkeys.po  2020-06-16 14:40:06.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.2/po/sr/khotkeys.po  2020-06-23 14:06:56.0 
+0200
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2018-10-25 03:59+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
+"POT-Creation-Date: 2020-04-24 03:58+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-10-30 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Chusslove Illich \n"
 "Language-Team: Serbian \n"
@@ -42,11 +42,6 @@
 msgid "Command/URL:"
 msgstr "Наредба/УРЛ:"
 
-#: kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp:122
-#, kde-format
-msgid "Failed to run qdbusviewer"
-msgstr "Не могу да извршим qdbusviewer"
-
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, applicationLabel)
 #: kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.ui:19
 #, kde-format
@@ -776,7 +771,7 @@
 msgid "Activate window: "
 msgstr "Активирај прозор: "
 
-#: libkhotkeysprivate/actions/command_url_action.cpp:80
+#: libkhotkeysprivate/actions/command_url_action.cpp:83
 #, kde-format
 msgid "Command/URL : "
 msgstr "Наредба/УРЛ: "
@@ -840,7 +835,7 @@
 msgid "Or"
 msgstr "или"
 
-#: libkhotkeysprivate/khotkeysglobal.h:40
+#: libkhotkeysprivate/khotkeysglobal.h:39
 #, kde-format
 msgid "Menu Editor entries"
 msgstr "Ставке уређивача менија"
@@ -869,7 +864,7 @@
 msgid "Gesture trigger"
 msgstr "Окидач гестом"
 
-#: libkhotkeysprivate/triggers/shortcut_trigger.cpp:153
+#: libkhotkeysprivate/triggers/shortcut_trigger.cpp:152
 #, kde-format
 msgid "Shortcut trigger: "
 msgstr "Окидач пречицом: "
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.1/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.19.2/po/sr@ijekavian/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.19.1/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 2020-06-16 
14:40:06.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.2/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 2020-06-23 
14:06:57.0 +0200
@@ -5,8 +5,8 @@
 msgid ""
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-06-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-06-20 20:11:12

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3606 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Jun 20 20:11:12 2020 rev:100 rq:815453 version:5.19.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-06-08 
23:54:11.635245264 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3606/khotkeys5.changes
2020-06-21 18:56:07.682909784 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jun 16 14:34:50 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.19.1.php
+- No code changes since 5.19.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.19.0.tar.xz
 khotkeys-5.19.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.1.tar.xz
 khotkeys-5.19.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.nxFIBN/_old 2020-06-21 18:56:08.146911480 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.nxFIBN/_new 2020-06-21 18:56:08.146911480 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.19.0
+Version:5.19.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.19.0.tar.xz -> khotkeys-5.19.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.19.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.19.0/CMakeLists.txt 2020-06-04 13:11:15.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.19.1/CMakeLists.txt 2020-06-16 14:40:17.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.19.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.19.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.19.0/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.19.1/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.19.0/po/zh_CN/khotkeys.po2020-06-04 13:11:04.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.19.1/po/zh_CN/khotkeys.po2020-06-16 14:40:08.0 
+0200
@@ -11,8 +11,8 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2020-04-24 03:58+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-05-09 13:50\n"
-"Last-Translator: FULL NAME \n"
+"PO-Revision-Date: 2020-06-12 19:01\n"
+"Last-Translator: \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -20,8 +20,10 @@
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Crowdin-Project: kdeorg\n"
+"X-Crowdin-Project-ID: 269464\n"
 "X-Crowdin-Language: zh-CN\n"
-"X-Crowdin-File: /kf5-trunk/messages/kde-workspace/khotkeys.pot\n"
+"X-Crowdin-File: /kf5-stable/messages/khotkeys/khotkeys.pot\n"
+"X-Crowdin-File-ID: 2588\n"
 
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-06-08 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-06-08 23:53:11

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3606 (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Jun 8 23:53:11 2020 rev:99 rq:812309 version:5.19.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-05-07 
15:09:01.584188171 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3606/khotkeys5.changes
2020-06-08 23:54:11.635245264 +0200
@@ -1,0 +2,23 @@
+Thu Jun 4 13:27:11 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.19.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.19.0.php
+- No code changes since 5.18.90
+
+---
+Thu May 14 14:33:03 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.90.php
+- Changes since 5.18.5:
+ * Port khotkeys to KIO's ApplicationLauncherJob & CommandLauncherJob
+ * Launch qdbusviewer with CommandLauncherJob. Tested, works.
+ * bump to require Qt 5.14
+- Refresh patches:
+ * 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.5.tar.xz
 khotkeys-5.18.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.19.0.tar.xz
 khotkeys-5.19.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.DiVl82/_old 2020-06-08 23:54:12.739248670 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.DiVl82/_new 2020-06-08 23:54:12.743248682 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.5
+Version:5.19.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
@@ -48,7 +48,7 @@
 BuildRequires: cmake(KF5XmlGui)
 #!BuildIgnore: kwin5
 BuildRequires: cmake(LibKWorkspace) >= %{_plasma5_version}
-BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.4.0
+BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.14
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
 BuildRequires: pkgconfig(xtst)
 Requires:  libqt5-qdbus
@@ -70,8 +70,7 @@
 %lang_package
 
 %prep
-%setup -q -n khotkeys-%{version}
-%patch -p1
+%autosetup -p1 -n khotkeys-%{version}
 
 %build
  %cmake_kf5 -d build -- -DCMAKE_INSTALL_LOCALEDIR=%{_kf5_localedir}

++ 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.DiVl82/_old 2020-06-08 23:54:12.759248731 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.DiVl82/_new 2020-06-08 23:54:12.763248744 +0200
@@ -10,27 +10,24 @@
 libkhotkeysprivate/actions/dbus_action.cpp | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
 
-Index: khotkeys-5.10.4/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
+Index: 
khotkeys-5.15.80git.20200423T192354~9b4759c/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
 ===
 khotkeys-5.10.4.orig/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
-+++ khotkeys-5.10.4/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
-@@ -117,9 +117,9 @@ bool DbusActionWidget::isChanged() const
+--- 
khotkeys-5.15.80git.20200423T192354~9b4759c.orig/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
2020-04-24 08:10:26.252530468 +0200
 
khotkeys-5.15.80git.20200423T192354~9b4759c/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
 2020-04-24 08:11:06.703582629 +0200
+@@ -117,7 +117,7 @@
 
 void DbusActionWidget::launchDbusBrowser() const
 {
--if( KRun::runCommand( "qdbusviewer", window()) == 0 )
-+if( KRun::runCommand( "qdbusviewer-qt5", window()) == 0 )
- {
--KMessageBox::sorry( window(), i18n( "Failed to run qdbusviewer" ));
-+KMessageBox::sorry( window(), i18n( "Failed to run qdbusviewer-qt5, 
maybe you need to install libqt5-qttools?" ));
- }
+-auto *job = new KIO::CommandLauncherJob("qdbusviewer");
++auto *job = new KIO::CommandLauncherJob("qdbusviewer-qt5");
+ job->setUiDelegate(new 
KDialogJobUiDelegate(KJobUiDelegate::AutoHandlingEnabled, window()));
+ job->start();
 }
- 
-Index: 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-05-07 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-05-07 15:08:51

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2738 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu May 7 15:08:51 2020 rev:98 rq:800474 version:5.18.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-04-04 
12:09:18.902895236 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2738/khotkeys5.changes
2020-05-07 15:09:01.584188171 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue May 5 13:01:52 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.5.php
+- No code changes since 5.18.4.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.4.1.tar.xz
 khotkeys-5.18.4.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.5.tar.xz
 khotkeys-5.18.5.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.47Dn36/_old 2020-05-07 15:09:02.484190270 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.47Dn36/_new 2020-05-07 15:09:02.488190279 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.4.1
+Version:5.18.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/5.18.4/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/5.18.4/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.18.4.1.tar.xz -> khotkeys-5.18.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.4.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.18.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.18.4.1/CMakeLists.txt2020-03-31 16:11:15.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.18.5/CMakeLists.txt 2020-05-05 16:39:26.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.18.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.18.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.4.1/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.18.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.18.4.1/data/kde32b1.khotkeys 2020-03-31 16:10:31.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.18.5/data/kde32b1.khotkeys  2020-05-05 16:38:48.0 
+0200
@@ -1115,7 +1115,7 @@
 Comment[it]=Leggi prima il commento dell'azione «Scrivi "Hello"».\n\nQt 
Designer usa Ctrl+F4 per chiudere le finestre, ma Ctrl+F4 in KDE significa «vai 
al desktop 4», quindi non funziona in Qt Designer, inoltre Qt Designer non usa 
la scorciatoia standard di KDE, Ctrl+W, per chiudere la finestra.\n\nIl 
problema si può risolvere riassegnando Ctrl+W su Ctrl+F4 quando la finestra 
attiva è Qt Designer. Quando Qt Designer è attivo, ogni volta che viene premuto 
Ctrl+W, verrà inviato Ctrl+F4 a Qt Designer. Nelle altre applicazioni Ctrl+W 
continua a funzionare come al solito\n\nDobbiamo specificare tre cose: una 
nuova scorciatoia su Ctrl+W, una nuova azione di immissione da tastiera che 
invia Ctrl+F4, infine una nuova condizione che la finestra attiva sia Qt 
Designer.\nQt Designer apparentemente ha sempre il titolo «Qt Designer by 
Trolltech», quindi la condizione controllerà che la finestra attiva abbia tale 
titolo.
 Comment[kk]=Алдымен "'Hello' деп теру" деген әрекеттің түсініктемесін 
оқыңыз.\n\nQt Designer бағдарламасы терезелерді Ctrl+F4 дегенде жабады. Бірақ 
Ctrl+F4 тіркесімі KDE-де 4-виртуалды үстелге ауысуға арналған, сонымен ол Qt 
Designer-де істей алмайды, сонымен қатар, Qt Designer терезені жабу үшін 
KDE-нің стандартты Ctrl+W тіркесімін қолдана алмайды.\n\nБұл мәселе белсенді 
терезе Qt Designer терезесі болғанда, Ctrl+W тіркесімі Ctrl+F4 тіркесіміне 
түрлендіргенде шешіледі. Сонымен, Сөйтіп, назар Qt Designer терезесінде 
болғанда, Ctrl+W деп басқан сайын, оның орнына Qt Designer-ға Ctrl+F4 тіркесімі 
жіберіледі. Басқа қолданбаларда, әрине, Ctrl+W тіркесімі дағдылы жолымен 
істейді.\n\nТүрлендіруді ұйымдастыру үшін үш нәрсені тағайындау керек: жаңа 
бастауыш тіркесімді - 'Ctrl+W' деп, жаңа жіберілетін пернетақта басуын - 
Ctrl+F4 деп, және Qt Designer терезесі 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-04-04 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-04-04 12:08:58

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3248 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Apr 4 12:08:58 2020 rev:97 rq:790422 version:5.18.4.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-03-12 
22:59:42.607024306 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3248/khotkeys5.changes
2020-04-04 12:09:18.902895236 +0200
@@ -1,0 +2,15 @@
+Tue Mar 31 15:16:28 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.4.1:
+ * Version fixed
+
+---
+Tue Mar 31 14:47:39 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.4.php
+- No code changes since 5.18.3
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.3.tar.xz
 khotkeys-5.18.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.4.1.tar.xz
 khotkeys-5.18.4.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.78c2bV/_old 2020-04-04 12:09:24.582902830 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.78c2bV/_new 2020-04-04 12:09:24.586902835 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.3
+Version:5.18.4.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 URL:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/5.18.4/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/5.18.4/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.18.3.tar.xz -> khotkeys-5.18.4.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.18.4.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.18.3/CMakeLists.txt 2020-03-10 14:01:03.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.18.4.1/CMakeLists.txt2020-03-31 16:11:15.0 
+0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.18.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.18.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.3/po/ca/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.18.4.1/po/ca/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.18.3/po/ca/khotkeys.po  2020-03-10 14:00:41.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.18.4.1/po/ca/khotkeys.po 2020-03-31 16:10:45.0 
+0200
@@ -1,18 +1,18 @@
 # Translation of khotkeys.po to Catalan
-# Copyright (C) 2000-2018 This_file_is_part_of_KDE
+# Copyright (C) 2000-2020 This_file_is_part_of_KDE
 # This file is distributed under the license LGPL version 2.1 or
 # version 3 or later versions approved by the membership of KDE e.V.
 #
 # Sebastià Pla i Sanz , 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006.
 # Albert Astals Cid , 2005.
-# Josep Ma. Ferrer , 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 
2017, 2018.
+# Josep Ma. Ferrer , 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 
2017, 2018, 2020.
 # Antoni Bella Pérez , 2012, 2014, 2015, 2016.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2019-10-17 03:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-23 19:21+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-30 16:30+0100\n"
 "Last-Translator: Josep Ma. Ferrer \n"
 "Language-Team: Catalan \n"
 "Language: ca\n"
@@ -370,7 +370,7 @@
 #: kcm_hotkeys/helper_widgets/window_definition_widget.ui:123
 #, kde-format
 msgid "Window role:"
-msgstr "Rol de la finestra:"
+msgstr "Funció de la finestra:"
 
 #. i18n: ectx: property (text), item, widget (QComboBox, window_role_combo)
 #: kcm_hotkeys/helper_widgets/window_definition_widget.ui:131
@@ -409,6 +409,7 @@
 msgid "Dialog"
 msgstr "Diàleg"
 
+# skip-rule: kct-dock
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QRadioButton, type_dock)
 #: kcm_hotkeys/helper_widgets/window_definition_widget.ui:232
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.3/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.18.4.1/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.18.3/po/zh_CN/khotkeys.po  

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-03-12 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-03-12 22:59:30

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3160 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Mar 12 22:59:30 2020 rev:96 rq:783630 version:5.18.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-02-29 
21:22:12.666242998 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3160/khotkeys5.changes
2020-03-12 22:59:42.607024306 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Mar 10 14:55:31 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.3.php
+- No code changes since 5.18.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.2.tar.xz
 khotkeys-5.18.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.3.tar.xz
 khotkeys-5.18.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.3GWJJi/_old 2020-03-12 22:59:43.231024555 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.3GWJJi/_new 2020-03-12 22:59:43.231024555 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.2
+Version:5.18.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.18.2.tar.xz -> khotkeys-5.18.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.18.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.18.2/CMakeLists.txt 2020-02-25 14:07:20.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.18.3/CMakeLists.txt 2020-03-10 14:01:03.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.18.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.18.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.2/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.18.3/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.18.2/po/zh_CN/khotkeys.po2020-02-25 14:07:07.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.18.3/po/zh_CN/khotkeys.po2020-03-10 14:00:53.0 
+0100
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2019-10-17 03:22+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-20 21:55\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-10 10:57\n"
 "Last-Translator: FULL NAME \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-02-29 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-02-29 21:22:11

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Feb 29 21:22:11 2020 rev:95 rq:779181 version:5.18.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-02-22 
19:04:40.702136261 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092/khotkeys5.changes  
2020-02-29 21:22:12.666242998 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Feb 25 14:07:17 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.2.php
+- No code changes since 5.18.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.1.tar.xz
 khotkeys-5.18.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.2.tar.xz
 khotkeys-5.18.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.VJJH9S/_old 2020-02-29 21:22:13.946245532 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.VJJH9S/_new 2020-02-29 21:22:13.950245539 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # spec file for package khotkeys5
 #
-# Copyright (c) 2020 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
+# Copyright (c) 2020 SUSE LLC
 #
 # All modifications and additions to the file contributed by third parties
 # remain the property of their copyright owners, unless otherwise agreed
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.1
+Version:5.18.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -27,7 +27,7 @@
 Summary:KDE's hotkey daemon
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
-Url:http://www.kde.org
+URL:http://www.kde.org
 Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
 Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig

++ khotkeys-5.18.1.tar.xz -> khotkeys-5.18.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.18.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.18.1/CMakeLists.txt 2020-02-18 14:02:58.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.18.2/CMakeLists.txt 2020-02-25 14:07:20.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.18.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.18.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.1/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.18.2/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.18.1/data/kde32b1.khotkeys  2020-02-18 14:02:19.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.18.2/data/kde32b1.khotkeys  2020-02-25 14:06:40.0 
+0100
@@ -1965,7 +1965,7 @@
 
 [Data_1_7]
 Comment=Konqueror in KDE3.1 has tabs, and now you can also have 
gestures.\n\nJust press the middle mouse button and start drawing one of the 
gestures, and after you are finished, release the mouse button. If you only 
need to paste the selection, it still works, just click the middle mouse 
button. (You can change the mouse button to use in the global 
settings).\n\nRight now, there are the following gestures available:\nmove 
right and back left - Forward (Alt+Right)\nmove left and back right - Back 
(Alt+Left)\nmove up and back down - Up (Alt+Up)\ncircle counterclockwise - 
Reload (F5)\n\nThe gesture shapes can be entered by performing them in the 
configuration dialog. You can also look at your numeric pad to help you: 
gestures are recognized like a 3x3 grid of fields, numbered 1 to 9.\n\nNote 
that you must perform exactly the gesture to trigger the action. Because of 
this, it is possible to enter more gestures for the action. You should try to 
avoid complicated gestures where you change the direction of mouse movement 
more than once. For instance, 45654 or 74123 are simple to perform, but 
1236987 may be already quite difficult.\n\nThe conditions for all gestures are 
defined in this group. All these gestures are active only if the active window 
is Konqueror (class contains 'konqueror').
-Comment[ca]=D'acord, el Konqueror des del KDE3.1 té pestanyes, i ara també té 
gestos.\n\nNomés premeu el botó del mig del ratolí i comenceu a dibuixar un 
dels gestos, després d'acabar deixeu anar el botó del ratolí. Si només us cal 
enganxar la selecció, encara funciona; senzillament cliqueu el botó del mig del 
ratolí (podeu canviar el botó del ratolí a usar a 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-02-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-02-22 19:04:21

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Feb 22 19:04:21 2020 rev:94 rq:776764 version:5.18.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-02-10 
21:51:23.798123771 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092/khotkeys5.changes  
2020-02-22 19:04:40.702136261 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Feb 18 14:05:55 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.1.php
+- No code changes since 5.18.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.18.0.tar.xz
 khotkeys-5.18.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.1.tar.xz
 khotkeys-5.18.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.PNPUoG/_old 2020-02-22 19:04:41.382137615 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.PNPUoG/_new 2020-02-22 19:04:41.386137623 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.18.0
+Version:5.18.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.18.0.tar.xz -> khotkeys-5.18.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.18.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.18.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.18.0/CMakeLists.txt 2020-02-06 14:08:51.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.18.1/CMakeLists.txt 2020-02-18 14:02:58.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.18.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.18.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-02-10 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-02-10 21:51:12

