[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-17 Thread translation
commit efff931d6745cda6f677e5bd50f2500cad2bc168
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jan 16 14:24:27 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ro/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ro/torbirdy.dtd b/ro/torbirdy.dtd
index 30277120f..ac8bc7441 100644
--- a/ro/torbirdy.dtd
+++ b/ro/torbirdy.dtd
@@ -44,12 +44,12 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-16 Thread translation
commit 9680946e0e8cec2c3c3cb3c0de9d5f20cee82ab6
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jan 16 13:48:32 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ro/torbirdy.dtd | 28 ++--
 1 file changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/ro/torbirdy.dtd b/ro/torbirdy.dtd
index 48ee98a5e..30277120f 100644
--- a/ro/torbirdy.dtd
+++ b/ro/torbirdy.dtd
@@ -2,30 +2,30 @@
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
-
-
+
+
 
-
+
 
 
 
 
-
+
 
-
-
+
+
 
 
 
@@ -35,15 +35,15 @@
 
 
 
-
-
+
+
 
 
 
 
 
-
-
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-15 Thread translation
commit 8ef961ab82d9a37a09e57280a014e07185619ec9
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Jan 15 12:55:41 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hr/torbirdy.dtd| 58 ++
 sk/torbirdy.properties | 4 +---
 2 files changed, 59 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/hr/torbirdy.dtd b/hr/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..7b9c3141c
--- /dev/null
+++ b/hr/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/sk/torbirdy.properties b/sk/torbirdy.properties
index 26046d87d..87c7aefa9 100644
--- a/sk/torbirdy.properties
+++ b/sk/torbirdy.properties
@@ -6,12 +6,10 @@ torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Povolený: Vlastné Proxy
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy povolený: Priehľadná Torifikácia
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Povolený: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: Zakázaný!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: zapnuté
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy zablokoval automatické nastavenie klienta 
Thunderbird aby ochránil vašu anonymitu.\n\nOdporúčané nastavenia pre %S 
boli nastavené.\n\nTeraz môžete nakonfigurovať ostatné nastavenia 
manuálne.
 
 torbirdy.email.advanced=Prosím berte na vedomie, že zmena pokročilých 
nastavení TorBirdy NIE JE odporúčaná.\n\nPokračujte iba ak ste si istý, 
že viete čo robíte.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Zobraziť túto výstrahu nabudúce
 torbirdy.email.advanced.title=Pokročilé nastavenia TorBirdy
-
-torbirdy.firstrun=Práve používate TorBirdy.\n\nPre ochranu Vašej 
anonymity, TorBirdy vynúti svoje nastavenia Thunderbird-u, aby nemohli byť 
zmenené Vami alebo nejakým doplnkom. Niektoré nastavenia je možné zmeniť 
a sú prístupné cez nastavenia TorBirdy. Ak odinštalujete TorBirdy, tak sa 
všetky nastavenia vrátia na východzie hodnoty (hodnoty po inštalácii 
TorBirdy).\n\nAk ste nový používateľ, je odporúčané aby ste si 
prečítali stránku TorBirdy a pochopili čo sa snažíme docieliť pre 
užívateľov TorBirdy.
-torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-11 Thread translation
commit 6c5145de47bf899a4c6321c4148b6efa38e1effc
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 11 18:48:02 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ro/torbirdy.properties | 8 
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ro/torbirdy.properties b/ro/torbirdy.properties
index 10a270e54..ba2dd4d8c 100644
--- a/ro/torbirdy.properties
+++ b/ro/torbirdy.properties
@@ -3,13 +3,13 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Activat: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Activat: JonDo
 torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Activat: Proxy Personalizat
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy activat: torificare transparentă
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy activat: Torificare Transparentă
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Activat: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: Dezactivat!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: Activat
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy a dezactivat expertul configurație automată 
pentru a vă proteja anonimatul.\n\nSetările de securitate recomandate pentru 
%S au fost stabilite.\n\nPuteți acum configura manual setările celuilalt cont.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy a dezactivat configurarea automată Thunderbird 
pentru a vă proteja anonimitatea.\n\nSetările de securitate recomandate 
pentru %S au fost stabilite.\n\nPuteți configura manual celelalte setări are 
contului.
 
-torbirdy.email.advanced=Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că 
schimbând setările avansate ale lui TorBirdy NU este recomandat.\n\nAr trebui 
să continuați doar în cazul în care sunteți sigur de ceea ce faceți.
-torbirdy.email.advanced.nextwarning=Arată această notificare data viitoare
+torbirdy.email.advanced=Vă rugăm să considerați că schimbarea setărilor 
avansate ale lui TorBirdy NU este recomandată.\n\nContinuați doar dacă 
sunteți sigur de ceea ce faceți.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Arată acest avertisment data viitoare
 torbirdy.email.advanced.title=Setări Avansate TorBirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-11 Thread translation
commit c4790d3f0c7b71ef346c49f0fd9540a7e145e5e9
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 11 16:18:05 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt_PT/torbirdy.dtd | 58 ++
 1 file changed, 58 insertions(+)

diff --git a/pt_PT/torbirdy.dtd b/pt_PT/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..5fa39d5be
--- /dev/null
+++ b/pt_PT/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-11 Thread translation
commit 6f54b2ec29e81e055fdd333c12c9541d79b989ed
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 11 14:25:10 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ar/torbirdy.dtd | 4 ++--
 pl/torbirdy.dtd | 4 ++--
 2 files changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/ar/torbirdy.dtd b/ar/torbirdy.dtd
index 5a0551189..b864e634d 100644
--- a/ar/torbirdy.dtd
+++ b/ar/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
@@ -54,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/pl/torbirdy.dtd b/pl/torbirdy.dtd
index 09cc90afe..d8e2622a9 100644
--- a/pl/torbirdy.dtd
+++ b/pl/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
@@ -54,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-11 Thread translation
commit 0d5751430e3f86af85711a70b4f427c8b40dda14
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 11 13:18:00 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt_PT/torbirdy.properties | 15 +++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/pt_PT/torbirdy.properties b/pt_PT/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..522e756fd
--- /dev/null
+++ b/pt_PT/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Ativado:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy ativado:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy ativado:Proxy Personalizado
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy ativado:Torificação Transparente
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy ativado:Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy:Desativado!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:Ativado
+
+torbirdy.email.prompt=O TorBirdy desativou o assistente de configuração 
automática do Thunderbird's para proteger o seu anonimato.\n\nForam definidas 
as configurações de segurança recomendadas para %S.\n\nPode configurar 
manualmente as outras configurações da conta.
+
+torbirdy.email.advanced=Por favor, note que NÃO é recomendado que altere as 
configurações avançadas do TorBirdy.\n\nDeve continuar apenas se tiver a 
certeza do que está a fazer.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Mostrar este aviso na próxima vez
+torbirdy.email.advanced.title=Configurações Avançadas do TorBirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2019-01-02 Thread translation
commit 60e7c1ec839b8cdae3d1eaf2d0c4b16f0e8be671
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jan 2 10:18:29 2019 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 eu/torbirdy.properties | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)

diff --git a/eu/torbirdy.properties b/eu/torbirdy.properties
index db2dfa41b..8f8b84aa4 100644
--- a/eu/torbirdy.properties
+++ b/eu/torbirdy.properties
@@ -6,12 +6,10 @@ torbirdy.enabled.custom=TorBirdy gaituta:
Pertsonalizatutako proxya
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy gaituta:Torifikazio gardena
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy gaituta:Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy:Ezgaituta!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:Aktibatuta
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdyk Thunderbirden autokonfigurazio morroia ezgaitu 
du zure anonimotasuna babesteko.\n\n%S rentzako gomendatutako segurtasun 
ezarpenak ezarri dira.\n\nOrain beste kontu ezarpenak eskuz konfigura ditzakezu.
 
 torbirdy.email.advanced=Mesedez jakin ezazu TorBirdyren ezarpen aurreratuak 
aldatzea gomendatuta EZ dagoela.\n\nZer egiten ari zaren argi badaukazu 
bakarrik jarraitu beharko zenuke.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Abisu hau hurrengo aldian erakutsi
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy ezarpen aurreratuak
-
-torbirdy.firstrun=Orain TorBirdy erabiltzen ari zara.\n\nZure anonimotasuna 
babesten laguntzeko, TorBirdyk ezarri dituen Thunderbirden ezarpenak 
betearaziko ditu, hauek zu edo gehigarriren batez aldatuak izatea eragotziz. 
Aldatuak izan daitezkeen ezarpen batzuk daude eta hauetara TorBirdyren hobespen 
elkarrizketa-koadroaren bitartez sar zaitezke. TorBirdy desinstalatzen edo 
ezgaitzen denean, aldatu dituen ezarpen guztiak euren balio lehenetsietara 
berrezartzen dira (TorBirdyren instalazioaren aurreko 
balioetara).\n\nErabiltzaile berria bazara, TorBirdyren webgunean zehar 
irakurtzea gomendatuta dago gure erabiltzaileentzako TorBirdyrekin lortu nahi 
duguna ulertzeko.
-torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-12-12 Thread translation
commit 3b76d1edfb0b7251ceb6194e0ebd477e00f03fcf
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 12 10:48:05 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ja/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ja/torbirdy.dtd b/ja/torbirdy.dtd
index d780f71f2..9cfae711a 100644
--- a/ja/torbirdy.dtd
+++ b/ja/torbirdy.dtd
@@ -16,10 +16,10 @@
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-11-28 Thread translation
commit 4b54e9b3319c241c02c319e2a8a66cc28d5e2350
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Nov 29 03:17:54 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 da/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/da/torbirdy.dtd b/da/torbirdy.dtd
index bfb9036a3..60a07ce30 100644
--- a/da/torbirdy.dtd
+++ b/da/torbirdy.dtd
@@ -52,7 +52,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-11-16 Thread translation
commit 48b73a46733c51685c18274de8cc8b2fcdf950e0
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Nov 16 12:18:20 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fa/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/fa/torbirdy.dtd b/fa/torbirdy.dtd
index 1409164e3..e9b64bd97 100644
--- a/fa/torbirdy.dtd
+++ b/fa/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
@@ -54,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-11-15 Thread translation
commit 7a9c30070248a5c44aa10eac937278b00f0ad679
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Nov 15 23:47:54 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 mk/torbirdy.dtd| 66 +-
 mk/torbirdy.properties | 15 
 2 files changed, 48 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/mk/torbirdy.dtd b/mk/torbirdy.dtd
index 4d108a15a..92b659e5e 100644
--- a/mk/torbirdy.dtd
+++ b/mk/torbirdy.dtd
@@ -1,50 +1,52 @@
 
-
+
 
-
-
+
+
 
 
-
+
 
 
-
-
+
+
 
 
-
+
 
-
-
-
+
+
+
 
 
 
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
 
-
-
-
+
+
+
 
 
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
-
-
-
+
+
+
 
-
+
 
 
 
@@ -53,6 +55,4 @@
 
 
 
-
-
-
+
diff --git a/mk/torbirdy.properties b/mk/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..d8c3be960
--- /dev/null
+++ b/mk/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy овозможен: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy овозможен: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy овозможен: Прилагодено 
прокси
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy овозможен: 
Транспарентна Торификација
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy овозможен: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: оневозможен!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: овозможен
+
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy ги оневозможува 
авто-поставките на Thunderbird волшебникот за да 
ја заштити вашата 
анонимност.\n\nПрепорачани безбедносни 
поставки за %S се поставени.\n\nСега може 
рачно да ги конфигурирате другите поставки 
на сметката.
+
+torbirdy.email.advanced=Ве молиме забележете дека 
менувањето на напредните поставки за TorBirdy 
НЕ се препорачани.\n\nПродолжете само 
доколку сте сигурни што правите.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Прикажи го ова 
предупредување нареден пат
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Напредни поставки

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-28 Thread translation
commit 334163484dfd80b53754e8c820ab97b57a1ff5a3
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Oct 28 15:17:29 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hr_HR/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/hr_HR/torbirdy.dtd b/hr_HR/torbirdy.dtd
index ae1c708be..9cb4ff4f2 100644
--- a/hr_HR/torbirdy.dtd
+++ b/hr_HR/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
@@ -54,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-27 Thread translation
commit c408a5f6024ebe04675d2d309a7ed96f1d492ab5
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Oct 27 07:17:29 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 cs/torbirdy.dtd| 6 +++---
 cs/torbirdy.properties | 8 
 2 files changed, 7 insertions(+), 7 deletions(-)

diff --git a/cs/torbirdy.dtd b/cs/torbirdy.dtd
index 55e229696..7413a7fb9 100644
--- a/cs/torbirdy.dtd
+++ b/cs/torbirdy.dtd
@@ -48,11 +48,11 @@
 
 
 
-
-
+
+
 
 
 
 
 
-
+
diff --git a/cs/torbirdy.properties b/cs/torbirdy.properties
index 84a18d75b..c9b6f2520 100644
--- a/cs/torbirdy.properties
+++ b/cs/torbirdy.properties
@@ -8,8 +8,8 @@ torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy zapnut: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: Vypnut!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: Zapnut
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy vypnul autokonfigurační wizard Thunderbirdu z 
důvodu ochrany soukromí.\nDoporučené nastavení bezpečnosti pro %S byla 
nastavena.\nNyní můžete konfigurovat nastavení ostatních účtů 
manuálně.
+torbirdy.email.prompt=Z důvodu ochrany soukromí vypnul TorBirdy 
automatického průvodce nastavením účtu.\n\nDoporučená nastavení 
zabezpečení pro %S byla nastavena.\n\nOstatní účty můžete nastavit 
ručně.
 
