Re: [Talk-se] Lantmäteriets öppna data

2019-08-10 Thread Mats Elfström
Hej! Vad är egentligen motivet för att kopiera öppna och levande dataset till OSM? Det blir ju ett snapshot av data som är inaktuella nästa dag. Dessutom är det oerhört svårt att kvalitetsmärka data. Till exempel Terrängkartan består av data från lång tid tillbaka, fångad på ett otal olika sätt.

[Talk-se] SWEREF-server för OSM

2018-11-25 Thread Mats Elfström
Hej! Finns det någon publik wms för osm som stöder SWEREF nationell och regionala system? Jag har letat på openstreetmap.se. Den behöver bara täcka nordeuropa, och inte vara aktuellare än en vecka eller så. Hälsning / Regards Mats.E Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är

Re: [Talk-se] Talk-se Digest, Vol 120, Issue 4

2018-01-13 Thread Mats Elfström
se digest..." > > > Today's Topics: > > 1. Re: Talk-se Digest, Vol 120, Issue 3 (Mats Elfström) > 2. Re: Talk-se Digest, Vol 120, Issue 3 (Jimmy Utterström) > > > -- > > Message:

Re: [Talk-se] Talk-se Digest, Vol 120, Issue 3

2018-01-13 Thread Mats Elfström
Hej! Om kartören säkert vet att myrslåtter förekommer på platsen tycker jag att taggen både är korrekt och viktig att ange. https://kulturmiljonorrbotten.com/tag/myrslatter/ Hälsning / Regards Mats.E Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my brevity. >

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 Thread Mats Elfström
Hej! För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data. Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst. Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga väginformationen som finns, eftersom den