Re: [ss-stf '33480'] 10th-FA-1 ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

2017-08-10 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
Please send 10th FA1 question paper agian On Aug 11, 2017 7:43 AM, "SUMANGALA S" wrote: > ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್..ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ > > On 25-Jul-2017 3:11 PM, "Honnagangappa. R. C RC" < > honnagangapparc1...@gmail.com> wrote: > >> Good work sir >> On Jul 24, 2017

Re: [ss-stf '33451'] Fa 2 ಗೆ ಪದಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆ

2017-08-08 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
ಪದಬಂಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪರೀಕ್ಷೇ ತರಹ ಬರೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. On Aug 8, 2017 8:25 PM, "suresh h" wrote: > ಪದಬಂದ Super sir > > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. > -

Re: [ss-stf '33520'] Document from sradhasr

2017-08-18 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
Good work. Information super On Aug 18, 2017 10:37 AM, "radha s" wrote: flag -- --- 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL 8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform 2. ಇಮೇಲ್

Re: [ss-stf '33983'] 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಭವನೀಯ ನೀಲನಕಾಶೆ & ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

2017-10-07 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
ನೀಲನಕಾಶೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯೇ? On Oct 8, 2017 9:23 AM, "BALABHEEM KULKARNI" wrote: > It's very fantastic sir > > On 8 Oct 2017 9:20 a.m., "Narayana D" wrote: > > > > Good effort sir > > > > On 8 Oct 2017 9:19 a.m., "Sharanabasappa Gudur"

Re: [ss-stf '33849'] ASCs exam

2017-09-23 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
Why to post language qp in ss group On Sep 24, 2017 8:18 AM, "jayashreemohanvasishta1991" < jayashreemohanvasishta1...@gmail.com> wrote: > Any one pls send 10th action plan. > > > > Sent from my Samsung Galaxy smartphone. > > Original message > From: Taramani n

Re: [ss-stf '33935'] 8th & 9th CSAS - "ಸುಲಲಿತ" ಮೌಲ್ಯಂಕನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

2017-10-03 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. On Oct 3, 2017 11:47 AM, "devendrayatagiri" wrote: > ಸರ್ ಸುಲಲಿತ ಮೌಲ್ಯಾಂಕನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೆ > ಮುಂದುವರಿಸಿ > > > > Sent from my Samsung Galaxy smartphone. > >

Re: [ss-stf '33546'] 8th-kannada-socialscience-2.pdf

2017-08-23 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
Good thinking. On Aug 23, 2017 7:59 PM, "Savitha Pattanashetti" < savitha.pattanashe...@gmail.com> wrote: > -- > --- > 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. > - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL >

Re: [ss-stf '33615'] 8th public adm ppt kan & eng medium

2017-09-03 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
Good work. You're innovative On Sep 3, 2017 8:54 PM, "Raghavendra somayyaji" < raghavendrahalg...@gmail.com> wrote: > Nice > > Raghavendra S D > Halgodu > Kammardi post > 9449414425 > > On 3 Sep 2017 19:31, "RAJESH N" wrote: > >> -- >> --- >> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ

[ss-stf '34335'] Re: Chikkahanumaiah. NH. Teacher GHS Kondavadi. Madhugiri taluk

2017-12-07 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
On Dec 7, 2017 5:24 PM, "Chikkahanumaiah. N.H." <chikkahanumaia...@gmail.com> wrote: > -- --- 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform

[ss-stf '34328'] Re: ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯ್ಯ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಕಾ೯ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಂಡವಾಡಿ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ

2017-12-06 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
On Dec 6, 2017 8:22 PM, "Chikkahanumaiah. N.H." <chikkahanumaia...@gmail.com> wrote: > -- --- 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ. - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform

[ss-stf '34330'] Re: ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯ್ಯ ಎನ್.ಹೆಚ್. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಕಾ೯ರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ.ಕೊಂಡವಾಡಿ. ಮಧುಗಿರಿ ತಾ

2017-12-06 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
On Dec 6, 2017 8:42 PM, "Chikkahanumaiah. N.H." <chikkahanumaia...@gmail.com> wrote: > > On Dec 6, 2017 8:26 PM, "Chikkahanumaiah. N.H." < > chikkahanumaia...@gmail.com> wrote: > >> >> On Dec 6, 2017 8:22 PM, "C

Re: [ss-stf '34486'] About sslc blueprint..!

2018-01-02 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
ನೀಲನಕ್ಷೆಗೆ ಅನುಸಾರ ವಿದ್ಯಾಥಿ೯ಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ನಿಧಾ೯ರವಾಗಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. On Jan 2, 2018 9:16 PM, "ravi aheri" wrote: ಆತ್ಮೀಯರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ blue print change ಆಗಿದೆ ಎಂಬ what's up ಮತ್ತು hike ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ..ಮತ್ತು ಸಂಭವನಿಯ

Re: [ss-stf '35067'] Passing package ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟಕ್ಕರ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ..

2018-04-06 Thread Chikkahanumaiah. N.H.
ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ On Sat, Apr 7, 2018, 8:30 AM Ugregowda M B wrote: > Ravi's view is wrong. > Passing package is only passing package. > Scoring package is textbook > On 6 Apr 2018 10:41 pm, "KUMARA H R"