-torbirdy.email.advanced=Prosím berte na vědomí, že změna pokročilých 
nastavení TorBirdy NENÍ doporučena.\nPokračujte pouze pokud víte co 
děláte.
-torbirdy.email.advanced.nextwarning=Zobraz toto upozornění příště
-torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Pokročilé nastavení
+torbirdy.email.advanced=Změna pokročilých nastavení TorBirdy NENÍ 
doporučována.\n\nPokračujte pouze pokud skutečně víte, co děláte.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Zobrazit příště toto varování
+torbirdy.email.advanced.title=Pokročilá nastavení TorBirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-27 Thread translation
commit b59c9e55c9b1f0ca3503020f7a3d188e74ed25d1
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Oct 27 06:47:29 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 cs/torbirdy.dtd | 48 
 1 file changed, 24 insertions(+), 24 deletions(-)

diff --git a/cs/torbirdy.dtd b/cs/torbirdy.dtd
index 75446ecd3..55e229696 100644
--- a/cs/torbirdy.dtd
+++ b/cs/torbirdy.dtd
@@ -1,20 +1,20 @@
 
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
 
 
 
 
-
+
 
 
 
-
-
-
+
+
+
 
 
 
@@ -24,29 +24,29 @@
 
 
 
-
-
-
+
+
+
 
 
-
+
 
 
-
+
 
-
+
 
-
+
 
 
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-24 Thread translation
commit 3829efc081de475f232ad904b19c3234eb08c9ff
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Oct 24 23:47:46 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hr/torbirdy.properties | 15 +++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/hr/torbirdy.properties b/hr/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..da8954999
--- /dev/null
+++ b/hr/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy omogućen: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy omogućen: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy omogućen: Prilagođeni proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy omogućen: Prozirna torifikacija
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy omogućen: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Onemogućen!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: Omogućen
+
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy je onemogućio Thunderbird-ovog čarobnjaka za 
automatsko podešavanje kako bi zaštitio Vašu anonimnost.\n\nPreporučene 
sigurnosne postavke za %S su postavljene.\n\nSada možete ručno podesiti 
ostale postavke računa.
+
+torbirdy.email.advanced=Imajte na umu da mijenjanje naprednih postavka 
TorBirdy-a NIJE preporučeno.\n\nNastavite jedino ako znate što radite.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Prikaži ovo upozorenje sljedeći put
+torbirdy.email.advanced.title=Napredne postavke TorBirdy-a

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-14 Thread translation
commit 26463407b26b251e532e183d7f392bac7bb47202
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Oct 14 09:47:28 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ka/torbirdy.dtd | 58 +
 1 file changed, 58 insertions(+)

diff --git a/ka/torbirdy.dtd b/ka/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..1ace1623e
--- /dev/null
+++ b/ka/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-09 Thread translation
commit 1b9ae27a8f812f2f9c215c95794ae1472cba0e83
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Oct 9 08:47:28 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 is/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/is/torbirdy.dtd b/is/torbirdy.dtd
index 0c1b4ed59..32566e0f1 100644
--- a/is/torbirdy.dtd
+++ b/is/torbirdy.dtd
@@ -1,4 +1,4 @@
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-07 Thread translation
commit 22ae21729a83ae2eb2ad2d6bd16804630807e8ea
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Oct 7 15:17:26 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 de/torbirdy.dtd| 2 +-
 de/torbirdy.properties | 4 ++--
 2 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/de/torbirdy.dtd b/de/torbirdy.dtd
index a0ef114c9..a1ce228e7 100644
--- a/de/torbirdy.dtd
+++ b/de/torbirdy.dtd
@@ -14,7 +14,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
diff --git a/de/torbirdy.properties b/de/torbirdy.properties
index 84b3916c2..dd01d474e 100644
--- a/de/torbirdy.properties
+++ b/de/torbirdy.properties
@@ -8,8 +8,8 @@ torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Aktiv:Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy:Deaktiviert!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: Aktiv
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy hat den Assistenten für die Kontenerstellung 
deaktiviert um Ihre Anonymität zu schützen.\n\nDie empfohlenen 
Sicherheitseinstellungen wurden für %S aktiviert.\n\nSie können die anderen 
Kontoeinstellungen manuell konfigurieren.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy hat den Assistenten für die Kontenerstellung 
deaktiviert, um deine Anonymität zu schützen.\n\nDie empfohlenen 
Sicherheitseinstellungen wurden für %S aktiviert.\n\nDu kannst die anderen 
Kontoeinstellungen manuell konfigurieren.
 
-torbirdy.email.advanced=Es wird NICHT empfohlen, die erweiterten Einstellungen 
von TorBirdy zu ändern.\n\nSie sollten nur fortfahren, wenn Sie genau wissen, 
was Sie tun.
+torbirdy.email.advanced=Es wird NICHT empfohlen, die erweiterten Einstellungen 
von TorBirdy zu ändern.\n\nDu solltest nur fortfahren, wenn du genau weisst, 
was du tust.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Diese Warnung weiterhin anzeigen
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy erweiterte Einstellungen

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-03 Thread translation
commit c7ecb30c06197892a5055880373fb713d607eabc
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Oct 4 00:53:57 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn/torbirdy.dtd| 58 ++
 bn/torbirdy.properties | 15 +
 2 files changed, 73 insertions(+)

diff --git a/bn/torbirdy.dtd b/bn/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..5b25a2d1e
--- /dev/null
+++ b/bn/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/bn/torbirdy.properties b/bn/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..f4a80247d
--- /dev/null
+++ b/bn/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy সক্রিয়: টর
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy সক্ষম: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy সক্ষম: কাস্টম 
প্রক্সি
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy সক্রিয়: 
স্বচ্ছ Torification
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy সক্রিয়: 
হোয়ানিক্স
+torbirdy.disabled=TorBirdy: অক্ষম!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: সক্রিয়
+
+torbirdy.email.prompt=আপনার নামহীনতা 
সুরক্ষিত করার জন্য TorBirdy 
থান্ডারবার্ডের স্বয়ংক্রিয় 
কনফিগারেশন উইজার্ড অক্ষম 
করেছে।\n\n% S এর জন্য প্রস্তাবিত 
নিরাপত্তা সেটিংস সেট করা 
হয়েছে।\n\nআপনি এখন 
ম্যানুয়ালি অন্যান্য অ
্যাকাউন্ট সেটিংস কনফিগার 
করতে পারেন।
+
+torbirdy.email.advanced=TorBirdy এর উন্নত সেটিংস 
পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয় 
না দয়া করে মনে রাখবেন।\n\nআপনি 
কি করছেন তা নিশ্চিত হলেই কেবল 
আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে।
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=এই সতর্কতা 
পরবর্তী সময় দেখান
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy উন্নত সেটিংস

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-10-03 Thread translation
commit 4abed1ae843776f97794c58faa598d607f23b06a
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Oct 3 11:17:16 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 is/torbirdy.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/is/torbirdy.properties b/is/torbirdy.properties
index e7970cb7f..3457b6896 100644
--- a/is/torbirdy.properties
+++ b/is/torbirdy.properties
@@ -8,8 +8,8 @@ torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy virkjað: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: óvirkjað!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: virkjað
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy has disabled Thunderbird's auto-configuration 
wizard to protect your anonymity.\n\nThe recommended security settings for %S 
have been set.\n\nYou can now configure the other account settings manually.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy hefur gert sjálfvirkan 
uppsetningarleiðarvísi Thunderbird óvirkan til að vernda nafnleysi 
þitt.\n\nÖryggisstillingar þær sem mælt er með fyrir %S hafa verið 
virkjaðar.\n\nÞú getur núna handstillt stillingar annarra notendaaðganga.
 
-torbirdy.email.advanced=Please note that changing the advanced settings of 
TorBirdy is NOT recommended.\n\nYou should only continue if you are sure of 
what you are doing.
+torbirdy.email.advanced=Athugaðu að EKKI er mælt með því að ítarlegum 
stillingum TorBirdy sé breytt.\n\nÞú ættir ekki að halda áfram með 
þetta ef þú veist hvað þú ert að gera.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Birta þessa aðvörun næst
 torbirdy.email.advanced.title=Ítarlegar stillingar TorBirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-29 Thread translation
commit 63a28cba8994605464a2660522d6e79c5e4c0d0e
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Sep 30 00:17:22 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ka/torbirdy.properties | 15 +++
 1 file changed, 15 insertions(+)

diff --git a/ka/torbirdy.properties b/ka/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..908202b50
--- /dev/null
+++ b/ka/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,15 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy ჩართულია:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy ჩართულია:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy ჩართულია:
მითითებული პროქსი
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy ჩართულია:
Transparent Torification
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy ჩართულია:Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy:გამორთულია!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:ჩართულია
+
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy-მა შეზღუდა Thunderbird-ის 
თვითგამართვის მეზური, თქვენი 
ვინაობის გამჟღავნებისგან 
დასაცავად\n\nუსაფრთხოების 
სასურველი პარამეტრები 
%S-ისთვის დაყენებულია.\n\nახლა 
უკვე შეგიძლიათ, ანგარიშის 
სხვა პარამეტრების ხელით 
დაყენება.
+
+torbirdy.email.advanced=გთხოვთ 
გაითვალისწინოთ, რომ TorBirdy-ის 
მნიშვნელოვანი პარამეტრების 
შეცვლა, მეტად არასასურ
ველია.\n\nშეგიძლიათ განაგრძოთ 
იმ შემთხვევაში, თუ ნამდვილად 
იცით, რასაც აკეთებთ.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=ამ გაფრ
თხილების შემდეგ ჯერზე 
ჩვენება
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy-ის გაფარ
თოებული პარამეტრები

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-27 Thread translation
commit 6bfbe973713a1e508bc1e6f3c58597a827835370
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Sep 27 07:47:27 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 el/torbirdy.dtd | 24 
 1 file changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/el/torbirdy.dtd b/el/torbirdy.dtd
index dd2df2e18..cac19d7f3 100644
--- a/el/torbirdy.dtd
+++ b/el/torbirdy.dtd
@@ -27,9 +27,9 @@
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
@@ -37,22 +37,22 @@
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
 
 
-
-
-
+
+
+
 
-
-
-
-
+
+
+
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-26 Thread translation
commit 801aca884a6e839c5534d1954d84c98faa1de62d
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Sep 26 15:17:23 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 el/torbirdy.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/el/torbirdy.properties b/el/torbirdy.properties
index b620032b0..78dd2a3bf 100644
--- a/el/torbirdy.properties
+++ b/el/torbirdy.properties
@@ -2,13 +2,13 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 
 torbirdy.enabled.tor=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: JonDo
-torbirdy.enabled.custom=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: 
προσαρμοσμένος Proxy
+torbirdy.enabled.custom=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: Π
ροσαρμοσμένος Proxy
 torbirdy.enabled.torification=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: 
Μεμονωμένο Torification
 torbirdy.enabled.whonix=Το TorBirdy ενεργοποιήθηκε: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: Απενεργοποιημένο!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: Ενεργοποιημένο
 
-torbirdy.email.prompt=Το TorBirdy έχει απενεργοποιήσει 
τον οδηγό αυτόματων ρυθμίσεων για να 
προστατεύσει την ανωνυμία σας.\n\nΟι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις ασφαλείας για το%S 
έχουν εφαρμοστεί.\n\nΤώρα μπορείτε να ρυ
θμίσετε τις ρυθμίσεις των άλλων 
λογαριασμών χειροκίνητα 
+torbirdy.email.prompt=Το TorBirdy έχει απενεργοποιήσει 
τον οδηγό αυτόματων ρυθμίσεων για να 
προστατεύσει την ανωνυμία σας.\n\nΟι 
προτεινόμενες ρυθμίσεις ασφαλείας για το%S 
έχουν εφαρμοστεί.\n\nΤώρα μπορείτε να ρυ
θμίσετε τις ρυθμίσεις των άλλων 
λογαριασμών χειροκίνητα.
 
