Maneira de complicar a cousa...

2008-12-20 Conversa Marce Villarino
Pois que estou co Kstars, completando o traballo que quedou tras do mantimento que lle fixo Xosé. Quedaron por traducir os nomes de constelacións definidas por culturas non greco-latinas (por ex. coreanas). O procedimento que estou a empregar é o seguinte: 0) Localicei o nome dalgunha desas

Re: Maneira de complicar a cousa...

2008-12-20 Conversa damufo
Ánimo meu, vaia choiaso! Marce Villarino escribiu: Pois que estou co Kstars, completando o traballo que quedou tras do mantimento que lle fixo Xosé. Quedaron por traducir os nomes de constelacións definidas por culturas non greco-latinas (por ex. coreanas). O procedimento que estou a