[Xfce4-commits] libxfce4ui:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 017e1bf56639c4ac706e29cbca23be307147ab5f (commit)
  from 98350edc11b806d1f374adeb19d21ecc672f78a9 (commit)

commit 017e1bf56639c4ac706e29cbca23be307147ab5f
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:49:00 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 164 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  36 +++-
 1 files changed, 15 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4b0fbee..35b39bd 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,21 +2,20 @@
 # Copyright (C) 2011 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the libxfce4ui package.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: libxfce4ui\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-01-07 14:27+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 10:33+\n
 PO-Revision-Date: 2013-01-13 18:55+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: pl\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: pl\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:98
@@ -70,35 +69,32 @@ msgstr Błąd
 msgid Question
 msgstr Pytanie
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
-#, fuzzy
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1424
 msgid Session management client ID
 msgstr Identyfikator klienta zarządzania sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1424
 msgid ID
 msgstr ID
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1404
-#, fuzzy
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1425
 msgid Disable session management
-msgstr Wyłącza zarządzanie sesją
+msgstr Wyłącz zarządzanie sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1414
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1435
 msgid Session management options
 msgstr Opcje zarządzania sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1415
-#, fuzzy
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1436
 msgid Show session management options
-msgstr Wypisuje opcje zarządzania sesją
+msgstr Pokaż opcje zarządzania sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1591
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1611
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the session manager: %s
 msgstr Nie udało się połączyć z menadżerem sesji: %s
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1598
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1617
 #, c-format
 msgid Session manager did not return a valid client id
 msgstr Menadżer sesji nie zwrócił poprawnego identyfikatora klienta
@@ -503,14 +499,12 @@ msgid Delete active workspace
 msgstr Usunięcie bieżącego obszaru roboczego
 
 #: ../glade/libxfce4ui.xml.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid Subtitle
-msgstr Tytuł
+msgstr Podtytuł
 
 #: ../glade/libxfce4ui.xml.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid Titled Dialog
-msgstr Czcionka tytułowa
+msgstr Treść tytułowa
 
 #: ../glade/libxfce4ui.xml.in.h:3
 msgid Xfce 4 Widgets
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 17fb87565c20f87026f2fc9d1c965959dd9f3430 (commit)
  from 3dc8dda46f0f78be1ed2836a2748665fef5d (commit)

commit 17fb87565c20f87026f2fc9d1c965959dd9f3430
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:51:56 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 170 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |5 ++---
 1 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5b05647..1ae1d07 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:33+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 10:09+\n
 PO-Revision-Date: 2013-03-13 09:14+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
@@ -500,9 +500,8 @@ msgid Switch to win_dow's workspace
 msgstr Przełączenie na obszar roboczy ok_na
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:34
-#, fuzzy
 msgid Synchronize drawing to the _vertical blank
-msgstr Synchronizacja rysowania do _vertical blank
+msgstr Synchronizacja rysowania do _pustej pionowej
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:35
 msgid U_nder the mouse pointer
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to afbb730666747e85ec0ff6f063a0139e85a01ae1 (commit)
  from cef0dffaa2a3ec091f3be6c6dcb5f840099dec96 (commit)

commit afbb730666747e85ec0ff6f063a0139e85a01ae1
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:51:03 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 44 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  36 +---
 1 files changed, 21 insertions(+), 15 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d8f59e9..8dfb484 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: thumbler\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-01-14 08:15+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 11:51+\n
 PO-Revision-Date: 2011-01-10 16:16+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: Polish \n
@@ -87,33 +87,37 @@ msgstr Nie udało się określić czasu ostatniej modyfikacji 
pliku „%s”
 msgid Another thumbnailer manager is already running
 msgstr Inny menedżer dostarczania miniatur jest już uruchomiony
 
+#: ../tumblerd/main.c:249
+msgid Couldn't change nice value of process.
+msgstr Nie można zmienić dobrej wartości procesu.
+
 #. set the application name. Translators: Don't translate Tumbler.
-#: ../tumblerd/main.c:250
+#: ../tumblerd/main.c:258
 msgid Tumbler Thumbnailing Service
 msgstr Usługa dostarczania miniatur Tumbler
 
-#: ../tumblerd/main.c:270
+#: ../tumblerd/main.c:280
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the D-Bus session bus: %s
 msgstr Nie udało się połączyć z sesją systemu D-Bus: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:353
+#: ../tumblerd/main.c:363
 #, c-format
 msgid Failed to load specialized thumbnailers into the registry: %s
 msgstr 
 Nie udało się wczytać do rejestru określonej usługi dostarczania miniatur: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:365
+#: ../tumblerd/main.c:375
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnail cache service: %s
 msgstr Nie udało się uruchomić usługi przechowywania miniatur: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:375
+#: ../tumblerd/main.c:385
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer manager: %s
 msgstr Nie udało się uruchomić menedżera dostarczania miniatur: %s
 
-#: ../tumblerd/main.c:385
+#: ../tumblerd/main.c:395
 #, c-format
 msgid Failed to start the thumbnailer service: %s
 msgstr Nie udało się uruchomić usługi dostarczania miniatur: %s
@@ -169,27 +173,29 @@ msgstr Nie udało się wczytać wtyczki „%s”: %s
 msgid Version mismatch: %s
 msgstr Niezgodna wersja: %s
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:391
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:394
 #, c-format
 msgid Failed to load the poster image \%s\
 msgstr Nie udało się wczytać obrazu plakatu „%s”
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:427
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:430
 #, c-format
 msgid Failed to load the metadata from \%s\
 msgstr Nie udało się wczytać metadanych z „%s”
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:623
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:626
 msgid 
 Invalid API key, you must be granted a valid key. The Movie DB backend will 
 be disabled.
-msgstr Nieprawidłowy klucz interfejsu API. Należy dostarczyć prawidłowy 
klucz. Moduł obsługi bazy danych filmów będzie wyłączony.
+msgstr 
+Nieprawidłowy klucz interfejsu API. Należy dostarczyć prawidłowy klucz. 
+Moduł obsługi bazy danych filmów będzie wyłączony.
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:631
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:634
 msgid No poster key found in metadata
 msgstr Nie odnaleziono klucza plakatu w metadanych
 
-#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:686
+#: ../plugins/cover-thumbnailer/cover-thumbnailer.c:689
 msgid Movie title is too short
 msgstr Tytuł filmu jest zbyt krótki
 
@@ -234,11 +240,11 @@ msgstr Nie można zrenderować glifu: %s
 msgid Thumbnail could not be inferred from file contents
 msgstr Nie można wygenerować miniatury z zawartości pliku
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:305
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
 msgid The document is empty
 msgstr Dokument jest pusty
 
-#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:317
+#: ../plugins/poppler-thumbnailer/poppler-thumbnailer.c:329
 msgid First page of the document could not be read
 msgstr Nie można odczytać pierwszej strony dokumentu
 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-panel:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 94%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to c6824279086138349ee30d4e426fa82ec55a421c (commit)
  from c62f43c4eb17c3caad8b1b3e3b97e8123246f7bb (commit)

commit c6824279086138349ee30d4e426fa82ec55a421c
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:53:19 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 94%

New status: 370 messages complete with 9 fuzzies and 13 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  28 ++--
 1 files changed, 14 insertions(+), 14 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index dc77029..ca0bf1f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -12,7 +12,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-panel 4.10.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-06-07 06:45+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 07:57+\n
 PO-Revision-Date: 2013-04-04 11:27+0200\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
@@ -1150,67 +1150,67 @@ msgstr Późny wieczór
 #. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
 #. * the comming hour
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid %0 o'clock
 msgstr Godzina %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid five past %0
 msgstr Pięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid ten past %0
 msgstr Dziesięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid quarter past %0
 msgstr Piętnaście po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid twenty past %0
 msgstr Dwadzieścia po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid twenty five past %0
 msgstr Dwadzieścia pięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid half past %0
 msgstr Pół do %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid twenty five to %1
 msgstr Za dwadzieścia pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid twenty to %1
 msgstr Za dwadzieścia %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid quarter to %1
 msgstr Za piętnaście %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid ten to %1
 msgstr Za dziesięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid five to %1
 msgstr Za pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
-#, no-c-format, fuzzy
+#, fuzzy, no-c-format
 msgid %1 o'clock
 msgstr Godzina %1
 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfdesktop:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 417bc6a07bb85e25bb44dc884ec45d33f83610db (commit)
  from eda8fc92a0e2b27fde6304e747c2f6b9c988e182 (commit)

commit 417bc6a07bb85e25bb44dc884ec45d33f83610db
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:52:36 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 179 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |5 ++---
 1 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 01f9f25..b848f62 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfdesktop 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:09+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 09:45+\n
 PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:43+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
@@ -59,9 +59,8 @@ msgid Wallpaper for %s on Monitor %d
 msgstr Tło pulpitu dla %s na ekranie %d
 
 #: ../settings/main.c:862
-#, fuzzy
 msgid Spanning screens
-msgstr Wiele monitorów
+msgstr Zakres monitorów
 
 #: ../settings/main.c:1011
 msgid Image files
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-panel:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 4d27000e61016ac0389ed70df27dc8709d7e4ff1 (commit)
  from c6824279086138349ee30d4e426fa82ec55a421c (commit)

commit 4d27000e61016ac0389ed70df27dc8709d7e4ff1
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:54:14 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 96%

New status: 379 messages complete with 0 fuzzies and 13 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  18 +-
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ca0bf1f..aa9c00a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1170,47 +1170,47 @@ msgid quarter past %0
 msgstr Piętnaście po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid twenty past %0
 msgstr Dwadzieścia po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid twenty five past %0
 msgstr Dwadzieścia pięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid half past %0
 msgstr Pół do %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid twenty five to %1
 msgstr Za dwadzieścia pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid twenty to %1
 msgstr Za dwadzieścia %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid quarter to %1
 msgstr Za piętnaście %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid ten to %1
 msgstr Za dziesięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid five to %1
 msgstr Za pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 msgid %1 o'clock
 msgstr Godzina %1
 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] orage:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 97%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 1baf588abb199ab30d0edd719fd55a191ec8a683 (commit)
  from dfa78d708ef0adce309cfe0240ae4a8ae9852e67 (commit)

commit 1baf588abb199ab30d0edd719fd55a191ec8a683
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Tue Jun 11 16:40:27 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 97%

New status: 782 messages complete with 2 fuzzies and 17 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 227 +
 1 files changed, 123 insertions(+), 104 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index bafd286..b3ba5b5 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,21 +5,23 @@
 # Marek Piechut (mco) m...@o2.pl, 2005.
 # Piotr Maliński riklau...@gmail.com, 2006.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
-# Piotr Sokół piotr.so...@10g.pl, 2009.
-# 
+# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2013.
+#
 msgid 
 msgstr 
-Project-Id-Version: orage 4.5.92\n
+Project-Id-Version: orage 4.8.4\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
 POT-Creation-Date: 2012-01-03 14:00+0200\n
-PO-Revision-Date: 2009-03-08 15:02+0100\n
-Last-Translator: Piotr Sokół piotr.so...@10g.pl\n
-Language-Team: Polish\n
+PO-Revision-Date: 2013-06-11 16:33+0200\n
+Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
+Language-Team: polski \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
-Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
 Language: \n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10=2 n%10=4 (n%10010 
|| n%100=20) ? 1 : 2);\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
+%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../globaltime/globaltime.c:100
 msgid Raising GlobalTime window...
@@ -37,7 +39,7 @@ msgid 
 click to modify clock
 msgstr 
 %s\n
-kliknij, aby zmodyfikować zegar
+Proszę kliknąć, aby zmodyfikować zegar
 
 #: ../globaltime/globaltime.c:386
 msgid Localtime
@@ -58,7 +60,9 @@ msgstr Dostosowanie godziny
 #: ../globaltime/globaltime.c:496
 msgid 
 adjust to change minute. Click arrows with button 2 to change only 1 minute.
-msgstr Dostosowanie minut. Kliknij strzałki za pomocą drugiego przycisku, aby 
zmienić tylko 1 minutę
+msgstr 
+Dostosowanie minut. Kliknij strzałki za pomocą drugiego przycisku, aby 
+zmienić tylko 1 minutę
 
 #: ../globaltime/gt_prefs.c:265 ../globaltime/gt_prefs.c:266
 msgid NEW
@@ -185,7 +189,8 @@ msgstr Czcionka używana do wyświetlania czasu na zegarze
 
 #: ../globaltime/gt_prefs.c:753
 msgid Click to change font for clock time
-msgstr Naciśnij, aby zmienić czcionke używaną do wyświetlania czasu na 
zegarze
+msgstr 
+Naciśnij, aby zmienić czcionke używaną do wyświetlania czasu na zegarze
 
 #. underline name
 #: ../globaltime/gt_prefs.c:780
@@ -223,7 +228,9 @@ msgstr Zaznaczenie spowoduje użycie ustawień systemowych
 
 #: ../globaltime/gt_prefs.c:963
 msgid Click to change default font for clock time
-msgstr Naciśni, aby zmienić domyślnią czcionkę, używaną do wyświetlania czasu 
na zegarze
+msgstr 
+Naciśni, aby zmienić domyślnią czcionkę, używaną do wyświetlania czasu na 
+zegarze
 
 #. underline name
 #: ../globaltime/gt_prefs.c:990
@@ -338,12 +345,13 @@ msgstr nie zmieniaj
 #: ../panel-plugin/timezone_selection.c:253 ../src/appointment.c:2663
 #: ../src/timezone_selection.c:259 ../src/timezone_selection.c:264
 msgid Location
-msgstr Położenie:
+msgstr Lokalizacja:
 
 #: ../globaltime/timezone_selection.c:258
 #: ../panel-plugin/timezone_selection.c:259 ../src/timezone_selection.c:270
+#, fuzzy
 msgid GMT Offset
-msgstr 
+msgstr Odchylenie GMT
 
 #: ../globaltime/timezone_selection.c:264
 #: ../panel-plugin/timezone_selection.c:265 ../src/timezone_selection.c:276
@@ -415,7 +423,7 @@ msgstr Wygląd
 #. show frame
 #: ../panel-plugin/oc_config.c:229
 msgid Show _frame
-msgstr _Ramka
+msgstr _Obramowanie
 
 #. foreground color
 #: ../panel-plugin/oc_config.c:239
@@ -515,7 +523,7 @@ msgstr Preferencje programu
 #. * %B : full month name
 #. * %Y : four digit year
 #. * %V : ISO week number
-#. 
+#.
 #: ../panel-plugin/xfce4-orageclock-plugin.c:627
 msgid %A %d %B %Y/%V
 msgstr %A %d %B %Y/%V
@@ -559,7 +567,7 @@ msgstr Wszystkie pliki
 
 #: ../src/appointment.c:739
 msgid The appointment information has been modified.
-msgstr Akcja została zmodyfikowana.
+msgstr Zmodyfikowano wydarzenie.
 
 #: ../src/appointment.c:740 ../src/appointment.c:1194 ../src/event-list.c:919
 msgid Do you want to continue?
@@ -567,11 +575,11 @@ msgstr Kontynuować?
 
 #: ../src/appointment.c:767
 msgid The end of this appointment is earlier than the beginning.
-msgstr Koniec spotkania jest przed jego początkiem
+msgstr Zakończenie wydarzenia występuje przed jego rozpoczęciem.
 
 #: ../src/appointment.c:1034 ../src/appointment.c:1812
 msgid Not set
-msgstr Nie ustawiono
+msgstr Nie ustalono
 
 #: ../src/appointment.c:1193