RE: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-13 Berichten over hetzelfde onderwerp H.C. van der Burg
Hallo Aleidus,

Naast de oplossingen die door Julien Lamont en Kees Kriek worden aangedragen, 
wordt door Julien tevens gegewezen op het gebruik van de functie INDEX. Het 
gebruik van die functie heb ik hieronder even voor je uitgewerkt en de te 
verwachten "problemen" met oplossingen daarbij aangegeven.
Bij het gebruik van de functie INDEX moet je gebruik maken van een 
verwijzingskolom die een naam krijgt. Daarvoor kan jouw kolom Naam gebruik 
worden. Selecteer deze hele kolom en ga naar Gegevens > Bereik definiëren op de 
Menubalk. Geef in het vak een naam aan deze kolom, bijv. Achternamen. In het 
vak Omvang staat $AOW lijst.$A$1:$A$1048576. Klik op het +teken voor Opties en 
verwijder het vinkje voor Bevat kolomkoppen (waarom leg ik later uit).
Ga nu naar je blad Presentielijst, cel A2 (Ik ga er vanuit dat in rij 1 
kolomkoppen staan).
Hierin moet de functie INDEX komen, die verwijst naar een rij en een kolom. 
=INDEX(Achternamen;2;1) verwijst naar de 2e rij en de 1e kolom op het blad AOW 
lijst, maar daar wil je niet de achternaam hebben maar de voorletters van deze 
persoon. Door gebruik te maken van de functie VERSCHUIVING kan je opgeven 
hoeveel  rijen kolommen je zou willen verplaatsen vanaf deze positie. In jouw 
geval dus 2 kolommen naar rechts. De gehele formule in A2 wordt dan: 
=VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;2), hetgeen de voorletters van 
betrokkene oplevert.
Op overeenkomstig wijze vallen de overige kolommen van de Presentielijst te 
vullen:
Voor de kolom Tussenvoegsel: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;1)
Voor de kolom Naam: =INDEX( Achternamen;2;1)Hierbij is geen verschuiving 
nodig.
Voor de kolom Straat: =VERSCHUIVING(INDEX;Achternamen;2;1);0;4)

Problemen in bovenstaande situaties:
Heeft een cel waar naar wordt verwezen geen inhoud, zoals bijvoorbeeld bij 
personen zonder tussenvoegsel dan wordt de cel op de Presentielijst gevuld met 
een 0 (nul). Dat is niet mooi en waarschijnlijk ongewenst. 
Oplossing 1: Ga naar Extra > Opties > LibreOffice Calc > Beeld en verwijder 
onder Weergave het vinkje voor Nul waarden.
Oplossing 2: Breidt de formule uit met de ALS-functie. Als de cel = O dan "". 
De formule voor de kolom Tussenvoegsel wordt dan: 
=ALS(VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1)=0;"";VERSCHUIVING(INDEX(Achternamen;2;1);0;1))

Problemen bij het verwijderen:
Indien uit de AOW lijst een persoon verwijderd wordt, wordt deze ook verwijderd 
uit de Presentielijst. Daardoor geven de verwijzingen in alle cellen (m.u.v. 
tussenvoegsels, want dat is al opgelost) een waarde 0 als het vinkje voor 
Nulwaarden staat. Dus ook hier moet gekozen worden voor Oplossing 1 of 2 
hierboven.

Hopelijk kan je met bovenstaande uit de voeten.

Met vriendelijke groet,
Henk van der Burg

-Oorspronkelijk bericht-
Van: Aleidus Aalderink [mailto:alei...@xs4all.nl] 
Verzonden: vrijdag 10 februari 2017 01:20
Aan: users@nl.libreoffice.org
Onderwerp: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor 
bepaalde uitvoer

Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met 
dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, Mobiel, 
email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg is 
gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag ik 
geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over blijft en 
dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de 
achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende bladen 
op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
> Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij 
> Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer 
> Automatisch berekenen).
> Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, 
> adres, telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op 
> rij 1 de kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.) Op blad 2 moet een 
> telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en kolom D 
> telnr Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C 
> (naamgegevens en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer
>
> Voor de telefoonlijst:
> Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en

Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-10 Berichten over hetzelfde onderwerp Kees Kriek
Wat je ook kunt doen is de rij niet verwijderen, maar leeg maken.
Daarna de gegevens opnieuw sorteren en alles staat weer netjes en de
verwijzingen blijven ook in tact.

Groeten, Kees

Op 10 februari 2017 om 14:13 schreef Lamont J <jula...@skynet.be>:

> Hallo Aleidus
> suggestie voor tussenoplossing :is niet perfect maar volmaaktheid is
> blijkbaar niet van deze wereld
> voeg een kolom toe op uw eerste blad en zet daar zz in als je de lijn
> wil verwijderen
> sorteer nadien de lijst zo dat DIE lijn dan netjes achteraan komt te staan
> Alternatief kan je ook in de naam-kolom "zzz" schrijven de kans
> dat je een klant/vriend ...hebt die ZO heet is klein.
> Dat maakt je lijst wat langer maar de meeste lijsten zijn ook geen 10
> lijnen lang, dus dat kan de pret niet storen
> de aparte kolom heeft WEL het voordeel dat je in de naam)kolom nog altijd
> kan zien wie je naar achteraan geschopt hebt
> Namen verwijderen uit tabellen is Altijd een gevaarlijke zaak tenzij je
> die alleen via "INDEX" aanspreekt :die pikt gewoon de gegevens op van lijn
> X ,kolom Y eens je met formules werkt is er STR.. aan de knikker
> groetjes
> Julien
>
> -Oorspronkelijk bericht- From: Aleidus Aalderink
> Sent: Friday, February 10, 2017 1:20 AM
> To: users@nl.libreoffice.org
> Subject: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor
> bepaalde uitvoer
>
>
> Beste Henk,
>
> Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met
> dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.
>
> Op blad 1 heb ik de kolommen:
>
> Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats,
> Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd
>
> Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg
> is gedefinieerd:
>
> ='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2
>
> voorl, tussenvoegsel, Naam
>
> Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.
>
> Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag
> ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over
> blijft en dat wil ik niet.
>
> Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de
> achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.
>
> De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende
> bladen op.
>
> Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb
> gegeten.
>
> Graag zie ik de reacties tegemoet,
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Aleidus
>
>
> Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
>
>> Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld,
>> waarbij Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen,
>> selecteer Automatisch berekenen).
>> Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres,
>> telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de
>> kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
>> Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C
>> (naamgegevens) en kolom D telnr
>> Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens
>> en kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer
>>
>> Voor de telefoonlijst:
>> Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
>> Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
>> Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het
>> telnr in staat) en druk op Enter
>> Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn,
>> kunnen de gegevens ook gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de
>> naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat de voorletters in
>> cel  A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2
>> kopiëren door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een
>> vierkant blokje waar je met de muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer
>> verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm is afhankelijk van
>> het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met ingedrukte
>> linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de
>> cellen B2 en C2 en de formules in de formulebalk zijn da

Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-10 Berichten over hetzelfde onderwerp Lamont J

Hallo Aleidus
suggestie voor tussenoplossing :is niet perfect maar volmaaktheid is 
blijkbaar niet van deze wereld
voeg een kolom toe op uw eerste blad en zet daar zz in als je de lijn 
wil verwijderen

sorteer nadien de lijst zo dat DIE lijn dan netjes achteraan komt te staan
Alternatief kan je ook in de naam-kolom "zzz" schrijven de kans dat 
je een klant/vriend ...hebt die ZO heet is klein.
Dat maakt je lijst wat langer maar de meeste lijsten zijn ook geen 10 
lijnen lang, dus dat kan de pret niet storen
de aparte kolom heeft WEL het voordeel dat je in de naam)kolom nog altijd 
kan zien wie je naar achteraan geschopt hebt
Namen verwijderen uit tabellen is Altijd een gevaarlijke zaak tenzij je die 
alleen via "INDEX" aanspreekt :die pikt gewoon de gegevens op van lijn X 
,kolom Y eens je met formules werkt is er STR.. aan de knikker

groetjes
Julien

-Oorspronkelijk bericht- 
From: Aleidus Aalderink

Sent: Friday, February 10, 2017 1:20 AM
To: users@nl.libreoffice.org
Subject: Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor 
bepaalde uitvoer


Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met
dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.

Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats,
Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd

Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg
is gedefinieerd:

='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag
ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over
blijft en dat wil ik niet.

Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de
achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.

De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende
bladen op.

Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb
gegeten.

Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:
Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij 
Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer 
Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres, 
telnr, rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de 
kolomtitels (vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) 
en kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens en 
kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer


Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het 
telnr in staat) en druk op Enter
Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend zijn, 
kunnen de gegevens ook gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de 
naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadat de voorletters in 
cel  A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2 
kopiëren door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een 
vierkant blokje waar je met de muisaanwijzer naar toegaat, de 
muisaanwijzer verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm is 
afhankelijk van het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met 
ingedrukte linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn 
geplaatst in de cellen B2 en C2 en de formules in de formulebalk zijn 
daarop aangepast.


Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag 
en de datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en 
zullen dus handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be 
deleted 
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-09 Berichten over hetzelfde onderwerp Aleidus Aalderink

Beste Henk,

Bedankt voor de wijze van uitleg. Alleen ik heb het anders opgesteld met 
dezelfde resultaat door de code in te vullen wat ook werkt.


Op blad 1 heb ik de kolommen:

Naam, tussenvoegsel, voorl, Voornaam, straat,huisnr, Postcode, Plaats, 
Mobiel, email,geboren dd, huwelijk dd


Op blad twee heb ik een presentielijst waar de namen in kolom c als volg 
is gedefinieerd:


='AOW lijst'.C2&" "&'AOW lijst'.B2&" "&'AOW lijst'.A2

voorl, tussenvoegsel, Naam

Dit geeft de naam in andere volgorde weer voor een presentielijst.

Hier gaat het mis als ik de regel uit blad A1 verwijderd. Zo te zien mag 
ik geen regel verwijderen maar alleen de inhoud zodat een blanco over 
blijft en dat wil ik niet.


Kortom alles wat ik A-blad corrigeer moet door worden gegeven naar de 
achterliggende bladen. De optie automatisch berekenen was aangevinkt.


De vraag blijft hoe krijg ik de los ik het updaten van de achterliggende 
bladen op.


Misschien is dit via een macro op te lossen waar ik weinig kaas van heb 
gegeten.


Graag zie ik de reacties tegemoet,

Met vriendelijke groet,

Aleidus


Op 09-02-17 om 14:07 schreef H.C. van der Burg:

Ter verduidelijking van de oplossing hieronder even een voorbeeld, waarbij 
Automatisch berekenen aan moet staan (zie Gegevens > Berekenen, selecteer 
Automatisch berekenen).
Op blad 1 staan alle persoonsgegevens, zoals vlts, vvgsls, naam, adres, telnr, 
rekeningnummer enz.(kolom A t/m ?) met op alle bladen op rij 1 de kolomtitels 
(vrlts, vvgsls, naam enz.)
Op blad 2 moet een telefoonlijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens) en 
kolom D telnr
Op blad 3 moet een betaallijst komen met in kolom A t/m C (naamgegevens en 
kolom D het bedrag, kolom E rekeningnummer

Voor de telefoonlijst:
Ga naar blad 2, kolom A2 en plaats het =teken in deze cel.
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel A2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel A2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel B2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel B2 en plaats het =tekens in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel C2 en druk op Enter
Selecteer op blad2 nu cel C2 en plaats het =teken in deze cel
Klik met de muisaanwijzer op Blad1 en selecteer cel G2 (de cel waar het telnr 
in staat) en druk op Enter
Opmerking: Indien de cellen in de kolommen of rijen aaneensluitend 
zijn, kunnen de gegevens ook gekopieerd worden. Er van uitgaande dat de 
naamgegevens in kolom A t/m C staan. Dan kan je nadatde voorletters in 
cel  A2 op blad2 zijn aangebracht als hierboven beschreven cel A2 op blad2 
kopiëren   door deze cel te selecteren, rechtsonder in de cel staat een 
vierkant blokje waar je met de muisaanwijzer naar toegaat, de muisaanwijzer 
verandert als je op dat blokje staat van vorm (de vorm is afhankelijk van 
het besturingssysteem dat gebruikt wordt). Versleep nu met ingedrukte
linkermuisknop 2 cellen naar rechts en de gegevens zijn geplaatst in de cellen 
B2 en C2 en de   formules in de formulebalk zijn daarop aangepast.

Het maken van de betaallijst gaat op analoge wijze. Hierbij is het bedrag en de 
datum variabele gegevens en zullen niet opgenomen zijn op blad1 en zullen dus 
handmatig op blad 3 aangebracht moeten worden.--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-09 Berichten over hetzelfde onderwerp Kees Kriek
Op 9 februari 2017 om 13:04 schreef Aleidus Aalderink :

> Kees,
>
> Bedankt voor info. Als ik goed lees dan maakt het uit in welke richting je
> koppelt. Ik heb het namelijk horizontaal naar de werkbladen gekoppeld en
> dat zou andersom moeten zijn van de werkbladen naar het hoofdblad begrijp
> ik uit je antwoord. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn.
>

Ik denk dat we langs elkaar heen 'praten' maar hetzelfde bedoelen.
Je zoekt horizontaal vanuit het doel naar de bron. Dus van het verzamelblad
naar de werkbladen waar de brongegevens staan. Je moet dan wel een
gemeenschappelijk kenmerk van de werkbladen op het doelblad hebben staan
wat dan het criterium van de zoekfunctie is.

Groet, Kees

>
> Graag even een bevestiging en bedankt,
>
> Aleidus
>
>
>
> Op 09-02-17 om 12:13 schreef Kees Kriek:
>
> Hi Aleidus
>>
>> Ik weet niet hoe je de bladen aan elkaar gekoppeld hebt, maar het beste
>> kun
>> je brongegevens op aparte tabbladen zetten en dan één algemeen blad maken
>> waar je met horizontaal zoeken de gegevens aan elkaar koppelt. Dan zou dit
>> probleem niet meer moeten voorkomen.
>>
>> Groeten, Kees
>>
>> Op 9 februari 2017 om 09:35 schreef Aleidus Aalderink > >:
>>
>> Beste mensen,
>>>
>>> Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad waar
>>> alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. De
>>> werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. worden
>>> gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de uitgebreide
>>> NAW
>>> gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen niet wordt
>>> bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot gevolg had dat de
>>> werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat.
>>> Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt
>>> gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt
>>> bijgewerkt.
>>>
>>> Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.
>>>
>>> Bedankt,
>>>
>>> Aleidus
>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
>>> --
>>> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
>>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>>> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
>>> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
>>> deleted
>>>
>>>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-09 Berichten over hetzelfde onderwerp Aleidus Aalderink

Kees,

Bedankt voor info. Als ik goed lees dan maakt het uit in welke richting 
je koppelt. Ik heb het namelijk horizontaal naar de werkbladen gekoppeld 
en dat zou andersom moeten zijn van de werkbladen naar het hoofdblad 
begrijp ik uit je antwoord. Daarmee zou het probleem opgelost moeten zijn.


Graag even een bevestiging en bedankt,

AleidusOp 09-02-17 om 12:13 schreef Kees Kriek:

Hi Aleidus

Ik weet niet hoe je de bladen aan elkaar gekoppeld hebt, maar het beste kun
je brongegevens op aparte tabbladen zetten en dan één algemeen blad maken
waar je met horizontaal zoeken de gegevens aan elkaar koppelt. Dan zou dit
probleem niet meer moeten voorkomen.

Groeten, Kees

Op 9 februari 2017 om 09:35 schreef Aleidus Aalderink :


Beste mensen,

Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad waar
alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. De
werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. worden
gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de uitgebreide NAW
gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen niet wordt
bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot gevolg had dat de
werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat.
Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt
gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt
bijgewerkt.

Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.

Bedankt,

Aleidus

--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
deleted
--
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted


Re: [nl-users] Calc hoofdblad met gegeven en modelbladen voor bepaalde uitvoer

2017-02-09 Berichten over hetzelfde onderwerp Kees Kriek
Hi Aleidus

Ik weet niet hoe je de bladen aan elkaar gekoppeld hebt, maar het beste kun
je brongegevens op aparte tabbladen zetten en dan één algemeen blad maken
waar je met horizontaal zoeken de gegevens aan elkaar koppelt. Dan zou dit
probleem niet meer moeten voorkomen.

Groeten, Kees

Op 9 februari 2017 om 09:35 schreef Aleidus Aalderink :

> Beste mensen,
>
> Voor vrijwilligersorganisatie gebruik ik Cals met de een werkblad waar
> alle gegevens bij wordt gehouden zoals uitgebreide NAW gegevens. De
> werkbladen daar achter kan een telefoonlijst, Betaallijst enz. worden
> gemaakt op basis van uitgebreide NAW gegevens. Als ik nu de uitgebreide NAW
> gegevens bijwerkt blijkt de daaraan gekoppelde bladen niet wordt
> bijgewerkt. Zo moest ik een regel verwijderen wat tot gevolg had dat de
> werkbladen een fout melding gaf dat de regel niet meer bestaat.
> Hoe kan ik de oplossing vinden als de uitgebreide NAW gegevens wordt
> gewijzigd of verwijderderd de daaraan gekoppelde werkbladen wordt
> bijgewerkt.
>
> Ben benieuwd hoe je dit kan oplossen.
>
> Bedankt,
>
> Aleidus
>
>
>
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>

-- 
Unsubscribe instructions: E-mail to users+unsubscr...@nl.libreoffice.org
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/nl/users/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted