Dicionario galego para Aspell

2003-04-29 Conversa Ramom Flores d'as Seixas
Ola: Esta mensaxe é para anunciar que xa está disponíbel o dicionário de galego (mínimos) para Aspell. Pode-se baixar de: http://prdownloads.sourceforge.net/ispell-gl/aspell-gl-0.50-1.tar.bz2?download Este dicionário é válido para Aspell 0.50.3 ou superior, mais penso que non serve para

Re: Sobre KDE

2003-04-29 Conversa Xabi G.
Non se fale máis, creo que debemos (si, é que quería deixar zanxado o de KDE namentres falabades de cuestións extraoficiais ;)) establecer un novo coordinador (Jesús se queres seguir, sempre que poidas e teñas tempo, case que mellor). A ver se podemos facer algo por ter o escritorio traducido