Re: [Qgis-community-team] Mac OS High Sierra Version 10.13.3

2018-03-07 Thread Tim Sutton
Hi

QGIS 2.18 package should work fine (works for me here). The 3.0 package is 
still being prepared but I expect it will work on high Sierra too.

Regards

Tim

> On 07 Mar 2018, at 14:17, Gary Hartley  wrote:
> 
> Hi
> I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the 
> supported OS versions on the download page.
> My question is will it still work or do I need to wait for an updated version 
> to come out?
> 
> Sincerely
> 
> Gary Hartley
> 
> Rhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565
> 
> Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys 
> deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y 
> cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
> gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na 
> fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu 
> ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn 
> eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli 
> barn Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost 
> hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai 
> fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y 
> neges e-bost hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr 
> awdurdodedig ar gael o Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.
> 
> This email and any attachments may contain confidential material and is 
> solely for the use of the intended recipient(s). If you have received this 
> email in error, please notify the sender immediately and delete this email. 
> If you are not the intended recipient(s), you must not use, retain or 
> disclose any information contained in this email. Any views or opinions are 
> solely those of the sender and do not necessarily represent those of Bangor 
> University. Bangor University does not guarantee that this email or any 
> attachments are free from viruses or 100% secure. Unless expressly stated in 
> the body of the text of the email, this email is not intended to form a 
> binding contract - a list of authorised signatories is available from the 
> Bangor University Finance Office.
> 
> ___
> Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
> documentation, translation etc..
> Qgis-community-team@lists.osgeo.org 
> 
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team 
> 
—Tim Sutton

Co-founder: Kartoza
Project chair: QGIS.org

Visit http://kartoza.com  to find out about open source:

Desktop GIS programming services
Geospatial web development
GIS Training
Consulting Services

Skype: timlinux
IRC: timlinux on #qgis at freenode.netsignature.asc
Description: Message signed with OpenPGP
___
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
documentation, translation etc..
Qgis-community-team@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team

[Qgis-community-team] Mac OS High Sierra Version 10.13.3

2018-03-07 Thread Gary Hartley
Hi
I have Mac OS High Sierra Version 10.13.3 I see this is not listed on the 
supported OS versions on the download page.
My question is will it still work or do I need to wait for an updated version 
to come out?

Sincerely

Gary HartleyRhif Elusen Gofrestredig 1141565 - Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi, gynnwys 
deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig gan y sawl y 
cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y neges e-bost hon trwy 
gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar unwaith a dilewch y neges. Os na 
fwriadwyd anfon y neges atoch chi, rhaid i chi beidio a defnyddio, cadw neu 
ddatgelu unrhyw wybodaeth a gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn 
eiddo i'r sawl a'i hanfonodd yn unig ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn 
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu bod y neges e-bost hon 
neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu 100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn 
wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost 
hon yw ffurfio contract rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o 
Swyddfa Cyllid Prifysgol Bangor.

This email and any attachments may contain confidential material and is solely 
for the use of the intended recipient(s). If you have received this email in 
error, please notify the sender immediately and delete this email. If you are 
not the intended recipient(s), you must not use, retain or disclose any 
information contained in this email. Any views or opinions are solely those of 
the sender and do not necessarily represent those of Bangor University. Bangor 
University does not guarantee that this email or any attachments are free from 
viruses or 100% secure. Unless expressly stated in the body of the text of the 
email, this email is not intended to form a binding contract - a list of 
authorised signatories is available from the Bangor University Finance Office.

___
Qgis-community-team mailing list for organizing community resources such as 
documentation, translation etc..
Qgis-community-team@lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/qgis-community-team