Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-16 tråd Essin
Hej!

Ingår verkligen grenvägar i vägen de fått sitt nummer efter, eller är det
bara en bieffekt av hur NVDB är uppbyggd? Jag har inte kollat alla
vägkungörelser [1] nu, men åtminstone en del av dem listar
grenvägar/anslutningsvägar/förbindelsevägar som vilka andra vägnummer som
helst, utan att underordnas huvudvägen. I skyltningen är det IMHO vanligare
att grenvägar inte nummerskyltas alls än att de skyltas med huvudnummer --
E 4.26 är antagligen ett undantag för att den är så kort. Har Trafikverket
dokumenterat detta någonstans? Jag har letat men bara hittat mycket
kortfattade beskrivningar. I närheten av grenvägens anslutning till sin
huvudväg är det kanske snarare destination:ref= [2] än ref= som huvudnumret
borde taggas som.

Sedan tror jag att du överskattar hur mycket manuellt jobb som skulle
krävas. Overpass Turbo [3] är väldigt användbart i såna här sammanhang. Man
kan t ex göra en sökning på alla vägar med ref= inom ett givet område som
innehåller en punkt, ladda ner detta som en fil, göra en sök-och-ersätt,
och ladda upp filen till OSM.

Hälsningar,
Essin

[1] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
[2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/
Destination_details#destination:ref
[3] http://overpass-turbo.eu/

Den 11 oktober 2017 15:31 skrev David Olsson :

> Hejsan,
>
> Känner mig relativt säker på att jag använde fel termer också alt bara
> blandade ihop saker. En ny "TL;DR" hade varit att inte använda undernummer
> i "ref" istället för att börja snacka om linknummer osv och bara använda
> benämningen huvudnummer och undernummer (termer som används i NVDB). Så det
> är inte enbart påfarter och avfarter som har undernummer som är taggade med
> huvudnummer+undernummer.
>
> T.ex E4.26 har "E4" som huvudnummer i NVDB och 26 ligger i en annan kolumn
> vid namn undernummer. Så i exemplet med E4.26 så är det i dagsläget:
> "ref" : "E4.26" - huvudnummer+undernummer.
> Förslag till ändring:
> "ref" : "E4" - huvudnummer
> "official_ref" : "E4.26" - undernummer
>
> Uttrycket att det är rådande praxis att använda skyltade nummer (E4 och
> inte E4.26) inuti "ref" är jag inte så säker på mer än jag hörde det från
> Minh (Mapbox-OSRM) som finns i en kommentar på github-issuen i trådstarten.
> Samtidigt finns det runt 1800 saker som har undernummer i Sverige inuti
> "ref".
>
> Har eventuellt möjlighet att be några bekanta att hjälpa mig tagga om ref
> som innehåller undernummer, men det är inget jag vill göra utan att ha en
> diskussion kring det först.
>
> Mvh
> David
>
> 2017-10-11 15:12 GMT+02:00 Essin :
>
>> Hej!
>>
>> Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och
>> avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en
>> otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg",
>> så jag använder den termen i brist på bättre.
>>
>> På ramper taggas normalt inte ref= i OSM även om numret skyltas utan
>> streckad ram och det står så i NVDB. Undantaget är när man måste följa
>> rampen för att passera trafikplatsen längs vägen med ett visst nummer. Ett
>> alternativ för att tagga hur det skyltas är destination:ref= och
>> destination:ref:to= [2] (den senare motsvarar streckad ram). E 4.26 är så
>> kort att det är möjligt att hela sträckan skyltas som en ramp.
>>
>> Jag är ganska övertygad om att nummer på grenvägar samt sekundära och
>> tertiära länsvägar bör finnas i OSM (se [3]), men jag är mer agnostisk om
>> hur de ska taggas. "Tagging for the renderer (and routing software)" [4] är
>> en aspekt som är relevant i sammanhanget. Det finns ju också andra saker i
>> OSM som har namn eller nummer som inte skyltas, till exempel små
>> vattendrag. När den stora skogsbranden i Västmanland pågick sas det på
>> nyheterna att branden var på väg att korsa väg 668 i riktning Norberg, och
>> då var det praktiskt att snabbt kunna kolla i OSM vilken väg det var.
>>
>> Om en omtaggning ska göras vore det bra om den kan göras mekaniskt på en
>> gång för hela Sverige, så att vi inte hamnar i ett läge där olika delar av
>> landet tillämpar olika konventioner.
>>
>> [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Grenv%C3%A4g
>> [2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Destin
>> ation_details
>> [3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
>> [4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer
>>
>> OSM-hälsningar,
>> Essin
>>
>> Den 28 september 2017 10:37 skrev David Olsson :
>>
>>> Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till
>>> om man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande
>>> Europaväg 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna
>>> längst rutten stod som E4 (inte streck)
>>>
>>> OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
>>> ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
>>> instruktionerna till användarna. 

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd David Olsson
Hejsan,

Känner mig relativt säker på att jag använde fel termer också alt bara
blandade ihop saker. En ny "TL;DR" hade varit att inte använda undernummer
i "ref" istället för att börja snacka om linknummer osv och bara använda
benämningen huvudnummer och undernummer (termer som används i NVDB). Så det
är inte enbart påfarter och avfarter som har undernummer som är taggade med
huvudnummer+undernummer.

T.ex E4.26 har "E4" som huvudnummer i NVDB och 26 ligger i en annan kolumn
vid namn undernummer. Så i exemplet med E4.26 så är det i dagsläget:
"ref" : "E4.26" - huvudnummer+undernummer.
Förslag till ändring:
"ref" : "E4" - huvudnummer
"official_ref" : "E4.26" - undernummer

Uttrycket att det är rådande praxis att använda skyltade nummer (E4 och
inte E4.26) inuti "ref" är jag inte så säker på mer än jag hörde det från
Minh (Mapbox-OSRM) som finns i en kommentar på github-issuen i trådstarten.
Samtidigt finns det runt 1800 saker som har undernummer i Sverige inuti
"ref".

Har eventuellt möjlighet att be några bekanta att hjälpa mig tagga om ref
som innehåller undernummer, men det är inget jag vill göra utan att ha en
diskussion kring det först.

Mvh
David

2017-10-11 15:12 GMT+02:00 Essin :

> Hej!
>
> Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och
> avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en
> otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg",
> så jag använder den termen i brist på bättre.
>
> På ramper taggas normalt inte ref= i OSM även om numret skyltas utan
> streckad ram och det står så i NVDB. Undantaget är när man måste följa
> rampen för att passera trafikplatsen längs vägen med ett visst nummer. Ett
> alternativ för att tagga hur det skyltas är destination:ref= och
> destination:ref:to= [2] (den senare motsvarar streckad ram). E 4.26 är så
> kort att det är möjligt att hela sträckan skyltas som en ramp.
>
> Jag är ganska övertygad om att nummer på grenvägar samt sekundära och
> tertiära länsvägar bör finnas i OSM (se [3]), men jag är mer agnostisk om
> hur de ska taggas. "Tagging for the renderer (and routing software)" [4] är
> en aspekt som är relevant i sammanhanget. Det finns ju också andra saker i
> OSM som har namn eller nummer som inte skyltas, till exempel små
> vattendrag. När den stora skogsbranden i Västmanland pågick sas det på
> nyheterna att branden var på väg att korsa väg 668 i riktning Norberg, och
> då var det praktiskt att snabbt kunna kolla i OSM vilken väg det var.
>
> Om en omtaggning ska göras vore det bra om den kan göras mekaniskt på en
> gång för hela Sverige, så att vi inte hamnar i ett läge där olika delar av
> landet tillämpar olika konventioner.
>
> [1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Grenv%C3%A4g
> [2] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/
> Destination_details
> [3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
> [4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer
>
> OSM-hälsningar,
> Essin
>
> Den 28 september 2017 10:37 skrev David Olsson :
>
>> Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till
>> om man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande
>> Europaväg 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna
>> längst rutten stod som E4 (inte streck)
>>
>> OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
>> ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
>> instruktionerna till användarna. Och då är det viktigt att användarna får
>> instruktioner som matchar informationen i verkligheten (som skyltar och
>> dess nummer). Så när man kör på en Europaväg så behöver det stå numret och
>> inte nummer + undernummer i.o.m skyltarna enbart visar huvudnumret. (Det
>> var här jag blandade ihop med vägnamn, osrm använder vägnamn och/eller
>> 'ref' för att bygga instruktionen).
>>
>> Det verkar också ha varit standard att tagga skylt-info som ref (Med
>> skyltinfo menar jag att i detta fall enbart skriva E4 och inte E4.26) och
>> sedan lägga till hela numret, inkl undernummer, i official_ref. Det känns
>> mest naturligt att lägga det i official_ref då undernumret är hos nvdb.
>>
>> "The prevailing practice in OpenStreetMap is to reserve the ref tag for
>> signposted route numbers. "
>>
>> Så ta bort undernummer på vägar inuti 'ref' och sedan lägga till en tag,
>> official_ref som inkluderar undernummer. Så blir det väl perfekt? Vill
>> givetvis inte gå rogue och börja tagga om utan att fråga här först. Men iom
>> det är rådande praxis att 'ref' ska vara skyltade vägnummer så borde vägar
>> vars nummer inkluderar undernummer taggas om, och man bör ha detta i åtanke
>> vid nya vägar.
>>
>> Hoppas jag förtydligade mig lite.
>>
>> 2017-09-28 1:07 GMT+02:00 Andreas Vilén :
>>
>>> Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda
>>> ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är 

