[libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Προτάσεις βελτίωση Libre Ofice

2013-06-18 Thread Δημήτριος Δεσύλλας
Στις 13/06/2013 01:01 μμ, ο/η Simos Xenitellis έγραψε: Thanks Tom! I am forwarding to the us...@el.libreoffice.org mailing list and also replying inline. 2013/6/13 Tom Davies tomdavie...@yahoo.co.uk Hi :) I used Quick Translate to try to work out what the chap said. It's all Greek to me.

[libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Προτάσεις βελτίωση Libre Ofice

2013-06-18 Thread Krunoslav Šebetić
On 06/18/2013 09:30 PM, Δημήτριος Δεσύλλας wrote: Στις 13/06/2013 01:01 μμ, ο/η Simos Xenitellis έγραψε: Thanks Tom! I am forwarding to the us...@el.libreoffice.org mailing list and also replying inline. 2013/6/13 Tom Davies tomdavie...@yahoo.co.uk Hi :) I used Quick Translate to try to

[libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Re: [libreoffice-users] Προτάσεις βελτίωση Libre Ofice

2013-06-13 Thread Δημήτριος Δεσύλλας
I thought I was at Greek mailing list.. Στις 13/06/2013 01:01 μμ, ο/η Simos Xenitellis έγραψε: Thanks Tom! I am forwarding to the us...@el.libreoffice.org mailing list and also replying inline. 2013/6/13 Tom Davies tomdavie...@yahoo.co.uk Hi :) I used Quick Translate to try to work out