Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-16 tråd Essin
Hej! Ingår verkligen grenvägar i vägen de fått sitt nummer efter, eller är det bara en bieffekt av hur NVDB är uppbyggd? Jag har inte kollat alla vägkungörelser [1] nu, men åtminstone en del av dem listar grenvägar/anslutningsvägar/förbindelsevägar som vilka andra vägnummer som helst, utan att

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd David Olsson
Hejsan, Känner mig relativt säker på att jag använde fel termer också alt bara blandade ihop saker. En ny "TL;DR" hade varit att inte använda undernummer i "ref" istället för att börja snacka om linknummer osv och bara använda benämningen huvudnummer och undernummer (termer som används i NVDB).

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd Essin
Hej! Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg", så jag använder den termen i brist på bättre. På ramper taggas normalt

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd Andreas Vilén
NVDB menar jag förstås båda gångerna, inte första gången jag skriver fel på NVDB och IMDB... 2017-09-28 1:09 GMT+02:00 Andreas Vilén : > Att nvdb blivit öppen data är förstås inget skäl till att plocka bort data > från osm, utan snarare tvärtom att tillföra mer data.

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd David Olsson
Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till om man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande Europaväg 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna längst rutten stod som E4 (inte streck) OSRM (Open Source Routing Machine) använder

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-27 tråd Andreas Vilén
Att nvdb blivit öppen data är förstås inget skäl till att plocka bort data från osm, utan snarare tvärtom att tillföra mer data. Dessutom är osm-databasen öppen för tillägg vilket imdb inte är. /Andreas Skickat från min iPhone > 25 sep. 2017 kl. 09:54 skrev Mats Elfström

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-27 tråd Andreas Vilén
Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är en del av själva e-vägen utan har ett internt nummer bör dessa nog inte skyltas med huvudnumret. Jag tror att skälet till att dessa nummer, liksom de sekundära länsvägarna,

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Martin Norbäck Olivers
Poängen med att data finns i OSM är att olika verktyg då kan hämta data därifrån utan att behöva känna till alla andra databaser som finns runt om i världen. Vad gäller just denna fråga så är det ju själva taggningen av vägnummer som diskuteras, vilket är något som du också menar borde finnas i

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Mats Elfström
Hej! För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data. Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst. Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga väginformationen som finns, eftersom den

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd David Olsson
Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som står på skylten. (E4 i detta fall). Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-24 tråd Andreas Vilén
Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella nummer. De skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media. Däremot har de ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan också ändras medan numret är detsamma. /Andreas Skickat från min iPhone > 24 sep. 2017

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-24 tråd Martin Norbäck Olivers
Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här fallet)? Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra iaf sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson : > Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26) >