Re: hỏi đáp từ phía người dùng

2009-02-25 Hội thoại Nguyen Van Cong
Dạ không phải như vậy bác Vũ ạ !

Tất cả mọi thành viên trong diễn đàn, ai cũng có một công việc riêng, một
nhu cầu mưu sinh cho bản thân mình, nhưng giữa mọi người trong cộn đồng
chúng ta có cùng chung một chí hướng, cùng nói chuyện, cùng trao đổi trong
cùng một lĩnh vực IT để từ đó dù có xa cách nhau về mặt địa lý, những cách
trở về không gian, thời gian. Nhưng giữa chúng ta đã hình thành một sợi dây
liên kết giữa mọi người để hình thành một nhịp cầu giao cảm trên
mạng, cùng chung một cộng đồng mã nguồn mở, ai có ý tưởng, ai có giải pháp
gì hay thiết thực cho công việc dùng oOo thì mình cùng public lên diễn đàn
cho nhiều người cùng tham khảo.

Xuất phát từ những ý nghĩ như trên, em xin mọi người trong cộng đồng hãy
hiểu cho em. Em không hoàn toàn có ý nghĩ là tự sắp xếp cho mình vào một
cương vị nào cả Tất cả đều chỉ là nhiệt huyết IT

Xin mọi người hiểu cho em !!!


Vào ngày 25/02/2009, Vu Do Quynh vu.do.qu...@auf.org viết:

 Nguyen Van Cong a écrit :
 Sao Bác Hưng lại nói vậy !!!
 Đây là diễn đàn của chung một cộng đồng mà, có gì thì mình cùng chung tay
 tháo gỡ những khó khăn từ phía người dùng mà, đây đâu phải là nhiệm vụ
 cho
 riêng một ai !!
 
 Phần của em thì em xin nhận trách nhiệm là tiếp thu các ý kiến từ phía
 người
 dùng sau đó em chuyển tải lại cho cả nhà trong cộng đồng đề mình cùng
 nhau
 tháo gỡ !!!


 Vâng, ý của a. Hưng là đề nghị anh Công đảm nhiệm trách nhiệm trả lời
 (cùng với các người khác trong hộp thư chung) cho các câu hỏi có thể
 được gửi đến hộo thư chung us...@vi.openoffice.org.

 Và hình như anh Công gần như đã tự sắp xếp vào vị trí đó phải không ;-)
 --
 M. VU DO Quynh
 AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
 Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
 Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
 Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
 http://www.vn.refer.org/vietnam/


 -
 To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
 For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
Re: hỏi đáp từ phía người dùng

2009-02-24 Hội thoại Nguyen Van Cong
Sao Bác Hưng lại nói vậy !!!
Đây là diễn đàn của chung một cộng đồng mà, có gì thì mình cùng chung tay
tháo gỡ những khó khăn từ phía người dùng mà, đây đâu phải là nhiệm vụ cho
riêng một ai !!

Phần của em thì em xin nhận trách nhiệm là tiếp thu các ý kiến từ phía người
dùng sau đó em chuyển tải lại cho cả nhà trong cộng đồng đề mình cùng nhau
tháo gỡ !!!Vào ngày 25/02/2009, Nguyen Vu Hung vuhung16p...@gmail.com viết:

 Bác Công có thể quản lý luôn users@vi.openoffice.org được không ạ?
 Em thì bận bên i10n và làm việc trực tiếp với Sun nên về cách sử dụng
 OOo em không được rõ lắm.
 # Trừ Impress ra, em là heavy presentation user :)

 Vào 12:53 Ngày 24 tháng 2 năm 2009, Nguyen Van Cong
 vancon...@gmail.com đã viết:
 Cách dùng như anh chỉ đáp ứng yêu cầu từ một vế của vấn đề đó là:
 1/ Việc thêm các phím tốc ký chỉ cho phép có tác dụng một chiều, chặng
 hạn
 chúng ta định nghĩa tổ hợp phím Ctrl + Shift + F1 để chuyển từ chữ thường
 sang chữ hoa, nhưng chúng ta không thể chuyển từ chiều ngược lại từ chữ
 hoa
 sang chữ thường cũng thông qua tổ hợp phím đó ?
 2/ Việc định nghĩa các phím tốc ký chúng ta chỉ thực hiện được trên các
 phím
 và tổ hợp phím sẵn có (chỉ cho phép xoá và sửa chức năng), chúng ta chưa
 thể
 thêm các phím tốc ký ở bên ngoài theo ý của chúng ta vào oOo được, chẳng
 hạn:
 + Chúng ta muốn thêm tổ hợp phím: Ctrl + ] để tăng phông
 + tổ hợp phím Ctrl + [ để giảm phông
 
 Rất mong cả nhà quan tâm giải đáp !!!
 
 Vào ngày 23/02/2009, Phuong Vo clari...@gmail.com viết:
 
 Okay, đã tìm kiếm xong:
 
 - Với vấn đề thứ nhất, đây là một bug có từ năm 2002(!), hiện vẫn chưa
 fix, dự tính có thể sẽ fix trong 3.1, cách tránh tạm thời là điền bừa
 1 kí tự ở đầu văn bản.
 
 - Việc đặt phím tắt chúng ta có thể vào Option - Customize -
 keyboard, chọn phím chúng ta cần đặt chức năng rồi chọn chức năng ở
 dưới, sau đó nhấn Modify.
 vd để chuyển về chữ thường với phím Ctrl + Shift + F1 chúng ta sẽ
 chọn Ctrl + shift + F1, ở dưới chọn Formating - Lower rồi nhấn modify
 :)
 
 
 
 --
 :(){ :|: };:
 
  --
 Best Regards,
 Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
 vuhung16plus{remo...@gmail.dot.comvuhung16plus%7bremove...@gmail.dot.com, 
 YIM: vuhung16 , Skype: vuhung16dg
 A brief profile: http://www.hn.is.uec.ac.jp/~vuhung/Nguyen.Vu.Hung.htmlRe: hỏi đáp từ phía người dùng

2009-02-24 Hội thoại Vu Do Quynh
Nguyen Van Cong a écrit :
 Sao Bác Hưng lại nói vậy !!!
 Đây là diễn đàn của chung một cộng đồng mà, có gì thì mình cùng chung tay
 tháo gỡ những khó khăn từ phía người dùng mà, đây đâu phải là nhiệm vụ cho
 riêng một ai !!
 
 Phần của em thì em xin nhận trách nhiệm là tiếp thu các ý kiến từ phía người
 dùng sau đó em chuyển tải lại cho cả nhà trong cộng đồng đề mình cùng nhau
 tháo gỡ !!!


Vâng, ý của a. Hưng là đề nghị anh Công đảm nhiệm trách nhiệm trả lời
(cùng với các người khác trong hộp thư chung) cho các câu hỏi có thể
được gửi đến hộo thư chung us...@vi.openoffice.org.

Và hình như anh Công gần như đã tự sắp xếp vào vị trí đó phải không ;-)
-- 
M. VU DO Quynh
AUF (Tổ chức hợp tác ĐH Pháp ngữ)
Campus numérique francophone (CNF) de Hanoi
Nhà D, ngõ 42 Tạ Quang Bửu
Tél.: (84-4) 38.68.48.85 ; Fax: (84-4) 38.69.45.09
http://www.vn.refer.org/vietnam/


-
To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.orgRe: hỏi đáp từ phía người dùng

2009-02-23 Hội thoại Phuong Vo
2009/2/24 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Cách dùng như anh chỉ đáp ứng yêu cầu từ một vế của vấn đề đó là:
 1/ Việc thêm các phím tốc ký chỉ cho phép có tác dụng một chiều, chặng hạn
 chúng ta định nghĩa tổ hợp phím Ctrl + Shift + F1 để chuyển từ chữ thường
 sang chữ hoa, nhưng chúng ta không thể chuyển từ chiều ngược lại từ chữ hoa
 sang chữ thường cũng thông qua tổ hợp phím đó ?

Cái này là chức năng căn bản của OO.o chỉ đáp ứng như vậy, muốn có
chức năng tương tự kia có lẽ chúng ta sẽ phải dùng plugin :), viết
bằng Python có lẽ cũng sẽ không khó lắm.