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092 (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Feb 10 21:51:12 2020 rev:93 rq:772236 version:5.18.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2020-01-11 
14:39:16.905166784 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26092/khotkeys5.changes  
2020-02-10 21:51:23.798123771 +0100
@@ -1,0 +2,28 @@
+Thu Feb 6 15:10:04 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.18.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.18.0.php
+- No code changes since 5.17.90
+
+---
+Thu Jan 23 11:20:04 UTC 2020 - Christophe Giboudeaux 
+
+- Replace %make_jobs with %cmake_build
+
+---
+Thu Jan 16 14:04:16 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.90.php
+- Changes since 5.17.5:
+ * KF5_MIN_VERSION for plasma 5.18 is KF5 5.66.0
+ * Port some deprecated methods
+ * Add KDEClangFormat cmake support
+ * Fix minor issues found by EBN
+ * Remove unused forward declaration
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.5.tar.xz
 khotkeys-5.17.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.18.0.tar.xz
 khotkeys-5.18.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.4t1Ai5/_old 2020-02-10 21:51:24.482124149 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.4t1Ai5/_new 2020-02-10 21:51:24.486124151 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.5
+Version:5.18.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
@@ -75,7 +75,7 @@
 
 %build
  %cmake_kf5 -d build -- -DCMAKE_INSTALL_LOCALEDIR=%{_kf5_localedir}
- %make_jobs
+ %cmake_build
 
 %install
  %kf5_makeinstall -C build

++ khotkeys-5.17.5.tar.xz -> khotkeys-5.18.0.tar.xz ++
 2200 lines of diff (skipped)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2020-01-11 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2020-01-11 14:38:56

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.6675 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Jan 11 14:38:56 2020 rev:92 rq:761980 version:5.17.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-12-11 
12:07:04.216691262 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.6675/khotkeys5.changes
2020-01-11 14:39:16.905166784 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jan 7 16:24:35 UTC 2020 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.5.php
+- No code changes since 5.17.4
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.4.tar.xz
 khotkeys-5.17.4.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.5.tar.xz
 khotkeys-5.17.5.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.PaRMYu/_old 2020-01-11 14:39:17.893167175 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.PaRMYu/_new 2020-01-11 14:39:17.897167176 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # spec file for package khotkeys5
 #
-# Copyright (c) 2019 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
+# Copyright (c) 2020 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
 #
 # All modifications and additions to the file contributed by third parties
 # remain the property of their copyright owners, unless otherwise agreed
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.4
+Version:5.17.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.17.4.tar.xz -> khotkeys-5.17.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.17.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.17.4/CMakeLists.txt 2019-12-03 13:07:33.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.17.5/CMakeLists.txt 2020-01-07 16:26:30.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.17.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.17.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.4/app/khotkeys.desktop 
new/khotkeys-5.17.5/app/khotkeys.desktop
--- old/khotkeys-5.17.4/app/khotkeys.desktop2019-12-03 13:06:47.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.17.5/app/khotkeys.desktop2020-01-07 16:25:48.0 
+0100
@@ -56,7 +56,7 @@
 Name[nl]=Invoeracties
 Name[nn]=Inn­handlingar
 Name[pa]=ਇੰਪੁੱਟ ਐਕਸ਼ਨ
-Name[pl]=Działania klawiszowe
+Name[pl]=Działania obsługi
 Name[pt]=Acções de Entrada
 Name[pt_BR]=Ações de entrada
 Name[ro]=Acțiuni de intrare
@@ -120,7 +120,7 @@
 Comment[nl]=Service voor invoeracties die ingestelde acties uitvoert bij 
toetsen indrukken
 Comment[nn]=Teneste for innhandlingar som utfører dei oppsette handlingane ved 
tastetrykk
 Comment[pa]=ਸਵਿੱਚ ਦੱਬਣ ਉੱਤੇ ਇੰਪੁੱਟ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ
-Comment[pl]=Wykonuje działania według ustawionych kombinacji klawiszowych
+Comment[pl]=Wykonuje działania w odpowiedzi na działania obsługi (np. 
naciśnięcie klawiszem)
 Comment[pt]=Serviço de acções de entrada que efectua acções configuradas ao 
carregar nas teclas
 Comment[pt_BR]=Serviço de ações de entrada que realiza ações configuradas ao 
pressionar as teclas
 Comment[ro]=Serviciu de acțiuni de intrare care execută acțiunile configurate 
la apăsarea tastelor
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.4/data/defaults.khotkeys 
new/khotkeys-5.17.5/data/defaults.khotkeys
--- old/khotkeys-5.17.4/data/defaults.khotkeys 2019-12-03 13:06:47.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.17.5/data/defaults.khotkeys 2020-01-07 16:25:48.0 
+0100
@@ -49,7 +49,7 @@
 Comment[nl]=Toelichting
 Comment[nn]=Merknad
 Comment[pa]=ਟਿੱਪਣੀ
-Comment[pl]=Komentarz
+Comment[pl]=Uwaga
 Comment[pt]=Comentário
 Comment[pt_BR]=Comentário
 Comment[ro]=Comentariu
@@ -197,7 +197,7 @@
 Comment[nl]=Toelichting
 Comment[nn]=Merknad
 Comment[pa]=ਟਿੱਪਣੀ
-Comment[pl]=Komentarz
+Comment[pl]=Uwaga
 Comment[pt]=Comentário
 Comment[pt_BR]=Comentário
 Comment[ro]=Comentariu
@@ -267,7 +267,7 @@
 Name[nl]=Zoeken
 Name[nn]=Søk
 Name[pa]=ਖੋਜ
-Name[pl]=Znajdź
+Name[pl]=Szukaj
 Name[pt]=Pesquisa
 Name[pt_BR]=Pesquisar
 Name[ro]=Caută
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.17.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.17.4/data/kde32b1.khotkeys  

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-12-11 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-12-11 12:06:29

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4691 (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Dec 11 12:06:29 2019 rev:91 rq:754007 version:5.17.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-11-15 
22:34:39.904010414 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4691/khotkeys5.changes
2019-12-11 12:07:04.216691262 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Dec 4 08:36:59 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.4.php
+- Changes since 5.17.3:
+ * Clean up config-X11.h
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.3.tar.xz
 khotkeys-5.17.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.4.tar.xz
 khotkeys-5.17.4.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.sISZsg/_old 2019-12-11 12:07:05.000690932 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.sISZsg/_new 2019-12-11 12:07:05.004690930 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.3
+Version:5.17.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.17.3.tar.xz -> khotkeys-5.17.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.17.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.17.3/CMakeLists.txt 2019-11-12 11:15:22.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.17.4/CMakeLists.txt 2019-12-03 13:07:33.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.17.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.17.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
@@ -34,7 +34,7 @@
 Plasma
 )
 
-find_package(X11 REQUIRED)
+find_package(X11 REQUIRED OPTIONAL_COMPONENTS Xtst)
 find_package(LibKWorkspace CONFIG REQUIRED)
 
 if(X11_FOUND)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.3/config-X11.h.cmake 
new/khotkeys-5.17.4/config-X11.h.cmake
--- old/khotkeys-5.17.3/config-X11.h.cmake 2019-11-12 11:14:59.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.17.4/config-X11.h.cmake 2019-12-03 13:06:47.0 
+0100
@@ -1,44 +1,5 @@
-/* Define if you have the XRandR extension */
-#cmakedefine HAVE_XRANDR 1
-
-/* Define if you have the XDamage extension */
-#cmakedefine HAVE_XDAMAGE 1
-
-/* Define if you have the XKB extension */
-#cmakedefine HAVE_XKB 1
-
-/* Define if you have the Xinerama extension */
-#cmakedefine HAVE_XINERAMA 1
-
-/* Define if you have the XSHM (MIT SHM) extension */
-#cmakedefine HAVE_XSHM 1
-
-/* Define if you have the XComposite extension */
-#cmakedefine HAVE_XCOMPOSITE 1
-
-/* Define to 1 if you have Xcursor */
-#cmakedefine HAVE_XCURSOR 1
-
-/* Define if you have the xf86misc extension */
-#cmakedefine HAVE_XF86MISC 1
-
-/* Define if you have the XFixes extension */
-#cmakedefine HAVE_XFIXES 1
-
 /* Define if you have the XTest extension */
 #cmakedefine HAVE_XTEST 1
 
-/* Define if your system has XRender support */
-#cmakedefine HAVE_XRENDER 1
-
-/* Define if you have OpenGL */
-#cmakedefine HAVE_OPENGL 1
-
-/* Define if you have the XSync extension */
-#cmakedefine HAVE_XSYNC 1
-
-/* Define if you have XRandR 1.3 */
-#cmakedefine HAS_RANDR_1_3 1
-
 /* Define if you have X11 at all */
 #cmakedefine01 HAVE_X11
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.3/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.17.4/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.17.3/data/kde32b1.khotkeys  2019-11-12 11:14:59.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.17.4/data/kde32b1.khotkeys  2019-12-03 13:06:47.0 
+0100
@@ -1967,6 +1967,7 @@
 Comment=Konqueror in KDE3.1 has tabs, and now you can also have 
gestures.\n\nJust press the middle mouse button and start drawing one of the 
gestures, and after you are finished, release the mouse button. If you only 
need to paste the selection, it still works, just click the middle mouse 
button. (You can change the mouse button to use in the global 
settings).\n\nRight now, there are the following gestures available:\nmove 
right and back left - Forward (Alt+Right)\nmove left and back right - Back 
(Alt+Left)\nmove up and back down - Up (Alt+Up)\ncircle counterclockwise - 
Reload (F5)\n\nThe gesture shapes can be entered by performing them in the 
configuration dialog. You can also look at your numeric pad to help 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-11-15 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-11-15 22:34:38

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26869 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Nov 15 22:34:38 2019 rev:90 rq:747837 version:5.17.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-10-31 
18:10:54.353737547 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.26869/khotkeys5.changes  
2019-11-15 22:34:39.904010414 +0100
@@ -1,0 +2,19 @@
+Tue Nov 12 15:34:58 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Use pkgconfig(xtst) instead
+
+---
+Tue Nov 12 15:09:05 UTC 2019 - George Florea Banus 
+
+- Add libXtst-devel to build requirements, fixes boo#1153789
+
+---
+Tue Nov 12 11:01:06 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.3.php
+- No code changes since 5.17.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.2.tar.xz
 khotkeys-5.17.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.3.tar.xz
 khotkeys-5.17.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.2xy4zc/_old 2019-11-15 22:34:41.088009894 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.2xy4zc/_new 2019-11-15 22:34:41.104009888 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.2
+Version:5.17.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -50,6 +50,7 @@
 BuildRequires: cmake(LibKWorkspace) >= %{_plasma5_version}
 BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.4.0
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
+BuildRequires: pkgconfig(xtst)
 Requires:  libqt5-qdbus
 Recommends: %{name}-lang
 

++ khotkeys-5.17.2.tar.xz -> khotkeys-5.17.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.17.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.17.2/CMakeLists.txt 2019-10-29 19:13:00.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.17.3/CMakeLists.txt 2019-11-12 11:15:22.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.17.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.17.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-10-31 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-10-31 18:10:50

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2990 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Oct 31 18:10:50 2019 rev:89 rq:744219 version:5.17.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-10-27 
13:37:26.092999225 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2990/khotkeys5.changes
2019-10-31 18:10:54.353737547 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 29 20:45:50 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.2.php
+- No code changes since 5.17.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.1.tar.xz
 khotkeys-5.17.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.2.tar.xz
 khotkeys-5.17.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.TWbKiA/_old 2019-10-31 18:10:55.145738376 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.TWbKiA/_new 2019-10-31 18:10:55.145738376 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.1
+Version:5.17.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.17.1.tar.xz -> khotkeys-5.17.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.17.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.17.1/CMakeLists.txt 2019-10-22 17:21:03.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.17.2/CMakeLists.txt 2019-10-29 19:13:00.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.17.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.17.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.1/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.17.2/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.17.1/data/kde32b1.khotkeys  2019-10-22 17:20:18.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.17.2/data/kde32b1.khotkeys  2019-10-29 19:12:22.0 
+0100
@@ -623,7 +623,7 @@
 Comment[hr]=Nakon pritiska tipaka Alt+Ctrl+H, ulaz "Zdravo" će biti simuliran, 
kao da ste ga upisali. Ovo je posebno korisno ako često trebate pisati istu 
riječ (na primjer, 'unsigned'). Svaki pritisak tipke u ulazu je odvojen s 
dvotočkom ':'. Primjetite da pritisci tipke doslovno znače pritisak tipke, tako 
da morate napisati ono što biste pritisnuli na tipkovnici. U tablici ispod, 
lijevi stupac prikazuje ulaz, a desni prikazuje što treba upisati\n\n"enter" 
(tj. novi red)Enter ili Return\na (tj. malo a) 
A\nA (tj. veliko a)  Shift+A\n: (dvotočka) 
 Shift+;\n' ' (razmak) 
Space
 Comment[hu]=Az Alt+Ctrl+H megnyomása után „Hello” beírt üzenetet szimulál a 
billentyűzetről. Lehetővé teszi gyakran használt kifejezések gyors beírását, 
pl. programozóknak: „unsigned”. Az egyes billentyűleütéseket kettősponttal kell 
elválasztani. Ügyeljen arra, hogy a beírt szimbólumok ténylegesen leüthető 
billentyűknek feleljenek meg. Az alábbi táblázat bal oldali oszlopában látható 
a kapni kívánt érték, míg a jobb oldalon a beírandó billentyű.\n\n„enter” (új 
sor)Enter vagy Return\na (kis a betű) 
A\nA (nagy A betű)  Shift+A\n: (kettőspont)
 Shift+;\n„ ” (szóköz) Space
 Comment[ia]=Postea pressar Alt+Ctrl+H le insertar de 'Hello' essera simulate, 
como si tu typava lo. Isto es specialmente utile si tu debe typar 
frequentemente un parola (pro exemplo, 'unsigned'). Cata keypress in le 
ingresso es separate per un colon ':'. Tu nota que le keypresses litteralmente 
significa claves pressate, assi que tu pote scriber lo que tu vole pressar sur 
le claviero. In le tabula a basso, le columna a sinistra monstra le ingresso e 
le columna dextere monstra lo que tu typa.\n\n"enter" (i.e. nove linea) 
  Enter o Return\na (i.e. parve a) A\nA (i.e. a 
majuscule)  Shift+A\n: (colon) 
 Shift+;\n' ' (space) Spatio
-Comment[id]=Setelah menekan Alt+Ctrl+H intput 'Halo' akan disimulasikan, 
seperti jika anda mengetikkannya. Ini terutama berguna jika anda harus sering 
mengetikkan sebuah kata (misalnya, 'tak ditandatangi'). Setiap 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-10-27 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-10-27 13:37:24

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2990 (New)


Package is "khotkeys5"

Sun Oct 27 13:37:24 2019 rev:88 rq:742051 version:5.17.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-10-14 
12:37:18.023359515 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2990/khotkeys5.changes
2019-10-27 13:37:26.092999225 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 22 16:44:43 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.1.php
+- No code changes since 5.17.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.17.0.tar.xz
 khotkeys-5.17.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.1.tar.xz
 khotkeys-5.17.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.PGjtui/_old 2019-10-27 13:37:27.525001049 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.PGjtui/_new 2019-10-27 13:37:27.565001100 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.17.0
+Version:5.17.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.17.0.tar.xz -> khotkeys-5.17.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.17.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.17.0/CMakeLists.txt 2019-10-10 14:29:12.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.17.1/CMakeLists.txt 2019-10-22 17:21:03.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.17.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.17.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.17.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.17.1/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.17.0/data/kde32b1.khotkeys  2019-10-10 14:28:26.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.17.1/data/kde32b1.khotkeys  2019-10-22 17:20:18.0 
+0200
@@ -1106,7 +1106,7 @@
 Comment[fi]=Lue ensin Kirjoita ”Terve” -toiminnon kommentti.\n\nQt 
Designerissa ikkunat suljetaan Ctrl+F4-pikanäppäimellä. KDE:ssä Ctrl-F4 on 
kuitenkin pikanäppäin neljännelle virtuaalityöpöydälle vaihtamiseen, joten 
pikanäppäin ei toimi Qt Designerissa. Qt Designer ei myöskään sulje ikkunoita 
KDE:n vakiopikanäppäimellä Ctrl+W.\n\nOngelman voi ratkaista kytkemällä 
Ctrl+W-painalluksen Ctrl+F4:n painallukseksi silloin, kun aktiivinen ikkuna on 
Qt Designer. Qt Designerin ollessa aktiivinen aina kun painetaan Ctrl+W, 
lähetetään Qt Designerille Ctrl+F4 sen sijasta. Muissa sovelluksissa 
Ctrl+W-painalluksen toiminto ei muutu.\n\nTätä varten on tehtävä kolme asiaa: 
Uusi pikanäppäin, jonka Ctrl+W laukaisee; uusi näppäimistösyöttötoiminto, joka 
lähettää Ctrl+F4-painalluksen; sekä uusi ehto siitä, että aktiivinen ikkuna on 
Qt Designer.\n Qt Designerilla vaikuttaa aina olevan otsikko ”Qt Designer by 
Trolltech”, joten ehto tarkistaa, onko ikkunalla tuo otsikko.
 Comment[fr]=Lit d'abord le commentaire de l'action « Saisir « Bonjour »  
».\n\n Qt Designer utilise « Ctrl » + « F4 » pour fermer les fenêtres. 
Cependant, dans KDE, le raccourci « Ctrl » + « F4 » fait passer sur le bureau 
virtuel 4, ce qui ne fonctionne donc pas dans Qt Designer. De plus, Qt Designer 
n'utilise pas le standard KDE « Ctrl » + « W » pour fermer la fenêtre.\n\n Ce 
problème peut être résolu en redirigeant « Ctrl » + « W » vers « Ctrl » + « F4 
» lorsque Qt Designer est actif. A chaque fois que la séquence « Ctrl » + « W » 
sera utilisée alors, la séquence « Ctrl » + « F4 » sera envoyée à Qt Designer. 
Dans les autres applications, « Ctrl » + « W » continue à fonctionner de la 
manière habituelle.\n\n Maintenant, trois choses sont à définir : un nouveau 
raccourci clavier pour « Ctrl » + « W », une nouvelle action de saisie au 
clavier envoyant « Ctrl » + « F4 » et une nouvelle condition spécifiant que la 
fenêtre de QT 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-10-14 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-10-14 12:37:16

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2352 (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 14 12:37:16 2019 rev:87 rq:737466 version:5.17.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-09-07 
11:37:13.630405708 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.2352/khotkeys5.changes
2019-10-14 12:37:18.023359515 +0200
@@ -1,0 +2,22 @@
+Thu Oct 10 14:25:46 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.17.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.17.0.php
+- No code changes since 5.16.90
+
+---
+Thu Sep 19 12:32:34 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.16.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.90.php
+- Changes since 5.16.5:
+ * update to latest kf5 dependency
+ * Port away from kdemacros.h
+ * Port away from deprecated KWindowSystem::windowInfo
+ * data/kde32b1.khotkeys: Write in US English: anticlockwise -> 
counterclockwise
+
+---

Old:

 khotkeys-5.16.5.tar.xz
 khotkeys-5.16.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.17.0.tar.xz
 khotkeys-5.17.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.HCFWXH/_old 2019-10-14 12:37:18.695357757 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.HCFWXH/_new 2019-10-14 12:37:18.699357746 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.16.5
+Version:5.17.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.16.5.tar.xz -> khotkeys-5.17.0.tar.xz ++
 8302 lines of diff (skipped)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-08-05 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-08-05 10:31:59

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4126 (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Aug 5 10:31:59 2019 rev:85 rq:719908 version:5.16.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-07-26 
12:30:42.854275905 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4126/khotkeys5.changes
2019-08-05 10:32:00.555422841 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jul 30 12:40:17 UTC 2019 - Fabian Vogt 
+
+- Update to 5.16.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.4.php
+- No code changes since 5.16.3
+
+---

Old:

 khotkeys-5.16.3.tar.xz
 khotkeys-5.16.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.16.4.tar.xz
 khotkeys-5.16.4.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.JN6mTJ/_old 2019-08-05 10:32:01.283422681 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.JN6mTJ/_new 2019-08-05 10:32:01.287422680 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.16.3
+Version:5.16.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.16.3.tar.xz -> khotkeys-5.16.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.16.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.16.3/CMakeLists.txt 2019-07-09 17:29:58.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.4/CMakeLists.txt 2019-07-30 12:19:42.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.16.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.16.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.3/app/khotkeys.desktop 
new/khotkeys-5.16.4/app/khotkeys.desktop
--- old/khotkeys-5.16.3/app/khotkeys.desktop2019-07-09 17:28:07.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.16.4/app/khotkeys.desktop2019-07-30 12:19:05.0 
+0200
@@ -107,7 +107,7 @@
 Comment[ia]=Servicio de Input Actions que il exeque actiones configurate sur 
pressiones de claves
 Comment[id]=Layanan Aksi Input melakukan aksi yang dikonfigurasi ketika tombol 
ditekan
 Comment[is]=Inntaksaðgerðaþjónustan sér um að framkvæma forstilltar aðgerðir 
þegar ýtt er á skilgreinda lykla
-Comment[it]=Il servizio azioni di immissione effettua particolari azioni 
quando certi tasti vengono premuti
+Comment[it]=Il servizio azioni di immissione esegue delle azioni configurate 
alla pressione di certi tasti
 Comment[ja]=入力アクションサービスはキー押下時の設定されたアクションを実行します
 Comment[kk]=Енгізу әрекеттер қызметі перне басқанда баптап қойған әрекетті 
істейді
 Comment[km]=បាន​កំណត់​រចនាសម្ព័ន្ធ​ការ​អនុវត្ត​សេវា​សកម្មភាព​បញ្ចូល 
នៅពេល​ចុច​គ្រាប់​ចុច
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.3/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.16.4/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.16.3/data/kde32b1.khotkeys  2019-07-09 17:28:07.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.16.4/data/kde32b1.khotkeys  2019-07-30 12:19:05.0 
+0200
@@ -33,7 +33,7 @@
 Comment[ia]=Iste gruppo contine varie exemplos demonstrante multe del 
characteristicas de KHotkeys. (Tu nota que iste gruppo e tote su actiones es 
dishabilitate como action predefinite)
 Comment[id]=Grup ini berisi beragam contoh yang mendemonstrasikan banyak fitur 
dari KHotkeys. (Perlu dicatat bahwa grup ini dan semua aksinya dinonfungsikan 
pada keadaan baku).
 Comment[is]=Þessi hópur telur ýmis dæmi sem sýna flesta möguleika KHotkeys. 
(Athugaðu að þessi hópur og allar aðgerðir tengdar honum eru sjálfgefið 
óvirkar.)
-Comment[it]=Questo gruppo contiene vari esempi che dimostrano la maggior parte 
delle funzioni di KHotkeys (nota che questo gruppo e tutte le sue azioni sono 
inizialmente disabilitati).
+Comment[it]=Questo gruppo contiene vari esempi che dimostrano la maggior parte 
delle funzionalità di KHotkeys (nota che questo gruppo e tutte le sue azioni 
sono disabilitati come impostazione predefinita).
 Comment[ja]=このグループには KHotkeys が提供するさまざまな機能の使用例が含まれています 
(標準設定ではこのグループとそのアクションはすべて無効になっています)。
 Comment[kk]=Бұл топта KHotkeys-тің мүмкіншіліктерінің көбін көрсететін түрлі 
мысалдар келтірілген. (Бұл топ және оның барлық амалдары әдетте бұғатталып 
тұратынын ескерген жөн.)
 Comment[km]=ក្រុម​នេះ​មាន​ឧទាហរណ៍​ខុសៗ​គ្នា​ 
ដែល​​បង្ហាញ​អំពី​​លក្ខណៈពិសេស​របស់​ KHotkeys ។ (ចំណាំថា ៖ 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-07-26 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-07-26 12:30:41

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4126 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Jul 26 12:30:41 2019 rev:84 rq:717041 version:5.16.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-06-27 
16:20:26.430069847 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4126/khotkeys5.changes
2019-07-26 12:30:42.854275905 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jul 9 17:29:06 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.16.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.3.php
+- No code changes since 5.16.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.16.2.tar.xz
 khotkeys-5.16.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.16.3.tar.xz
 khotkeys-5.16.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.Am2QIC/_old 2019-07-26 12:30:44.182275227 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.Am2QIC/_new 2019-07-26 12:30:44.190275224 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.16.2
+Version:5.16.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.16.2.tar.xz -> khotkeys-5.16.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.16.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.16.2/CMakeLists.txt 2019-06-25 13:38:14.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.3/CMakeLists.txt 2019-07-09 17:29:58.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.16.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.16.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.2/po/se/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.16.3/po/se/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.16.2/po/se/khotkeys.po  2019-06-25 13:37:59.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.16.3/po/se/khotkeys.po  2019-07-09 17:29:13.0 
+0200
@@ -4,8 +4,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2018-10-25 03:59+0200\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
+"POT-Creation-Date: 2019-05-20 07:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-01-10 20:21+0100\n"
 "Last-Translator: Børre Gaup \n"
 "Language-Team: Northern Sami \n"

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-06-27 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-06-27 16:20:25

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4615 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Jun 27 16:20:25 2019 rev:83 rq:711964 version:5.16.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-06-22 
11:17:52.656993290 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4615/khotkeys5.changes
2019-06-27 16:20:26.430069847 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jun 25 12:41:16 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.16.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.2.php
+- No code changes since 5.16.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.16.1.tar.xz
 khotkeys-5.16.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.16.2.tar.xz
 khotkeys-5.16.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.946EvB/_old 2019-06-27 16:20:27.070070907 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.946EvB/_new 2019-06-27 16:20:27.074070914 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.16.1
+Version:5.16.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.16.1.tar.xz -> khotkeys-5.16.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.16.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.16.1/CMakeLists.txt 2019-06-18 11:52:38.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.2/CMakeLists.txt 2019-06-25 13:38:14.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.16.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.16.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-06-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-06-22 11:17:51

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4615 (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Jun 22 11:17:51 2019 rev:82 rq:711083 version:5.16.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-06-12 
13:28:46.696285581 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4615/khotkeys5.changes
2019-06-22 11:17:52.656993290 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jun 18 16:38:14 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.16.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.1.php
+- No code changes since 5.16.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.16.0.tar.xz
 khotkeys-5.16.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.16.1.tar.xz
 khotkeys-5.16.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.UUpDy3/_old 2019-06-22 11:17:53.280993708 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.UUpDy3/_new 2019-06-22 11:17:53.284993711 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.16.0
+Version:5.16.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.16.0.tar.xz -> khotkeys-5.16.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.16.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.16.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.16.0/CMakeLists.txt 2019-06-06 14:53:20.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.1/CMakeLists.txt 2019-06-18 11:52:38.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.16.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.16.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.16.0/po/nl/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
new/khotkeys-5.16.1/po/nl/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook
--- old/khotkeys-5.16.0/po/nl/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2019-06-06 14:53:17.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.1/po/nl/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2019-06-18 11:52:35.0 +0200
@@ -1129,8 +1129,7 @@
 Speciale dank gaat naar de deelnemer van Google Code-In 2011 Subhashish 
 >Pradhan voor het grotendeels schrijven dit artikel.
 
- 
- 
+  
 
 
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-06-12 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-06-12 13:28:42

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4811 (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Jun 12 13:28:42 2019 rev:81 rq:708300 version:5.16.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-05-09 
10:05:08.660295223 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.4811/khotkeys5.changes
2019-06-12 13:28:46.696285581 +0200
@@ -1,0 +2,20 @@
+Thu Jun 6 14:07:08 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.16.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.16.0.php
+- No code changes since 5.15.90
+
+---
+Thu May 16 16:56:37 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.90.php
+- Changes since 5.15.5:
+ * bump Qt version to 5.12 as agreed at start of cycle
+ * Remove deprecated method
+
+---

Old:

 khotkeys-5.15.5.tar.xz
 khotkeys-5.15.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.16.0.tar.xz
 khotkeys-5.16.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.GSpnv6/_old 2019-06-12 13:28:47.336285246 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.GSpnv6/_new 2019-06-12 13:28:47.340285244 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.15.5
+Version:5.16.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.15.5.tar.xz -> khotkeys-5.16.0.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.5/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.16.0/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.15.5/CMakeLists.txt 2019-05-07 11:48:31.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.0/CMakeLists.txt 2019-06-06 14:53:20.0 +0200
@@ -1,10 +1,10 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.15.5")
+set(PROJECT_VERSION "5.16.0")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
-set(QT_MIN_VERSION "5.11.0")
-set(KF5_MIN_VERSION "5.54.0")
+set(QT_MIN_VERSION "5.12.0")
+set(KF5_MIN_VERSION "5.58.0")
 
 
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.5/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp 
new/khotkeys-5.16.0/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp
--- old/khotkeys-5.15.5/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp  2019-05-07 
11:47:56.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.16.0/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp  2019-06-06 
14:52:51.0 +0200
@@ -230,7 +230,7 @@
 case NameColumn:
 if (!action->isEnabled())
 {
-return pal.color(QPalette::Disabled, QPalette::Foreground);
+return pal.color(QPalette::Disabled, QPalette::WindowText);
 }
 
 default:
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.5/po/af/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.16.0/po/af/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.5/po/af/khotkeys.po  2019-05-07 11:48:05.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.16.0/po/af/khotkeys.po  2019-06-06 14:52:59.0 
+0200
@@ -6,8 +6,8 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys stable\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2019-03-18 07:59+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugs.kde.org\n;
+"POT-Creation-Date: 2019-05-20 07:45+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-30 10:01+0200\n"
 "Last-Translator: Frikkie Thirion \n"
 "Language-Team: AFRIKAANS \n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.5/po/ar/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.16.0/po/ar/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.5/po/ar/khotkeys.po  2019-05-07 11:48:05.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.16.0/po/ar/khotkeys.po  2019-06-06 14:52:59.0 
+0200
@@ -12,8 +12,8 @@
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-05-09 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-05-09 10:05:06

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.5148 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu May 9 10:05:06 2019 rev:80 rq:701374 version:5.15.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-04-04 
15:23:00.902799595 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.5148/khotkeys5.changes
2019-05-09 10:05:08.660295223 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue May 7 11:04:56 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.5.php
+- No code changes since 5.15.4
+
+---

Old:

 khotkeys-5.15.4.tar.xz
 khotkeys-5.15.4.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.15.5.tar.xz
 khotkeys-5.15.5.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.QKmndC/_old 2019-05-09 10:05:09.544297754 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.QKmndC/_new 2019-05-09 10:05:09.548297766 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.15.4
+Version:5.15.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.15.4.tar.xz -> khotkeys-5.15.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.15.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.15.4/CMakeLists.txt 2019-04-02 13:59:39.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.15.5/CMakeLists.txt 2019-05-07 11:48:31.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.15.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.15.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.15.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.15.4/data/kde32b1.khotkeys  2019-04-02 13:59:06.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.15.5/data/kde32b1.khotkeys  2019-05-07 11:47:56.0 
+0200
@@ -2003,7 +2003,7 @@
 Comment[hr]=Konqueror u KDE-u 3.1 ima kartice, a sad možete također imati i 
kretnje.\n\nSamo pritisnite srednju tipku miša i počnite crtati neku od 
kretnji, a nakon što završite, pustite srednju tipku miša. Ako samo trebate 
zalijepiti odabranu stavku, to i dalje radi, samo kliknite srednjom tipkom 
miša. (U globalnim postavkama možete odrediti koju tipku miša želite 
koristiti).\n\nTrenutno su dostupne slijedeće kretnje:\npomaknite desno pa 
natrag lijevo – Naprijed (Alt+Desno)\npomaknite lijevo pa natrag desno – Natrag 
(Alt+Lijevo)\npomaknite gore pa natrag dolje – Gore (Alt+Gore)\nkrug u smjeru 
suprotnom od kazaljke na satu – Ponovno učitavanje (F5)\n\nLikovi kretnji se 
mogu unijeti tako da ih izvedete u konfiguracijskom dialogu. Također možete 
baciti pogled na vaš numerički dio tipkovnice za pomoć: kretnje se prepoznaju 
kao 3x3 mreža polja, numeriranih od 1 do 9.\n\nPrimijetite da morate izvesti 
točnu kretnju za pokretanje akcije. Zbog toga, moguće je unijeti više kretnji 
za neku akciju. Trebali biste izbjegavati komplicirane kretnje gdje smjer 
kretnje miša mijenjate više od jednom. Na primjer, 45654 ili 74123 je 
jednostavno izvesti, ali 1236987 bi već moglo biti prilično teško.\n\nUvjeti 
svih kretnji su definirane u ovoj grupi. Sve ove kretnje su aktivne samo ako je 
aktivni prozor Konqueror (klasa sadrži 'konqueror').
 Comment[hu]=A KDE 3.1 óta a Konqueror tud lapokat kezelni, és mostantól kezdve 
mozdulatsorokat is tud fogadni.\n\nNyomja le a középső gombot és kezdje el 
valamelyik mozdulatsort, majd befejezés után engedje fel az egérgombot. Ha csak 
be szeretné illeszteni a mozdulatsort, kattintson a középső gombra. (A 
beállításoknál más egérgomb is kijelölhető erre a célra).\n\nA következő 
mozdulatsorok használhatók:\njobbra, majd balra - Előre (Alt+jobbra)\nbalra, 
majd jobbra - Vissza (Alt+balra)\nfel, majd le - Fel (Alt+fel)\nkör balra - 
Újratöltés (F5)\nA kívánt mozdulatsorok bevihetők a beállítóablakban. A 
rajzterület felosztása egy 3x3-as sakktáblához hasonlít, a mezők 1-től 9-ig 
vannak megszámozva.\n\nCsak pontos elvégzés esetén hajtódik végre a kívánt 
művelet. Emiatt egy művelethez több mozdulatsor is rendelhető, hogy az Önnek 
legkönnyebbet ki tudja választani. Általában érdemes elkerülni a több 
irányváltást használó komplex mozdulatsorokat (pl. 45654 vagy 74123 - ezeket 
még könnyű elvégezni, de pl. 1236987 már egy kicsit 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-04-04 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-04-04 15:19:34

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3908 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Apr 4 15:19:34 2019 rev:79 rq:690733 version:5.15.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-03-15 
10:49:32.265013733 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.3908/khotkeys5.changes
2019-04-04 15:23:00.902799595 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Apr 2 12:40:57 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.4.php
+- No code changes since 5.15.3
+
+---

Old:

 khotkeys-5.15.3.tar.xz
 khotkeys-5.15.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.15.4.tar.xz
 khotkeys-5.15.4.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.M7nAtI/_old 2019-04-04 15:23:17.958805797 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.M7nAtI/_new 2019-04-04 15:23:17.962805799 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.15.3
+Version:5.15.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.15.3.tar.xz -> khotkeys-5.15.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.15.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.15.3/CMakeLists.txt 2019-03-12 10:53:35.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.15.4/CMakeLists.txt 2019-04-02 13:59:39.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.15.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.15.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/po/af/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.15.4/po/af/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.3/po/af/khotkeys.po  2019-03-12 10:53:29.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.4/po/af/khotkeys.po  2019-04-02 13:59:15.0 
+0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys stable\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2019-01-18 07:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-18 07:59+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2006-06-30 10:01+0200\n"
 "Last-Translator: Frikkie Thirion \n"
 "Language-Team: AFRIKAANS \n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/po/ar/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.15.4/po/ar/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.3/po/ar/khotkeys.po  2019-03-12 10:53:29.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.4/po/ar/khotkeys.po  2019-04-02 13:59:15.0 
+0200
@@ -13,7 +13,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2019-01-18 07:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-18 07:59+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-12-07 22:12+0400\n"
 "Last-Translator: zayed \n"
 "Language-Team: Arabic \n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/po/be/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.15.4/po/be/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.3/po/be/khotkeys.po  2019-03-12 10:53:29.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.4/po/be/khotkeys.po  2019-04-02 13:59:15.0 
+0200
@@ -6,7 +6,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2019-01-18 07:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-18 07:59+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2007-12-09 18:31+0200\n"
 "Last-Translator: Darafei Praliaskouski \n"
 "Language-Team: Belarusian \n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/po/bg/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.15.4/po/bg/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.15.3/po/bg/khotkeys.po  2019-03-12 10:53:29.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.4/po/bg/khotkeys.po  2019-04-02 13:59:15.0 
+0200
@@ -7,7 +7,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2019-01-18 07:37+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2019-03-18 07:59+0100\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-07-12 21:33+0300\n"
 "Last-Translator: Yasen Pramatarov \n"
 "Language-Team: Bulgarian \n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.3/po/bn_IN/khotkeys.po 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-03-15 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-03-15 10:49:29

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833 (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Mar 15 10:49:29 2019 rev:78 rq:684597 version:5.15.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-02-28 
21:35:10.725701040 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833/khotkeys5.changes  
2019-03-15 10:49:32.265013733 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Mar 12 13:15:20 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.3.php
+- No code changes since 5.15.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.15.2.tar.xz
 khotkeys-5.15.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.15.3.tar.xz
 khotkeys-5.15.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.6XzBij/_old 2019-03-15 10:49:33.053013531 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.6XzBij/_new 2019-03-15 10:49:33.057013530 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.15.2
+Version:5.15.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.15.2.tar.xz -> khotkeys-5.15.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.15.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.15.2/CMakeLists.txt 2019-02-26 12:31:53.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.15.3/CMakeLists.txt 2019-03-12 10:53:35.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.15.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.15.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.15.2/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
new/khotkeys-5.15.3/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook
--- old/khotkeys-5.15.2/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2019-02-26 12:31:53.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.15.3/po/ru/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2019-03-12 10:53:35.0 +0100
@@ -67,7 +67,7 @@
 KDE
 параметры системы
+>Параметры системы
 комбинации клавиш
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-02-28 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-02-28 21:35:08

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Feb 28 21:35:08 2019 rev:77 rq:679623 version:5.15.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-02-11 
21:20:12.627247039 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833/khotkeys5.changes  
2019-02-28 21:35:10.725701040 +0100
@@ -1,0 +2,19 @@
+Tue Feb 26 14:04:58 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.2.php
+- No code changes since 5.15.1
+
+---
+Tue Feb 19 12:25:45 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.1.php
+- Changes since 5.15.0:
+ * Harmonize usage of HAVE_X11, using #if and #cmakedefine01.
+
+---

Old:

 khotkeys-5.15.0.tar.xz
 khotkeys-5.15.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.15.2.tar.xz
 khotkeys-5.15.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.DlUZr3/_old 2019-02-28 21:35:11.421700821 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.DlUZr3/_new 2019-02-28 21:35:11.425700820 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.15.0
+Version:5.15.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.15.0.tar.xz -> khotkeys-5.15.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.15.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.15.0/CMakeLists.txt 2019-02-07 12:10:26.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.15.2/CMakeLists.txt 2019-02-26 12:31:53.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.15.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.15.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
@@ -40,6 +40,7 @@
 if(X11_FOUND)
 find_package(Qt5 ${QT_MIN_VERSION} CONFIG REQUIRED COMPONENTS X11Extras )
 set(HAVE_XTEST ${X11_XTest_FOUND})
+set(HAVE_X11 1)
 endif()
 
 configure_file(config-X11.h.cmake ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}/config-X11.h)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.0/config-X11.h.cmake 
new/khotkeys-5.15.2/config-X11.h.cmake
--- old/khotkeys-5.15.0/config-X11.h.cmake 2019-02-07 12:10:19.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.2/config-X11.h.cmake 2019-02-26 12:31:47.0 
+0100
@@ -41,4 +41,4 @@
 #cmakedefine HAS_RANDR_1_3 1
 
 /* Define if you have X11 at all */
-#define HAVE_X11 ${X11_FOUND}
+#cmakedefine01 HAVE_X11
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.15.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.15.2/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.15.0/data/kde32b1.khotkeys  2019-02-07 12:10:19.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.15.2/data/kde32b1.khotkeys  2019-02-26 12:31:47.0 
+0100
@@ -31,7 +31,7 @@
 Comment[hsb]=Tuta skupina wobsahuje někotre přikłady za wjetšiny móžnosćow, 
poskićanych wot KHotkeys. (Standardowje znjepřistupnjene.)
 Comment[hu]=Ebben a csoportban a KHotkeys lehetőségeit bemutató példák 
találhatók (alapértelmezésben ez a csoport ki van kapcsolva).
 Comment[ia]=Iste gruppo contine varie exemplos demonstrante multe del 
characteristicas de KHotkeys. (Tu nota que iste gruppo e tote su actiones es 
dishabilitate como action predefinite)
-Comment[id]=Grup ini berisi beragam contoh yang mendemonstrasikan banyak fitur 
dari KHotkeys. (Perlu dicatat bahwa grup ini dan semua aksinya dinonfungsikan 
pada keadaan default).
+Comment[id]=Grup ini berisi beragam contoh yang mendemonstrasikan banyak fitur 
dari KHotkeys. (Perlu dicatat bahwa grup ini dan semua aksinya dinonfungsikan 
pada keadaan baku).
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-02-11 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-02-11 21:20:11

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833 (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Feb 11 21:20:11 2019 rev:76 rq:672580 version:5.15.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2019-01-10 
15:17:57.598654336 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833/khotkeys5.changes  
2019-02-11 21:20:12.627247039 +0100
@@ -1,0 +2,26 @@
+Thu Feb 7 16:02:50 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.15.0
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.15.0.php
+- No code changes since 5.14.90
+
+---
+Thu Jan 17 18:46:29 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.90.php
+- Changes since 5.14.5:
+ * bump KF5 dependency to required 5.54 as agreed at start of Plasma 5.15 
cycle
+ * Remove Qt include prefix
+ * Fix some minor EBN issues
+ * Use nullptr
+ * not necessary to remove theses flags
+ * Use more flags
+ * Remove old kdebug feature
+ * Add version as for other module
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.5.tar.xz
 khotkeys-5.14.5.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.15.0.tar.xz
 khotkeys-5.15.0.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.mx7TCo/_old 2019-02-11 21:20:13.263246700 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.mx7TCo/_new 2019-02-11 21:20:13.263246700 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.5
+Version:5.15.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.14.5.tar.xz -> khotkeys-5.15.0.tar.xz ++
 9007 lines of diff (skipped)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2019-01-10 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2019-01-10 15:17:54

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833 (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Jan 10 15:17:54 2019 rev:75 rq:663978 version:5.14.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-12-05 
09:41:25.372834538 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.28833/khotkeys5.changes  
2019-01-10 15:17:57.598654336 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Jan 8 13:36:52 UTC 2019 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.5.php
+- No code changes since 5.14.4
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.4.tar.xz
 khotkeys-5.14.4.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.14.5.tar.xz
 khotkeys-5.14.5.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.hhhPa8/_old 2019-01-10 15:17:58.078653877 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.hhhPa8/_new 2019-01-10 15:17:58.078653877 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # spec file for package khotkeys5
 #
-# Copyright (c) 2018 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
+# Copyright (c) 2019 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
 #
 # All modifications and additions to the file contributed by third parties
 # remain the property of their copyright owners, unless otherwise agreed
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.4
+Version:5.14.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.14.4.tar.xz -> khotkeys-5.14.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.14.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.14.4/CMakeLists.txt 2018-11-27 17:08:39.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.14.5/CMakeLists.txt 2019-01-08 11:59:39.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.14.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.14.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.4/data/defaults.khotkeys 
new/khotkeys-5.14.5/data/defaults.khotkeys
--- old/khotkeys-5.14.4/data/defaults.khotkeys 2018-11-27 17:08:32.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.14.5/data/defaults.khotkeys 2019-01-08 11:59:33.0 
+0100
@@ -70,7 +70,7 @@
 Comment[vi]=Chú thích
 Comment[wa]=Rawete
 Comment[x-test]=xxCommentxx
-Comment[zh_CN]=注释
+Comment[zh_CN]=评论
 Comment[zh_TW]=註解
 DataCount=1
 Enabled=true
@@ -220,7 +220,7 @@
 Comment[vi]=Chú thích
 Comment[wa]=Rawete
 Comment[x-test]=xxCommentxx
-Comment[zh_CN]=注释
+Comment[zh_CN]=评论
 Comment[zh_TW]=註解
 Enabled=true
 Name=Search
@@ -381,7 +381,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.14.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.14.4/data/kde32b1.khotkeys  2018-11-27 17:08:32.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.14.5/data/kde32b1.khotkeys  2019-01-08 11:59:33.0 
+0100
@@ -158,7 +158,7 @@
 Name[vi]=Ví dụ
 Name[wa]=Egzimpes
 Name[x-test]=xxExamplesxx
-Name[zh_CN]=实例
+Name[zh_CN]=示例
 Name[zh_TW]=範例
 SystemGroup=0
 Type=ACTION_DATA_GROUP
@@ -593,7 +593,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
@@ -833,7 +833,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
@@ -1090,7 +1090,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
@@ -1555,7 +1555,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
@@ -1971,7 +1971,7 @@
 Comment[vi]=Hành động đơn giản
 Comment[wa]=Simpe_accion
 Comment[x-test]=xxSimple_actionxx
-Comment[zh_CN]=简易_动作
+Comment[zh_CN]=简单动作
 Comment[zh_TW]=簡易動作
 TriggersCount=1
 
@@ -2479,7 +2479,7 @@
 Name[vi]=Lùi
 Name[wa]=En erî

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-12-05 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-12-05 09:41:19

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.19453 (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Dec 5 09:41:19 2018 rev:74 rq:652318 version:5.14.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-11-10 
16:52:05.436289185 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new.19453/khotkeys5.changes  
2018-12-05 09:41:25.372834538 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Wed Nov 28 07:52:45 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.4.php
+- No code changes since 5.14.3
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.3.tar.xz
 khotkeys-5.14.3.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.14.4.tar.xz
 khotkeys-5.14.4.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.S83n3u/_old 2018-12-05 09:41:26.096833746 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.S83n3u/_new 2018-12-05 09:41:26.100833741 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.3
+Version:5.14.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.14.3.tar.xz -> khotkeys-5.14.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.14.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.14.3/CMakeLists.txt 2018-11-06 13:41:39.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.14.4/CMakeLists.txt 2018-11-27 17:08:39.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.14.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.14.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.3/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.14.4/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.14.3/data/kde32b1.khotkeys  2018-11-06 13:40:56.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.14.4/data/kde32b1.khotkeys  2018-11-27 17:08:32.0 
+0100
@@ -1119,7 +1119,7 @@
 Comment[he]=יש לקרוא ראשית את ההערה על הפעולה "Type 'Hello'". ‏\n\n‏Qt 
Designer משתמש בקיצור המקשים Ctrl+F4 כדי לסגור חלונות. ב־KDE, לעומת זאת, הקיצור 
Ctrl+F4 משמש למעבר לשולחן עבודה וירטואלי מספר 4, ולכן קיצור הדרך הזה לא עובד 
ב־Qt Designer. בנוסף, Qt Designer לא משתמש בקיצור המקשים הסטנדרטי Ctrl+W של KDE 
לסגירת החלון.\n\nניתן לפתור את הבעיה על־ידי מיפוי מחדש של הקיצור Ctrl+W לקיצור 
Ctrl+F4 כשהחלון הפעיל הוא Qt Designer. כאשר Qt Designer פעיל, לחיצה על Ctrl+W 
תגרום לשליחת צירוף המקשים Ctrl+F4 ל־Qt Designer במקום. עבור יישומים אחרים, 
הפעולה של הצירוף Ctrl+W תישאר ללא שינוי.\n\nיש להגדיר כעת שלושה דברים: הפעלה 
חדשה לצירוף המקשים 'Ctrl+W', קלט אחר מהמקלדת שישלח את הצירוף Ctrl+F4, ותנאי חדש 
שהחלון הפעיל הוא Qt Designer‏.\nנראה של־Qt Designer יש תמיד את כותרת החלון 'Qt 
Designer by Trolltech', לכן התנאי יבדוק שלחלון הפעיל יש את כותרת החלון הנ"ל.
 Comment[hu]=Először kérjük olvassa el a „Type 'Hello'” művelethez tartozó 
megjegyzést.\n\nA Qt Designer a Ctrl+F4 billentyűkombinációt használja ablakok 
bezárásához. De a Ctrl+F4 a KDE-ben alapértelmezésben a 4. asztalra vált, ezért 
a Qt Designerben nem a várt módon működik. Ugyanakkor a Qt Designerben nem 
használható a KDE-ben szokásos Ctrl+W kombináció ablak bezárásához.\n\nA 
probléma egyik megoldási módja, ha a Ctrl+W kombinációhoz köti a Ctrl+F4-et, ha 
a Qt Designer az aktív ablak. Ilyenkor a Ctrl+W megnyomása esetén a KDE a 
Ctrl+F4 kombinációt küldi a programnak. Más alkalmazásokban nem változik meg a 
Ctrl+W kezelése.\n\nHárom komponenst kell megadni: egy új billentyűkezelőt a 
„Ctrl+W”-hez, egy billentyűműveletet a Ctrl+F4 elküldéséhez, továbbá egy 
feltételt, amely megadja, hogy az aktív ablak a Qt Designer-e.\nA Qt Designer 
felirata mindig „Qt Designer by Trolltech”, ezért a feltétel ezt a sztringet 
fogja ellenőrizni az aktív ablaknál.
 Comment[ia]=Prime lege le commento re le action "Typa 'Hello'".\n\nQt Designer 
usa Ctrl+F4 pro clauder fenestras. In KDE, totevia, Ctrl+F4 es le via breve 
pro vader a scriptorio virtual 4, assi iste via breve non functiona in QT 
Designer. In ultra, Qt Designer non usa le standard de KDE Ctrl+W pro clauder 
le fenestra.\n\n Iste problema pote esser solvite per remappar Ctrl+W a Ctrl+F4 
quando le fenestra active es Qt Designer. Quando Qt Designer es active, cata 
vice Ctrl+W es pressate, Ctrl+F4 essera inviate in vice a Qt Designer. In 
altere applicationes, le 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-11-10 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-11-10 16:51:59

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Nov 10 16:51:59 2018 rev:73 rq:646852 version:5.14.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-10-29 
14:57:29.773844371 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-11-10 
16:52:05.436289185 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Nov 6 15:53:16 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Add David Edmundson's key to plasma.keyring
+- Update to 5.14.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.3.php
+- No code changes since 5.14.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.2.tar.xz
 khotkeys-5.14.2.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.14.3.tar.xz
 khotkeys-5.14.3.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.BmPZDi/_old 2018-11-10 16:52:07.048287206 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.BmPZDi/_new 2018-11-10 16:52:07.076287172 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.2
+Version:5.14.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.14.2.tar.xz -> khotkeys-5.14.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.14.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.14.2/CMakeLists.txt 2018-10-23 13:12:39.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.14.3/CMakeLists.txt 2018-11-06 13:41:39.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.14.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.14.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.2/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.14.3/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.14.2/data/kde32b1.khotkeys  2018-10-23 13:10:03.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.14.3/data/kde32b1.khotkeys  2018-11-06 13:40:56.0 
+0100
@@ -2003,7 +2003,7 @@
 Comment[hr]=Konqueror u KDE-u 3.1 ima kartice, a sad možete također imati i 
kretnje.\n\nSamo pritisnite srednju tipku miša i počnite crtati neku od 
kretnji, a nakon što završite, pustite srednju tipku miša. Ako samo trebate 
zalijepiti odabranu stavku, to i dalje radi, samo kliknite srednjom tipkom 
miša. (U globalnim postavkama možete odrediti koju tipku miša želite 
koristiti).\n\nTrenutno su dostupne slijedeće kretnje:\npomaknite desno pa 
natrag lijevo – Naprijed (Alt+Desno)\npomaknite lijevo pa natrag desno – Natrag 
(Alt+Lijevo)\npomaknite gore pa natrag dolje – Gore (Alt+Gore)\nkrug u smjeru 
suprotnom od kazaljke na satu – Ponovno učitavanje (F5)\n\nLikovi kretnji se 
mogu unijeti tako da ih izvedete u konfiguracijskom dialogu. Također možete 
baciti pogled na vaš numerički dio tipkovnice za pomoć: kretnje se prepoznaju 
kao 3x3 mreža polja, numeriranih od 1 do 9.\n\nPrimijetite da morate izvesti 
točnu kretnju za pokretanje akcije. Zbog toga, moguće je unijeti više kretnji 
za neku akciju. Trebali biste izbjegavati komplicirane kretnje gdje smjer 
kretnje miša mijenjate više od jednom. Na primjer, 45654 ili 74123 je 
jednostavno izvesti, ali 1236987 bi već moglo biti prilično teško.\n\nUvjeti 
svih kretnji su definirane u ovoj grupi. Sve ove kretnje su aktivne samo ako je 
aktivni prozor Konqueror (klasa sadrži 'konqueror').
 Comment[hu]=A KDE 3.1 óta a Konqueror tud lapokat kezelni, és mostantól kezdve 
mozdulatsorokat is tud fogadni.\n\nNyomja le a középső gombot és kezdje el 
valamelyik mozdulatsort, majd befejezés után engedje fel az egérgombot. Ha csak 
be szeretné illeszteni a mozdulatsort, kattintson a középső gombra. (A 
beállításoknál más egérgomb is kijelölhető erre a célra).\n\nA következő 
mozdulatsorok használhatók:\njobbra, majd balra - Előre (Alt+jobbra)\nbalra, 
majd jobbra - Vissza (Alt+balra)\nfel, majd le - Fel (Alt+fel)\nkör balra - 
Újratöltés (F5)\nA kívánt mozdulatsorok bevihetők a beállítóablakban. A 
rajzterület felosztása egy 3x3-as sakktáblához hasonlít, a mezők 1-től 9-ig 
vannak megszámozva.\n\nCsak pontos elvégzés esetén hajtódik végre a kívánt 
művelet. Emiatt egy művelethez több mozdulatsor is rendelhető, hogy az Önnek 
legkönnyebbet ki tudja választani. Általában érdemes elkerülni a több 
irányváltást használó komplex mozdulatsorokat (pl. 45654 vagy 74123 - ezeket 
még könnyű 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-10-29 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-10-29 14:17:07

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 29 14:17:07 2018 rev:72 rq:644039 version:5.14.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-10-22 
11:20:55.115303517 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-10-29 
14:57:29.773844371 +0100
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 23 13:55:12 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.2.php
+- No code changes since 5.14.1
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.1.tar.xz
 khotkeys-5.14.1.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.14.2.tar.xz
 khotkeys-5.14.2.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.oOh2J2/_old 2018-10-29 14:57:30.245845738 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.oOh2J2/_new 2018-10-29 14:57:30.245845738 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.1
+Version:5.14.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/5.14.1/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/5.14.1/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.14.1.tar.xz -> khotkeys-5.14.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.14.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.14.1/CMakeLists.txt 2018-10-16 14:29:45.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.14.2/CMakeLists.txt 2018-10-23 13:12:39.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.14.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.14.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-10-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-10-22 11:19:02

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 22 11:19:02 2018 rev:71 rq:642450 version:5.14.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-10-08 
17:37:06.851118961 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-10-22 
11:20:55.115303517 +0200
@@ -1,0 +2,9 @@
+Tue Oct 16 14:05:13 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.1.php
+- No code changes since 5.14.0
+
+---

Old:

 khotkeys-5.14.0.tar.xz
 khotkeys-5.14.0.tar.xz.sig

New:

 khotkeys-5.14.1.tar.xz
 khotkeys-5.14.1.tar.xz.sigOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.D4TIJ5/_old 2018-10-22 11:20:55.719302898 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.D4TIJ5/_new 2018-10-22 11:20:55.719302898 +0200
@@ -12,13 +12,13 @@
 # license that conforms to the Open Source Definition (Version 1.9)
 # published by the Open Source Initiative.
 
-# Please submit bugfixes or comments via http://bugs.opensuse.org/
+# Please submit bugfixes or comments via https://bugs.opensuse.org/
 #
 
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.14.0
+Version:5.14.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
https://download.kde.org/stable/plasma/5.14.1/khotkeys-%{version}.tar.xz
 %if %{with lang}
-Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source1:
https://download.kde.org/stable/plasma/5.14.1/khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
 Source2:plasma.keyring
 %endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE

++ khotkeys-5.14.0.tar.xz -> khotkeys-5.14.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.14.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.14.0/CMakeLists.txt 2018-10-05 18:49:06.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.14.1/CMakeLists.txt 2018-10-16 14:29:45.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.14.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.14.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.14.0/po/ru/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.14.1/po/ru/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.14.0/po/ru/khotkeys.po  2018-10-05 18:47:50.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.14.1/po/ru/khotkeys.po  2018-10-16 14:29:41.0 
+0200
@@ -11,13 +11,14 @@
 # Andrey Cherepanov , 2009.
 # Alexander Potashev , 2010, 2011, 2012, 2017, 2018.
 # Julia Dronova , 2012.
+# Alexander Yavorsky , 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2018-09-14 06:47+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-09-15 03:58+0300\n"
-"Last-Translator: Alexander Potashev \n"
+"PO-Revision-Date: 2018-10-05 23:06+0300\n"
+"Last-Translator: Alexander Yavorsky \n"
 "Language-Team: Russian \n"
 "Language: ru\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -34,12 +35,12 @@
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
 msgid "Your names"
-msgstr "Фёдор Александров,Леонид Кантер"
+msgstr "Фёдор Александров,Леонид Кантер,Александр Яворский"
 
 #, kde-format
 msgctxt "EMAIL OF TRANSLATORS"
 msgid "Your emails"
-msgstr "theodore.alexand...@pobox.spbu.ru,l...@asplinux.ru"
+msgstr "theodore.alexand...@pobox.spbu.ru,l...@asplinux.ru,kekc...@gmail.com"
 
 #: kcm_hotkeys/action_group_widget.cpp:30
 #, kde-format
@@ -693,16 +694,13 @@
 msgstr "Сопровождающий"
 
 #: kcm_hotkeys/kcm_hotkeys.cpp:332
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid ""
-#| "The current action has unsaved changes. If you continue these changes "
-#| "will be lost."
+#, kde-format
 msgid ""
 "The current action has unsaved changes.\n"
 "Do you want to apply the changes or discard them?"
 msgstr ""
-"В текущем действии есть несохранённые изменения. Если продолжить, все "
-"изменения будут утеряны."
+"В текущем действии есть несохранённые изменения.\n"
+"Применить или отклонить эти действия?"
 
 #: kcm_hotkeys/kcm_hotkeys.cpp:334
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-10-08 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-10-08 17:37:00

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 8 17:37:00 2018 rev:70 rq:640294 version:5.14.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-09-13 
23:51:09.442416732 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-10-08 
17:37:06.851118961 +0200
@@ -1,0 +2,27 @@
+Fri Oct 5 10:01:10 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.14.0
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.14.0.php
+- No code changes since 5.13.90
+
+---
+Sat Sep 15 16:25:28 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Add tarball signature and keyring containing keys of release managers
+ Jonathan Riddell and Bhushan Shah
+
+---
+Thu Sep 13 17:24:59 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.90.php
+- Changes since 5.13.5:
+ * QT_MIN_VERSIONS is Qt 5.11 for Plasma 5.14. Agreed at kickoff meeting. 
Set everywhere for clearity and consistency.
+ * Remove unused entry X-KDE-DBus-ModuleName from the kded plugin metadata
+ * Make Apply/Discard settings prompt consistent with rest of settings
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.5.tar.xz

New:

 khotkeys-5.14.0.tar.xz
 khotkeys-5.14.0.tar.xz.sig
 plasma.keyringOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.GHwDR4/_old 2018-10-08 17:37:08.959116278 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.GHwDR4/_new 2018-10-08 17:37:08.963116272 +0200
@@ -18,17 +18,21 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.5
+Version:5.14.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
-%{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
-# Lasted ABI-stable Plasma (e.g. 5.8 in KF5, but 5.8.95 in KUF)
-%{!?_plasma5_version: %global _plasma5_version %(echo %{_plasma5_bugfix} | awk 
-F. '{print $1"."$2}')}
+%{!?_plasma5_bugfix: %define _plasma5_bugfix %{version}}
+# Latest ABI-stable Plasma (e.g. 5.8 in KF5, but 5.8.95 in KUF)
+%{!?_plasma5_version: %define _plasma5_version %(echo %{_plasma5_bugfix} | awk 
-F. '{print $1"."$2}')}
 Summary:KDE's hotkey daemon
 License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+%if %{with lang}
+Source1:khotkeys-%{version}.tar.xz.sig
+Source2:plasma.keyring
+%endif
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.13.5.tar.xz -> khotkeys-5.14.0.tar.xz ++
 3569 lines of diff (skipped)
commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-09-13 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-09-13 23:51:07

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Sep 13 23:51:07 2018 rev:69 rq:633144 version:5.13.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-08-03 
12:32:36.663153064 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-09-13 
23:51:09.442416732 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Sep 4 10:58:40 UTC 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.5.php
+- Changes since 5.13.4:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.4.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.5.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.SCKWSw/_old 2018-09-13 23:51:09.906416409 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.SCKWSw/_new 2018-09-13 23:51:09.906416409 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.4
+Version:5.13.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.13.4.tar.xz -> khotkeys-5.13.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.13.4/CMakeLists.txt 2018-07-31 14:40:10.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.5/CMakeLists.txt 2018-09-04 12:09:01.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.13.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.13.4/data/kde32b1.khotkeys  2018-07-31 14:39:29.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.5/data/kde32b1.khotkeys  2018-09-04 12:08:31.0 
+0200
@@ -1837,7 +1837,7 @@
 Comment[hsb]=Wokno za XMMS-wothrawak
 Comment[hu]=XMMS lejátszóablak
 Comment[ia]=Fenestra de reproductor XMMS
-Comment[id]=Jendela Pemain XMMS
+Comment[id]=Jendela Player XMMS
 Comment[is]=XMMS spilaragluggi
 Comment[it]=Finestra di riproduzione di XMMS
 Comment[ja]=XMMS プレーヤーウィンドウ
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.13.4/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
new/khotkeys-5.13.5/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook
--- old/khotkeys-5.13.4/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2018-07-31 14:40:01.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.5/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2018-09-04 12:08:55.0 +0200
@@ -1127,7 +1127,7 @@
 >Crèdits i llicència
 
 Un agraïment especial a Google Code-in 2011, al participant Subhashish 
Pradhan per escriure gran part d'aquest article.
+>Un agraïment especial a la Google Code-in 2011, al participant Subhashish 
Pradhan per escriure gran part d'aquest article.
 
 Traductor/Revisor de la documentació: , 2006.
 # Jorma Karvonen , 2010.
 # Lasse Liehu , 2011, 2012, 2013, 2014.
-# Tommi Nieminen , 2017.
+# Tommi Nieminen , 2017, 2018.
 #
 # KDE Finnish translation sprint participants:
 # Author: Lliehu
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.4/po/ko/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.13.5/po/ko/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.13.4/po/ko/khotkeys.po  2018-07-31 14:39:49.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.5/po/ko/khotkeys.po  2018-09-04 12:08:46.0 
+0200
@@ -6,7 +6,7 @@
 # Hongsoo Byun , 2005.
 # Youngbin Park , 2005.
 # Sung-Jae, Cho , 2005.
-# Shinjo Park , 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017.
+# Shinjo Park , 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2017, 2018.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -15,7 +15,7 @@
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2017-12-02 23:25+0100\n"
 "Last-Translator: Shinjo Park \n"
-"Language-Team: Korean \n"
+"Language-Team: Korean \n"
 "Language: ko\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.4/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.13.5/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.13.4/po/zh_CN/khotkeys.po2018-07-31 14:39:58.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.5/po/zh_CN/khotkeys.po2018-09-04 12:08:52.0 
+0200
@@ -11,8 +11,8 @@
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-08-03 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-08-03 12:32:35

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Aug 3 12:32:35 2018 rev:68 rq:626826 version:5.13.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-07-14 
20:19:25.291291046 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-08-03 
12:32:36.663153064 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jul 31 15:18:32 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.4.php
+- Changes since 5.13.3:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.3.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.4.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.V6FC0p/_old 2018-08-03 12:32:37.287153984 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.V6FC0p/_new 2018-08-03 12:32:37.291153990 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.3
+Version:5.13.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.13.3.tar.xz -> khotkeys-5.13.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.13.3/CMakeLists.txt 2018-07-10 12:05:33.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.4/CMakeLists.txt 2018-07-31 14:40:10.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.13.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.3/po/eu/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.13.4/po/eu/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.13.3/po/eu/khotkeys.po  2018-07-10 12:05:26.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.4/po/eu/khotkeys.po  2018-07-31 14:39:44.0 
+0200
@@ -1,24 +1,26 @@
 # Translation of khotkeys.po to Euskara/Basque (eu).
-# Copyright (C) 2004-2014 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2004-2018 Free Software Foundation.
 # This file is distributed under the same license as the kde-workspace package.
+# KDE euskaratzeko proiektuaren arduraduna .
 #
+# Translators:
 # Juan Irigoien , 2004.
 # Marcos , 2005, 2006, 2007.
-# Iñigo Salvador Azurmendi , 2009, 2010, 2011, 2014.
+# Iñigo Salvador Azurmendi , 2009, 2010, 2011, 2014, 2018.
 # Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza , 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2014-02-04 23:02+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-14 23:33+0100\n"
 "Last-Translator: Iñigo Salvador Azurmendi \n"
 "Language-Team: Basque \n"
 "Language: eu\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
 
 #, kde-format
@@ -83,8 +85,7 @@
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, launchButton)
 #: kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.ui:92
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "Launch D-Bus Browser"
+#, kde-format
 msgid "Launch D-Bus Browser"
 msgstr "Abiarazi D-Bus arakatzailea"
 
@@ -214,10 +215,9 @@
 
 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (KIntSpinBox, gestures_timeout)
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:70
-#, fuzzy, kde-format
-#| msgid "ms"
+#, kde-format
 msgid " ms"
-msgstr "ms"
+msgstr " ms"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, gestures_button_label)
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:99
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.3/po/id/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.13.4/po/id/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.13.3/po/id/khotkeys.po  2018-07-10 12:05:26.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.4/po/id/khotkeys.po  2018-07-31 14:39:47.0 
+0200
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-16 08:03+0700\n"
-"Last-Translator: Wantoyo \n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-23 06:27+0700\n"
+"Last-Translator: wantoyo \n"
 "Language-Team: Indonesian \n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -598,7 +598,7 @@
 "They are mostly used for 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-07-14 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-07-14 20:17:24

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Sat Jul 14 20:17:24 2018 rev:67 rq:622109 version:5.13.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-07-01 
21:21:41.941135790 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-07-14 
20:19:25.291291046 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jul 10 14:01:39 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.3.php
+- Changes since 5.13.2:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.2.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.3.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.jTQjWO/_old 2018-07-14 20:19:25.723292158 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.jTQjWO/_new 2018-07-14 20:19:25.723292158 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.2
+Version:5.13.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.13.2.tar.xz -> khotkeys-5.13.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.13.2/CMakeLists.txt 2018-06-26 13:42:17.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.3/CMakeLists.txt 2018-07-10 12:05:33.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.13.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.2/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.3/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.13.2/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-26 13:41:45.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.3/data/kde32b1.khotkeys  2018-07-10 12:05:22.0 
+0200
@@ -1983,8 +1983,8 @@
 Comment=Konqueror in KDE3.1 has tabs, and now you can also have 
gestures.\n\nJust press the middle mouse button and start drawing one of the 
gestures, and after you are finished, release the mouse button. If you only 
need to paste the selection, it still works, just click the middle mouse 
button. (You can change the mouse button to use in the global 
settings).\n\nRight now, there are the following gestures available:\nmove 
right and back left - Forward (Alt+Right)\nmove left and back right - Back 
(Alt+Left)\nmove up and back down - Up (Alt+Up)\ncircle anticlockwise - Reload 
(F5)\n\nThe gesture shapes can be entered by performing them in the 
configuration dialog. You can also look at your numeric pad to help you: 
gestures are recognized like a 3x3 grid of fields, numbered 1 to 9.\n\nNote 
that you must perform exactly the gesture to trigger the action. Because of 
this, it is possible to enter more gestures for the action. You should try to 
avoid complicated gestures where you change the direction of mouse movement 
more than once. For instance, 45654 or 74123 are simple to perform, but 
1236987 may be already quite difficult.\n\nThe conditions for all gestures are 
defined in this group. All these gestures are active only if the active window 
is Konqueror (class contains 'konqueror').
 Comment[bg]=Konqi в KDE3.1 има подпрозорци, а сега вече има и жестове. Няма 
нужда от други браузъри >;).\n\nПросто натиснете средният бутон на мишката и 
започнете да правите жестове, а след като свършите просто пуснете мишката. Ако 
само трябва да извършите операцията "поставяне", пак ще работи - просто 
натиснете средния бутон.
 Comment[bs]=Konqueror od KDE‑a 3.1 ima kartice, a sada je takođe dobio i 
gestove — tako da više nema razloga da koristite druge pregledače >;).\n\nSamo 
pritisnite srednje dugme miša i počnite da iscrtavate neki gest, i pošto 
završite, otpustite dugme. Ako samo želite da nalijepite tekst, to i dalje 
možete uobičajenim klikom na srednje dugme, bez zadržavanja. (Ako ipak ne 
želite da koristite srednje dugme za gestove, možete to izmijeniti u globalnim 
postavkama).\n\nZa sada, definisani su sljedeći gestovi:\ndesno pa lijevo — 
naprijed (Alt+desno)\nlevo pa desno — nazad (Alt+levo)\ngore pa dole — gore 
(Alt+gore)\nkrug u smjeru kazaljke — ponovo učitaj (F5)\n(Ukoliko imate na umu 
još neke korisne gestove, ne ustručavajte se da ih pošaljete 
autorima.)\n\nOblici gestova zadaju se njihovim izvođenjem u 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-07-01 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-07-01 21:21:38

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Sun Jul 1 21:21:38 2018 rev:66 rq:619301 version:5.13.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-06-26 
10:34:20.913576599 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-07-01 
21:21:41.941135790 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jun 26 16:00:28 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.2.php
+- Changes since 5.13.1:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.1.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.2.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.RcUfQB/_old 2018-07-01 21:21:42.309135309 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.RcUfQB/_new 2018-07-01 21:21:42.313135304 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.1
+Version:5.13.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.13.1.tar.xz -> khotkeys-5.13.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.13.1/CMakeLists.txt 2018-06-19 12:29:25.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.2/CMakeLists.txt 2018-06-26 13:42:17.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.13.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.1/data/defaults.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.2/data/defaults.khotkeys
--- old/khotkeys-5.13.1/data/defaults.khotkeys 2018-06-19 12:28:45.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.2/data/defaults.khotkeys 2018-06-26 13:41:45.0 
+0200
@@ -322,7 +322,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.1/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.2/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.13.1/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-19 12:28:45.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.2/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-26 13:41:45.0 
+0200
@@ -534,7 +534,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
@@ -774,7 +774,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
@@ -1031,7 +1031,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
@@ -1496,7 +1496,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
@@ -1912,7 +1912,7 @@
 Comment[eo]=Simpla ago
 Comment[es]=Acción sencilla
 Comment[et]=Lihtne toiming
-Comment[eu]=Ekintza_sinplea
+Comment[eu]=Ekintza_erraza
 Comment[fi]=Yksinkertainen_toiminto
 Comment[fr]=Action simple
 Comment[fy]=Ienfâldige_aksje
@@ -1983,8 +1983,8 @@
 Comment=Konqueror in KDE3.1 has tabs, and now you can also have 
gestures.\n\nJust press the middle mouse button and start drawing one of the 
gestures, and after you are finished, release the mouse button. If you only 
need to paste the selection, it still works, just click the middle mouse 
button. (You can change the mouse button to use in the global 
settings).\n\nRight now, there are the following gestures available:\nmove 
right and back left - Forward (Alt+Right)\nmove left and back right - Back 
(Alt+Left)\nmove up and back down - Up (Alt+Up)\ncircle anticlockwise - Reload 
(F5)\n\nThe 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-06-26 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-06-26 10:34:19

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Tue Jun 26 10:34:19 2018 rev:65 rq:617961 version:5.13.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-06-13 
15:30:08.244995991 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-06-26 
10:34:20.913576599 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jun 19 14:44:09 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.1.php
+- Changes since 5.13.0:
+ * Remove verbose debugging statement
+
+---

Old:

 khotkeys-5.13.0.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.1.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.cCDHEC/_old 2018-06-26 10:34:21.721546899 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.cCDHEC/_new 2018-06-26 10:34:21.729546605 +0200
@@ -18,17 +18,17 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.13.0
+Version:5.13.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
 # Lasted ABI-stable Plasma (e.g. 5.8 in KF5, but 5.8.95 in KUF)
 %{!?_plasma5_version: %global _plasma5_version %(echo %{_plasma5_bugfix} | awk 
-F. '{print $1"."$2}')}
 Summary:KDE's hotkey daemon
-License:GPL-2.0+
+License:GPL-2.0-or-later
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.13.0.tar.xz -> khotkeys-5.13.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.13.0/CMakeLists.txt 2018-06-07 15:25:37.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.1/CMakeLists.txt 2018-06-19 12:29:25.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.13.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.0/app/khotkeys.desktop 
new/khotkeys-5.13.1/app/khotkeys.desktop
--- old/khotkeys-5.13.0/app/khotkeys.desktop2018-06-07 15:22:00.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.1/app/khotkeys.desktop2018-06-19 12:28:45.0 
+0200
@@ -35,7 +35,7 @@
 Name[hsb]=Zapodawanske akcije
 Name[hu]=Beviteli műveletek
 Name[ia]=Input Actions (Actiones de insertar)
-Name[id]=Aksi Masukan
+Name[id]=Aksi Input
 Name[is]=Inntaksaðgerðir
 Name[it]=Azioni di immissione
 Name[ja]=入力アクション
@@ -106,7 +106,7 @@
 Comment[hr]=Usluga akcije prečaca izvršava podešene akcije na pritisak tipke
 Comment[hu]=A Beviteli műveletek szolgáltatás beállított műveleteket hajt 
végre billentyűlenyomáskor
 Comment[ia]=Servicio de Input Actions que il exeque actiones configurate sur 
pressiones de claves
-Comment[id]=Layanan Aksi Masukan melakukan aksi yang dikonfigurasi ketika 
tombol ditekan
+Comment[id]=Layanan Aksi Input melakukan aksi yang dikonfigurasi ketika tombol 
ditekan
 Comment[is]=Inntaksaðgerðaþjónustan sér um að framkvæma forstilltar aðgerðir 
þegar ýtt er á skilgreinda lykla
 Comment[it]=Il servizio azioni di immissione effettua particolari azioni 
quando certi tasti vengono premuti
 Comment[ja]=入力アクションサービスはキー押下時の設定されたアクションを実行します
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.13.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.1/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.13.0/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-07 15:22:00.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.1/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-19 12:28:45.0 
+0200
@@ -627,7 +627,7 @@
 Comment[hr]=Nakon pritiska tipaka Alt+Ctrl+H, ulaz "Zdravo" će biti simuliran, 
kao da ste ga upisali. Ovo je posebno korisno ako često trebate pisati istu 
riječ (na primjer, 'unsigned'). Svaki pritisak tipke u ulazu je odvojen s 
dvotočkom ':'. Primjetite da pritisci tipke doslovno znače pritisak tipke, tako 
da morate napisati ono što biste pritisnuli na tipkovnici. U tablici ispod, 
lijevi stupac prikazuje ulaz, a desni prikazuje što treba upisati\n\n"enter" 
(tj. novi red)

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-06-13 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-06-13 15:30:05

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Jun 13 15:30:05 2018 rev:64 rq:615739 version:5.13.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-05-08 
13:33:59.776793252 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-06-13 
15:30:08.244995991 +0200
@@ -1,0 +2,20 @@
+Thu Jun 7 20:03:50 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.13.0
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.13.0.php
+- Changes since 5.12.90:
+ * None
+
+---
+Sat May 19 14:16:35 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.90
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.90.php
+- Changes since 5.12.5:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.5.tar.xz

New:

 khotkeys-5.13.0.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.JMIKV8/_old 2018-06-13 15:30:09.520949010 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.JMIKV8/_new 2018-06-13 15:30:09.524948862 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.5
+Version:5.13.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,7 +28,7 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0
@@ -48,7 +48,6 @@
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
 Requires:  libqt5-qdbus
 Recommends: %{name}-lang
-BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build
 
 %description
 KDE's hotkey daemon module. It allows you to configure custom
@@ -85,8 +84,7 @@
 %postun -p /sbin/ldconfig
 
 %files
-%defattr(-,root,root)
-%doc COPYING*
+%license COPYING*
 %{_kf5_libdir}/libkhotkeysprivate.so.*
 %{_kf5_plugindir}/
 %dir %{_kf5_htmldir}/en
@@ -96,8 +94,7 @@
 %{_kf5_servicesdir}/
 
 %files devel
-%defattr(-,root,root)
-%doc COPYING*
+%license COPYING*
 %{_kf5_libdir}/cmake/KHotKeysDBusInterface/
 %{_kf5_sharedir}/dbus-1/interfaces/org.kde.khotkeys.xml
 

++ khotkeys-5.12.5.tar.xz -> khotkeys-5.13.0.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.5/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.13.0/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.5/CMakeLists.txt 2018-05-01 14:45:59.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.13.0/CMakeLists.txt 2018-06-07 15:25:37.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.5")
+set(PROJECT_VERSION "5.13.0")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.5/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.13.0/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.12.5/data/kde32b1.khotkeys  2018-05-01 14:45:13.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.13.0/data/kde32b1.khotkeys  2018-06-07 15:22:00.0 
+0200
@@ -2017,7 +2017,7 @@
 Comment[nb]=Konqueror i KDE3.1 har faner, og nå kan du også få 
musebevegelser.\n\nTrykk midtre museknapp og begynn å tegne opp en av disse 
bevegelsene, og slipp museknappen når du er ferdig, Hvis du bare skal lime inn 
utvalget, virker det ennå. Bare trykk på midtre museknapp. (Hvilken museknapp 
som skal brukes kan bestemmes i de globale innstillingene.). \n\nAkkurat nå er 
følgende bevegelser tilgjengelige: \nflytt mot høyre og tilbake mot venstre – 
Framover (Alt+høyre)\nflytt mot venstre og tilbake mot høyre – Tilbake (Alt + 
venstre\nflytt oppover og tilbake nedover .. Opp (Alt+opp)\ni ring moturs – 
Last på nytt (F5)\n. Så snart jeg finner ut hvilke bevegelser som er i Opera og 
Mozilla skal jeg legge til flere og se til at de er de samme. Eller om du gjør 
det selv, er det fint om du hjelper til ved å sende meg din 
khotkeysrc-fil.\n\nNoen av bevegelsesdialogene er fra KGesture, takk til Mike 
Pilone. Musebevegelsene kan angis ved å bare gjøre dem i oppsettsdialogen. En 
kan også få hjelp ved å se på tall-tastene. Musebevegelser oppfattes på et 3×3 
rutenett nummerert fra 1 til 9.\n\n Merk at du må 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-05-08 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-05-08 13:33:58

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Tue May 8 13:33:58 2018 rev:63 rq:603248 version:5.12.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-03-30 
12:04:25.764227916 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-05-08 
13:33:59.776793252 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed May 2 09:06:40 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.5.php
+- Changes since 5.12.4:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.4.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.5.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.yo9DiM/_old 2018-05-08 13:34:00.528766117 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.yo9DiM/_new 2018-05-08 13:34:00.528766117 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.4
+Version:5.12.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.12.4.tar.xz -> khotkeys-5.12.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.4/CMakeLists.txt 2018-03-27 13:10:58.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.12.5/CMakeLists.txt 2018-05-01 14:45:59.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.12.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.12.4/data/kde32b1.khotkeys  2018-03-27 13:10:16.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.12.5/data/kde32b1.khotkeys  2018-05-01 14:45:13.0 
+0200
@@ -1582,7 +1582,7 @@
 Comment[fr]=Lisez d'abord le commentaire de l'action « Saisir « Bonjour »  
».\n\n Tout comme l'action, celle-ci simule une saisie au clavier. 
Spécifiquement, lors de l'appui sur les touches « Ctrl » + « Alt » + « B », 
elle envoie « B » à XMMS (dans XMMS, la touche « B » sert à passer au morceau 
suivant). L'option « Envoyer à une fenêtre spécifique » est cochée et une 
fenêtre avec une classe contenant « XMMS_Player » est définie. Ainsi, la saisie 
sera toujours envoyée à cette fenêtre. De cette façon, vous pouvez toujours 
contrôler XMMS même si, par exemple, il est sur un bureau virtuel 
différent.\n\n (Veuillez exécuter « xprop » et cliquer sur la fenêtre de XMMS, 
puis cherchez « WM_CLASS » pour trouver « XMMS_Player »).
 Comment[fy]=Lês earst it kommentaar fan de aksje "typ 'Hallo'".\n\nKrekt as de 
"typ 'Hallo'" aksje, simulearret dizze in toetseboerd ynfier, om krekt te 
wêzen, nei it drukken op Ctrl+Alt+B, stjoert it B nei XMMS (B in XMMS ljept nei 
de folgjend lied). De 'stjoer nei bepaalt finster’ karfakje is oankarre en in 
finster mei de class befetsjend 'XMMS_Player' is oantsjutte; dit soarget dat de 
ynfier altyd nei dit finster stjoerd wurdt. Sa kinne jo XMMS bestjoere ek as it 
him op in firtuele buroblêd stiet.\n\n'xprop' útfiere en klik op it XMMS 
finster en sykje om WM_CLASS om 'XMMS_Player' te sjen).
 Comment[ga]=Léigh an nóta a bhaineann leis an ngníomh "Clóscríobh 'Hello'" ar 
dtús.\n\nDíreach cosúil leis an ngníomh "Clóscríobh 'Hello'", déanann an gníomh 
seo insamhladh ar ionchur ón mhéarchlár. Go sonrach, tar éis Ctrl+Alt+B a 
bhrú, seolann sé 'B' chuig XMMS (ciallaíonn 'B' 'Léim go dtí an chéad amhrán 
eile' i XMMS). Cuirtear tic sa ticbhosca 'Seol chuig fuinneog ar leith' agus tá 
fuinneog ann lena aicme agus a bhfuil 'XMMS_Player' inti sonraithe; leis seo, 
seolfar an t-ionchur chuig an bhfuinneog seo i gcónaí. Sa chaoi seo, is féidir 
leat XMMS a rialú fiú má tá sé ar dheasc fhíorúil eile, mar shampla.\n\n(Rith 
'xprop' agus cliceáil an fhuinneog XMMS agus déan cuardach ar WM_CLASS chun 
'XMMS_Player' a fheiceáil).
-Comment[gl]=Lea primeiro o comentario da acción «Escribir "Hello"».\n\nAo 
igual que aquela acción, esta simula unha entrada polo teclado, 
especificamente, tras premer Ctrl+Alt+B, envía B a XMMS (B en XMMS salta para a 
seguinte canción). A caixa para marcar «Enviar a unha xanela específica» está 
marcada e especifícase unha xanela na que a súa clase base conteña 
«XMMS_Player»; 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-03-30 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-03-30 12:04:07

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Mar 30 12:04:07 2018 rev:62 rq:591829 version:5.12.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-03-09 
10:31:33.139180734 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-03-30 
12:04:25.764227916 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Mar 27 15:40:48 CEST 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.4.php
+- Changes since 5.12.3:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.3.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.4.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.Q1LA0A/_old 2018-03-30 12:04:27.304172234 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.Q1LA0A/_new 2018-03-30 12:04:27.308172089 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.3
+Version:5.12.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.12.3.tar.xz -> khotkeys-5.12.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.3/CMakeLists.txt 2018-03-06 13:41:41.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.4/CMakeLists.txt 2018-03-27 13:10:58.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.3/data/defaults.khotkeys 
new/khotkeys-5.12.4/data/defaults.khotkeys
--- old/khotkeys-5.12.3/data/defaults.khotkeys 2018-03-06 13:40:53.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.4/data/defaults.khotkeys 2018-03-27 13:10:16.0 
+0200
@@ -229,7 +229,7 @@
 Name[bn]=অনুসন্ধান
 Name[bs]=Pretraga
 Name[ca]=Cerca
-Name[ca@valencia]=Busca
+Name[ca@valencia]=Cerca
 Name[cs]=Hledat
 Name[csb]=Szëkba
 Name[da]=Søg
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.3/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.12.4/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.12.3/data/kde32b1.khotkeys  2018-03-06 13:40:53.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.4/data/kde32b1.khotkeys  2018-03-27 13:10:16.0 
+0200
@@ -8,7 +8,7 @@
 Comment[bg]=Тази група съдържа различни примери, демонстриращи повечето от 
функциите на горещите клавиши. (Имайте предвид, че групата по подразбиране е 
изключена.)
 Comment[bs]=Grupa koja sadrži razne primjere primjena mogućnosti K‑prečica 
(ova grupa i sve radnje u njoj podrazumijevano su isključene).
 Comment[ca]=Aquest grup conté diversos exemples que demostren la majoria de 
les funcionalitats del KHotkeys (tingueu en compte que aquest grup i totes les 
seves accions estan desactivats per omissió).
-Comment[ca@valencia]=Este grup conté diversos exemples que demostren la 
majoria de les funcionalitats del KHotkeys (tingueu en compte que este grup i 
totes les seues accions estan desactivats per omissió).
+Comment[ca@valencia]=Aquest grup conté diversos exemples que demostren la 
majoria de les funcionalitats del KHotkeys (tingueu en compte que aquest grup i 
totes les seues accions estan desactivats per omissió).
 Comment[cs]=Skupina obsahující mnoho příkladů demonstrujících většinu 
vlastností KHotKeys. (Tato skupina i všechny činnosti nejsou ve výchozím stavu 
povoleny.)(
 Comment[csb]=Na grëpa zamëkô w se przëmiôrë dlô wikszoscë fùnkcëjów dlô 
Skrodzënów ë gestów (KHotkeys) (Bôczënk: No karno ë jegò dzejania są w 
domëslnym nastôwie deaktiwòwòné)
 Comment[da]=Denne gruppe indeholder diverse eksempler som demonstrerer de 
fleste af KHotkeys' funktioner. (Bemærk at denne gruppe og alle dens handlinger 
er deaktiveret som standard.)
@@ -848,7 +848,7 @@
 Comment[bg]=Това действие стартира конзола при натискането на Ctrl+Alt+T.
 Comment[bs]=Ova radnja pokreće Konzolu po pritisku Ctrl+Alt+T.
 Comment[ca]=Aquesta acció executa el Konsole, després de prémer Ctrl+Alt+T.
-Comment[ca@valencia]=Esta acció executa el Konsole, després de prémer 
Ctrl+Alt+T.
+Comment[ca@valencia]=Aquesta acció executa el Konsole, després de prémer 
Ctrl+Alt+T.
 Comment[cs]=Tato činnost spustí po stisknutí Ctrl-Alt-t program Konsole.
 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-03-09 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-03-09 10:31:31

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Mar 9 10:31:31 2018 rev:61 rq:584045 version:5.12.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-02-28 
19:57:47.326695369 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-03-09 
10:31:33.139180734 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Mar 6 16:07:25 CET 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.3.php
+- Changes since 5.12.2:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.2.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.3.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.oZcTay/_old 2018-03-09 10:31:34.059147618 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.oZcTay/_new 2018-03-09 10:31:34.059147618 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.2
+Version:5.12.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,7 +28,7 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.12.2.tar.xz -> khotkeys-5.12.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.2/CMakeLists.txt 2018-02-20 16:22:08.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.3/CMakeLists.txt 2018-03-06 13:41:41.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.2/po/id/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.12.3/po/id/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.12.2/po/id/khotkeys.po  2018-02-20 16:21:40.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.3/po/id/khotkeys.po  2018-03-06 13:41:15.0 
+0100
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-01 21:16+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-17 19:56+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo \n"
 "Language-Team: Indonesian \n"
 "Language: id\n"
@@ -192,7 +192,7 @@
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:38
 #, kde-format
 msgid "Start the Input Actions daemon on login"
-msgstr "Jalankan jurik Aksi Masukan saat masuk"
+msgstr "Jalankan jurik Aksi Masukan saat login"
 
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, gestures_group)
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:48
@@ -417,7 +417,7 @@
 #: kcm_hotkeys/hotkeys_context_menu.cpp:55
 #, kde-format
 msgid "Test"
-msgstr "Tes"
+msgstr "Uji"
 
 #: kcm_hotkeys/hotkeys_context_menu.cpp:129
 #: kcm_hotkeys/hotkeys_context_menu.cpp:142 kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp:91
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.2/po/nb/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.12.3/po/nb/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.12.2/po/nb/khotkeys.po  2018-02-20 16:21:47.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.3/po/nb/khotkeys.po  2018-03-06 13:41:19.0 
+0100
@@ -8,7 +8,7 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
-"POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-09-03 08:52+0200\n"
 "Last-Translator: Bjørn Steensrud \n"
 "Language-Team: Norwegian Bokmål \n"
@@ -83,8 +83,8 @@
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QPushButton, launchButton)
 #: kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.ui:92
 #, kde-format
-msgid "Launch D-Bus Browser"
-msgstr "Kjør blaing i D-Bus"
+msgid "Launch D-Bus Browser"
+msgstr ""
 
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, window_group)
 #. i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
@@ -213,8 +213,8 @@
 #. i18n: ectx: property (suffix), widget (KIntSpinBox, 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-02-28 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-28 19:57:45

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Feb 28 19:57:45 2018 rev:60 rq:579132 version:5.12.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-02-19 
12:56:24.959926839 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-02-28 
19:57:47.326695369 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Wed Feb 21 23:57:08 CET 2018 - lbeltr...@kde.org
+
+- Update to 5.12.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.2.php
+- Changes since 5.12.1:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.1.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.2.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.8lyEzE/_old 2018-02-28 19:57:48.334658895 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.8lyEzE/_new 2018-02-28 19:57:48.338658750 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.1
+Version:5.12.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.12.1.tar.xz -> khotkeys-5.12.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.1/CMakeLists.txt 2018-02-13 15:01:46.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.2/CMakeLists.txt 2018-02-20 16:22:08.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.1/kcm_hotkeys/khotkeys.desktop 
new/khotkeys-5.12.2/kcm_hotkeys/khotkeys.desktop
--- old/khotkeys-5.12.1/kcm_hotkeys/khotkeys.desktop2018-02-13 
15:00:56.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.2/kcm_hotkeys/khotkeys.desktop2018-02-20 
16:21:21.0 +0100
@@ -33,7 +33,7 @@
 Name[hr]=Prilagođeni prečaci
 Name[hu]=Egyedi billentyűparancsok
 Name[ia]=Vias breve adaptabile
-Name[id]=Pintasan Suai
+Name[id]=Pintasan Suaian
 Name[is]=Sérsniðnar flýtivísanir
 Name[it]=Scorciatoie personalizzate
 Name[ja]=カスタムショートカット
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.1/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.12.2/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.12.1/po/zh_CN/khotkeys.po2018-02-13 15:01:28.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.2/po/zh_CN/khotkeys.po2018-02-20 16:21:54.0 
+0100
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-12 05:47-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-19 19:14-0500\n"
 "Last-Translator: guoyunhebrave \n"
 "Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-02-19 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-19 12:56:23

