Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-11-04 Terurut Topik Bandaro
Sakuduang kaba ( randai ??) " Anggun Nan Tungga " (*) oleh Ambas Mahkota. Penerbit CV Pustaka, Btinggi. (*) Anggun Nan Tungga = Anggun Nan Tungga Magek Jabang bagala Magek Durahman. Setting lokasino di Pariaman jo Tiku. hal 28 dan 29. ... Bakato pulo tuan

HP Pandaisikek, was Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-24 Terurut Topik Adyan Anwar
Assalamualaikum w.w., - Original Message - From: "Ma'Dang JoLelo" [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] Sent: Tuesday, October 24, 2000 9:33 AM Subject: Re: [RantauNet] Nagari Tiku Indak jauah-jauah gai doh, sakali jantiak jo jari se sampai http://www.geocities.

Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-23 Terurut Topik Adyan Anwar
[RantauNet] Nagari Tiku deleted Wassalam, Jolelo --- Sjamsir Sjarif [EMAIL PROTECTED] wrote: Maa "Ma'Dang JoLelo" [EMAIL PROTECTED] di Tasmania, Sanang ambo mancaliak Homepage Nagari Tiku nan ladangnyo baru Amgku rambah tu. Baru tampak mukadimahnyo sajo. Tapi mudah-muda

Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-23 Terurut Topik Ma'Dang JoLelo
--- Adyan Anwar [EMAIL PROTECTED] wrote: Assalamualaikum w.w. Wa'alaikum salam ww Manolah sanak Adyan di Pandai Sikek Indak jauah-jauah gai doh, sakali jantiak jo jari se sampai http://www.geocities.com/asepty/nagari_tiku/ Tapi iyo maaf ambo, halaman rumahnyo alun salasai ambo sapu. Masih

Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-23 Terurut Topik jw
apoko ado homepage ttg Bukittinggi..??? -Original Message- From: Ma'Dang JoLelo [EMAIL PROTECTED] To: [EMAIL PROTECTED] [EMAIL PROTECTED] Date: Tuesday, October 24, 2000 10:37 AM Subject: Re: [RantauNet] Nagari Tiku --- Adyan Anwar [EMAIL PROTECTED] wrote: Assalamualaikum w.w

Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-22 Terurut Topik Sjamsir Sjarif
Assalamu alaikum ww Angku Jolelo, Memang ambo pai ka Tiku wakatu tu dalam tahun 1965 (alah tigo puluah tahun dari kini) sabaln ambo maninggakan Kampuang Halaman. Wakatu tu memang ambo (kami) sangajo ka sinan untuka mancaliak nagari Tiku nan mampunyo Sejarah unik dalam pakambangan agamo di

Re: [RantauNet] Nagari Tiku

2000-10-21 Terurut Topik Ma'Dang JoLelo
Assalamu 'alaikum Inyiak Odeh raso talambuang hati ambo mandapek respon dari Inyiak. Tarimo kasih, iyo ladang itu ambo ansua-ansua marambahnyo. Insya Allah nanti halaman rumah rang Tiku itu akan diparancak dan tantunyo hal iko barakaik bantuan sagalo dunsanak. Ambo sadang mangusahokan manghimpun