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-10-11 tråd Essin
Hej!

Först en terminologifråga: Inom OSM brukar link användas om påfarts- och
avfartsramper, t ex motorway_link. Det som diskuteras här kallas i en
otydligt skriven och dåligt källbelagd Wikipediaartikel [1] för "grenväg",
så jag använder den termen i brist på bättre.

På ramper taggas normalt inte ref= i OSM även om numret skyltas utan
streckad ram och det står så i NVDB. Undantaget är när man måste följa
rampen för att passera trafikplatsen längs vägen med ett visst nummer. Ett
alternativ för att tagga hur det skyltas är destination:ref= och
destination:ref:to= [2] (den senare motsvarar streckad ram). E 4.26 är så
kort att det är möjligt att hela sträckan skyltas som en ramp.

Jag är ganska övertygad om att nummer på grenvägar samt sekundära och
tertiära länsvägar bör finnas i OSM (se [3]), men jag är mer agnostisk om
hur de ska taggas. "Tagging for the renderer (and routing software)" [4] är
en aspekt som är relevant i sammanhanget. Det finns ju också andra saker i
OSM som har namn eller nummer som inte skyltas, till exempel små
vattendrag. När den stora skogsbranden i Västmanland pågick sas det på
nyheterna att branden var på väg att korsa väg 668 i riktning Norberg, och
då var det praktiskt att snabbt kunna kolla i OSM vilken väg det var.

Om en omtaggning ska göras vore det bra om den kan göras mekaniskt på en
gång för hela Sverige, så att vi inte hamnar i ett läge där olika delar av
landet tillämpar olika konventioner.

[1] https://sv.wikipedia.org/wiki/Grenv%C3%A4g
[2]
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/Destination_details
[3] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/WikiProject_Sweden/List_of_roads
[4] https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tagging_for_the_renderer

OSM-hälsningar,
Essin

Den 28 september 2017 10:37 skrev David Olsson :

> Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till om
> man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande Europaväg
> 4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna längst
> rutten stod som E4 (inte streck)
>
> OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
> ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
> instruktionerna till användarna. Och då är det viktigt att användarna får
> instruktioner som matchar informationen i verkligheten (som skyltar och
> dess nummer). Så när man kör på en Europaväg så behöver det stå numret och
> inte nummer + undernummer i.o.m skyltarna enbart visar huvudnumret. (Det
> var här jag blandade ihop med vägnamn, osrm använder vägnamn och/eller
> 'ref' för att bygga instruktionen).
>
> Det verkar också ha varit standard att tagga skylt-info som ref (Med
> skyltinfo menar jag att i detta fall enbart skriva E4 och inte E4.26) och
> sedan lägga till hela numret, inkl undernummer, i official_ref. Det känns
> mest naturligt att lägga det i official_ref då undernumret är hos nvdb.
>
> "The prevailing practice in OpenStreetMap is to reserve the ref tag for
> signposted route numbers. "
>
> Så ta bort undernummer på vägar inuti 'ref' och sedan lägga till en tag,
> official_ref som inkluderar undernummer. Så blir det väl perfekt? Vill
> givetvis inte gå rogue och börja tagga om utan att fråga här först. Men iom
> det är rådande praxis att 'ref' ska vara skyltade vägnummer så borde vägar
> vars nummer inkluderar undernummer taggas om, och man bör ha detta i åtanke
> vid nya vägar.
>
> Hoppas jag förtydligade mig lite.
>
> 2017-09-28 1:07 GMT+02:00 Andreas Vilén :
>
>> Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda
>> ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är en del av själva e-vägen
>> utan har ett internt nummer bör dessa nog inte skyltas med huvudnumret.
>>
>> Jag tror att skälet till att dessa nummer, liksom de sekundära
>> länsvägarna, börjat användas mer i media är för att de renderas på osm och
>> även här och där på eniro och andra kartor. Det vore då i min mening synd
>> att åter dölja dessa. Men det är egentligen helt rätt att de passar bättre
>> i official_ref eller unsigned_ref.
>>
>> /Andreas
>>
>> Skickat från min iPhone
>>
>> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev David Olsson :
>>
>> Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i
>> ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som
>> står på skylten. (E4 i detta fall).
>> Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en
>> "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa lösningen, likt 1ec5 nämnde i
>> kommentaren på github.
>>
>> Ber om ursäkt för missen, jag som tyckte E4 är namnet på vägen när det
>> egentligen är numret.
>>
>> /David
>>
>> On 24 Sep 2017 20:12, "Andreas Vilén"  wrote:
>>
>>> Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella
>>> nummer. De skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media.
>>> Däremot har de ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan 

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd Andreas Vilén
NVDB menar jag förstås båda gångerna, inte första gången jag skriver fel på
NVDB och IMDB...

2017-09-28 1:09 GMT+02:00 Andreas Vilén :

> Att nvdb blivit öppen data är förstås inget skäl till att plocka bort data
> från osm, utan snarare tvärtom att tillföra mer data. Dessutom är
> osm-databasen öppen för tillägg vilket imdb inte är.
>
> /Andreas
>
> Skickat från min iPhone
>
> > 25 sep. 2017 kl. 09:54 skrev Mats Elfström :
> >
> > Hej!
> > För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av
> trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data.
> > Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst.
> > Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga
> väginformationen som finns, eftersom den underhålls kontinuerligt. Därmed
> sagt att den som kopierar data därifrån till OSM, även åtar sig att hålla
> den rimligt uppdaterad. Och, eftersom pålitlig vägdata numera är öppen,
> behöver den finnas i OSM? Vägnummer och gatunamn kan behövas, men knappast
> mer tänker jag.
> >
> > Hälsning / Regards
> > Mats.E
> >
> > Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad /
> Excuse my brevity.
> >
> >> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev talk-se-requ...@openstreetmap.org:
> >>
> >> Ändra linknummer på E-vägar
> >
> > ___
> > Talk-se mailing list
> > Talk-se@openstreetmap.org
> > https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-28 tråd David Olsson
Streckade skyltar är inte samma sak i.o.m det är var man är på väg till om
man fortsätter på vägen (men lite OT). T.ex E4.26 är fortfarande Europaväg
4 inuti nvdb. Hittade även flera streetviewbilder där skyltarna längst
rutten stod som E4 (inte streck)

OSRM (Open Source Routing Machine) använder "ref" (och vägnamn, vilket
ledde till min undermåliga formulering tidigare) för att skapa
instruktionerna till användarna. Och då är det viktigt att användarna får
instruktioner som matchar informationen i verkligheten (som skyltar och
dess nummer). Så när man kör på en Europaväg så behöver det stå numret och
inte nummer + undernummer i.o.m skyltarna enbart visar huvudnumret. (Det
var här jag blandade ihop med vägnamn, osrm använder vägnamn och/eller
'ref' för att bygga instruktionen).

Det verkar också ha varit standard att tagga skylt-info som ref (Med
skyltinfo menar jag att i detta fall enbart skriva E4 och inte E4.26) och
sedan lägga till hela numret, inkl undernummer, i official_ref. Det känns
mest naturligt att lägga det i official_ref då undernumret är hos nvdb.

"The prevailing practice in OpenStreetMap is to reserve the ref tag for
signposted route numbers. "

Så ta bort undernummer på vägar inuti 'ref' och sedan lägga till en tag,
official_ref som inkluderar undernummer. Så blir det väl perfekt? Vill
givetvis inte gå rogue och börja tagga om utan att fråga här först. Men iom
det är rådande praxis att 'ref' ska vara skyltade vägnummer så borde vägar
vars nummer inkluderar undernummer taggas om, och man bör ha detta i åtanke
vid nya vägar.

Hoppas jag förtydligade mig lite.

2017-09-28 1:07 GMT+02:00 Andreas Vilén :

> Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda
> ramar utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är en del av själva e-vägen
> utan har ett internt nummer bör dessa nog inte skyltas med huvudnumret.
>
> Jag tror att skälet till att dessa nummer, liksom de sekundära
> länsvägarna, börjat användas mer i media är för att de renderas på osm och
> även här och där på eniro och andra kartor. Det vore då i min mening synd
> att åter dölja dessa. Men det är egentligen helt rätt att de passar bättre
> i official_ref eller unsigned_ref.
>
> /Andreas
>
> Skickat från min iPhone
>
> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev David Olsson :
>
> Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i
> ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som
> står på skylten. (E4 i detta fall).
> Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en
> "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa lösningen, likt 1ec5 nämnde i
> kommentaren på github.
>
> Ber om ursäkt för missen, jag som tyckte E4 är namnet på vägen när det
> egentligen är numret.
>
> /David
>
> On 24 Sep 2017 20:12, "Andreas Vilén"  wrote:
>
>> Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella nummer.
>> De skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media. Däremot har de
>> ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan också ändras medan
>> numret är detsamma.
>>
>> /Andreas
>>
>> Skickat från min iPhone
>>
>> 24 sep. 2017 kl. 19:00 skrev Martin Norbäck Olivers :
>>
>> Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här
>> fallet)?
>>
>> Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra
>> iaf
>>
>> sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson :
>>
>>> Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26)
>>> http://www.openstreetmap.org/way/76169023
>>>
>>> Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i
>>> mailinglistan.
>>> https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#i
>>> ssuecomment-331589408
>>>
>>> Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det
>>> tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar?
>>>
>>> Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte
>>> ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra
>>> några andra synpunkter kring det?
>>>
>>> /david
>>> ___
>>> Talk-se mailing list
>>> Talk-se@openstreetmap.org
>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>>>
>> --
>> Martin Norbäck Olivers
>> IT-konsult, Masara AB
>> Telefon: +46 703 22 70 12
>> E-post: mar...@norpan.org
>> Kärrhöksvägen 4
>> 656 72 Skattkärr
>>
>> ___
>> Talk-se mailing list
>> Talk-se@openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>>
>>
>> ___
>> Talk-se mailing list
>> Talk-se@openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>>
>> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
>
> 

Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-27 tråd Andreas Vilén
Att nvdb blivit öppen data är förstås inget skäl till att plocka bort data från 
osm, utan snarare tvärtom att tillföra mer data. Dessutom är osm-databasen 
öppen för tillägg vilket imdb inte är.

/Andreas

Skickat från min iPhone

> 25 sep. 2017 kl. 09:54 skrev Mats Elfström :
> 
> Hej!
> För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av trafikverkets 
> nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data.
> Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst.
> Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga väginformationen 
> som finns, eftersom den underhålls kontinuerligt. Därmed sagt att den som 
> kopierar data därifrån till OSM, även åtar sig att hålla den rimligt 
> uppdaterad. Och, eftersom pålitlig vägdata numera är öppen, behöver den 
> finnas i OSM? Vägnummer och gatunamn kan behövas, men knappast mer tänker jag.
> 
> Hälsning / Regards
> Mats.E
> 
> Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse 
> my brevity. 
> 
>> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev talk-se-requ...@openstreetmap.org:
>> 
>> Ändra linknummer på E-vägar
> 
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se

___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-27 tråd Andreas Vilén
Fast de vägar som är länkvägar är väl inte skyltade E4 osv med ifyllda ramar 
utan streckade? Då dessa vägsträckor inte är en del av själva e-vägen utan har 
ett internt nummer bör dessa nog inte skyltas med huvudnumret.

Jag tror att skälet till att dessa nummer, liksom de sekundära länsvägarna, 
börjat användas mer i media är för att de renderas på osm och även här och där 
på eniro och andra kartor. Det vore då i min mening synd att åter dölja dessa. 
Men det är egentligen helt rätt att de passar bättre i official_ref eller 
unsigned_ref.