 torbirdy.email.advanced=Παρακαλώ σημειώστε ότι 
αλλάζοντας τις ρυθμίσεις για προχωρημένου
ς στο TorBirdy ΔΕΝ συνιστάται.\n\nΝα συνεχίσετε 
μόνο αν γνωρίζετε πολύ καλά τι κάνετε.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Δείξε μου αυτή την 
ειδοποίηση την επόμενη φορά 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-20 Thread translation
commit 791ea1cf99c7f302091dd79075f3a1f3a4da4d07
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Sep 20 21:47:18 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index 8830c4e68..a95088e1a 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -52,7 +52,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-17 Thread translation
commit 931f1b62a134cce80168ab2dc16f0255772a0fa5
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Sep 17 21:47:17 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es_AR/torbirdy.dtd | 56 +-
 1 file changed, 26 insertions(+), 30 deletions(-)

diff --git a/es_AR/torbirdy.dtd b/es_AR/torbirdy.dtd
index 6a03dbd4c..1c504becd 100644
--- a/es_AR/torbirdy.dtd
+++ b/es_AR/torbirdy.dtd
@@ -14,49 +14,45 @@
 
 
 
-
-
+
+
 
 
 
-
+
 
-
+
 
-
+
 
-
-
+
+
 
 
-
+
 
 
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
 
 
 
-
+
 
-
-
-
-
-
+
+
+
+
+
 
-
-
-
+
+
+
 
-
-
-
-
+
+
+
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-17 Thread translation
commit d6be0d64a8d6f85b33ec23500bc2a9912cd5c55d
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Sep 17 21:17:20 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es_AR/torbirdy.dtd | 10 +-
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/es_AR/torbirdy.dtd b/es_AR/torbirdy.dtd
index df2183bcf..6a03dbd4c 100644
--- a/es_AR/torbirdy.dtd
+++ b/es_AR/torbirdy.dtd
@@ -1,16 +1,16 @@
 
-
+
 
-
-
+
+
 
 
 
-
+
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-14 Thread translation
commit 7e4602a8d39dccf73b6a670122da3d4a3685f947
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Sep 15 03:47:27 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es_AR/torbirdy.properties | 18 +-
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/es_AR/torbirdy.properties b/es_AR/torbirdy.properties
index 63035ea10..b38b9a92b 100644
--- a/es_AR/torbirdy.properties
+++ b/es_AR/torbirdy.properties
@@ -1,15 +1,15 @@
 torbirdy.name=TorBirdy
 
-torbirdy.enabled.tor=TorBirdy activo:Tor
-torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy activo:JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy activo: Proxy personalizado
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy activo: Torificación transparante
-torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy activo:Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy:Inactivo!
-torbirdy.enabled=TorBirdy: Activo
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy habilitado:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy habilitado:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy habilitado: Proxy personalizado
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy habilitado: Torificación transparante
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy habilitado:Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: ¡Deshabilitado!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: Habilitado
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy ha deshabilitado el asistente de 
autoconfiguración de Thunderbird para proteger tu anonimato.\n\nLos ajustes de 
seguridad recomendados para %S han sido seteados.\n\nAhora puedes configurar 
los otros ajustes de cuenta manualmente.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy ha deshabilitado el asistente de 
autoconfiguración de Thunderbird para proteger tu anonimato.\n\nLos ajustes de 
seguridad recomendados para %S han sido fijados.\n\nAhora podés configurar los 
otros ajustes de cuenta manualmente.
 
-torbirdy.email.advanced=Por favor tenga en cuenta que cambiar los ajustes 
avanzados de TorBirdy es algo que NO se recomienda.\n\nSólo debes continuar si 
estás seguro de lo que estás haciendo.
+torbirdy.email.advanced=Por favor notá que cambiar los ajustes avanzados de 
TorBirdy NO está recomendado.\n\nSólo debés continuar si estás seguro de lo 
que estás haciendo.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Mostrar esta advertencia la próxima vez
 torbirdy.email.advanced.title=Configuraciones Avanzadas de TorBirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-12 Thread translation
commit 54adf1d887cd581ca1274b5eec67b3329d7a2b8b
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Sep 12 21:17:29 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hu/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/hu/torbirdy.dtd b/hu/torbirdy.dtd
index 8ec4ae90e..2b07613a2 100644
--- a/hu/torbirdy.dtd
+++ b/hu/torbirdy.dtd
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-05 Thread translation
commit ebe45142ceff0c0be5fffc0c2f81873d40db3599
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Sep 5 18:17:23 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ko/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ko/torbirdy.dtd b/ko/torbirdy.dtd
index b1db905ac..6fcc0d230 100644
--- a/ko/torbirdy.dtd
+++ b/ko/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
@@ -54,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-09-04 Thread translation
commit 258d04df837490eae570066c30faf84ed74e8b0f
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Sep 4 20:47:31 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hu/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/hu/torbirdy.properties b/hu/torbirdy.properties
index 12b50f5c5..cde432064 100644
--- a/hu/torbirdy.properties
+++ b/hu/torbirdy.properties
@@ -8,7 +8,7 @@ torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Bekapcsolva: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy:Kikapcsolva!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: Bekapcsolva
 
-torbirdy.email.prompt=A TorBirdy kikapcoslta a Thunderbird automatikus 
konfigurációs varázslóját a névtelensége megőrzése érdekében\n\nAz 
ajánlott biztonsági beállítások a %S részére beállításra 
kerültek.\n\nMost már beállíthatja a további fiók beállításokat 
kézzel.
+torbirdy.email.prompt=A TorBirdy kikapcsolta a Thunderbird automatikus 
konfigurációs varázslóját a névtelensége megőrzése érdekében\n\nAz 
ajánlott biztonsági beállítások a %S részére beállításra 
kerültek.\n\nMost már beállíthatja a további fiók beállításokat 
kézzel.
 
 torbirdy.email.advanced=Kérjük jegyezze meg, hogy a TorBirdy Speciális 
beállításainak átállítása NEM ajánlott.\n\nCsak akkor szabad 
folytatnia, ha tudja mit csinál.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=A figyelmeztetés mutatása legközelebb 
is.

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-31 Thread translation
commit d5b234e026795d4456e21d2db599039964af8971
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Aug 31 14:17:36 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ar/torbirdy.properties| 3 ---
 bg/torbirdy.properties| 3 ---
 bn_BD/torbirdy.properties | 3 ---
 ca/torbirdy.properties| 3 ---
 cs/torbirdy.properties| 3 ---
 da/torbirdy.properties| 3 ---
 de/torbirdy.properties| 3 ---
 el/torbirdy.properties| 3 ---
 en_GB/torbirdy.properties | 3 ---
 es/torbirdy.properties| 3 ---
 es_AR/torbirdy.properties | 3 ---
 et/torbirdy.properties| 3 ---
 fa/torbirdy.properties| 3 ---
 fi/torbirdy.properties| 3 ---
 fr/torbirdy.properties| 3 ---
 ga/torbirdy.properties| 3 ---
 he/torbirdy.properties| 3 ---
 hr_HR/torbirdy.properties | 3 ---
 hu/torbirdy.properties| 3 ---
 id/torbirdy.properties| 3 ---
 is/torbirdy.properties| 3 ---
 it/torbirdy.properties| 3 ---
 ja/torbirdy.properties| 3 ---
 ko/torbirdy.properties| 3 ---
 lt/torbirdy.properties| 3 ---
 lv/torbirdy.properties| 3 ---
 ms_MY/torbirdy.properties | 3 ---
 nb/torbirdy.properties| 3 ---
 nl/torbirdy.properties| 3 ---
 nl_BE/torbirdy.properties | 3 ---
 nn/torbirdy.properties| 15 +++
 pa/torbirdy.properties| 3 ---
 pl/torbirdy.properties| 3 ---
 pt/torbirdy.properties| 3 ---
 pt_BR/torbirdy.properties | 3 ---
 ro/torbirdy.properties| 3 ---
 ru/torbirdy.properties| 3 ---
 sk_SK/torbirdy.properties | 3 ---
 sq/torbirdy.properties| 3 ---
 sr/torbirdy.properties| 3 ---
 sv/torbirdy.properties| 3 ---
 ta/torbirdy.properties| 3 ---
 templates/torbirdy.properties | 3 ---
 th/torbirdy.properties| 3 ---
 tr/torbirdy.properties| 3 ---
 uk/torbirdy.properties| 3 ---
 vi/torbirdy.properties| 3 ---
 zh_CN/torbirdy.properties | 3 ---
 zh_TW/torbirdy.properties | 3 ---
 49 files changed, 15 insertions(+), 144 deletions(-)

diff --git a/ar/torbirdy.properties b/ar/torbirdy.properties
index 4f1ecfa31..9aad99452 100644
--- a/ar/torbirdy.properties
+++ b/ar/torbirdy.properties
@@ -13,6 +13,3 @@ torbirdy.email.prompt=توربيردي عطل التكوين 
التلقائي ل
 torbirdy.email.advanced=الرجاء الملاحظة ان تغير 
الإعدادات المتقدمة لتوربيردي غير موصي 
به.\nيجب أن تستمر فقط إذا كنت متأكدا مما تقوم 
به.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=اظهار هذا التحذير في 
المرة القادمة
 torbirdy.email.advanced.title=الإعدادات المتقدمة 
لتوربيردي
-
-torbirdy.firstrun=انت الان تعمل بتوربيردي.\n\nللم
ساعدة على حماية هويتك, توربيردي سوف يفرض 
إعدادات ثاندربيرد التي اعدها, و ذلك يؤدي 
إلي منعك انت او اي برنامج إضافي من تغيرها. 
ولكن يوجد بعض الإعدادات التي يمكن تغييرها و 
تستطيع الوصول لتلك الإعدادات عن طريق نافذة 
إعدادات توربيردي. وفي حالة إلغاء او تعطيل 
توربيردي, سيتم استرجاع كل الإعدادات (التي 
كانت موجودة قبل تثبيت توربيردي).\n\nإذا كنت م
ستخدم جديد, فمن المستحسن أن تقرأ محتويات م
وقع توربيردي حتي تستطيع ان تفهم ما الذي 
نحاول إنجازه بتوربيردي لمستخدمينا.
-torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy
diff --git a/bg/torbirdy.properties b/bg/torbirdy.properties
index e29bf1b72..eff3520ae 100644
--- a/bg/torbirdy.properties
+++ b/bg/torbirdy.properties
@@ -13,6 +13,3 @@ torbirdy.email.prompt=TorBirdy изключи Thunderbird 
авто-конфиг
 torbirdy.email.advanced=Обърнете внимание че 
промяната на настройките за напреднали на 
TorBirdy НЕ Е препоръчително.\nПродължете 
единствено ако знаете какво правите.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Покажи това 
предупреждение следващия път.
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Настройки за 
напреднали
-
-torbirdy.firstrun=Стартирахте TorBirdy.\n\nЗа 
безопасност на вашата анонимност, TorBirdy ще 
наложи свои настройки предотвратявайки 
нераглементирана намеса от ваша страна или 
друго приложение. Някои конфигурации могат 
да бъдат 

[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-31 Thread translation
commit dede18150f900c79f3ea7b7265afd4e92810ca10
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Aug 31 13:48:46 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bg/torbirdy.dtd| 2 --
 bn_BD/torbirdy.dtd | 2 --
 ca/torbirdy.dtd| 2 --
 cs/torbirdy.dtd| 2 --
 da/torbirdy.dtd| 2 --
 de/torbirdy.dtd| 2 --
 el/torbirdy.dtd| 2 --
 en_GB/torbirdy.dtd | 2 --
 es/torbirdy.dtd| 2 --
 es_AR/torbirdy.dtd | 2 --
 eu/torbirdy.dtd| 2 --
 fr/torbirdy.dtd| 2 --
 ga/torbirdy.dtd| 2 --
 he/torbirdy.dtd| 2 --
 hi/torbirdy.dtd| 2 --
 hu/torbirdy.dtd| 2 --
 id/torbirdy.dtd| 2 --
 is/torbirdy.dtd| 2 --
 it/torbirdy.dtd| 2 --
 ja/torbirdy.dtd| 2 --
 lv/torbirdy.dtd| 2 --
 ms_MY/torbirdy.dtd | 2 --
 nb/torbirdy.dtd| 2 --
 nl/torbirdy.dtd| 2 --
 pt/torbirdy.dtd| 2 --
 pt_BR/torbirdy.dtd | 2 --
 ro/torbirdy.dtd| 2 --
 ru/torbirdy.dtd| 2 --
 sr/torbirdy.dtd| 2 --
 sv/torbirdy.dtd| 2 --
 templates/torbirdy.dtd | 4 
 tr/torbirdy.dtd| 2 --
 uk/torbirdy.dtd| 2 --
 zh_CN/torbirdy.dtd | 2 --
 zh_TW/torbirdy.dtd | 2 --
 35 files changed, 72 deletions(-)

diff --git a/bg/torbirdy.dtd b/bg/torbirdy.dtd
index 75c4631de..01a3af478 100644
--- a/bg/torbirdy.dtd
+++ b/bg/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/bn_BD/torbirdy.dtd b/bn_BD/torbirdy.dtd
index 2b0087798..a346dc2d4 100644
--- a/bn_BD/torbirdy.dtd
+++ b/bn_BD/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/ca/torbirdy.dtd b/ca/torbirdy.dtd
index 949bda899..23f1068dd 100644
--- a/ca/torbirdy.dtd
+++ b/ca/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/cs/torbirdy.dtd b/cs/torbirdy.dtd
index fc623a8d8..75446ecd3 100644
--- a/cs/torbirdy.dtd
+++ b/cs/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/da/torbirdy.dtd b/da/torbirdy.dtd
index 75efc5409..bfb9036a3 100644
--- a/da/torbirdy.dtd
+++ b/da/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/de/torbirdy.dtd b/de/torbirdy.dtd
index 3df984a4d..a0ef114c9 100644
--- a/de/torbirdy.dtd
+++ b/de/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/el/torbirdy.dtd b/el/torbirdy.dtd
index b2555c3d9..dd2df2e18 100644
--- a/el/torbirdy.dtd
+++ b/el/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/en_GB/torbirdy.dtd b/en_GB/torbirdy.dtd
index c88803ab5..330b3779b 100644
--- a/en_GB/torbirdy.dtd
+++ b/en_GB/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/es/torbirdy.dtd b/es/torbirdy.dtd
index e86850f4b..744e898e2 100644
--- a/es/torbirdy.dtd
+++ b/es/torbirdy.dtd
@@ -57,5 +57,3 @@ las cuentas [por defecto: dehabilitado]">
 
 
 
-
-
diff --git a/es_AR/torbirdy.dtd b/es_AR/torbirdy.dtd
index 069ec2cbd..df2183bcf 100644
--- a/es_AR/torbirdy.dtd
+++ b/es_AR/torbirdy.dtd
@@ -60,5 +60,3 @@
 ">
 
 
-
-
diff --git a/eu/torbirdy.dtd b/eu/torbirdy.dtd
index 6f137066f..89495de55 100644
--- a/eu/torbirdy.dtd
+++ b/eu/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index 2eda20cdf..8830c4e68 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/ga/torbirdy.dtd b/ga/torbirdy.dtd
index 788278b7f..86676ca1b 100644
--- a/ga/torbirdy.dtd
+++ b/ga/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/he/torbirdy.dtd b/he/torbirdy.dtd
index 841498afc..c1eb5ac13 100644
--- a/he/torbirdy.dtd
+++ b/he/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/hi/torbirdy.dtd b/hi/torbirdy.dtd
index 5165dd17b..e1f833368 100644
--- a/hi/torbirdy.dtd
+++ b/hi/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/hu/torbirdy.dtd b/hu/torbirdy.dtd
index e2a5ad139..8ec4ae90e 100644
--- a/hu/torbirdy.dtd
+++ b/hu/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/id/torbirdy.dtd b/id/torbirdy.dtd
index ee72eca01..eec447c65 100644
--- a/id/torbirdy.dtd
+++ b/id/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/is/torbirdy.dtd b/is/torbirdy.dtd
index f6e41b056..0c1b4ed59 100644
--- a/is/torbirdy.dtd
+++ b/is/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/it/torbirdy.dtd b/it/torbirdy.dtd
index 3bbc8856a..cc6409c74 100644
--- a/it/torbirdy.dtd
+++ b/it/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/ja/torbirdy.dtd b/ja/torbirdy.dtd
index 4d7c59196..d780f71f2 100644
--- a/ja/torbirdy.dtd
+++ b/ja/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/lv/torbirdy.dtd b/lv/torbirdy.dtd
index f1b7e9cb4..13b4161c1 100644
--- a/lv/torbirdy.dtd
+++ b/lv/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/ms_MY/torbirdy.dtd b/ms_MY/torbirdy.dtd
index fbddb734a..b626f88df 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.dtd
+++ b/ms_MY/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/nb/torbirdy.dtd b/nb/torbirdy.dtd
index 653e5c25e..73999040a 100644
--- a/nb/torbirdy.dtd
+++ b/nb/torbirdy.dtd
@@ -56,5 +56,3 @@
 
 
 
-
-
diff --git a/nl/torbirdy.dtd b/nl/torbirdy.dtd
index d5c232d9c..93b1dd24c 100644
--- 

[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-28 Thread translation
commit b6ebfd8e679b665751ccf6e5ff94cf9c076c0e17
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Aug 29 02:47:45 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 sr/torbirdy.dtd| 2 ++
 sr/torbirdy.properties | 5 +++--
 2 files changed, 5 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/sr/torbirdy.dtd b/sr/torbirdy.dtd
index 19e94b5c5..e67cfc89c 100644
--- a/sr/torbirdy.dtd
+++ b/sr/torbirdy.dtd
@@ -40,6 +40,8 @@
 
 
+
+
 
 
 ___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-22 Thread translation
commit cc8fce3621e3ac88dc94f3971261522e3ff8024a
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Aug 22 22:15:40 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 el/torbirdy.dtd| 2 ++
 es_AR/torbirdy.dtd | 2 ++
 tr/torbirdy.properties | 2 +-
 3 files changed, 5 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/el/torbirdy.dtd b/el/torbirdy.dtd
index f648a3493..b2555c3d9 100644
--- a/el/torbirdy.dtd
+++ b/el/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
diff --git a/es_AR/torbirdy.dtd b/es_AR/torbirdy.dtd
index 535f53353..069ec2cbd 100644
--- a/es_AR/torbirdy.dtd
+++ b/es_AR/torbirdy.dtd
@@ -40,6 +40,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-06 Thread translation
commit 8edf1234c3ac83172cebeebad7e9ff5f8be6b355
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Aug 6 20:16:15 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 he/torbirdy.properties | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/he/torbirdy.properties b/he/torbirdy.properties
index 8c3ae29e9..edf9ca8ab 100644
--- a/he/torbirdy.properties
+++ b/he/torbirdy.properties
@@ -2,7 +2,7 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy מאופשר: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy מאופשר: JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy מאופשר: ייפוי-כוח מותאם 
אישית
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy מאופשר: ייפוי־כוח מותאם 
אישית
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy מאופשר: ניתוב שקוף 
דרך Tor
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy מאופשר: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: מושבת!
@@ -14,5 +14,5 @@ torbirdy.email.advanced=שים לב ששינוי 
ההגדרות המתקדמות
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=הראה אזהרה זו בפעם הבאה
 torbirdy.email.advanced.title=הגדרות מתקדמות של TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=אתה מריץ כעת את TorBirdy.\n\nכי לעזור 
להגן על אלמוניותך, TorBirdy יאכוף את הגדרות 
Thunderbird שהוא קבע, ימנע מהם להשתנות על ידך או 
ע"י תוספת כלשהי. ישנן הגדרות מסוימות 
היכולות להשתנות והן ניתנות לגישה דרך דו-שיח 
ההעדפות של TorBirdy. כאשר TorBirdy יוסר או יושבת, כל 
ההגדרות שהוא משנה יאופסו לערכי ברירת המחדל 
שלהן (הערכים טרם התקנת TorBirdy).\n\nאם אתה משתמש 
חדש, מומלץ שתקרא מבעד לאתר TorBirdy כדי להבין מה 
אתה מנסה להשיג עם TorBirdy למען משתמשינו.
+torbirdy.firstrun=אתה מריץ כעת את TorBirdy.\n\nכי לעזור 
להגן על אלמוניותך, TorBirdy יאכוף את הגדרות 
Thunderbird שהוא קבע, ימנע מהם להשתנות על ידך או 
ע"י תוספת כלשהי. ישנן הגדרות מסוימות 
היכולות להשתנות והן ניתנות לגישה דרך 
דו־שיח ההעדפות של TorBirdy. כאשר TorBirdy יוסר או 
יושבת, כל ההגדרות שהוא משנה יאופסו לערכי 
ברירת המחדל שלהן (הערכים טרם התקנת 
TorBirdy).\n\nאם אתה משתמש חדש, מומלץ שתקרא מבעד 
לאתר TorBirdy כדי להבין מה אתה מנסה להשיג עם 
TorBirdy למען משתמשינו.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-08-03 Thread translation
commit e92a668baeb26e6a3674c5376fd87c0df4b26188
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Aug 3 15:16:28 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fr/torbirdy.properties b/fr/torbirdy.properties
index df5832fa6..e5afa7f04 100644
--- a/fr/torbirdy.properties
+++ b/fr/torbirdy.properties
@@ -14,5 +14,5 @@ torbirdy.email.advanced=Veuillez noter qu’il n’est PAS 
recommandé de modifi
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Afficher cet avertissement la prochaine 
fois
 torbirdy.email.advanced.title=Paramètres évolués de TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=TorBirdy est maintenant en cours d’exécution.\n\nPour 
vous aider à protéger votre anonymat, TorBirdy va appliquer les paramètres 
de Thunderbird qu’il a configuré, les empêchant d’être modifiés par 
vous ou tout autre module complémentaire. Certains paramètres peuvent être 
changés et sont accessibles par le biais de la boîte de dialogue de TorBirdy. 
Lorsque TorBirdy est désinstallé ou désactivé, tous les paramètres qu’il 
a modifié sont réinitialisés à leur valeur par défaut (valeurs avant 
l’installation de TorBirdy).\n\nSi vous êtes un nouvel utilisateur, il vous 
est conseillé de lire le site Internet de TorBirdy afin de comprendre ce que 
nous essayons d’accomplir avec TorBirdy, pour nos utilisateurs.
+torbirdy.firstrun=TorBirdy est maintenant en cours d’exécution.\n\nPour 
vous aider à protéger votre anonymat, TorBirdy va appliquer les paramètres 
de Thunderbird qu’il a configuré, les empêchant d’être modifiés par 
vous ou tout autre module complémentaire. Certains paramètres peuvent être 
changés et sont accessibles par le biais de la boîte de dialogue de TorBirdy. 
Quand TorBirdy est désinstallé ou désactivé, tous les paramètres qu’il a 
modifié sont réinitialisés à leur valeur par défaut (valeurs avant 
l’installation de TorBirdy).\n\nSi vous êtes un nouvel utilisateur, il vous 
est conseillé de lire le site Internet de TorBirdy afin de comprendre ce que 
nous essayons d’accomplir avec TorBirdy, pour nos utilisateurs.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-07-23 Thread translation
commit 71ebcb7898327ab3c5d40786489fcd6574fd3e1e
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Jul 23 12:46:13 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 sq/torbirdy.properties | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/sq/torbirdy.properties b/sq/torbirdy.properties
index d3ba656c5..eed0dda62 100644
--- a/sq/torbirdy.properties
+++ b/sq/torbirdy.properties
@@ -6,6 +6,7 @@ torbirdy.enabled.custom=TorBirdy i Aftësuar: Proxy i 
përshtatur
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy i Aftësuar: Torifikim Transparent 
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy i Aftësuar: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: I aaftësuar!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:Aftësuar
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy e ka paaftësuar magjistarin e 
vetëkonfigurimit të Thunderbird-it, për të ruajtur anonimatin 
tuaj.\n\nKonfigurimi i rekomanduar i sigurisë për %S, është vendosur.\n\nJu 
tani mundeni ta konfiguroni llogarinë tjetër me dorë.
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-07-17 Thread translation
commit 3062e4dcfde5a51d176591a025d7a6dcbc0dc677
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Jul 17 08:46:08 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn_BD/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/bn_BD/torbirdy.properties b/bn_BD/torbirdy.properties
index a0620cf24..73ddd46b9 100644
--- a/bn_BD/torbirdy.properties
+++ b/bn_BD/torbirdy.properties
@@ -10,7 +10,7 @@ torbirdy.enabled=TorBirdy: সক্রিয়
 
 torbirdy.email.prompt=আপনার নামহীনতা 
সুরক্ষিত করার জন্য TorBirdy 
থান্ডারবার্ডের স্বয়ংক্রিয় 
কনফিগারেশন উইজার্ড অক্ষম 
করেছে।\n\n% S এর জন্য প্রস্তাবিত 
নিরাপত্তা সেটিংস সেট করা 
হয়েছে।\n\nআপনি এখন 
ম্যানুয়ালি অন্যান্য অ
্যাকাউন্ট সেটিংস কনফিগার 
করতে পারেন।
 
-torbirdy.email.advanced=TorBirdy এর উন্নত সেটিংস 
পরিবর্তন করার সুপারিশ করা না 
দয়া করে মনে রাখবেন।\n\nআপনি কি 
করছেন তা নিশ্চিত হলেই কেবল 
আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে।
+torbirdy.email.advanced=TorBirdy এর উন্নত সেটিংস 
পরিবর্তন করার সুপারিশ করা হয় 
না দয়া করে মনে রাখবেন।\n\nআপনি 
কি করছেন তা নিশ্চিত হলেই কেবল 
আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে।
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=এই সতর্কতা 
পরবর্তী সময় দেখান
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy উন্নত সেটিংস
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-06-27 Thread translation
commit 146197f1cf82e9d85349dd6b7bde7a60f081ece6
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jun 27 17:16:08 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn_BD/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/bn_BD/torbirdy.dtd b/bn_BD/torbirdy.dtd
index c147e9c01..2b0087798 100644
--- a/bn_BD/torbirdy.dtd
+++ b/bn_BD/torbirdy.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
 