 2/ Việc định nghĩa các phím tốc ký chúng ta chỉ thực hiện được trên các phím
 và tổ hợp phím sẵn có (chỉ cho phép xoá và sửa chức năng), chúng ta chưa thể
 thêm các phím tốc ký ở bên ngoài theo ý của chúng ta vào oOo được, chẳng
 hạn:
 + Chúng ta muốn thêm tổ hợp phím: Ctrl + ] để tăng phông
 + tổ hợp phím Ctrl + [ để giảm phông

Do OO.o là cross platform (chạy trên đâu cũng được) nên một số phím
hình như bị giới hạn, dù sao đi nữa thì chức năng này cũng chưa có
trong OO.o, để xem trong wish list có chưa và đành chờ vậy :)

-- 
:(){ :|: };:


Re: hỏi đáp từ phía người dùng

2009-02-22 Hội thoại Phuong Vo
Bản thân em cũng không biết gì về OO.o, nhưng em sẽ cố tìm cách giải
quyết thông qua Google hoặc cùng lắm hỏi trên hộp thư chung chính của
Sun. :)

2009/2/23 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com:
 Em cũng chưa tìm ra được cách giải quyết !!!
 mong mọi người cùng chung sức !!!


 Vào ngày 23/02/2009, Vu Phan Gia phangi...@gmail.com viết:

 Lỗi về bảng ở đầu văn bản thì tui cũng bị. Vậy là sao?

 2009/2/22 Nguyen Van Cong vancon...@gmail.com

 Chào cả nhà !!!
 
 Từ một nội dung về việc xây dựng diễn đàn mà cả nhà chúng ta đã xây dựng
 và
 đóng góp nhiều ý kiến.
 Em rất mong là cả nhà chúng ta cố gắng xây dựng một diễn đàn thật tốt để
 kịp thời đáp ứng được yêu cầu từ phía người sử dụng.
 Theo ý kiến đề xuất của bác Hưng thì từ nay về sau em sẽ có trách nhiệm
 tiếp thu những ý kiến thắc mắc từ phía người dùng để chuyển tải đến cả
 nhà,
 mong cả nhà cùng nhau giải đáp để thật sự phục vụ tốt đến mọi người dùng.
 
 
 
 Hôm nay đã là tuần thứ 2 em tiến hành tập huấn cho người dùng cấp xã,
 phường.
 Hai câu hỏi hỏi mà tất cả mọi người dùng thắc mắc mà em thu nhận được đó
 là
 :
 
 1/ Việc chèn một bảng vào trong đầu trang (trên cùng) của một tài liệu
 thì
 việc đánh dấu chọn (Ctrl+A) toàn bộ tài liệu sẽ không thực hiện được.
 Việc
 đánh dấu chọn chỉ thực hiện trên bảng (có file kèm theo).
 
 2/ Việc thêm vào các phím tắc tương tự như MS Word chưa thực hiện được,
 chẳng hạn:
 + Đặc chế tổ hợp phím Shift + F3 để chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu
 chữ
 hoa và ngược lại ?
 + Trong môi trường oOo việc chuyển từ kiểu chữ thường sang kiểu chữ hoa
 thì
 thực hiện được nhưng việc chuyển kiểu chữ hoa sang kiểu chữ thường thì
 không
 thực hiện được ?
 
 
 Trên đây là 2 câu hỏi em mới tiếp thu được từ phía người dùng, kính mong
 các thành viên trong đại gia đình giải đáp để em sớm có câu trả lời đến
 người dùng.
 
 Trân trọng kính chào !!!
 
 
 
 -
 To unsubscribe, e-mail: users-unsubscr...@vi.openoffice.org
 For additional commands, e-mail: users-h...@vi.openoffice.org
  --
 Phan Gia Anh Vu, EdD.
 Dean of Faculty of Pedagogy
 University of Dalat
 01 Phu Dong Thien Vuong, Dalat City
 Vietnam www.dlu.edu.vn
 Alt. E-mail: vu...@dlu.edu.vn

-- 
:(){ :|: };: