Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd Andreas Vilén
NVDB menar jag förstås båda gångerna, inte första gången jag skriver fel på NVDB och IMDB... 2017-09-28 1:09 GMT+02:00 Andreas Vilén : > Att nvdb blivit öppen data är förstås inget skäl till att plocka bort data > från osm, utan snarare tvärtom att tillföra mer data.

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd David Olsson
Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till om man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande Europaväg 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna längst rutten stod som E4 (inte streck) OSRM (Open Source Routing Machine) använder