Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-24 Hội thoại Nam T. Nguyen
http://user.services.openoffice.org/vi/forum/viewtopic.php?f=3t=7

Không rõ bài đó dùng chương trình nào để bỏ dấu tiếng Việt.

Anh Công. Em dùng UniKey thì bình thường.

Nam

2009/3/24 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
 Cả nhà cứ thử xem sao ??! Vào ngày 24/03/2009, Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com viết:

 Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
 làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
 dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
 Nam

 2009/3/23 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
 Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
 


Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-24 Hội thoại Vu Phan Gia
Tui cũng dùng bình thường. Gõ bằng UniKey. Copy từ trang khác dán vô cũng có
tiếng Việt.
Có khi nào bị trục trặc là do bác Công dùng Win Vista không?


2009/3/24 Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com

 http://user.services.openoffice.org/vi/forum/viewtopic.php?f=3t=7

 Không rõ bài đó dùng chương trình nào để bỏ dấu tiếng Việt.

 Anh Công. Em dùng UniKey thì bình thường.

 Nam

 2009/3/24 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
 Cả nhà cứ thử xem sao ??!
 
 
 
 Vào ngày 24/03/2009, Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com viết:
 
 Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
 làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
 dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
 Nam
 
 2009/3/23 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
  Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
  Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!
 
-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn


Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-24 Hội thoại Minh Ngoc Le
2009/3/24 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com

 Dùng Unikey vẫn không thể bỏ dấu được !!
 Cả nhà cứ thử xem sao ??!


Em dùng Unikey trên Ubuntu vẫn ổn :-)

Đề nghị anh Công tích cực quảng cáo, vận động người dùng tham gia cho
diễn đàn xôm 1 tí :D

-- 
Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com


Re: Diễn đàn đã hoạt động! Link tới for um

2009-03-23 Hội thoại Vu Phan Gia
Xin hỏi
Tại sao tôi không thể gửi bài được trong phần Cộng đồng của diễn đàn?

Theo tôi thì nên có thêm một phần trao đổi thông tin trong diễn đàn.


2009/3/24 Nguyen Duc Quan duc-q...@vnn.vn

 Hi everyone

 Để giúp mọi người tra cứu tham gia diễn đàn được tiện lợi. Tôi nghĩ nên
 có link từ trang chính của Open Office đến diễn đàn này.
 Hiện tại chưa có link của diễn đàn ở trang http://vi.openoffice.org/

 Xin cảm ơn.
 Nguyen Duc Quan.

 -Original Message-
 From: bits...@gmail.com [mailto:bits...@gmail.com] On Behalf Of Nam T.
 Nguyen
 Sent: Sunday, March 22, 2009 12:42
 To: users@vi.openoffice.org
 Subject: Diễn đàn đã hoạt động!

 Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!

 http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php

 Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn Ý kiến và
 Đóng góp.

 Nam

-- 
Phan Gia Anh Vu, EdD.
Dean of Faculty of Pedagogy
University of Dalat
01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
Vietnam www.dlu.edu.vn


Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-23 Hội thoại Nam T. Nguyen
Tôi sẽ đề nghị quản trị hệ thống thêm vào một tập tin JavaScript để
làm bộ gõ. Nếu họ có thể giúp thì tốt, còn không thì chúng ta đành sử
dụng bộ gõ ngoài như UniKey vậy.
Nam

2009/3/23 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
 Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!! Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le cume...@gmail.com viết:

 2009/3/22 Phuong Vo clari...@gmail.com

 Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
 câu hỏi trên này ;)
 
 2009/3/22 Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com:
  Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
 
  http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
 
  Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn Ý kiến và
  Đóng góp.
 
  Nam
 
 
 
 
 --
 You can reach me at #hanoilug on Freenode.
 

 Chúc mừng! Chúc mừng! ^^

 --
 Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
 cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com
Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-22 Hội thoại Nguyen Van Cong
Diễn đàn chưa bỏ dấu tiếng việt được
Mong các anh chị quan tâm giải quyết !!!Vào ngày 22/03/2009, Minh Ngoc Le cume...@gmail.com viết:

 2009/3/22 Phuong Vo clari...@gmail.com

 Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
 câu hỏi trên này ;)
 
 2009/3/22 Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com:
  Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
 
  http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
 
  Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn Ý kiến và
  Đóng góp.
 
  Nam
 
 
 
 
 --
 You can reach me at #hanoilug on Freenode.
 

 Chúc mừng! Chúc mừng! ^^

 --
 Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
 Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
 cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.comRe: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-21 Hội thoại Phuong Vo
Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
câu hỏi trên này ;)

2009/3/22 Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com:
 Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!

 http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php

 Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn Ý kiến và
 Đóng góp.

 Nam
-- 
You can reach me at #hanoilug on Freenode.


Re: Diễn đàn đã hoạt động!

2009-03-21 Hội thoại Minh Ngoc Le
2009/3/22 Phuong Vo clari...@gmail.com

 Great work! Thanh a lot! Em sẽ cố gắng tham gia vào việc trả lời các
 câu hỏi trên này ;)

 2009/3/22 Nam T. Nguyen n...@nntsoft.com:
 Diễn đàn chính thức của chúng ta đã đi vào hoạt động!
 
 http://user.services.openoffice.org/vi/forum/index.php
 
 Mọi vấn đề xin gửi thư trực tiếp cho tôi, hoặc vào diễn đàn Ý kiến và
 Đóng góp.
 
 Nam
  --
 You can reach me at #hanoilug on Freenode.


Chúc mừng! Chúc mừng! ^^

-- 
Lê Ngọc Minh - Lớp Khoa học máy tính K52 - Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Minh Ngoc Le - Computer science - Hanoi University of Technology.
cume...@gmail.com - http://cumeo89.blogspot.com