-
+
 
 
 
@@ -19,7 +19,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-05-31 Thread translation
commit ae0003ce6178aa2d6e416a428762e12457dbef6f
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu May 31 08:16:16 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 eu/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/eu/torbirdy.dtd b/eu/torbirdy.dtd
index 752345724..6f137066f 100644
--- a/eu/torbirdy.dtd
+++ b/eu/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-04-04 Thread translation
commit c7830916300939b1728c0c090337906a2c37bef6
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Apr 4 15:16:13 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt/torbirdy.dtd | 18 +-
 1 file changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/pt/torbirdy.dtd b/pt/torbirdy.dtd
index b59f85135..a6031c7d8 100644
--- a/pt/torbirdy.dtd
+++ b/pt/torbirdy.dtd
@@ -40,21 +40,21 @@
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
-
-
-
-
+
+
+
+
 
-
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-04-04 Thread translation
commit 843288ab741ac6255b9d81f164ab70d38addc302
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Apr 4 14:46:17 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt/torbirdy.dtd| 18 +-
 pt/torbirdy.properties | 14 +++---
 2 files changed, 16 insertions(+), 16 deletions(-)

diff --git a/pt/torbirdy.dtd b/pt/torbirdy.dtd
index 0c075accd..b59f85135 100644
--- a/pt/torbirdy.dtd
+++ b/pt/torbirdy.dtd
@@ -14,29 +14,29 @@
 
 
 
-
+
 
 
-
-
-
+
+
+
 
 
 
-
+
 
 
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
-
+
 
-
+
 
 
 
diff --git a/pt/torbirdy.properties b/pt/torbirdy.properties
index d1498a190..9127b393e 100644
--- a/pt/torbirdy.properties
+++ b/pt/torbirdy.properties
@@ -2,17 +2,17 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy ativado: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy ativado: JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy ativado: Custom Proxy
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy ativado: Transparent Torification
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Enabled:Proxy Personalizado
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Enabled:"Torification" Transparente
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy ativado: Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy: desativado!
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Desativado!
 torbirdy.enabled=TorBirdy:Ativado
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy desativou o assistente de auto-configuração 
do Thunderbird's para proteger a sua anonimidade.\n\nAs definições de 
segurança recomendadas para %S foram preenchidas.\n\nPode configurar as outras 
definições da conta manuualmente.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy desativou o assistente de configuração 
automática do Thunderbird's para proteger o seu anonimato.\n\nForam definidas 
as configurações de segurança recomendadas para %S.\n\nPode configurar 
manualmente as outras configurações da conta.
 
-torbirdy.email.advanced=Por favor note que alterar as configurações 
avançadas do TorBirdy NÃO é recomendado.\n\nDeve apenas continuar se tiver a 
certeza do que está a fazer.
+torbirdy.email.advanced=Por favor, note que 'NÃO' é recomendado que altere 
as configurações avançadas do TorBirdy.\n\nDeverá apenas continuar se tiver 
a certeza do que está a fazer.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Mostrar este aviso na próxima vez
-torbirdy.email.advanced.title=Definições avançadas TorBirdy
+torbirdy.email.advanced.title=Configurações Avançadas do TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=Já está a correr o TorBirdy.\n\nPara ajudar a proteger a 
sua anonimidade, o TorBirdy força as definições do Thunderbird, de modo a 
prevenir que sejam alteradas por si ou um suplemento. Existem algumas 
definiões que podem ser alteradas e que podem ser acedidas pelo diálogo de 
preferências do TorBirdy. Quando o TorBirdy for desinstalado ou desativado, 
todas as definições alteradas são repostas (para o valor inicial anterior à 
instalação).\n\nSe é um utilizador novo, é recomendado que leia as 
instruções do sítio web TorBirdy para compreender o que estamos a tentar 
alcançar com o TorBirdy para os nossos utilizadores.
+torbirdy.firstrun=Já está a executar o TorBirdy.\n\nPara ajudar a proteger o 
seu anonimato, o TorBirdy reforçará as configurações do Thunderbird, 
impedindo que elas sejam alteradas por si ou por qualquer add-on. Existem 
algumas configurações que podem ser alteradas e acedidas através da janela 
das preferências do TorBirdy. Quando o TorBirdy é desinstalado ou desativado, 
todas as configurações alteradas são redefinidas para seus valores 
predefinidos (os valores anteriores à instalação do TorBirdy).\n\nSe é um 
novo utilizador, é recomendado que leia as instruções do site da Web do 
TorBirdy para compreender o que nós estamos a tentar alcançar com o TorBirdy 
para os nossos utilizadores.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-04-03 Thread translation
commit 0618b5c51cc4dc49ba88651906847793db6c2214
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Apr 3 18:46:04 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hu/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/hu/torbirdy.dtd b/hu/torbirdy.dtd
index 20b95056c..e2a5ad139 100644
--- a/hu/torbirdy.dtd
+++ b/hu/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-04-03 Thread translation
commit 2a3ab8d69ba05898777fe3492bfc3ff7d09fd3fa
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Apr 3 16:16:16 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/pt/torbirdy.dtd b/pt/torbirdy.dtd
index 6b844c118..0c075accd 100644
--- a/pt/torbirdy.dtd
+++ b/pt/torbirdy.dtd
@@ -8,11 +8,11 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-03-24 Thread translation
commit 13213c81c377809fed6bc5679a582304da017b8e
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Mar 24 13:46:05 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ja/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/ja/torbirdy.dtd b/ja/torbirdy.dtd
index 68e3dc9e8..4d7c59196 100644
--- a/ja/torbirdy.dtd
+++ b/ja/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-03-12 Thread translation
commit 7aa28f1eae7067dc48fbf682aa2f8e58f052a964
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Mar 12 12:16:28 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/es/torbirdy.dtd b/es/torbirdy.dtd
index 33e9ee921..e86850f4b 100644
--- a/es/torbirdy.dtd
+++ b/es/torbirdy.dtd
@@ -36,7 +36,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-03-05 Thread translation
commit 8a6c507f841c9acdce300cb10c0260c88037a904
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Mar 5 14:46:50 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 hi/torbirdy.dtd | 2 ++
 sv/torbirdy.dtd | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/hi/torbirdy.dtd b/hi/torbirdy.dtd
index e7428f1dd..5165dd17b 100644
--- a/hi/torbirdy.dtd
+++ b/hi/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index b0940c2ea..5f80e8a0f 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-02-20 Thread translation
commit a118a4aba967c73301ec764429cda394f7428578
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Feb 20 19:20:29 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bg/torbirdy.dtd| 2 --
 fr_CA/torbirdy.dtd | 2 --
 2 files changed, 4 deletions(-)

diff --git a/bg/torbirdy.dtd b/bg/torbirdy.dtd
index f39e89152..75c4631de 100644
--- a/bg/torbirdy.dtd
+++ b/bg/torbirdy.dtd
@@ -40,8 +40,6 @@
 
 
 
-
-
 
 
 
diff --git a/fr_CA/torbirdy.dtd b/fr_CA/torbirdy.dtd
index 180291270..d47c5f39f 100644
--- a/fr_CA/torbirdy.dtd
+++ b/fr_CA/torbirdy.dtd
@@ -40,8 +40,6 @@
 
 
 
-
-
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-02-20 Thread translation
commit b9bfb2ed32d828642f569f226b5eade41ecd5086
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Feb 20 17:46:27 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index 47852a4c4..2eda20cdf 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -49,7 +49,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-02-20 Thread translation
commit c75de1430660736574d2bf2dd794cbdeaf7977e0
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Feb 20 16:46:30 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index b51aa6e10..47852a4c4 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -1,6 +1,6 @@
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-02-06 Thread translation
commit 9e9944cb8611aaf325424bcf4618e743e9519502
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Feb 6 12:16:27 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 uk/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/uk/torbirdy.dtd b/uk/torbirdy.dtd
index 8ee0441bb..b9e361997 100644
--- a/uk/torbirdy.dtd
+++ b/uk/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-28 Thread translation
commit 9e3184a8493d5321badad1b42951d0c471eb1dda
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Jan 28 10:46:26 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 lv/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/lv/torbirdy.dtd b/lv/torbirdy.dtd
index 02fcb42d5..f1b7e9cb4 100644
--- a/lv/torbirdy.dtd
+++ b/lv/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-24 Thread translation
commit 05604fc77e56b4dde6ac7a70c0c99d257d4d35c8
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jan 24 14:46:25 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 id/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/id/torbirdy.dtd b/id/torbirdy.dtd
index ffb58f538..ee72eca01 100644
--- a/id/torbirdy.dtd
+++ b/id/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-22 Thread translation
commit c6b6471b7ed10930fad2ec80fb04d67a2e07c2f2
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Jan 22 15:46:23 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn_BD/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/bn_BD/torbirdy.dtd b/bn_BD/torbirdy.dtd
index ecb030c7c..c147e9c01 100644
--- a/bn_BD/torbirdy.dtd
+++ b/bn_BD/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-18 Thread translation
commit d4493664ec696bcfab3f14aadd62dc34672bb8fe
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Jan 18 16:16:25 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/pt/torbirdy.dtd b/pt/torbirdy.dtd
index 3c132dec6..6b844c118 100644
--- a/pt/torbirdy.dtd
+++ b/pt/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-14 Thread translation
commit bc895a50709e9e35ce5a4696115605316d9d5d53
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Jan 14 14:46:24 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es/torbirdy.dtd | 10 +-
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/es/torbirdy.dtd b/es/torbirdy.dtd
index bfbb4c16f..33e9ee921 100644
--- a/es/torbirdy.dtd
+++ b/es/torbirdy.dtd
@@ -24,16 +24,16 @@
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
-
+
 
 
-
+
 
 
 
@@ -48,7 +48,7 @@
 las cuentas [por defecto: dehabilitado]">
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-12 Thread translation
commit 989a9645a04e369f7414946bf2eb284490e17a47
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 12 13:16:25 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 is/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/is/torbirdy.dtd b/is/torbirdy.dtd
index 8e49eb70f..f6e41b056 100644
--- a/is/torbirdy.dtd
+++ b/is/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-12 Thread translation
commit 204a3e491e794f48371b3df2657ba6b9707b1b52
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Jan 12 11:46:26 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ca/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/ca/torbirdy.dtd b/ca/torbirdy.dtd
index 0b91316ab..949bda899 100644
--- a/ca/torbirdy.dtd
+++ b/ca/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-09 Thread translation
commit 217a88e156c874b0354609685ff00c58f4c4ae78
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Jan 9 08:16:28 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 zh_TW/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/zh_TW/torbirdy.dtd b/zh_TW/torbirdy.dtd
index 9694b8d16..984427492 100644
--- a/zh_TW/torbirdy.dtd
+++ b/zh_TW/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-03 Thread translation
commit 464a7df80ffa42f1004b79dd9b12ec72768e3f93
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Jan 3 13:16:26 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 cs/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/cs/torbirdy.dtd b/cs/torbirdy.dtd
index fab510f0b..fc623a8d8 100644
--- a/cs/torbirdy.dtd
+++ b/cs/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2018-01-01 Thread translation
commit 1a24963df8f8514e5626e0961cb20ed6411b58da
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Jan 2 07:44:49 2018 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 pt_BR/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/pt_BR/torbirdy.dtd b/pt_BR/torbirdy.dtd
index 763cb5dd7..389635168 100644
--- a/pt_BR/torbirdy.dtd
+++ b/pt_BR/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-28 Thread translation
commit 2841e3356011b79e6a7df0be0506f562ae682380
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Dec 28 12:16:26 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 tr/torbirdy.dtd | 4 +---
 1 file changed, 1 insertion(+), 3 deletions(-)

diff --git a/tr/torbirdy.dtd b/tr/torbirdy.dtd
index 43de4c44e..e0a4471fa 100644
--- a/tr/torbirdy.dtd
+++ b/tr/torbirdy.dtd
@@ -38,9 +38,7 @@
 
 
 
-
-
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-27 Thread translation
commit 9359600a943fc9afd633321d5ef42e4ce28d1428
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 27 11:16:26 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 th/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/th/torbirdy.properties b/th/torbirdy.properties
index 8ad6d4d7a..76248681d 100644
--- a/th/torbirdy.properties
+++ b/th/torbirdy.properties
@@ -3,7 +3,7 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy เปิดใช้งาน: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy เปิดใช้งาน: JonDo
 torbirdy.enabled.custom=TorBirdy เปิดใช้งาน: 
พร็อกซีกำหนดเอง
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy เปิดใช้งาน: 
การใช้Tor อย่างล่องหน
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy เปิดใช้งาน: 
การใช้ Tor อย่างล่องหน
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy เปิดการใช้งาน: 
Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: ปิดใช้งาน!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: เปิดใช้งาน

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-25 Thread translation
commit 4f8f40f99c6ac14590b49d887a529950cf210671
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Dec 25 22:46:23 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ro/torbirdy.dtd| 2 ++
 ro/torbirdy.properties | 2 +-
 2 files changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ro/torbirdy.dtd b/ro/torbirdy.dtd
index bd174ffb8..07a323ce8 100644
--- a/ro/torbirdy.dtd
+++ b/ro/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 
diff --git a/ro/torbirdy.properties b/ro/torbirdy.properties
index 8ab0a083c..734afe268 100644
--- a/ro/torbirdy.properties
+++ b/ro/torbirdy.properties
@@ -14,5 +14,5 @@ torbirdy.email.advanced=Vă rugăm să luați la 
cunoștință faptul că schimb
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Arată această notificare data viitoare
 torbirdy.email.advanced.title=Setări Avansate TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=You are now running TorBirdy.\n\nTo help protect your 
anonymity, TorBirdy will enforce the Thunderbird settings it has set, 
preventing them from being changed by you or by any add-on. There are some 
settings that can be changed and those are accessed through TorBirdy's 
preferences dialog. When TorBirdy is uninstalled or disabled, all settings that 
it changes are reset to their default values (the values prior to TorBirdy's 
install).\n\nIf you are a new user, it is recommended that you read through the 
TorBirdy website to understand what we are trying to accomplish with TorBirdy 
for our users.
+torbirdy.firstrun=Acum rulezi TorBirdy\n\nPentru a îți proteja anonimatul, 
TorBirdy va bloca toate setările Thunderbird pe care le-a făcut, 
împiedicând modificarea lor de către tine sau o extensie. Sunt totuși 
câteva setări ce pot fi schimbate prin intermediul preferințelor TorBirdy. 
Când TorBirdy e dezinstalat sau dezactivat, toate setările pe care le 
modifică se vor reseta la valorile lor implicite (cele dinainte de instalarea 
TorBirdy).\n\nDacă ești un utilizator nou, e recomandat să citești cu 
atenție siteul TorBirdy pentru a înțelege ce încercăm să obținem cu 
TorBirdy pentru utilizatorii noștri.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-25 Thread translation
commit e7c46e29944fde8fed979cbaee65ac10f31126bd
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Dec 25 16:16:25 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ru/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/ru/torbirdy.dtd b/ru/torbirdy.dtd
index 721d278d7..3fa30e545 100644
--- a/ru/torbirdy.dtd
+++ b/ru/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-22 Thread translation
commit a6bfece5e5b69c6044d34e320309ce61ceb44ae0
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Dec 22 12:16:33 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 en_GB/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/en_GB/torbirdy.dtd b/en_GB/torbirdy.dtd
index 26d357eed..c88803ab5 100644
--- a/en_GB/torbirdy.dtd
+++ b/en_GB/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-21 Thread translation
commit 00da3bd6c1c44a8a0e97742044c048ee05ce2ed4
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Dec 21 12:16:25 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 sv/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/sv/torbirdy.properties b/sv/torbirdy.properties
index 8ed187868..ca569972d 100644
--- a/sv/torbirdy.properties
+++ b/sv/torbirdy.properties
@@ -14,5 +14,5 @@ torbirdy.email.advanced=Notera att ändringar av avancerade 
inställningar i Tor
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Visa denna varningstext nästa gång
 torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Avancerade Inställningar
 
-torbirdy.firstrun=Du kör nu TorBirdy.\n\nFör att skydda din anonymitet 
kommer TorBirdy att övervaka de Thunderbird-inställningar som det satt och 
hindra dem att ändras av dig eller något tilläggsprogram. Det finns vissa 
inställningar som kan ändras och du kan nå dessa genom TorBirdys 
inställningsdialog. När TorBirdy avinstalleras eller inaktiveras kommer alla 
inställningar som det gjort att återställas till dess standardval (de val 
som var gjorda innan TorBirdy installeraders).\n\nOm du är en ny användare 
rekommenderar vi att du läser igenom TorBirdys websidor för att förstå vad 
vi försöker uppnå för våra användare med hjälp av TorBirdy.
+torbirdy.firstrun=Du kör nu TorBirdy.\n\nFör att skydda din anonymitet 
kommer TorBirdy att övervaka de Thunderbird-inställningar som det satt och 
hindra dem att ändras av dig eller något tilläggsprogram. Det finns vissa 
inställningar som kan ändras och du kan nå dessa genom TorBirdys 
inställningsdialog. När TorBirdy avinstalleras eller inaktiveras kommer alla 
inställningar som det gjort att återställas till dess standardval (de val 
som var gjorda innan TorBirdy installeraders).\n\nOm du är en ny användare 
rekommenderar vi att du läser igenom TorBirdys webbsida för att förstå vad 
vi försöker uppnå för våra användare med hjälp av TorBirdy.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-20 Thread translation
commit 1208f6df595fedbe566e945f29e7adb5f493212b
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 20 15:16:25 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 nl/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/nl/torbirdy.dtd b/nl/torbirdy.dtd
index bfbec31c9..d5c232d9c 100644
--- a/nl/torbirdy.dtd
+++ b/nl/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-17 Thread translation
commit 8c3e3d98904a6621e3f4b0be93cdccbc7be70d92
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Dec 17 14:16:24 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 sv/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/sv/torbirdy.dtd b/sv/torbirdy.dtd
index 44d0e74b3..b0940c2ea 100644
--- a/sv/torbirdy.dtd
+++ b/sv/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-16 Thread translation
commit e506ea424346e87332810a64b9b714a8e2ec5be6
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Dec 16 12:46:23 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 de/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/de/torbirdy.dtd b/de/torbirdy.dtd
index d9646ff14..3df984a4d 100644
--- a/de/torbirdy.dtd
+++ b/de/torbirdy.dtd
@@ -38,7 +38,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-15 Thread translation
commit 559f47f60d065879ec3f46d17b3ff6d9b086ab2f
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Dec 15 21:46:22 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 it/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/it/torbirdy.dtd b/it/torbirdy.dtd
index bf560bf0b..3bbc8856a 100644
--- a/it/torbirdy.dtd
+++ b/it/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-15 Thread translation
commit 94c31674583a0b0b0b53485a80d11b174d46973b
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Dec 15 10:16:24 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd | 2 --
 1 file changed, 2 deletions(-)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index 8d03fee83..b51aa6e10 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -40,8 +40,6 @@
 
 
 
-
-
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-11 Thread translation
commit fd6954cdd5037f76c915ddceb8442a89f05ba8f4
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Dec 11 13:46:33 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 de/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/de/torbirdy.dtd b/de/torbirdy.dtd
index acbc086c9..d9646ff14 100644
--- a/de/torbirdy.dtd
+++ b/de/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-09 Thread translation
commit 78317c5fbd02a482751207740ccee94e0f7cffb0
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Dec 10 01:16:26 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 da/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/da/torbirdy.dtd b/da/torbirdy.dtd
index ecea28f62..75efc5409 100644
--- a/da/torbirdy.dtd
+++ b/da/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-09 Thread translation
commit e435b20fc1b00a8d144d5ac02b2240ec12f71ef9
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Dec 9 16:46:25 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ga/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/ga/torbirdy.dtd b/ga/torbirdy.dtd
index 8bdb52b49..788278b7f 100644
--- a/ga/torbirdy.dtd
+++ b/ga/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-07 Thread translation
commit 7dd39f8db2f91618a61ec39a09aeee301ebf1e68
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Dec 7 11:46:29 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 nb/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/nb/torbirdy.dtd b/nb/torbirdy.dtd
index c5f9673e0..653e5c25e 100644
--- a/nb/torbirdy.dtd
+++ b/nb/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-06 Thread translation
commit c756851b9ebe76216629176863968f43d92ccdb1
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 6 20:16:27 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 he/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/he/torbirdy.dtd b/he/torbirdy.dtd
index 25b5adbee..841498afc 100644
--- a/he/torbirdy.dtd
+++ b/he/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-06 Thread translation
commit d8aaedef10de85c4d32d6f9818be07b1438771eb
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 6 16:46:28 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ms_MY/torbirdy.dtd | 42 ++
 1 file changed, 22 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/ms_MY/torbirdy.dtd b/ms_MY/torbirdy.dtd
index bbf06d77d..fbddb734a 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.dtd
+++ b/ms_MY/torbirdy.dtd
@@ -8,51 +8,53 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
 
-
+
 
-
+
 
-
+
 
 
 
 
 
-
+
 
-
-
+
+
 
-
+
 
-
+
 
-
+
+
+
 
-
+
 
-
+
 
-
+
 
-
-
+
+
 
 
-
+
 
 
-
+
 
-
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-06 Thread translation
commit c8b0ee7e045ac7f99b3284362a645d7101dfc1f1
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 6 16:16:31 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ms_MY/torbirdy.properties | 12 ++--
 1 file changed, 6 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/ms_MY/torbirdy.properties b/ms_MY/torbirdy.properties
index e83676793..c8ac23522 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.properties
+++ b/ms_MY/torbirdy.properties
@@ -1,14 +1,14 @@
 torbirdy.name=TorBirdy
 
-torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Diaktifkan: Tor
-torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Diaktifkan: JonDo
-torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Diaktifkan: Custom Proksi
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Diaktifkan: Transparent Torification
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Dibenarkan:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Dibenarkan:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Dibenarkan:Proksi Suai
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Dibenarkan:Torifikasi Telus
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy diaktifkan: Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy: Disabled!
+torbirdy.disabled=TorBirdy:Dilumpuhkan!
 torbirdy.enabled=TorBirdy:Dibenarkan
 
-torbirdy.email.prompt=TorBirdy telah menyahaktifkan auto tetapan Thunderbird 
untuk melindungi privasi anda.\n\nTetapan sekuriti yang disyorkan untuk %S 
telah ditetapkan.\n\nAnda sekarang boleh mengkonfigurasi tetapan akaun lain 
secara manual.
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy telah melumpuhkan bestari auto-konfigurasi 
Thunderbird untuk melindungi keawanamaan anda.\n\nTetapan keselamatan yang 
disyorkan untuk %S telah ditetapkan.\n\nAnda kini boleh mengkonfigur tetapan 
akaun lain secara manual.
 
 torbirdy.email.advanced=Sila ambil perhatian bahawa menukar tetapan TorBirdy 
TIDAK disyorkan.\n\nAnda hanya perlu terus jika anda pasti apa yang anda 
lakukan.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Tunjukkan amaran ini pada masa akan datang

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-06 Thread translation
commit f594dda3dacd5e0281fce5930fb5358048bb5bab
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 6 12:16:26 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 es/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/es/torbirdy.dtd b/es/torbirdy.dtd
index 064c35aa6..bfbb4c16f 100644
--- a/es/torbirdy.dtd
+++ b/es/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-06 Thread translation
commit 768d5ddd6d19544b7aa252a13af2f8b027800ec7
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Dec 6 09:16:27 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 zh_CN/torbirdy.dtd | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/zh_CN/torbirdy.dtd b/zh_CN/torbirdy.dtd
index 5488d75ad..48e98e2d6 100644
--- a/zh_CN/torbirdy.dtd
+++ b/zh_CN/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,8 @@
 
 
 
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-05 Thread translation
commit bfd33a2285b41cba7df957a6f44cf0f8b7752de0
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Dec 5 19:46:24 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr_CA/torbirdy.dtd | 4 
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/fr_CA/torbirdy.dtd b/fr_CA/torbirdy.dtd
index d773aa6c2..180291270 100644
--- a/fr_CA/torbirdy.dtd
+++ b/fr_CA/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,10 @@
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-05 Thread translation
commit 59d9630a934883cce4e882bcd2f147c2e6580af9
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Dec 5 19:16:22 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd | 4 
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index fcea3c9be..8d03fee83 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,10 @@
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-05 Thread translation
commit d7d4e5e7c165bc3aa36e3d557e62dcb8f8bdab77
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Dec 5 17:16:23 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 tr/torbirdy.dtd | 4 
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/tr/torbirdy.dtd b/tr/torbirdy.dtd
index 8d8fc1884..43de4c44e 100644
--- a/tr/torbirdy.dtd
+++ b/tr/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,10 @@
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-05 Thread translation
commit c02c5a3909a65322365a7aa1b2ea352c81311e41
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Dec 5 15:46:23 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bg/torbirdy.dtd | 4 
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/bg/torbirdy.dtd b/bg/torbirdy.dtd
index a023b4de9..f39e89152 100644
--- a/bg/torbirdy.dtd
+++ b/bg/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,10 @@
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-05 Thread translation
commit b69da604b28bbfdd541c89ecc645b80a5a178b92
Author: Translation commit bot 
Date:  Tue Dec 5 14:17:35 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 templates/torbirdy.dtd | 4 
 1 file changed, 4 insertions(+)

diff --git a/templates/torbirdy.dtd b/templates/torbirdy.dtd
index 26d357eed..232f04b54 100644
--- a/templates/torbirdy.dtd
+++ b/templates/torbirdy.dtd
@@ -38,6 +38,10 @@
 
 
 
+
+
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-03 Thread translation
commit f4c43f2b74f6714c930b3f8798afe2be03c20005
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Dec 3 11:16:27 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ms_MY/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/ms_MY/torbirdy.dtd b/ms_MY/torbirdy.dtd
index 545e25797..bbf06d77d 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.dtd
+++ b/ms_MY/torbirdy.dtd
@@ -1,7 +1,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-03 Thread translation
commit f27cb005527a5525e2278b387fd734c5befac0f0
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Dec 3 10:46:38 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ms_MY/torbirdy.dtd | 4 ++--
 1 file changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/ms_MY/torbirdy.dtd b/ms_MY/torbirdy.dtd
index ad704fff1..545e25797 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.dtd
+++ b/ms_MY/torbirdy.dtd
@@ -1,5 +1,5 @@
-
-
+
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-12-01 Thread translation
commit c78f1925df9649a4dddad3ada02bea17aeeaeeeb
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Dec 1 10:16:29 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ms_MY/torbirdy.properties | 1 +
 1 file changed, 1 insertion(+)

diff --git a/ms_MY/torbirdy.properties b/ms_MY/torbirdy.properties
index 0719fd6e3..e83676793 100644
--- a/ms_MY/torbirdy.properties
+++ b/ms_MY/torbirdy.properties
@@ -6,6 +6,7 @@ torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Diaktifkan: Custom Proksi
 torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Diaktifkan: Transparent Torification
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy diaktifkan: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: Disabled!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:Dibenarkan
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy telah menyahaktifkan auto tetapan Thunderbird 
untuk melindungi privasi anda.\n\nTetapan sekuriti yang disyorkan untuk %S 
telah ditetapkan.\n\nAnda sekarang boleh mengkonfigurasi tetapan akaun lain 
secara manual.
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-11-18 Thread translation
commit ef27a34b110d7c46041600bcd4aab1e36d7b0e7c
Author: Translation commit bot 
Date:  Sun Nov 19 06:46:35 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn_BD/torbirdy.dtd | 58 ++
 1 file changed, 58 insertions(+)

diff --git a/bn_BD/torbirdy.dtd b/bn_BD/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..ecb030c7c
--- /dev/null
+++ b/bn_BD/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-11-18 Thread translation
commit 1843dc2e762d56d36c6d2fbb6a869b8b93b93784
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Nov 18 19:46:25 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 bn_BD/torbirdy.properties | 18 ++
 1 file changed, 18 insertions(+)

diff --git a/bn_BD/torbirdy.properties b/bn_BD/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..a0620cf24
--- /dev/null
+++ b/bn_BD/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,18 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy সক্রিয়: টর
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy সক্ষম: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy সক্ষম: কাস্টম 
প্রক্সি
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy সক্রিয়: 
স্বচ্ছ Torification
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy সক্রিয়: 
হোয়ানিক্স
+torbirdy.disabled=TorBirdy: অক্ষম!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: সক্রিয়
+
+torbirdy.email.prompt=আপনার নামহীনতা 
সুরক্ষিত করার জন্য TorBirdy 
থান্ডারবার্ডের স্বয়ংক্রিয় 
কনফিগারেশন উইজার্ড অক্ষম 
করেছে।\n\n% S এর জন্য প্রস্তাবিত 
নিরাপত্তা সেটিংস সেট করা 
হয়েছে।\n\nআপনি এখন 
ম্যানুয়ালি অন্যান্য অ
্যাকাউন্ট সেটিংস কনফিগার 
করতে পারেন।
+
+torbirdy.email.advanced=TorBirdy এর উন্নত সেটিংস 
পরিবর্তন করার সুপারিশ করা না 
দয়া করে মনে রাখবেন।\n\nআপনি কি 
করছেন তা নিশ্চিত হলেই কেবল 
আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে।
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=এই সতর্কতা 
পরবর্তী সময় দেখান
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy উন্নত সেটিংস
+
+torbirdy.firstrun=আপনি এখন TorBirdy 
চালাচ্ছেন\n\nআপনার গোপনীয়তা 
রক্ষা করতে সহায়তা করতে, TorBirdy 
থান্ডারবার্ড সেটিংস সেট 
করেছে যা সেটি সেট করেছে, আপনার 
দ্বারা বা আপনার অ্যাড-অন 
দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া থেকে 
তাদের আটকায়। কিছু সেটিংস 
পরিবর্তন করা যায় এবং যারা TorBirdy 
এর পছন্দ ডায়ালগ মাধ্যমে অ
্যাক্সেস করা যায়। যখন TorBirdy 
আনইনস্টল বা অক্ষম করা হয়, তখন 
যে সমস্ত সেটিংস পরিবর্তন হয় 
সেগুলি তাদের ডিফল্ট মানগ
 ুলির পুনঃস্থাপন করা হয় (TorBirdy 
এর ইনস্টলেশনের পূর্বে 
মান)।\n\nযদি আপনি একটি নতুন 
ব্যবহারকারী হন, তাহলে আমাদের 
ব্যবহারকারীদের জন্য TorBirdy এর 
সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা 
করছে তা বোঝার জন্য আপনি TorBirdy 
ওয়েবসাইটে পড়ার পরামর্শ 
দিয়েছেন।
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-11-10 Thread translation
commit ea2c8fc34a9b862c51c65e9949d3591964d29383
Author: Translation commit bot 
Date:  Fri Nov 10 14:46:37 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/fr/torbirdy.properties b/fr/torbirdy.properties
index 70f804c07..df5832fa6 100644
--- a/fr/torbirdy.properties
+++ b/fr/torbirdy.properties
@@ -5,7 +5,7 @@ torbirdy.enabled.jondo=Activé avec TorBirdy : JonDo
 torbirdy.enabled.custom=Activé avec TorBirdy : mandataire personnalisé
 torbirdy.enabled.torification=Activé avec TorBirdy : torification transparente
 torbirdy.enabled.whonix=Activé avec TorBirdy : Whonix
-torbirdy.disabled=TorBirdy : désactivé !
+torbirdy.disabled=TorBirdy : désactivé !
 torbirdy.enabled=TorBirdy : activé
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy a désactivé la configuration automatique de 
Thunderbird pour protéger votre anonymat.\n\nLes paramètres de sécurité 
recommandés pour %S on été définis.\n\nVous pouvez maintenant configurer 
les autres paramètres du compte manuellement.

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-11-08 Thread translation
commit d82e60e47ff878686fda8722f55807e0cd955b0c
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Nov 8 22:46:51 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 fr/torbirdy.dtd  | 6 +++---
 fr/torbirdy.properties| 6 +++---
 fr_CA/torbirdy.dtd| 6 +++---
 fr_CA/torbirdy.properties | 6 +++---
 4 files changed, 12 insertions(+), 12 deletions(-)

diff --git a/fr/torbirdy.dtd b/fr/torbirdy.dtd
index c0a9adb73..fcea3c9be 100644
--- a/fr/torbirdy.dtd
+++ b/fr/torbirdy.dtd
@@ -21,7 +21,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
@@ -38,9 +38,9 @@
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
diff --git a/fr/torbirdy.properties b/fr/torbirdy.properties
index 25acc4c75..70f804c07 100644
--- a/fr/torbirdy.properties
+++ b/fr/torbirdy.properties
@@ -10,9 +10,9 @@ torbirdy.enabled=TorBirdy : activé
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy a désactivé la configuration automatique de 
Thunderbird pour protéger votre anonymat.\n\nLes paramètres de sécurité 
recommandés pour %S on été définis.\n\nVous pouvez maintenant configurer 
les autres paramètres du compte manuellement.
 
-torbirdy.email.advanced=Veuillez noter qu'il n'est PAS recommandé de modifier 
les paramètres avancés de TorBirdy.\n\nVous ne devriez poursuivre que si vous 
êtes certain de ce que vous faites.
+torbirdy.email.advanced=Veuillez noter qu’il n’est PAS recommandé de 
modifier les paramètres évolués de TorBirdy.\n\nVous ne devriez poursuivre 
que si vous êtes certain de ce que vous faites.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Afficher cet avertissement la prochaine 
fois
-torbirdy.email.advanced.title=Paramètres avancés de TorBirdy
+torbirdy.email.advanced.title=Paramètres évolués de TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=TorBirdy est maintenant en cours d'exécution.\n\nPour vous 
aider à protéger votre anonymat, TorBirdy va appliquer les paramètres de 
Thunderbird qu'il a configuré, les empêchant d'être modifiés par vous ou 
tout autre module complémentaire. Certains paramètres peuvent être changés 
et sont accessibles par le biais de la boîte de dialogue de TorBirdy. Lorsque 
TorBirdy est désinstallé ou désactivé, tous les paramètres qu'il a 
modifié sont réinitialisés à leur valeur par défaut (valeurs avant 
l'installation de TorBirdy).\n\nSi vous êtes un nouvel utilisateur, il vous 
est conseillé de lire le site Internet de TorBirdy afin de comprendre ce que 
nous essayons d'accomplir avec TorBirdy, pour nos utilisateurs.
+torbirdy.firstrun=TorBirdy est maintenant en cours d’exécution.\n\nPour 
vous aider à protéger votre anonymat, TorBirdy va appliquer les paramètres 
de Thunderbird qu’il a configuré, les empêchant d’être modifiés par 
vous ou tout autre module complémentaire. Certains paramètres peuvent être 
changés et sont accessibles par le biais de la boîte de dialogue de TorBirdy. 
Lorsque TorBirdy est désinstallé ou désactivé, tous les paramètres qu’il 
a modifié sont réinitialisés à leur valeur par défaut (valeurs avant 
l’installation de TorBirdy).\n\nSi vous êtes un nouvel utilisateur, il vous 
est conseillé de lire le site Internet de TorBirdy afin de comprendre ce que 
nous essayons d’accomplir avec TorBirdy, pour nos utilisateurs.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy
diff --git a/fr_CA/torbirdy.dtd b/fr_CA/torbirdy.dtd
index 018b6fdc9..d773aa6c2 100644
--- a/fr_CA/torbirdy.dtd
+++ b/fr_CA/torbirdy.dtd
@@ -21,7 +21,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
@@ -38,9 +38,9 @@
 
 
 
-
+
 
-
+
 
 
 
diff --git a/fr_CA/torbirdy.properties b/fr_CA/torbirdy.properties
index c5923f577..bdf007cee 100644
--- a/fr_CA/torbirdy.properties
+++ b/fr_CA/torbirdy.properties
@@ -10,9 +10,9 @@ torbirdy.enabled=TorBirdy : activé
 
 torbirdy.email.prompt=TorBirdy a désactivé la configuration automatique de 
Thunderbird pour protéger votre anonymat.\n\nLes paramètres de sécurité 
recommandés pour %S on été définis.\n\nVous pouvez maintenant configurer 
les autres paramètres du compte manuellement.
 
-torbirdy.email.advanced=Veuillez noter qu'il n'est PAS recommandé de modifier 
les paramètres avancés de TorBirdy.\n\nVous ne devriez poursuivre que si vous 
êtes certain de ce que vous faites.
+torbirdy.email.advanced=Veuillez noter qu’il n’est PAS recommandé de 
modifier les paramètres évolués de TorBirdy.\n\nVous ne devriez poursuivre 
que si vous êtes certain de ce que vous faites.
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=Afficher cet avertissement la prochaine 
fois
-torbirdy.email.advanced.title=Paramètres avancés de TorBirdy
+torbirdy.email.advanced.title=Paramètres évolués de TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=TorBirdy est maintenant en cours d'exécution.\n\nPour vous 
aider à protéger votre anonymat, TorBirdy va appliquer les paramètres de 
Thunderbird qu'il a configuré, les empêchant d'être modifiés par vous ou 
tout autre module complémentaire. Certains paramètres peuvent être changés 
et sont accessibles par le 

[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-10-26 Thread translation
commit faf0d42f3812c179075a284a759741312456d9a9
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Oct 26 12:16:35 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 nl/torbirdy.dtd  | 2 +-
 nl_BE/torbirdy.dtd| 58 +++
 nl_BE/torbirdy.properties | 18 +++
 3 files changed, 77 insertions(+), 1 deletion(-)

diff --git a/nl/torbirdy.dtd b/nl/torbirdy.dtd
index d13131400..bfbec31c9 100644
--- a/nl/torbirdy.dtd
+++ b/nl/torbirdy.dtd
@@ -29,7 +29,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 
diff --git a/nl_BE/torbirdy.dtd b/nl_BE/torbirdy.dtd
new file mode 100644
index 0..01831dd34
--- /dev/null
+++ b/nl_BE/torbirdy.dtd
@@ -0,0 +1,58 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/nl_BE/torbirdy.properties b/nl_BE/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..51a5e6d25
--- /dev/null
+++ b/nl_BE/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,18 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Ingeschakeld: Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Ingeschakeld: JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Ingeschakeld : Aangepaste Proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Ingeschakeld : Transparante Torificatie
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Ingeschakeld: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: Uitgeschakeld!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: Ingeschakeld
+
+torbirdy.email.prompt=TorBirdy heeft de automatische configuratiehulp van 
Thunderbird uitgeschakeld om uw anonimiteit te beschermen.\n\nDe aanbevolen 
beveiligingsinstellingen voor %S zijn ingesteld.\n\nU kunt nu de andere 
instellingen handmatig configureren.
+
+torbirdy.email.advanced=Hou er rekening mee dat het aanpassen van de 
geavanceerde instellingen van TorBirdy NIET wordt aangeraden.\n\nGa hier alleen 
mee verder als u weet wat u doet.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Gelieve deze waarschuwing volgende keer te 
tonen
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy Uitgebreide Instellingen
+
+torbirdy.firstrun=U gebruikt nu TorBirdy.\n\nOm uw anonimiteit te beschermen 
zal TorBirdy de Thunderbird-instellingen die het heeft ingesteld vastzetten. 
Dit voorkomt aanpassingen door u of door add-ons. Er zijn sommige instellingen 
die aangepast kunnen worden; deze zijn beschikbaar in het voorkeurenvenster van 
TorBirdy. Wanneer TorBirdy verwijderd wordt, worden alle instellingen die 
aangepast zijn weer teruggezet naar hun standaardwaarden (de waarden die 
gebruikt werden voor de installatie van TorBirdy).\n\nAls u een nieuwe 
gebruiker bent, raden we u aan om de TorBirdy website te lezen om te begrijpen 
wat we met TorBirdy voor onze gebruikers proberen te bereiken.
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-10-11 Thread translation
commit c085a3a7587c9fc3b6a4369414972249d0b67ace
Author: Translation commit bot 
Date:  Wed Oct 11 09:46:28 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ta/torbirdy.properties | 18 ++
 1 file changed, 18 insertions(+)

diff --git a/ta/torbirdy.properties b/ta/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..5014d6052
--- /dev/null
+++ b/ta/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,18 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy 
செயலாக்கப்பட்டது:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy 
செயலாக்கப்பட்டது:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy 
செயலாக்கப்பட்டது:
வழக்கமாக்கப்பட்ட Proxy
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy 
செயலாக்கப்பட்டது: கண்கூடான 
Tor-ஆக்கம்
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy 
செயலாக்கப்பட்டது: Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy: 
செயல்நீக்கப்பட்டது!
+torbirdy.enabled=TorBirdy: செயலாக்கப்பட்டது
+
+torbirdy.email.prompt=உங்களுடைய அ
டையாளமறியாதன்மையை பாதுகாக்க 
Thunderbird-நினுடைய 
தானியங்கி-கட்டமைப்பு 
வழிகாட்டியை TorBirdy 
செயல்நீக்கிவிட்டது.\n\n%S -க்கான 
பரிந்துரைக்கப்பட்ட 
பாதுகாப்பு அமைப்புகள் அ
மைக்கப்பட்டது.\n\nநீங்கள் 
தற்போது மற்ற கணக்கு அ
மைப்புகளை தாங்களாகவே 
கட்டமைக்கலாம்.
+
+torbirdy.email.advanced=TorBirdy -யின் மேம்பட்ட அ
மைப்புகளை மாற்றுவது 
பரிந்துரைக்கப்பட்டதல்ல 
என்பதை தயைகூர்ந்து 
கவனிக்கவும்.\n\nநீங்கள் 
செய்வது என்ன என்பது 
நிச்சயமாக தெரிந்தால் 
மட்டுமே மேற்கொண்டு தொடரவும்.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=இந்த 
எச்சரிக்கையை அடுத்த 
முறையும் காட்டு
+torbirdy.email.advanced.title=TorBirdy மேம்பட்ட அ
மைப்புகள்
+
+torbirdy.firstrun=நீங்கள் தற்போது TorBirdy -யை 
செயல்படுத்தியுள்ளீர்கள்.\n\nஉங்களுடைய
 அடையாளமறியாதன்மையை 
பாதுகாத்தலுக்கு உதவ, TorBirdy தான் 
அமைத்த Thunderbird அமைப்புகளை 
நடைமுறைப்படுத்தும், அவை 
உங்களாலோ அல்லது எந்தொரு add-on 
ஆலோ மாற்றம் செய்யபடுவது 
தடுக்கப்படும். சில அ
மைப்புகளை மாற்ற முடியும் 
மேலும் அவற்றை TorBirdy -னுடைய 
விருப்பங்கள் உரையாடல் மூலம் 
அணுகலாம். TorBirdy -யை நீக்கவோ அ
ல்லது செயல்நீக்கிவிட்டாலோ அ
தà¯
  மாற்றிய அனைத்து அ
மைப்புகளும் அதன் வழக்கமான 
மதிப்புகளுக்கு ( TorBirdy 
நிறுவுவதற்கு முந்தைய 
மதிப்புகளுக்கு) மறுஅ
மைக்கபடும்.\n\nநீங்கள் ஒரு 
புதிய பயனர் என்றால், TorBirdy மூலம் 
நாங்கள் எங்கள் பயனர்களுக்கு 
எதை முடித்துத்தர 
முயற்சிக்கிறோம் என்பதை 
தெரிந்து கொள்ள TorBirdy வலைதளத்தை 
வாசித்து விடும்படி 
பரிந்துரைக்கபடுகிறது. 
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-10-05 Thread translation
commit a637b72a6bdc21f4208ab55c27591deb79da64d0
Author: Translation commit bot 
Date:  Thu Oct 5 08:46:29 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 is/torbirdy.dtd | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/is/torbirdy.dtd b/is/torbirdy.dtd
index 8f0fc3cc8..8e49eb70f 100644
--- a/is/torbirdy.dtd
+++ b/is/torbirdy.dtd
@@ -44,7 +44,7 @@
 
 
 
-
+
 
 
 

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-10-02 Thread translation
commit 3077a4a733bde9a30605e1a5ef6a0fe921d7593d
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Oct 2 22:16:26 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 ga/torbirdy.properties | 18 ++
 1 file changed, 18 insertions(+)

diff --git a/ga/torbirdy.properties b/ga/torbirdy.properties
new file mode 100644
index 0..0dd787a30
--- /dev/null
+++ b/ga/torbirdy.properties
@@ -0,0 +1,18 @@
+torbirdy.name=TorBirdy
+
+torbirdy.enabled.tor=TorBirdy Cumasaithe:Tor
+torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy Cumasaithe:JonDo
+torbirdy.enabled.custom=TorBirdy Cumasaithe:Seachfhreastalaí Saincheaptha
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy Cumasaithe:Úsáid Thrédhearcach 
Tor
+torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy Cumasaithe:Whonix
+torbirdy.disabled=TorBirdy:Díchumasaithe!
+torbirdy.enabled=TorBirdy:Cumasaithe
+
+torbirdy.email.prompt=Dhíchumasaigh TorBirdy an treoraí uathchumraíochta in 
Thunderbird chun d'aitheantas a chosaint.\n\nCuireadh na socruithe molta 
slándála i bhfeidhm ar %S.\n\nAnois is féidir leat na roghanna cuntais eile 
a shocrú de láimh.
+
+torbirdy.email.advanced=Tabhair faoi deara NACH moltar duit ardsocruithe 
TorBirdy a athrú.\n\nNá lean ar aghaidh mura bhfuil tú lánchinnte faoi na 
cúrsaí seo.
+torbirdy.email.advanced.nextwarning=Taispeáin an rabhadh seo an chéad uair 
eile
+torbirdy.email.advanced.title=Ardsocruithe TorBirdy
+
+torbirdy.firstrun=Tá tú ag úsáid TorBirdy anois.\n\nLe d'aitheantas a 
chosaint, cuireann TorBirdy socruithe áirithe in Thunderbird i bhfeidhm, agus 
ní bheidh tusa ná aon bhreiseán in ann iad a athrú. Tá tú in ann 
socruithe eile a athrú, agus is féidir leat teacht orthu siúd trí na 
sainroghanna TorBirdy. Má dhíshuiteálann nó dhíchumasaíonn tú TorBirdy, 
fillfidh na socruithe a d'athraigh sé ar a luachanna réamhshocruithe (ná 
luachanna a bhí ann sular suiteáladh TorBirdy).\n\nMás é seo an chéad uair 
agat ag úsáid TorBirdy, moltar duit suíomh Gréasáin TorBirdy a léamh chun 
tuiscint níos fearr a fháil ar an obair atá ar siúl againn le TorBirdy ar 
son ár gcuid úsáideoirí.
+torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-10-02 Thread translation
commit b11a4a4b1318687922a987e0360de64895545a41
Author: Translation commit bot 
Date:  Mon Oct 2 21:16:29 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 he/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/he/torbirdy.properties b/he/torbirdy.properties
index 291c51f03..8c3ae29e9 100644
--- a/he/torbirdy.properties
+++ b/he/torbirdy.properties
@@ -3,7 +3,7 @@ torbirdy.name=TorBirdy
 torbirdy.enabled.tor=TorBirdy מאופשר: Tor
 torbirdy.enabled.jondo=TorBirdy מאופשר: JonDo
 torbirdy.enabled.custom=TorBirdy מאופשר: ייפוי-כוח מותאם 
אישית
-torbirdy.enabled.torification=TorBirdy מאופשר: Torification שקוף
+torbirdy.enabled.torification=TorBirdy מאופשר: ניתוב שקוף 
דרך Tor
 torbirdy.enabled.whonix=TorBirdy מאופשר: Whonix
 torbirdy.disabled=TorBirdy: מושבת!
 torbirdy.enabled=TorBirdy: מאופשר

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


[tor-commits] [translation/torbirdy_completed] Update translations for torbirdy_completed

2017-09-30 Thread translation
commit da24714f5f786a42a36729c1b7fe779bb1137ec6
Author: Translation commit bot 
Date:  Sat Sep 30 19:16:28 2017 +

Update translations for torbirdy_completed
---
 he/torbirdy.properties | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

diff --git a/he/torbirdy.properties b/he/torbirdy.properties
index 43ad3fff5..291c51f03 100644
--- a/he/torbirdy.properties
+++ b/he/torbirdy.properties
@@ -14,5 +14,5 @@ torbirdy.email.advanced=שים לב ששינוי 
ההגדרות המתקדמות
 torbirdy.email.advanced.nextwarning=הראה אזהרה זו בפעם הבאה
 torbirdy.email.advanced.title=הגדרות מתקדמות של TorBirdy
 
-torbirdy.firstrun=אתה מריץ כעת את TorBirdy.\n\nכי לעזור 
להגן על אלמוניותך, TorBirdy יאכוף את הגדרות 
Thunderbird שהוא קבע, ימנע מהם להשתנות על ידך או 
ע"י תוסף כלשהו. ישנן הגדרות מסוימות היכולות 
להשתנות והן ניתנות לגישה דרך דו-שיח ההעדפות 
של TorBirdy. כאשר TorBirdy יוסר או יושבת, כל ההגדרות 
שהוא משנה יאופסו לערכי ברירת המחדל שלהן 
(הערכים טרם התקנת TorBirdy).\n\nאם אתה משתמש חדש, 
מומלץ שתקרא מבעד לאתר TorBirdy כדי להבין מה אתה 
מנסה להשיג עם TorBirdy למען משתמשינו.
+torbirdy.firstrun=אתה מריץ כעת את TorBirdy.\n\nכי לעזור 
להגן על אלמוניותך, TorBirdy יאכוף את הגדרות 
Thunderbird שהוא קבע, ימנע מהם להשתנות על ידך או 
ע"י תוספת כלשהי. ישנן הגדרות מסוימות 
היכולות להשתנות והן ניתנות לגישה דרך דו-שיח 
ההעדפות של TorBirdy. כאשר TorBirdy יוסר או יושבת, כל 
ההגדרות שהוא משנה יאופסו לערכי ברירת המחדל 
שלהן (הערכים טרם התקנת TorBirdy).\n\nאם אתה משתמש 
חדש, מומלץ שתקרא מבעד לאתר TorBirdy כדי להבין מה 
אתה מנסה להשיג עם TorBirdy למען משתמשינו.
 torbirdy.website=https://trac.torproject.org/projects/tor/wiki/torbirdy

___
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits


  1   2   3   4   5   6   >