/Andreas

Skickat från min iPhone

> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev David Olsson :
> 
> Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i 
> ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som 
> står på skylten. (E4 i detta fall). 
> Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en 
> "official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa lösningen, likt 1ec5 nämnde i 
> kommentaren på github.
> 
> Ber om ursäkt för missen, jag som tyckte E4 är namnet på vägen när det 
> egentligen är numret. 
> 
> /David
> 
>> On 24 Sep 2017 20:12, "Andreas Vilén"  wrote:
>> Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella nummer. De 
>> skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media. Däremot har de 
>> ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan också ändras medan 
>> numret är detsamma.
>> 
>> /Andreas
>> 
>> Skickat från min iPhone
>> 
>>> 24 sep. 2017 kl. 19:00 skrev Martin Norbäck Olivers :
>>> 
>>> Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här fallet)?
>>> 
>>> Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra 
>>> iaf
>>> 
 sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson :
 Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26) 
 http://www.openstreetmap.org/way/76169023
 
 Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i 
 mailinglistan. 
 https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#issuecomment-331589408
 
 Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det 
 tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar? 
 
 Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte 
 ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra 
 några andra synpunkter kring det?
 
 /david
 ___
 Talk-se mailing list
 Talk-se@openstreetmap.org
 https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>>> 
>>> -- 
>>> Martin Norbäck Olivers
>>> IT-konsult, Masara AB
>>> Telefon: +46 703 22 70 12
>>> E-post: mar...@norpan.org
>>> Kärrhöksvägen 4
>>> 656 72 Skattkärr
>>> ___
>>> Talk-se mailing list
>>> Talk-se@openstreetmap.org
>>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>> 
>> ___
>> Talk-se mailing list
>> Talk-se@openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>> 
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Martin Norbäck Olivers
Poängen med att data finns i OSM är att olika verktyg då kan hämta data
därifrån utan att behöva känna till alla andra databaser som finns runt om
i världen. Vad gäller just denna fråga så är det ju själva taggningen av
vägnummer som diskuteras, vilket är något som du också menar borde finnas i
OSM, så jag förstår inte riktigt poängen med ditt inlägg som svar på det.

Hälsningar Martin

Den 25 september 2017 09:54 skrev Mats Elfström :

> Hej!
> För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av
> trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data.
> Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst.
> Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga
> väginformationen som finns, eftersom den underhålls kontinuerligt. Därmed
> sagt att den som kopierar data därifrån till OSM, även åtar sig att hålla
> den rimligt uppdaterad. Och, eftersom pålitlig vägdata numera är öppen,
> behöver den finnas i OSM? Vägnummer och gatunamn kan behövas, men knappast
> mer tänker jag.
>
> Hälsning / Regards
> Mats.E
>
> Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad /
> Excuse my brevity.
>
> > 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev talk-se-requ...@openstreetmap.org:
> >
> > Ändra linknummer på E-vägar
>
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>-- 
Martin Norbäck Olivers
IT-konsult, Masara AB
Telefon: +46 703 22 70 12
E-post: mar...@norpan.org
Kärrhöksvägen 4
656 72 Skattkärr
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd Mats Elfström
Hej!
För all vägrelaterad information rekommenderas ett studium av trafikverkets 
nationella vägdatabas, NVDB, som är öppna data.
Den finns både som nedladdningsbar geodata, eller som wms-tjänst.
Och man får anse den som den bästa offentligt tillgängliga väginformationen som 
finns, eftersom den underhålls kontinuerligt. Därmed sagt att den som kopierar 
data därifrån till OSM, även åtar sig att hålla den rimligt uppdaterad. Och, 
eftersom pålitlig vägdata numera är öppen, behöver den finnas i OSM? Vägnummer 
och gatunamn kan behövas, men knappast mer tänker jag.

Hälsning / Regards
Mats.E

Skickat från min / Sent from my iPad, Ursäkta att jag är kortfattad / Excuse my 
brevity. 

> 25 sep. 2017 kl. 09:35 skrev talk-se-requ...@openstreetmap.org:
> 
> Ändra linknummer på E-vägar

___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-25 tråd David Olsson
Lekmanna-miss av mig. Jag syftar såklart på vägnumret och vad som finns i
ref-taggen. Och förstår jag allt rätt så ska "ref" vara i princip det som
står på skylten. (E4 i detta fall).
Så ändra ref : E 4.26 till enbart ref: E 4 och sedan lägga till en
"official_ref : E 4.26" tycks vara den bästa lösningen, likt 1ec5 nämnde i
kommentaren på github.

Ber om ursäkt för missen, jag som tyckte E4 är namnet på vägen när det
egentligen är numret.

/David

On 24 Sep 2017 20:12, "Andreas Vilén"  wrote:

> Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella nummer.
> De skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media. Däremot har de
> ofta helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan också ändras medan
> numret är detsamma.
>
> /Andreas
>
> Skickat från min iPhone
>
> 24 sep. 2017 kl. 19:00 skrev Martin Norbäck Olivers :
>
> Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här fallet)?
>
> Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra
> iaf
>
> sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson :
>
>> Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26)
>> http://www.openstreetmap.org/way/76169023
>>
>> Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i
>> mailinglistan.
>> https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#
>> issuecomment-331589408
>>
>> Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det
>> tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar?
>>
>> Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte
>> ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra
>> några andra synpunkter kring det?
>>
>> /david
>> ___
>> Talk-se mailing list
>> Talk-se@openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>>
> --
> Martin Norbäck Olivers
> IT-konsult, Masara AB
> Telefon: +46 703 22 70 12
> E-post: mar...@norpan.org
> Kärrhöksvägen 4
> 656 72 Skattkärr
>
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
>
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
>
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-24 tråd Andreas Vilén
Skilj på namn och nummer. De här vägarna har dessa som officiella nummer. De 
skyltas vad jag vet inte men används mer och mer i media. Däremot har de ofta 
helt andra namn eller inga namn alls. Namnen kan också ändras medan numret är 
detsamma.

/Andreas

Skickat från min iPhone

> 24 sep. 2017 kl. 19:00 skrev Martin Norbäck Olivers :
> 
> Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här fallet)?
> 
> Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra iaf
> 
>> sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson :
>> Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26) 
>> http://www.openstreetmap.org/way/76169023
>> 
>> Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i 
>> mailinglistan. 
>> https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#issuecomment-331589408
>> 
>> Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det 
>> tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar? 
>> 
>> Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte 
>> ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra 
>> några andra synpunkter kring det?
>> 
>> /david
>> ___
>> Talk-se mailing list
>> Talk-se@openstreetmap.org
>> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
> 
> -- 
> Martin Norbäck Olivers
> IT-konsult, Masara AB
> Telefon: +46 703 22 70 12
> E-post: mar...@norpan.org
> Kärrhöksvägen 4
> 656 72 Skattkärr
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


Re: [Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-24 tråd Martin Norbäck Olivers
Ofta märks väl dessa ut med streckad ram runt numret (E4 i det här fallet)?

Vet inte hur man ska tagga det, men official_ref för E 4.26 låter väl bra
iaf

sön 24 sep. 2017 kl. 18:52 skrev David Olsson :

> Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26)
> http://www.openstreetmap.org/way/76169023
>
> Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i
> mailinglistan.
>
> https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#issuecomment-331589408
>
> Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det
> tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar?
>
> Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte
> ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra
> några andra synpunkter kring det?
>
> /david
> ___
> Talk-se mailing list
> Talk-se@openstreetmap.org
> https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se
>
-- 
Martin Norbäck Olivers
IT-konsult, Masara AB
Telefon: +46 703 22 70 12
E-post: mar...@norpan.org
Kärrhöksvägen 4
656 72 Skattkärr
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se


[Talk-se] Ändra linknummer på E-vägar

2017-09-24 tråd David Olsson
Finns många E-vägar som har linknummer (som t.ex E 4.26)
http://www.openstreetmap.org/way/76169023

Det blir ett problem med osrm. Minh nämnde att det var bra att börja i
mailinglistan.
https://github.com/mapbox/mapbox-navigation-ios/issues/637#issuecomment-331589408

Undernumret är det riktiga namnet på vägen hos nvdb/trafikverket och det
tycks aldrig vara använt. Någon som vet fall där det används på skyltar?

Annars låter det som ett korrekt projekt att tagga om så linknummer inte
ligger med "ref" iom det inte används (se github-länken). Eller har andra
några andra synpunkter kring det?

/david
___
Talk-se mailing list
Talk-se@openstreetmap.org
https://lists.openstreetmap.org/listinfo/talk-se