[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 2f4fd8: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 2f4fd810666f7b01964807120f1ae0488204237f https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/2f4fd810666f7b01964807120f1ae0488204237f Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 1ecad8: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 1ecad84c91f74a5328a81ebad1f12ad4c20aae2b https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/1ecad84c91f74a5328a81ebad1f12ad4c20aae2b Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ca66ad: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ca66ad6021d938db0c6b5de8b8dc66cc9e912df6 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ca66ad6021d938db0c6b5de8b8dc66cc9e912df6 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 939d3c: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 939d3c5a055ae58635c33a48898253492fa28bba https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/939d3c5a055ae58635c33a48898253492fa28bba Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 30c52f: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 30c52fffd79786b1f474b75cacc3151563aad7bf https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/30c52fffd79786b1f474b75cacc3151563aad7bf Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] fb9726: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: fb9726cb93e6f64a1ea34063f8246d1efa374cab https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/fb9726cb93e6f64a1ea34063f8246d1efa374cab Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ab96f7: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ab96f7c2d6be1d5cc5a427b41164e3fd69dfb6bf https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ab96f7c2d6be1d5cc5a427b41164e3fd69dfb6bf Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 83b780: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 83b78079b8997ea47e6b55f78a0b437aef3eaf23 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/83b78079b8997ea47e6b55f78a0b437aef3eaf23 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 0a3524: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0a3524205356eed5a19a50952e1da7a53e17bf84 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0a3524205356eed5a19a50952e1da7a53e17bf84 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-20 (Sun

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 6f80fa: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-20 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 6f80fa41744720bef08eb42883519103201956a5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/6f80fa41744720bef08eb42883519103201956a5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-21 (Mon

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] e06ce2: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: e06ce25494cf11177053ac32adc93b446c4f9e8e https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/e06ce25494cf11177053ac32adc93b446c4f9e8e Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-21 (Mon

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] a19a56: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: a19a56dbb89e6fbf5ded489c9b4e88d8590bbab3 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/a19a56dbb89e6fbf5ded489c9b4e88d8590bbab3 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 8285ce: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 8285ce47459486522c608093c7476153cd2877aa https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/8285ce47459486522c608093c7476153cd2877aa Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 0d4b21: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0d4b21ad022f70befb6977374cd6344575a7c377 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0d4b21ad022f70befb6977374cd6344575a7c377 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] afe0fb: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: afe0fb104e7b2753423a5f2317d5da0165d5e5e7 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/afe0fb104e7b2753423a5f2317d5da0165d5e5e7 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] e2a118: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: e2a11843005a317b8cd61e54792a74ee7df105ff https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/e2a11843005a317b8cd61e54792a74ee7df105ff Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 5c9946: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 5c9946c5985b9534e900a44c77e9d2d1c6934bd1 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/5c9946c5985b9534e900a44c77e9d2d1c6934bd1 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 903f15: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 903f15ae649ce03d6b61f1033da0afa174e55019 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/903f15ae649ce03d6b61f1033da0afa174e55019 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] c4497d: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: c4497d6921a4b0bdfadde29203b2209f5272b5b4 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/c4497d6921a4b0bdfadde29203b2209f5272b5b4 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 175f07: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 175f0731a2b79e7c134d0d0102eee480343c5ab5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/175f0731a2b79e7c134d0d0102eee480343c5ab5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 43007e: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 43007e1900e95c48724b44419363df046447aef0 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/43007e1900e95c48724b44419363df046447aef0 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 20bb93: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 20bb939e2c297981d6d76b2264f2ff2441d84d2c https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/20bb939e2c297981d6d76b2264f2ff2441d84d2c Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 075b11: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-21 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 075b110ea292086e0a4070f5fd4686d6418af308 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/075b110ea292086e0a4070f5fd4686d6418af308 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 2ea0fb: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 2ea0fb3e4c516a5fa9e486fa4806fd8b7bdf46df https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/2ea0fb3e4c516a5fa9e486fa4806fd8b7bdf46df Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] cfb7ab: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: cfb7abf2657f05c0d0663f517727b1aeb15e2d16 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/cfb7abf2657f05c0d0663f517727b1aeb15e2d16 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 943d38: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 943d38893b23a22ae0be3d7481ba3f2331d302cd https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/943d38893b23a22ae0be3d7481ba3f2331d302cd Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 9d916b: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 9d916b47a40828ffe438b7f270d02eefdef44ce2 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/9d916b47a40828ffe438b7f270d02eefdef44ce2 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] cd70e2: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: cd70e21ba362b31ec0189347ce697d66f242a438 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/cd70e21ba362b31ec0189347ce697d66f242a438 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 712840: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 712840b4c35488bc23e71890e422b52c6af582f5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/712840b4c35488bc23e71890e422b52c6af582f5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] d19293: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/master Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: d19293b3f58048ce28279bc22b3992ec41290019 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/d19293b3f58048ce28279bc22b3992ec41290019 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] a86e5f: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/master Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: a86e5fc9ad84883476e0799626f66e68592f664f https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/a86e5fc9ad84883476e0799626f66e68592f664f Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 5f60b9: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 5f60b93cb39f3d053aef34a1bf3f854a07b79d94 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/5f60b93cb39f3d053aef34a1bf3f854a07b79d94 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 173dfc: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 173dfc5241e77bd4fadef634fbca06f42ddc2901 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/173dfc5241e77bd4fadef634fbca06f42ddc2901 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 8d7fb7: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 8d7fb7d128ee957ba92822f8bd5bef7f25915639 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/8d7fb7d128ee957ba92822f8bd5bef7f25915639 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 8279a4: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 8279a422800c73ac253c070ef6033221b413 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/8279a422800c73ac253c070ef6033221b413 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] e94bda: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: e94bdae7113ec7fc3ed29f5103b12752cfaaee12 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/e94bdae7113ec7fc3ed29f5103b12752cfaaee12 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 0c2238: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0c22383713d8a58880c4cb112c49e023bae16b83 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0c22383713d8a58880c4cb112c49e023bae16b83 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] a578cf: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: a578cf62355c92d0c79ddf8dc9bdd7d4791c372b https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/a578cf62355c92d0c79ddf8dc9bdd7d4791c372b Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 9884e7: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 9884e71d24db3b535be8867a3a1152f3048cb30e https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/9884e71d24db3b535be8867a3a1152f3048cb30e Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 672fd9: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 672fd91acb64c1cdcf9ddcee0378499b804b4b46 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/672fd91acb64c1cdcf9ddcee0378499b804b4b46 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 400286: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 400286c2ba2011f9f0a818882aad27d940ec16e5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/400286c2ba2011f9f0a818882aad27d940ec16e5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 297a94: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 297a94a38509a1facb1b3a840891afec5a25d1da https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/297a94a38509a1facb1b3a840891afec5a25d1da Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 442e95: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 442e959f3dd16893c145e9d41bd2713c38a205c3 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/442e959f3dd16893c145e9d41bd2713c38a205c3 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 713868: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 71386859a21a8526c8a2831e71d270f7ad1f66d1 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/71386859a21a8526c8a2831e71d270f7ad1f66d1 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] d62bb2: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: d62bb2ddcf0a6f10370d085f5ecc0cb0ff3335d0 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/d62bb2ddcf0a6f10370d085f5ecc0cb0ff3335d0 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 106723: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 1067238a347085a03a24acaaa05cb91c50bfcaab https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/1067238a347085a03a24acaaa05cb91c50bfcaab Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 9c8523: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 9c85237082ab8ce981b8f50fa5ed773733b48244 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/9c85237082ab8ce981b8f50fa5ed773733b48244 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 5624fc: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 5624fc71c611d47c1561b40adb4cf5cc65032b94 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/5624fc71c611d47c1561b40adb4cf5cc65032b94 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] f17493: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: f174939c24f5bdbb79e2a35133aedfc09018a556 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/f174939c24f5bdbb79e2a35133aedfc09018a556 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 257237: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 2572372156d6e40d922745060ee7256b4ff0f054 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/2572372156d6e40d922745060ee7256b4ff0f054 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 231dc2: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 231dc22db0418eea0df2d28b36336e9e247b1ad9 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/231dc22db0418eea0df2d28b36336e9e247b1ad9 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 68a76b: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 68a76ba67108c6cf357bde8ef2de1c03315d080d https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/68a76ba67108c6cf357bde8ef2de1c03315d080d Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] df00c6: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: df00c6d198a529943226146d4f39439e089b6f94 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/df00c6d198a529943226146d4f39439e089b6f94 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] d41197: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: d41197d49b77124dd1e00ccf93d30e3e813776d5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/d41197d49b77124dd1e00ccf93d30e3e813776d5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 9d2c72: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 9d2c722aefa5cc16fb110fba6d334cd957e3dfbb https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/9d2c722aefa5cc16fb110fba6d334cd957e3dfbb Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] bd9d3f: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: bd9d3f2196aabc2c4de8c0701a7c06472ff98f20 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/bd9d3f2196aabc2c4de8c0701a7c06472ff98f20 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-22 (Tue

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 37f4cc: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 37f4cc1144115243c64c5f3fac58e931c11bbf65 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/37f4cc1144115243c64c5f3fac58e931c11bbf65 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] f7b801: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: f7b801e1842d5c5f21dc0fd26fade79a9c148b04 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/f7b801e1842d5c5f21dc0fd26fade79a9c148b04 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] b08035: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: b08035a5924c9055c92337e963e8c9ea4ad75e96 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/b08035a5924c9055c92337e963e8c9ea4ad75e96 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 20b694: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 20b6945f6a7629fe76cdf1cc05b81da5adb43f17 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/20b6945f6a7629fe76cdf1cc05b81da5adb43f17 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] a07e88: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: a07e88f50c86dd9db8e0e5db50b85f9d4c8c38a6 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/a07e88f50c86dd9db8e0e5db50b85f9d4c8c38a6 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] d474bf: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: d474bfb4f3c605d676bd8198cbe10e8977396181 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/d474bfb4f3c605d676bd8198cbe10e8977396181 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 55d991: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 55d991e44e2dac7b1bc8348dfd3a2dc1af4bd845 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/55d991e44e2dac7b1bc8348dfd3a2dc1af4bd845 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 85b9b0: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 85b9b06b7c413cbcca9dae3e3488fe5eb1b3e32a https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/85b9b06b7c413cbcca9dae3e3488fe5eb1b3e32a Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] b8a507: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: b8a5079601080769710dcb1e8dd961c13d1cb65e https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/b8a5079601080769710dcb1e8dd961c13d1cb65e Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 251725: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 25172517e4fc54b60a187f171a4c73be4d3c2791 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/25172517e4fc54b60a187f171a4c73be4d3c2791 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 4f2707: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-22 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 4f2707ec46a011a0b02ea7b487b7aa217e16ffaf https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/4f2707ec46a011a0b02ea7b487b7aa217e16ffaf Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] f6e106: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: f6e106edf4506347f030976bc04a99ce199e6814 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/f6e106edf4506347f030976bc04a99ce199e6814 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 9bbd50: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 9bbd50082432f2f173d39db0620adcf55263748f https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/9bbd50082432f2f173d39db0620adcf55263748f Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 65c38d: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 65c38d059af7b20b67902311c42d3740eac6ff54 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/65c38d059af7b20b67902311c42d3740eac6ff54 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 3da1eb: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 3da1ebafd524dd1aa1960f5ace07817e018f6bc9 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/3da1ebafd524dd1aa1960f5ace07817e018f6bc9 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] a45a0a: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: a45a0a45e4c38d97687d1c321c283f49aa4593c6 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/a45a0a45e4c38d97687d1c321c283f49aa4593c6 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] f8f16b: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: f8f16b96989e89e658d69386e6d88c40e94134bd https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/f8f16b96989e89e658d69386e6d88c40e94134bd Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 8e04cd: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 8e04cd808394a017fd5a6e9fc49d3c0439a66d60 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/8e04cd808394a017fd5a6e9fc49d3c0439a66d60 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] d28fc1: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: d28fc1067530f93cfda60c1ec4248700e3ea785f https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/d28fc1067530f93cfda60c1ec4248700e3ea785f Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 1b9beb: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 1b9bebb36f343270a9bc168355d01b23a5d916f7 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/1b9bebb36f343270a9bc168355d01b23a5d916f7 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 440295: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 440295f6700c3e71aab83af6231d0c8be04dcb2c https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/440295f6700c3e71aab83af6231d0c8be04dcb2c Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 5b7928: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 5b792856a46fc45b80c4464950f1bf96668e2eb5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/5b792856a46fc45b80c4464950f1bf96668e2eb5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ed87e5: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ed87e56854b4ab945ca6d54858d708b50ed6d6c0 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ed87e56854b4ab945ca6d54858d708b50ed6d6c0 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 005048: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0050484128ae40c4ad9086d7c83ba17dcee392eb https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0050484128ae40c4ad9086d7c83ba17dcee392eb Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] b11883: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: b1188368e388cc0e49e24c526b4c171730f1b105 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/b1188368e388cc0e49e24c526b4c171730f1b105 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 14b388: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 14b3885f53167e9571561b5f85dfc77ff672601d https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/14b3885f53167e9571561b5f85dfc77ff672601d Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 529fe4: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 529fe48df6a3c41bb980d501aec96ad5b579b19c https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/529fe48df6a3c41bb980d501aec96ad5b579b19c Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] f1a307: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: f1a3072c65de9682f0d68646003beeae2f77631e https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/f1a3072c65de9682f0d68646003beeae2f77631e Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 0a4916: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0a491617eeb8a639b1060e13cb7a1ac878a68919 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0a491617eeb8a639b1060e13cb7a1ac878a68919 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 6ad22c: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 6ad22cbdc0eaf7f07bc34bd0834dc362d8b9fe5b https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/6ad22cbdc0eaf7f07bc34bd0834dc362d8b9fe5b Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 6e7483: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 6e74830fac4007f4c3e6a3c08f90f5c1e9b312c3 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/6e74830fac4007f4c3e6a3c08f90f5c1e9b312c3 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 853130: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 853130f57eb7bae365431ad37e009ba6f92a56e5 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/853130f57eb7bae365431ad37e009ba6f92a56e5 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] e544b0: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: e544b09dd145722c114f6b24602c9a0e9ff28bf0 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/e544b09dd145722c114f6b24602c9a0e9ff28bf0 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ec1bf8: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ec1bf8adf9d6b1d65d9286b56ffba1d38b7f08d7 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ec1bf8adf9d6b1d65d9286b56ffba1d38b7f08d7 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 8f31ab: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 8f31ab325eba8351e542344de9a164fc70a99db2 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/8f31ab325eba8351e542344de9a164fc70a99db2 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 61da18: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 61da1845e727aeeaceb9210a7c519ea524a7dbe8 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/61da1845e727aeeaceb9210a7c519ea524a7dbe8 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] c65fd3: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: c65fd349568cc1ee4d190942968c4a93c426f4dd https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/c65fd349568cc1ee4d190942968c4a93c426f4dd Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] b01cf3: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: b01cf352942c7a3c4d56a534e6107480074a3117 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/b01cf352942c7a3c4d56a534e6107480074a3117 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] edd6e4: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: edd6e4252664ad1baca4207ba76b704200b90f15 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/edd6e4252664ad1baca4207ba76b704200b90f15 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 0921fb: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 0921fbd1b6c0ff9bcbd1dbea013a1917d67e21b4 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/0921fbd1b6c0ff9bcbd1dbea013a1917d67e21b4 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] bbf36e: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: bbf36e7d293463a4a27d8e9e8d2152b267802414 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/bbf36e7d293463a4a27d8e9e8d2152b267802414 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ab664e: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ab664e0fe2e50b6246017a23983a971aa9c0592d https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ab664e0fe2e50b6246017a23983a971aa9c0592d Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] 95e4af: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: 95e4af3fb4e3350f82690aaee49791fd2c31b832 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/95e4af3fb4e3350f82690aaee49791fd2c31b832 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

[Phpmyadmin-git] [phpmyadmin/phpmyadmin] ae7fd4: Translated using Weblate (Tamil)

2014-04-23 Thread ganeshkumar
Branch: refs/heads/QA_4_1 Home: https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin Commit: ae7fd4dbb8bce471d7d1282c53025750917a7105 https://github.com/phpmyadmin/phpmyadmin/commit/ae7fd4dbb8bce471d7d1282c53025750917a7105 Author: ganeshkumar ganeshthe...@gmail.com Date: 2014-04-23 (Wed

  1   2   >