Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Martin Norbäck Olivers
Poängen med att data finns i OSM är att olika verktyg då kan hämta data därifrån utan att behöva känna till alla andra databaser som finns runt om i världen. Vad gäller just denna fråga så är det ju själva taggningen av vägnummer som diskuteras, vilket är något som du också menar borde finnas i

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Mats Elfström
Hej! För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data. Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst. Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga väginformationen som finns, eftersom den

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd David Olsson
Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som står på skylten. (E4 i detta fall). Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa