Re: ¿Como traduzo...

2004-04-01 Conversa Jacobo Tarrio
O Xoves, 1 de Abril de 2004 ás 13:33:31 +0200, Dark Trorrr escribía: ...a palabra debootstrap? Gracias Debootstrap é un programa que se chama así. -- Tarrío (Compostela) ___ Trasno mailing list tra...@ceu.fi.udc.es

Re: como traduzo

2000-07-18 Conversa Alberto García
On Mon, 17 Jul 2000, Sergio Rua wrote: ¿Cómo traduzo ERROR HANDLING? Manexo de errores. Nos leemos mailto:bert...@yahoo.com -= Alberto García =- http://www.cryogen.com/berto Clave pública PGP disponible Fidonet: 2:348/105.108

Re: como traduzo

2000-07-18 Conversa Manuel A. Fernandez Montecelo
Alberto García wrote: On Mon, 17 Jul 2000, Sergio Rua wrote: ¿Cómo traduzo ERROR HANDLING? Manexo de errores. errores - erros ;) Nos leemos mailto:bert...@yahoo.com -= Alberto García =- http://www.cryogen.com/berto Clave

Re: como traduzo

2000-07-18 Conversa Alberto García
On Mon, 17 Jul 2000, Manuel A. Fernandez Montecelo wrote: ¿Cómo traduzo ERROR HANDLING? Manexo de errores. errores - erros ;) Efectivamente, e seguramente hai unha palabra máis axeitada que 'manexo', que a min non me acaba de convencer de todo :-??? Lémonos

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Alberto García
On Tue, 11 Jul 2000, Sergio Rua wrote: Highlight Resaltar Match Bracket Mmm... ¿Paréntesis parello?... qué mal sona :-P GPL Notice (C) = esta refísese a unha opción que ten que che escribe a cabeceira do programa, a nota esa na que pos o copyright. ¿Aviso GPL?

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Jesus Bravo Alvarez
Tue, Jul 11, 2000 at 01:51:59PM +0200, Sergio Rua escribiu: Highlight destacar, resaltar, ou mesmo salientar Match Bracket Uhm, ¿iso en que contexto está? ¿Non se pode clarexar nada co código fonte? Porque así só se pode dicir que match é coincidir/coincidencia, ou

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Manuel A. Fernandez Montecelo
Jesus Bravo Alvarez wrote: Match Bracket Uhm, ¿iso en que contexto está? ¿Non se pode clarexar nada co código fonte? Porque así só se pode dicir que match é coincidir/coincidencia, ou encaixar... suponse polo nome do programa que é un editor de código, e dígoo porque emacs fai

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Jose Dapena Paz
On Tue, 11 Jul 2000, Alberto Garc=EDa wrote: Match Bracket =20 =09Mmm... =BFPar=E9ntesis parello?... qu=E9 mal sona :-P =09Emparellar par=E9nteses :-m Debe ser iso. Jose Dapena Paz | mailto:jdap...@mundivia.es [GGL developer] | http://personales.mundivia.es/jdapena | DynDNS:

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Francisco Xosé Vázquez Grandal
Sergio Rua wrote: Match Bracket ¿Que tal emparellar corchetes?, match tamen é emparellar. Saludos! Saudos. - Francisco Xosé Vázquez Grandal, O Fran Do Moucho. ...oooOOO mailto:gran...@mundivia.es OOOooo... Xente toda das Mariñas,

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Alberto García
On Wed, 12 Jul 2000, Jose Dapena Paz wrote: Match Bracket Mmm... ¿Paréntesis parello?... qué mal sona :-P Emparellar parénteses :-m Debe ser iso. Home, que é eso xa o supoño, o que pasa é que non me saía a palabra. Lémonos mailto:bert...@yahoo.com

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Manuel A. Fernandez Montecelo
Sergio Rua wrote: Boas! Así sen máis, púxenme a traducir o CodeCommander que penso que está moi ben (http://codecommander.sourceforge.net) pero quedáronme algunhas palabras: non te fíes moito, pero ... Highlight resaltar, resaltado Match Bracket bracket non sei qué era, se a

Re: como traduzo...

2000-07-14 Conversa Jacobo Tarrio
O Tue 11 Jul 2000 13:51:59 +0200, Sergio Rua escribía: Match Bracket Emparellar parénteses. É unha función que teñen moitos editores de programación; tendo o cursor sobre unha paréntese, ou un corchete, ou unha chave, atópache o que corresponde a ese (se está abrindo, atopa o que pecha, e