Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd David Olsson
Hejsan,

Känner mig relativt säker på att jag använde fel termer också alt bara
blandade ihop saker. En ny "TL;DR" hade varit att inte använda undernummer
i "ref" istället för att börja snacka om linknummer osv och bara använda
benämningen huvudnummer och undernummer (termer som används i NVDB). Så det
är inte enbart påfarter och avfarter som har undernummer som är taggade med
huvudnummer+undernummer.

T.ex E4.26 har "E4" som huvudnummer i NVDB och 26 ligger i en annan kolumn
vid namn undernummer. Så i exemplet med E4.26 så är det i dagsläget:
"ref" : "E4.26" - huvudnummer+undernummer.
Förslag till ändring:
"ref" : "E4" - huvudnummer
"official_ref" : "E4.26" - undernummer

Uttrycket att det är rådande praxis att använda skyltade nummer (E4 och
inte E4.26) inuti "ref" är jag inte så säker på mer än jag hörde det från
Minh (Mapbox-OSRM) som finns i en kommentar på github-issuen i trådstarten.
Samtidigt finns det runt 1800 saker som har undernummer i Sverige inuti
"ref".

Har eventuellt möjlighet att be några bekanta att hjälpa mig tagga om ref
som innehåller undernummer, men det är inget jag vill göra utan att ha en
diskussion kring det först.

Mvh
David

2017-10-11 15:12 GMT+02:00 Essin :

> Hej!
>
> Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och
> avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en
> otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg",
> så jag använder den termen i brist på bättre.
>
> På ramper taggas normalt inte ref= i OSM även om numret skyltas utan
> streckad ram och det står så i NVDB. Undantaget är när man måste följa
> rampen för att passera trafikplatsen längs vägen med ett visst nummer. Ett
> alternativ för att tagga hur det skyltas är destination:ref= och
> destination:ref:to= [2] (den senare motsvarar streckad ram). E 4.26 är så
> kort att det är möjligt att hela sträckan skyltas som en ramp.
>
> Jag är ganska övertygad om att nummer på grenvägar samt sekundära och
> tertiära länsvägar bör finnas i OSM (se [3]), men jag är mer agnostisk om
> hur de ska taggas. "Tagging for the renderer (and routing software)" [4] är
> en aspekt som är relevant i sammanhanget. Det finns ju också andra saker i
> OSM som har namn eller nummer som inte skyltas, till exempel små
> vattendrag. När den stora skogsbranden i Västmanland pågick sas det på
> nyheterna att branden var på väg att korsa väg 668 i riktning Norberg, och
> då var det praktiskt att snabbt kunna kolla i OSM vilken väg det var.
>
> Om en omtaggning ska göras vore det bra om den kan göras mekaniskt på en
> gång för hela Sverige, så att vi inte hamnar i ett läge där olika delar av
> landet tillämpar olika konventioner.
>
> [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Grenv%C3%A4g
> [2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/
> Destination_details
> [3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
> [4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer
>
> OSM-hälsningar,
> Essin
>
> Den 28 september 2017 10:37 skrev David Olsson :
>
>> Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till
>> om man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande
>> Europaväg 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna
>> längst rutten stod som E4 (inte streck)
>>
>> OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
>> ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
>> instruktionerna till användarna. Och då är det viktigt att användarna får
>> instruktioner som matchar informationen i verkligheten (som skyltar och
>> dess nummer). Så när man kör på en Europaväg så behöver det stå numret och
>> inte nummer + undernummer i.o.m skyltarna enbart visar huvudnumret. (Det
>> var här jag blandade ihop med vägnamn, osrm använder vägnamn och/eller
>> 'ref' för att bygga instruktionen).
>>
>> Det verkar också ha varit standard att tagga skylt-info som ref (Med
>> skyltinfo menar jag att i detta fall enbart skriva E4 och inte E4.26) och
>> sedan lägga till hela numret, inkl undernummer, i official_ref. Det känns
>> mest naturligt att lägga det i official_ref då undernumret är hos nvdb.
>>
>> "The prevailing practice in OpenStreetMap is to reserve the ref tag for
>> signposted route numbers. "
>>
>> Så ta bort undernummer på vägar inuti 'ref' och sedan lägga till en tag,
>> official_ref som inkluderar undernummer. Så blir det väl perfekt? Vill
>> givetvis inte gå rogue och börja tagga om utan att fråga här först. Men iom
>> det är rådande praxis att 'ref' ska vara skyltade vägnummer så borde vägar
>> vars nummer inkluderar undernummer taggas om, och man bör ha detta i åtanke
>> vid nya vägar.
>>
>> Hoppas jag förtydligade mig lite.
>>
>> 2017-09-28 1:07 GMT+02:00 Andreas Vilén :
>>
>>> Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda
>>> ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är 

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd Essin
Hej!

Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och
avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en
otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg",
så jag använder den termen i brist på bättre.

På ramper taggas normalt inte ref= i OSM även om numret skyltas utan
streckad ram och det står så i NVDB. Undantaget är när man måste följa
rampen för att passera trafikplatsen längs vägen med ett visst nummer. Ett
alternativ för att tagga hur det skyltas är destination:ref= och
destination:ref:to= [2] (den senare motsvarar streckad ram). E 4.26 är så
kort att det är möjligt att hela sträckan skyltas som en ramp.

Jag är ganska övertygad om att nummer på grenvägar samt sekundära och
tertiära länsvägar bör finnas i OSM (se [3]), men jag är mer agnostisk om
hur de ska taggas. "Tagging for the renderer (and routing software)" [4] är
en aspekt som är relevant i sammanhanget. Det finns ju också andra saker i
OSM som har namn eller nummer som inte skyltas, till exempel små
vattendrag. När den stora skogsbranden i Västmanland pågick sas det på
nyheterna att branden var på väg att korsa väg 668 i riktning Norberg, och
då var det praktiskt att snabbt kunna kolla i OSM vilken väg det var.

Om en omtaggning ska göras vore det bra om den kan göras mekaniskt på en
gång för hela Sverige, så att vi inte hamnar i ett läge där olika delar av
landet tillämpar olika konventioner.

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Grenv%C3%A4g
[2]
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Destination_details
[3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
[4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer

OSM-hälsningar,
Essin

Den 28 september 2017 10:37 skrev David Olsson :

> Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till om
> man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande Europaväg
> 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna längst
> rutten stod som E4 (inte streck)
>
> OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
> ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
> instruktionerna till användarna. Och då är det viktigt att användarna får
> instruktioner som matchar informationen i verkligheten (som skyltar och
> dess nummer). Så när man kör på en Europaväg så behöver det stå numret och
> inte nummer + undernummer i.o.m skyltarna enbart visar huvudnumret. (Det
> var här jag blandade ihop med vägnamn, osrm använder vägnamn och/eller
> 'ref' för att bygga instruktionen).
>
> Det verkar också ha varit standard att tagga skylt-info som ref (Med
> skyltinfo menar jag att i detta fall enbart skriva E4 och inte E4.26) och
> sedan lägga till hela numret, inkl undernummer, i official_ref. Det känns
> mest naturligt att lägga det i official_ref då undernumret är hos nvdb.
>
> "The prevailing practice in OpenStreetMap is to reserve the ref tag for
> signposted route numbers. "
>
> Så ta bort undernummer på vägar inuti 'ref' och sedan lägga till en tag,
> official_ref som inkluderar undernummer. Så blir det väl perfekt? Vill
> givetvis inte gå rogue och börja tagga om utan att fråga här först. Men iom
> det är rådande praxis att 'ref' ska vara skyltade vägnummer så borde vägar
> vars nummer inkluderar undernummer taggas om, och man bör ha detta i åtanke
> vid nya vägar.
>
> Hoppas jag förtydligade mig lite.
>
> 2017-09-28 1:07 GMT+02:00 Andreas Vilén :
>
>> Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda
>> ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är en del av själva e-vägen
>> utan har ett internt nummer bör dessa nog inte skyltas med huvudnumret.
>>
>> Jag tror att skälet till att dessa nummer, liksom de sekundära
>> länsvägarna, börjat användas mer i media är för att de renderas på osm och
>> även här och där på eniro och andra kartor. Det vore då i min mening synd
>> att åter dölja dessa. Men det är egentligen helt rätt att de passar bättre
>> i official_ref eller unsigned_ref.
>>
>> /Andreas
>>
>> Skickat från min iPhone
>>
>> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev David Olsson :
>>
>> Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i
>> ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som
>> står på skylten. (E4 i detta fall).
>> Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en
>> "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa lösningen, likt 1ec5 nämnde i
>> kommentaren på github.
>>
>> Ber om ursäkt för missen, jag som tyckte E4 är namnet på vägen när det
>> egentligen är numret.
>>
>> /David
>>
>> On 24 Sep 2017 20:12, "Andreas Vilén"  wrote:
>>
>>> Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella
>>> nummer. De skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media.
>>> Däremot har de ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan 

Re: [Talk-se] Ändringsset: 52111741

2017-10-11 tråd Essin
Hej!

Har detta åtgärdats än? Annars kan jag göra ett försök. JOSM-validatorn
(över)reagerar ofta på byggnader som verkar vara korrekt taggade enligt
Simple 3D buildings-systemet, så det är antagligen där problemet ligger.

OSM-hälsningar,
Essin

Den 19 september 2017 18:55 skrev Tobias Johansson :

> Hej
>
> Såg att en byggnad i Göteborg har oturligt ändrats (enligt mig fel). Jag
> tror inte det är pga av någon elak anledning utan bara pga inte kännedom om
> hur buildings 3d funkar.
>
> https://www.openstreetmap.org/changeset/52111741#map=19/57.70132/11.91397
>
> Jag vet inte riktigt hur man kan gå till väga för att reverta ändringen
> men någon annan kanske har koll. Jag har lagt till en kommentar på
> ändringssettet i fråga.
>
> --
> MvH Tobias Johansson
> E-Post: tj7712...@gmail.com
>
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
>
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se