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Feb 19 12:56:23 2018 rev:59 rq:577822 version:5.12.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-02-06 
16:43:19.020456720 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-02-19 
12:56:24.959926839 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Feb 13 16:25:28 CET 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.1.php
+- Changes since 5.12.0:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.12.0.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.1.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.YC0Uh9/_old 2018-02-19 12:56:25.843894959 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.YC0Uh9/_new 2018-02-19 12:56:25.847894815 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.12.0
+Version:5.12.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.12.0.tar.xz -> khotkeys-5.12.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.12.0/CMakeLists.txt 2018-02-01 14:18:00.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.1/CMakeLists.txt 2018-02-13 15:01:46.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.12.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.12.1/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.12.0/data/kde32b1.khotkeys  2018-02-01 14:15:19.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.1/data/kde32b1.khotkeys  2018-02-13 15:00:56.0 
+0100
@@ -3170,7 +3170,7 @@
 Comment[hr]=Nakon pritiska Win+E (Tux+E), web preglednik će biti pokrenut i 
otvorit će http://www.kde.org. Možete pokrenuti bilo koju naredbu koju možete 
pokrenuti i u minicliu (Alt+F2).
 Comment[hu]=A Win+E (Tux+E) megnyomásakor elindul az alapértelmezett 
webböngésző és megnyílik a http://www.kde.org oldal. Minden olyan parancs 
beírható, amit a mini programindító (Alt+F2) elfogad.
 Comment[ia]=Postea pressar Win+E (Tux+E) un navigator WWW essera lanceate, e 
il aperira http://www.kde.org . Tu pote exequer omne genere de commandos que tu 
pote executar in minicli (Alt+F2).
-Comment[id]=Setelah menekan Win+E (Tux+E) sebuah peramban WWW akan dijalankan, 
dan akan membuka http://www.kde.org . Anda dapat menjalankan berbagai macam 
perintah yang dapat anda jalankan di minicli (Alt+F2).
+Comment[id]=Setelah menekan Win+E (Tux+E) sebuah penelusur WWW akan 
dijalankan, dan akan membuka http://www.kde.org . Anda dapat menjalankan 
berbagai macam perintah yang dapat anda jalankan di minicli (Alt+F2).
 Comment[is]=Ef smellt er á Win+E (Tux+E), mun vefskoðari verða ræstur og 
opnast á http://www.kde.org . Þú getur notað allskyns skipanir eins og þær sem 
hægt er að nota í skipanalínu minicli (Alt+F2).
 Comment[it]=Con la pressione di Win+E (Tux+E), si avvierà il browser Web e 
aprirà il sito http://www.kde.org. Puoi eseguire tutti i comandi avviabili da 
minicli (Alt+F2).
 Comment[ja]=Win+E (Tux+E) を押すと、ウェブブラウザが起動し、http://www.kde.org を開きます。Alt+F2 
で開く「コマンドを実行」ダイアログで実行できるあらゆるコマンドを指定できます。
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.12.0/po/id/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.12.1/po/id/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.12.0/po/id/khotkeys.po  2018-02-01 14:16:32.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.1/po/id/khotkeys.po  2018-02-13 15:01:15.0 
+0100
@@ -9,9 +9,9 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-12-24 08:18+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-01 21:16+0700\n"
 "Last-Translator: Wantoyo \n"
-"Language-Team: Indonesian \n"
+"Language-Team: Indonesian \n"
 "Language: id\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -600,8 +600,8 @@
 "They are mostly used for automatic updates from the KDE developers."
 msgstr ""
 "Id berkas khotkeys digunakan 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-02-06 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-02-06 16:43:17

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Tue Feb 6 16:43:17 2018 rev:58 rq:573024 version:5.12.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-01-22 
16:07:49.631943603 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-02-06 
16:43:19.020456720 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Fri Feb 2 21:03:43 CET 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.12.0
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.12.0.php
+- Changes since 5.11.95:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.95.tar.xz

New:

 khotkeys-5.12.0.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.p8Re05/_old 2018-02-06 16:43:19.684425650 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.p8Re05/_new 2018-02-06 16:43:19.684425650 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.95
+Version:5.12.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,7 +28,7 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
http://download.kde.org/unstable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.11.95.tar.xz -> khotkeys-5.12.0.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.95/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.12.0/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.95/CMakeLists.txt 2018-01-15 14:28:13.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.0/CMakeLists.txt 2018-02-01 14:18:00.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.95")
+set(PROJECT_VERSION "5.12.0")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.11.95/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
new/khotkeys-5.12.0/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook
--- old/khotkeys-5.11.95/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2018-01-15 14:28:03.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.12.0/po/ca/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2018-02-01 14:17:42.0 +0100
@@ -242,7 +242,7 @@
 >
 Aquí podeu introduir el text per identificar el grup. Si el grup s'inclou per 
omissió, aquest text es pot omplir a per omissió.Aquí podeu introduir el text per identificar el grup. Si el grup s'inclou per 
omissió, aquest text es pot omplir per omissió.
 
 
@@ -309,7 +309,7 @@
 >Edita sota el plafó esquerre i seleccioneu Importa S'obrirà un diàleg de selecció de fitxers per a que localitzeu un fitxer 
prèviament creat amb la funció d'exportació.
+>. S'obrirà un diàleg de selecció de fitxers perquè localitzeu un fitxer 
prèviament creat amb la funció d'exportació.
 
 
 
@@ -352,7 +352,7 @@
 >I. Totes les condicions sota I s'han de satisfer per a que s'activin les dreceres en el grup.
+> s'han de satisfer perquè s'activin les dreceres en el grup.
 
 Podeu afegir grups de condicions addicionals fent clic a la llista 
 >desplegable 
 
 Això estableix l'acció de finestra en particular que haurà d'ocórrer per a 
que la drecera sigui activada. Les opcions disponibles són les següents:
+>Això estableix l'acció de finestra en particular que haurà d'ocórrer perquè 
la drecera sigui activada. Les opcions disponibles són les següents:
 
 
 
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.95/po/gl/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.12.0/po/gl/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.95/po/gl/khotkeys.po 2018-01-15 14:27:46.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.12.0/po/gl/khotkeys.po  2018-02-01 14:16:24.0 
+0100
@@ -15,13 +15,13 @@
 # Marce Villarino , 2009, 2011, 2012.
 # Marce Villarino , 2011.
 # Adrián Chaves Fernández (Gallaecio) , 2017.
-# Adrián Chaves (Gallaecio) , 2017.
+# Adrián Chaves (Gallaecio) , 2017, 2018.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2017-10-17 03:42+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-01-22 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-01-22 16:07:48

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Jan 22 16:07:48 2018 rev:57 rq:566904 version:5.11.95

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2018-01-03 
13:35:47.654057406 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-01-22 
16:07:49.631943603 +0100
@@ -1,0 +2,12 @@
+Mon Jan 15 15:54:04 CET 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.95
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.95.php
+- Changes since 5.11.5:
+ * Remove obsolete reviewboardrc file
+ * kcm hotkeys: Add space in front of spinbox suffix "ms"
+ * Fix double space in UI string
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.5.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.95.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.b4FGVf/_old 2018-01-22 16:07:50.251914595 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.b4FGVf/_new 2018-01-22 16:07:50.255914408 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.5
+Version:5.11.95
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,7 +28,7 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
http://download.kde.org/unstable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.11.5.tar.xz -> khotkeys-5.11.95.tar.xz ++
 3328 lines of diff (skipped)
commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2018-01-03 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2018-01-03 13:35:46

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Wed Jan 3 13:35:46 2018 rev:56 rq:561200 version:5.11.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-12-08 
12:45:46.874836168 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2018-01-03 
13:35:47.654057406 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jan 2 16:40:08 CET 2018 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.5.php
+- Changes since 5.11.4:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.4.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.5.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.Wu4t7U/_old 2018-01-03 13:35:48.141894967 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.Wu4t7U/_new 2018-01-03 13:35:48.141894967 +0100
@@ -1,7 +1,7 @@
 #
 # spec file for package khotkeys5
 #
-# Copyright (c) 2017 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
+# Copyright (c) 2018 SUSE LINUX GmbH, Nuernberg, Germany.
 #
 # All modifications and additions to the file contributed by third parties
 # remain the property of their copyright owners, unless otherwise agreed
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.4
+Version:5.11.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.11.4.tar.xz -> khotkeys-5.11.5.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.4/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.11.5/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.4/CMakeLists.txt 2017-11-28 13:11:35.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.11.5/CMakeLists.txt 2018-01-02 12:44:41.249873980 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.4")
+set(PROJECT_VERSION "5.11.5")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.4/app/khotkeys.desktop 
new/khotkeys-5.11.5/app/khotkeys.desktop
--- old/khotkeys-5.11.4/app/khotkeys.desktop2017-11-28 13:10:45.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.11.5/app/khotkeys.desktop2018-01-02 12:43:24.217361024 
+0100
@@ -106,7 +106,7 @@
 Comment[hr]=Usluga akcije prečaca izvršava podešene akcije na pritisak tipke
 Comment[hu]=A Beviteli műveletek szolgáltatás beállított műveleteket hajt 
végre billentyűlenyomáskor
 Comment[ia]=Servicio de Input Actions que il exeque actiones configurate sur 
pressiones de claves
-Comment[id]=Layanan Aksi Masukan melakukan aksi yang diatur ketika tombol 
ditekan
+Comment[id]=Layanan Aksi Masukan melakukan aksi yang dikonfigurasi ketika 
tombol ditekan
 Comment[is]=Inntaksaðgerðaþjónustan sér um að framkvæma forstilltar aðgerðir 
þegar ýtt er á skilgreinda lykla
 Comment[it]=Il servizio azioni di immissione effettua particolari azioni 
quando certi tasti vengono premuti
 Comment[ja]=入力アクションサービスはキー押下時の設定されたアクションを実行します
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.4/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.11.5/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.11.4/data/kde32b1.khotkeys  2017-11-28 13:10:45.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.11.5/data/kde32b1.khotkeys  2018-01-02 12:43:24.217361024 
+0100
@@ -31,7 +31,7 @@
 Comment[hsb]=Tuta skupina wobsahuje někotre přikłady za wjetšiny móžnosćow, 
poskićanych wot KHotkeys. (Standardowje znjepřistupnjene.)
 Comment[hu]=Ebben a csoportban a KHotkeys lehetőségeit bemutató példák 
találhatók (alapértelmezésben ez a csoport ki van kapcsolva).
 Comment[ia]=Iste gruppo contine varie exemplos demonstrante multe del 
characteristicas de KHotkeys. (Tu nota que iste gruppo e tote su actiones es 
dishabilitate como action predefinite)
-Comment[id]=Grup ini berisi beragam contoh yang mendemonstrasikan banyak fitur 
dari KHotkeys. (Perlu dicatat bahwa grup ini dan semua aksinya dinonaktifkan 
pada keadaan standar).
+Comment[id]=Grup ini berisi beragam contoh yang mendemonstrasikan banyak fitur 
dari KHotkeys. (Perlu dicatat bahwa grup ini dan semua aksinya dinonaktifkan 
pada keadaan baku).
 Comment[is]=Þessi hópur telur ýmis dæmi sem sýna flesta möguleika KHotkeys. 
(Athugaðu að þessi hópur og allar aðgerðir tengdar honum eru sjálfgefið 
óvirkar.)
 Comment[it]=Questo gruppo contiene vari esempi che dimostrano la maggior 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-12-08 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-12-08 12:45:45

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Dec 8 12:45:45 2017 rev:55 rq:547189 version:5.11.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-11-10 
14:47:23.845776129 +0100
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-12-08 
12:45:46.874836168 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Thu Nov 30 10:43:35 CET 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.4.php
+- Changes since 5.11.3:
+ * Add missing include
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.3.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.4.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.NI5v0K/_old 2017-12-08 12:45:50.046721614 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.NI5v0K/_new 2017-12-08 12:45:50.050721469 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.3
+Version:5.11.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.11.3.tar.xz -> khotkeys-5.11.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.11.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.3/CMakeLists.txt 2017-11-07 13:40:39.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.11.4/CMakeLists.txt 2017-11-28 13:11:35.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.11.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.3/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp 
new/khotkeys-5.11.4/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp
--- old/khotkeys-5.11.3/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp  2017-11-07 
13:39:49.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.11.4/kcm_hotkeys/hotkeys_model.cpp  2017-11-28 
13:10:45.0 +0100
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 #include 
 #include 
-
+#include 
 
 static KHotKeys::ActionDataBase *findElement(
 void *ptr
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.3/po/cs/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.4/po/cs/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.3/po/cs/khotkeys.po  2017-11-07 13:40:03.0 
+0100
+++ new/khotkeys-5.11.4/po/cs/khotkeys.po  2017-11-28 13:10:58.0 
+0100
@@ -2,6 +2,7 @@
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Vít Pelčák , 2010, 2011, 2012, 2014.
 # Tomáš Chvátal , 2013.
+# Vit Pelcak , 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
@@ -16,7 +17,7 @@
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.5\n"
+"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
 
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' 
old/khotkeys-5.11.3/po/sv/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
new/khotkeys-5.11.4/po/sv/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook
--- old/khotkeys-5.11.3/po/sv/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
1970-01-01 01:00:00.0 +0100
+++ new/khotkeys-5.11.4/po/sv/docs/kcontrol/khotkeys/index.docbook 
2017-11-28 13:11:33.0 +0100
@@ -0,0 +1,1166 @@
+
+
+ 
+]>
+
+Egna genvägar
+
+
+
+Subhashish Pradhan
+ 
+ Stefan Asserhäll stefan.asserh...@bredband.net Översättare 
+
+
+
+2011
+Subhashish Pradhan
+
+
+2012
+
+
+
+
+2017-01-22
+Plasma 5.8
+
+
+KDE
+Systeminställningar
+genvägar
+snabbtangenter
+Egna genvägar
+khotkeys
+
+
+
+
+Inledning
+
+Modulen Egna genvägar i systeminställningarna låter dig ställa in dina egna tangentgenvägar och 
musgester. Du kan använda dem för att styra program, köra vissa kommandon, med 
mera.
+
+
+
+
+
+Hantera genvägar och grupper
+
+
+Lägga till grupper
+
+Modulen låter dig sortera relaterade genvägar i grupper. Om du exempelvis har 
några genvägar som hör till musikspelaren, skulle du kunna skapa en grupp för 
dem med namnet Musikspelare. 
+
+För att lägga till en ny grupp, klicka på knappen Redigera nedanför den vänstra rutan, och välj alternativet Ny grupp.
+
+
+
+
+Lägga till genvägar
+
+För att lägga till en ny genväg, klicka på knappen Redigera nedanför den vänstra rutan, och välj 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-11-10 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-11-10 14:47:21

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Nov 10 14:47:21 2017 rev:54 rq:539702 version:5.11.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-10-27 
13:49:15.822114216 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-11-10 
14:47:23.845776129 +0100
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Nov 7 15:15:23 CET 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.3.php
+- Changes since 5.11.2:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.2.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.3.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.9HUKNK/_old 2017-11-10 14:47:24.721744458 +0100
+++ /var/tmp/diff_new_pack.9HUKNK/_new 2017-11-10 14:47:24.725744313 +0100
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.2
+Version:5.11.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.11.2.tar.xz -> khotkeys-5.11.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.11.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.2/CMakeLists.txt 2017-10-24 12:56:21.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.11.3/CMakeLists.txt 2017-11-07 13:40:39.0 +0100
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.11.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.2/po/sr/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.3/po/sr/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.2/po/sr/khotkeys.po  2017-10-24 12:55:57.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.11.3/po/sr/khotkeys.po  2017-11-07 13:40:19.0 
+0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-28 17:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-30 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Chusslove Illich \n"
 "Language-Team: Serbian \n"
 "Language: sr\n"
@@ -215,7 +215,7 @@
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:70
 #, kde-format
 msgid "ms"
-msgstr "ms"
+msgstr " ms"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, gestures_button_label)
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:99
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.2/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.3/po/sr@ijekavian/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.2/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 2017-10-24 
12:55:57.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.11.3/po/sr@ijekavian/khotkeys.po 2017-11-07 
13:40:19.0 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-28 17:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-30 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Chusslove Illich \n"
 "Language-Team: Serbian \n"
 "Language: sr@ijekavian\n"
@@ -215,7 +215,7 @@
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:70
 #, kde-format
 msgid "ms"
-msgstr "ms"
+msgstr " ms"
 
 #. i18n: ectx: property (text), widget (QLabel, gestures_button_label)
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:99
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.2/po/sr@ijekavianlatin/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.3/po/sr@ijekavianlatin/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.2/po/sr@ijekavianlatin/khotkeys.po2017-10-24 
12:55:57.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.11.3/po/sr@ijekavianlatin/khotkeys.po2017-11-07 
13:40:19.0 +0100
@@ -7,7 +7,7 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-09-28 17:58+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-30 23:08+0100\n"
 "Last-Translator: Chusslove Illich \n"
 "Language-Team: Serbian \n"
 "Language: sr@ijekavianlatin\n"
@@ -215,7 +215,7 @@
 #: kcm_hotkeys/global_settings_widget.ui:70
 #, kde-format
 msgid "ms"
-msgstr "ms"
+msgstr " ms"
 
 #. i18n: ectx: property 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-10-27 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-10-27 13:49:15

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Fri Oct 27 13:49:15 2017 rev:53 rq:536658 version:5.11.2

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-10-23 
16:22:44.726473796 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-10-27 
13:49:15.822114216 +0200
@@ -1,0 +2,17 @@
+Tue Oct 24 18:12:51 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.2
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.2.php
+- Changes since 5.11.1:
+ * None
+
+---
+Sat Oct 21 13:44:10 UTC 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Add #!BuildIgnore to break the
+ plasma5-workspace-devel -> plasma5-workspace -> kwin5 -> kdialog
+ dep chain which results in pulling in kdebase4-runtime on 42.2
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.1.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.2.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.3kmbZ4/_old 2017-10-27 13:49:16.746071031 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.3kmbZ4/_new 2017-10-27 13:49:16.746071031 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.1
+Version:5.11.2
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -42,6 +42,7 @@
 BuildRequires: cmake(KF5KIO)
 BuildRequires: cmake(KF5Plasma)
 BuildRequires: cmake(KF5XmlGui)
+#!BuildIgnore: kwin5
 BuildRequires: cmake(LibKWorkspace) >= %{_plasma5_version}
 BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.4.0
 BuildRequires: pkgconfig(x11)

++ khotkeys-5.11.1.tar.xz -> khotkeys-5.11.2.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.1/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.11.2/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.1/CMakeLists.txt 2017-10-17 12:20:40.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.11.2/CMakeLists.txt 2017-10-24 12:56:21.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.1")
+set(PROJECT_VERSION "5.11.2")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.1/po/gl/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.2/po/gl/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.1/po/gl/khotkeys.po  2017-10-17 12:19:47.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.11.2/po/gl/khotkeys.po  2017-10-24 12:55:45.0 
+0200
@@ -21,7 +21,7 @@
 "Project-Id-Version: khotkeys\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-10-11 07:12+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-10-22 18:01+0100\n"
 "Last-Translator: Adrián Chaves (Gallaecio) \n"
 "Language-Team: Galician \n"
 "Language: gl\n"
@@ -849,8 +849,8 @@
 "This \"actions\" file has already been imported before. Are you sure you "
 "want to import it again?"
 msgstr ""
-"Este ficheiro de «accións» xa se ten importado con anterioridade. Está "
-"seguro de que quere importalo outra vez?"
+"Este ficheiro de «accións» xa se importou con anterioridade. Está seguro de "
+"que quere importalo outra vez?"
 
 #: libkhotkeysprivate/settings.cpp:348
 #, kde-format
@@ -860,8 +860,7 @@
 "want to import it?"
 msgstr ""
 "Este ficheiro de «accións» non ten un campo ImportId e polo tanto non se "
-"pode determinar se xa se ten importado ou non. Está seguro de que quere "
-"importalo?"
+"pode determinar se xa se importou ou non. Está seguro de que quere importalo?"
 
 #: libkhotkeysprivate/triggers/gesture_trigger.cpp:126
 #, kde-format
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.1/po/it/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.11.2/po/it/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.11.1/po/it/khotkeys.po  2017-10-17 12:19:51.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.11.2/po/it/khotkeys.po  2017-10-24 12:55:48.0 
+0200
@@ -1,10 +1,10 @@
 # translation of khotkeys.po to Italian
 # Copyright (C) 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software 
Foundation, Inc.
-#
 # Andrea Rizzi , 2003, 2004, 2005, 2007.
 # Giovanni Venturi , 2006.
 # Luca Bellonda , 2008.
-# Luigi Toscano , 2009, 2012.
+# Luigi Toscano , 2009, 2012, 2017.

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-10-23 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-10-23 16:22:43

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 23 16:22:43 2017 rev:52 rq:534556 version:5.11.1

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-10-09 
19:38:00.866500356 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-10-23 
16:22:44.726473796 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Oct 17 17:18:27 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.1
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.1.php
+- Changes since 5.11.0:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.11.0.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.1.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.3P3Hdb/_old 2017-10-23 16:22:45.446440089 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.3P3Hdb/_new 2017-10-23 16:22:45.446440089 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.11.0
+Version:5.11.1
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,7 +28,7 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
 Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0

++ khotkeys-5.11.0.tar.xz -> khotkeys-5.11.1.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.0/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.11.1/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.11.0/CMakeLists.txt 2017-10-05 14:37:28.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.11.1/CMakeLists.txt 2017-10-17 12:20:40.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.11.0")
+set(PROJECT_VERSION "5.11.1")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.11.0/data/kde32b1.khotkeys 
new/khotkeys-5.11.1/data/kde32b1.khotkeys
--- old/khotkeys-5.11.0/data/kde32b1.khotkeys  2017-10-05 14:37:03.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.11.1/data/kde32b1.khotkeys  2017-10-17 12:19:11.0 
+0200
@@ -1115,7 +1115,7 @@
 Comment[fi]=Lue ensin Kirjoita ”Terve” -toiminnon kommentti.\n\nQt 
Designerissa ikkunat suljetaan Ctrl+F4-pikanäppäimellä. KDE:ssä Ctrl-F4 on 
kuitenkin pikanäppäin neljännelle virtuaalityöpöydälle vaihtamiseen, joten 
pikanäppäin ei toimi Qt Designerissa. Qt Designer ei myöskään sulje ikkunoita 
KDE:n vakiopikanäppäimellä Ctrl+W.\n\nOngelman voi ratkaista kytkemällä 
Ctrl+W-painalluksen Ctrl+F4:n painallukseksi silloin, kun aktiivinen ikkuna on 
Qt Designer. Qt Designerin ollessa aktiivinen aina kun painetaan Ctrl+W, 
lähetetään Qt Designerille Ctrl+F4 sen sijasta. Muissa sovelluksissa 
Ctrl+W-painalluksen toiminto ei muutu.\n\nTätä varten on tehtävä kolme asiaa: 
Uusi pikanäppäin, jonka Ctrl+W laukaisee; uusi näppäimistösyöttötoiminto, joka 
lähettää Ctrl+F4-painalluksen; sekä uusi ehto siitä, että aktiivinen ikkuna on 
Qt Designer.\n Qt Designerilla vaikuttaa aina olevan otsikko ”Qt Designer by 
Trolltech”, joten ehto tarkistaa, onko ikkunalla tuo otsikko.
 Comment[fr]=Lit d'abord le commentaire de l'action « Saisir « Bonjour »  
».\n\n Qt Designer utilise « Ctrl » + « F4 » pour fermer les fenêtres. 
Cependant, dans KDE, le raccourci « Ctrl » + « F4 » fait passer sur le bureau 
virtuel 4, ce qui ne fonctionne donc pas dans Qt Designer. De plus, Qt Designer 
n'utilise pas le standard KDE « Ctrl » + « W » pour fermer la fenêtre.\n\n Ce 
problème peut être résolu en redirigeant « Ctrl » + « W » vers « Ctrl » + « F4 
» lorsque Qt Designer est actif. A chaque fois que la séquence « Ctrl » + « W » 
sera utilisée alors, la séquence « Ctrl » + « F4 » sera envoyée à Qt Designer. 
Dans les autres applications, « Ctrl » + « W » continue à fonctionner de la 
manière habituelle.\n\n Maintenant, trois choses sont à définir : un nouveau 
raccourci clavier pour « Ctrl » + « W », une nouvelle action de saisie au 
clavier envoyant « Ctrl » + « F4 » et une nouvelle condition spécifiant que la 
fenêtre de QT Designer est active.\n Qt Designer semble toujours avoir « Qt 
Designer par Trolltech » pour titre de fenêtre, la condition vérifiera donc si 
la fenêtre active a 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-10-09 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-10-09 19:37:59

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Mon Oct 9 19:37:59 2017 rev:51 rq:532022 version:5.11.0

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-08-24 
18:08:05.447834448 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-10-09 
19:38:00.866500356 +0200
@@ -1,0 +2,20 @@
+Thu Oct 5 12:39:17 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.11.0
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.11.0.php
+- Changes since 5.10.95:
+ * None
+
+---
+Thu Sep 14 14:29:04 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.10.95
+ * New feature release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.10.95.php
+- Changes since 5.10.5:
+ * Use Q_DECL_OVERRIDE
+
+---

Old:

 khotkeys-5.10.5.tar.xz

New:

 khotkeys-5.11.0.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.259rnx/_old 2017-10-09 19:38:01.606467829 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.259rnx/_new 2017-10-09 19:38:01.606467829 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.10.5
+Version:5.11.0
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -28,9 +28,9 @@
 License:GPL-2.0+
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
-Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+Source: khotkeys-%{version}.tar.xz
 # PATCH-FIX-OPENSUSE
-Patch0: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
+Patch: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0
 BuildRequires: kf5-filesystem
 BuildRequires: xz
@@ -46,9 +46,7 @@
 BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.4.0
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
 Requires:  libqt5-qdbus
-%if %{with lang}
 Recommends: %{name}-lang
-%endif
 BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build
 
 %description
@@ -68,7 +66,7 @@
 
 %prep
 %setup -q -n khotkeys-%{version}
-%patch0 -p1
+%patch -p1
 
 %build
  %cmake_kf5 -d build -- -DCMAKE_INSTALL_LOCALEDIR=%{_kf5_localedir}
@@ -78,6 +76,7 @@
  %kf5_makeinstall -C build
 %if %{with lang}
  %kf5_find_lang
+ %kf5_find_htmldocs
 %endif
 
 %post  -p /sbin/ldconfig

++ khotkeys-5.10.5.tar.xz -> khotkeys-5.11.0.tar.xz ++
 11277 lines of diff (skipped)
commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-08-24 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-08-24 18:08:03

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Thu Aug 24 18:08:03 2017 rev:50 rq:518262 version:5.10.5

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-07-25 
11:36:51.834271493 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-08-24 
18:08:05.447834448 +0200
@@ -1,0 +2,32 @@
+Tue Aug 22 19:11:30 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.10.5
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.10.5.php
+- Changes since 5.10.4:
+ * Make sure the dbus xml interface file exists before it's used
+- Remove patches, now upstream:
+ * 0002-Make-sure-the-dbus-xml-interface-file-exists-before-.patch
+
+---
+Sat Aug 19 22:23:45 UTC 2017 - christo...@krop.fr
+
+- Add 0002-Make-sure-the-dbus-xml-interface-file-exists-before-.patch.
+Fixes build with CMake >= 3.9
+
+---
+Thu Aug 17 16:43:55 UTC 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Add Requires: libqt5-qdbus
+- Fix typos in descriptions
+- Mention package name in 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
+
+---
+Thu Aug 17 13:12:35 UTC 2017 - wba...@tmo.at
+
+- Add 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch to use qdbus-qt5
+ and qdbusviewer-qt5 instead of the Qt4 versions that might not be
+ installed
+
+---

Old:

 khotkeys-5.10.4.tar.xz

New:

 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 khotkeys-5.10.5.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.0HE6Ly/_old 2017-08-24 18:08:08.663381709 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.0HE6Ly/_new 2017-08-24 18:08:08.667381146 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.10.4
+Version:5.10.5
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}
@@ -29,6 +29,8 @@
 Group: System/GUI/KDE
 Url:http://www.kde.org
 Source: 
http://download.kde.org/stable/plasma/%{version}/khotkeys-%{version}.tar.xz
+# PATCH-FIX-OPENSUSE
+Patch0: 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch
 BuildRequires: extra-cmake-modules >= 1.1.0
 BuildRequires: kf5-filesystem
 BuildRequires: xz
@@ -43,13 +45,14 @@
 BuildRequires: cmake(LibKWorkspace) >= %{_plasma5_version}
 BuildRequires: cmake(Qt5X11Extras) >= 5.4.0
 BuildRequires: pkgconfig(x11)
+Requires:  libqt5-qdbus
 %if %{with lang}
 Recommends: %{name}-lang
 %endif
 BuildRoot: %{_tmppath}/%{name}-%{version}-build
 
 %description
-KDE's hotkey daemon.module It allows you to configure custom
+KDE's hotkey daemon module. It allows you to configure custom
 keyboard shortcuts and mouse gestures.
 
 %package devel
@@ -59,13 +62,13 @@
 Conflicts: kdebase4-workspace-devel
 
 %description devel
-KDE's hotkey daemon.module It allows you to configure custom
-keyboard shortcuts and mouse gestures. Development files.
+Files to develop with KDE's hotkey daemon module.
 
 %lang_package
 
 %prep
 %setup -q -n khotkeys-%{version}
+%patch0 -p1
 
 %build
  %cmake_kf5 -d build -- -DCMAKE_INSTALL_LOCALEDIR=%{_kf5_localedir}

++ 0001-Use-qdbus-qt5-and-qdbusviewer-qt5.patch ++
>From 44722a4ec5f54803f092d81b4c08e055052aa138 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Wolfgang Bauer 
Date: Thu, 17 Aug 2017 16:13:31 +0200
Subject: [PATCH] Use qdbus-qt5 and qdbusviewer-qt5

The Qt4 version might not be installed any more, and it's needed for
D-BUS actions like spectacle's "Print Screen" shortcuts.
---
 kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp | 2 +-
 libkhotkeysprivate/actions/dbus_action.cpp | 2 +-
 2 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

Index: khotkeys-5.10.4/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
===
--- khotkeys-5.10.4.orig/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
+++ khotkeys-5.10.4/kcm_hotkeys/actions/dbus_action_widget.cpp
@@ -117,9 +117,9 @@ bool DbusActionWidget::isChanged() const
 
 void DbusActionWidget::launchDbusBrowser() const
 {
-if( KRun::runCommand( "qdbusviewer", window()) == 0 )
+if( KRun::runCommand( "qdbusviewer-qt5", window()) == 0 )
 {
-KMessageBox::sorry( window(), i18n( "Failed to run qdbusviewer" ));
+KMessageBox::sorry( 

commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-07-25 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-07-25 11:36:50

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Tue Jul 25 11:36:50 2017 rev:49 rq:511266 version:5.10.4

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-07-02 
13:34:11.244826982 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-07-25 
11:36:51.834271493 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jul 18 16:14:47 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.10.4
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.10.4.php
+- Changes since 5.10.3:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.10.3.tar.xz

New:

 khotkeys-5.10.4.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.6gQNhI/_old 2017-07-25 11:36:52.770139328 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.6gQNhI/_new 2017-07-25 11:36:52.774138764 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.10.3
+Version:5.10.4
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.10.3.tar.xz -> khotkeys-5.10.4.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.10.3/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.10.4/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.10.3/CMakeLists.txt 2017-06-27 11:48:02.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.10.4/CMakeLists.txt 2017-07-18 13:10:36.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.10.3")
+set(PROJECT_VERSION "5.10.4")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.10.3/po/zh_CN/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.10.4/po/zh_CN/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.10.3/po/zh_CN/khotkeys.po2017-06-27 11:47:52.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.10.4/po/zh_CN/khotkeys.po2017-07-18 13:10:19.0 
+0200
@@ -1,25 +1,20 @@
-# Simp. Chinese Translation for khotkeys.
-# Copyright (C) 2001 Free Software Foundation, Inc.
-#
-# Gou Zhuang , 2001.
-# Funda Wang , 2005.
-# Lie Ex , 2007-2009.
-# Ni Hui , 2010, 2012.
-# Weng Xuetian , 2017.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: khotkeys\n"
+"Project-Id-Version: kdeorg\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugs.kde.org\n;
 "POT-Creation-Date: 2016-11-19 20:20+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-03-12 10:17-0800\n"
-"Last-Translator: Weng Xuetian \n"
-"Language-Team: Chinese \n"
+"PO-Revision-Date: 2017-07-11 06:33-0400\n"
+"Last-Translator: guoyunhebrave \n"
+"Language-Team: Chinese Simplified\n"
 "Language: zh_CN\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
+"X-Generator: crowdin.com\n"
+"X-Crowdin-Project: kdeorg\n"
+"X-Crowdin-Language: zh-CN\n"
+"X-Crowdin-File: /kf5-stable/messages/kde-workspace/khotkeys.pot\n"
 
 #, kde-format
 msgctxt "NAME OF TRANSLATORS"
commit khotkeys5 for openSUSE:Factory

2017-07-02 Thread root
Hello community,

here is the log from the commit of package khotkeys5 for openSUSE:Factory 
checked in at 2017-07-02 13:34:06

Comparing /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5 (Old)
 and /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new (New)


Package is "khotkeys5"

Sun Jul 2 13:34:06 2017 rev:48 rq:506539 version:5.10.3

Changes:

--- /work/SRC/openSUSE:Factory/khotkeys5/khotkeys5.changes 2017-06-16 
10:49:48.697491291 +0200
+++ /work/SRC/openSUSE:Factory/.khotkeys5.new/khotkeys5.changes 2017-07-02 
13:34:11.244826982 +0200
@@ -1,0 +2,10 @@
+Tue Jun 27 17:50:01 CEST 2017 - fab...@ritter-vogt.de
+
+- Update to 5.10.3
+ * New bugfix release
+ * For more details please see:
+ * https://www.kde.org/announcements/plasma-5.10.3.php
+- Changes since 5.10.2:
+ * None
+
+---

Old:

 khotkeys-5.10.2.tar.xz

New:

 khotkeys-5.10.3.tar.xzOther differences:
--
++ khotkeys5.spec ++
--- /var/tmp/diff_new_pack.TDjJGx/_old 2017-07-02 13:34:11.816746336 +0200
+++ /var/tmp/diff_new_pack.TDjJGx/_new 2017-07-02 13:34:11.820745772 +0200
@@ -18,7 +18,7 @@
 
 %bcond_without lang
 Name:  khotkeys5
-Version:5.10.2
+Version:5.10.3
 Release:0
 # Full Plasma 5 version (e.g. 5.8.95)
 %{!?_plasma5_bugfix: %global _plasma5_bugfix %{version}}

++ khotkeys-5.10.2.tar.xz -> khotkeys-5.10.3.tar.xz ++
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.10.2/CMakeLists.txt 
new/khotkeys-5.10.3/CMakeLists.txt
--- old/khotkeys-5.10.2/CMakeLists.txt 2017-06-13 20:03:38.0 +0200
+++ new/khotkeys-5.10.3/CMakeLists.txt 2017-06-27 11:48:02.0 +0200
@@ -1,5 +1,5 @@
 project(khotkeys)
-set(PROJECT_VERSION "5.10.2")
+set(PROJECT_VERSION "5.10.3")
 set(PROJECT_VERSION_MAJOR 5)
 
 cmake_minimum_required(VERSION 2.8.12 FATAL_ERROR)
diff -urN '--exclude=CVS' '--exclude=.cvsignore' '--exclude=.svn' 
'--exclude=.svnignore' old/khotkeys-5.10.2/po/tr/khotkeys.po 
new/khotkeys-5.10.3/po/tr/khotkeys.po
--- old/khotkeys-5.10.2/po/tr/khotkeys.po  2017-06-13 20:03:19.0 
+0200
+++ new/khotkeys-5.10.3/po/tr/khotkeys.po  2017-06-27 11:47:51.0 
+0200
@@ -541,10 +541,10 @@
 "right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;\">Export the actions in an "
 "enabled state."
 msgstr ""
-"http://www.w3.org/TR;
-"/REC-html40/strict.dtd\">\n"
-"\n"
+"http://www.w3.org/TR/";
+"REC-html40/strict.dtd\">\n"
+"