Re: [nl-users] presenter-console...

2017-03-03 Berichten over hetzelfde onderwerp Dick Stomp
Erg goed gedaan Pieter!
Dick

2017-03-03 14:03 GMT+01:00 pieter kristensen :

> Ik heb eens een presentatie gemaakt over de presenter-console.
>
> Ik hoop dat het nuttig is.
>
> https://dl.dropboxusercontent.com/u/6429690/LO/de%20presente
> r-console%20van%20Impress.odp
>
> Pieter
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>-- 
Ubuntu 14.04 + FireFox + LibreOffice + gMail + DropBox
https://sites.google.com/site/dickstomp/

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


[nl-users] presenter-console...

2017-03-03 Berichten over hetzelfde onderwerp pieter kristensen

Ik heb eens een presentatie gemaakt over de presenter-console.

Ik hoop dat het nuttig is.

https://dl.dropboxusercontent.com/u/6429690/LO/de%20presenter-console%20van%20Impress.odp

Pieter

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


[nl-users] Afbeeldingen bewerken

2017-03-03 Berichten over hetzelfde onderwerp Kees Kriek
Allen


Aan de Handleidingen voor Draw versie 4.2 is het hoofdstuk 'Afbeeldingen
bewerken' toegevoegd.

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u afbeeldingen kunt invoegen en op welke
wijze dit kan, zoals invoegen uit bestand, van een scanner, met slepen en
neerzetten of met het klembord. En ook het verschil tussen inbedden en
koppelen komt aan bod. Daarna kunt u de afbeeldingen bewerken, zoals
bijsnijden en de schaal en/of de grootte aanpassen. Ook kunt u diverse
filters gebruiken om de weergave van de afbeelding aan te passen. Verder
kunt u de kleuren en de transparantie aanpassen. Als laatste wordt er
ingegaan op het converteren naar veelhoeken of een bitmap en hoe u de
geconverteerde objecten weer kunt verbreken of splitsen.


Met dank aan Henk van der Burg voor zijn bijdrage.


De handleidingen voor LibreOffice zijn te vinden op:
https://nl.libreoffice.org/ondersteuning/documentatie/


Met vriendelijk groet,

Kees

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted