[Xfce4-commits] www:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 48%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 1d672e2e58f50e08435a9b389ee73de4c0fcd53b (commit)
  from 2899ac29667cf36b4020ac2bb587c3361b3c0327 (commit)

commit 1d672e2e58f50e08435a9b389ee73de4c0fcd53b
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Fri Nov 9 11:41:16 2012 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 48%

New status: 288 messages complete with 7 fuzzies and 302 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 lib/po/pl.po | 102 ++---
 1 files changed, 82 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/lib/po/pl.po b/lib/po/pl.po
index 652a7ba..c6cfbb6 100644
--- a/lib/po/pl.po
+++ b/lib/po/pl.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgstr 
 Project-Id-Version: www.xfce.org\n
 Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.xfce.org\n;
 POT-Creation-Date: 2012-05-02 18:32+0200\n
-PO-Revision-Date: 2012-11-06 17:56+0100\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 11:39+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -1657,7 +1657,7 @@ msgstr Przeglądanie zdalnego zasobu za pomocą programu 
Thunar
 
 #: about/tour48.php:15
 msgid New file operations progress dialog
-msgstr 
+msgstr Nowe okno postępu działań na plikach
 
 #: about/tour48.php:17
 msgid 
@@ -1665,34 +1665,42 @@ msgid 
 Thunar now shows a single progress dialog which displays all the relevant 
 information.
 msgstr 
+W przypadku, gdy w tym samym czasie wykonywanych jest kilka działań na 
+plikach (kopiowanie lub przenoszenie), program Thunar wyświetli teraz jedno 
+okno postępu, zawierające wszystkie niezbędne informacje.
 
 #: about/tour48.php:19
 msgid Progress dialog
-msgstr 
+msgstr Okno postępu działań na plikach
 
 #: about/tour48.php:21
 msgid Eject button for removable devices
-msgstr 
+msgstr Przycisk odłączania nośników
 
 #: about/tour48.php:23
 msgid 
 It is is now possible to eject removable devices by clicking the eject 
 button near each removable device label in the side pane.
 msgstr 
+Nowe wydanie daje możliwość odłączenia nośnika wymiennego lub jego 
+wysunięcia z napędu, przy użyciu przycisku umieszczonego obok etykiety 
+nośnika w panelu bocznym.
 
 #: about/tour48.php:25
 msgid Eject button
-msgstr 
+msgstr Przycisk odłączania
 
 #: about/tour48.php:29
 msgid 
 The Xfce panel has been totally rewritten in 4.8, here are the most visible 
 changes.
 msgstr 
+Panel Xfce w wydaniu 4.8 został całkowicie przepisany. Poniżej wymieniono 
+najważniejsze zmiany.
 
 #: about/tour48.php:31
 msgid Improved positioning and size handling
-msgstr 
+msgstr Większe możliwości ustalania położenia i rozmiaru
 
 #: about/tour48.php:33
 msgid 
@@ -2645,7 +2653,7 @@ msgstr 
 
 #: about/tour44.php:195
 msgid Preferred Applications
-msgstr Preferowane aplikacje
+msgstr Preferowane programy
 
 #: about/tour44.php:198
 msgid 
@@ -2691,30 +2699,34 @@ msgid 
 A large number of people contributed to the Xfce project. Although more 
 people contributed to the project then the ones list below, we'd like to say:
 msgstr 
+Wielu ludzi przyczyniło się do rozwoju środowiska Xfce i jest ich na pewno 
+znacznie więcej, niż nazwisk zamieszczonych na poniższej liście.
 
 #: about/credits.php:49
 msgid Thanks to all who helped making this software available!
 msgstr 
+Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia niniejszego 
+oprogramowania!
 
 #: about/credits.php:52
 msgid Core developers
-msgstr 
+msgstr Główni programiści
 
 #: about/credits.php:61
 msgid Active contributors
-msgstr 
+msgstr Bieżący współpracownicy
 
 #: about/credits.php:81
 msgid Servers maintained by
-msgstr 
+msgstr Opiekunowie serwerów
 
 #: about/credits.php:89
 msgid Goodies supervision
-msgstr 
+msgstr Nadzorcy dodatków
 
 #: about/credits.php:95
 msgid Translations supervision
-msgstr 
+msgstr Nadzorcy tłumaczeń
 
 #: about/credits.php:101
 msgid Translators
@@ -2722,15 +2734,15 @@ msgstr Tłumacze
 
 #: about/credits.php:106
 msgid Previous contributors
-msgstr 
+msgstr Byli współpracownicy
 
 #: feed.php:29
 msgid Xfce News
-msgstr 
+msgstr Aktualności Xfce
 
 #: feed.php:30
 msgid Xfce release announcements
-msgstr 
+msgstr Zapowiedzi wydań Xfce
 
 #: news-array.php:10
 msgid Xfce 4.10 released
@@ -2743,19 +2755,24 @@ msgid 
 4.8.
 msgstr 
 Dziś, po roku i czterech miesiącach pracy, mamy zaszczyt ogłosić wydanie 
-środowiska Xfce 4.10, nowej stabilnej wersji która zastępuje Xfce 4.8. 
+środowiska Xfce 4.10. Jest to nowa, stabilna wersja, która zastępuje Xfce 
+4.8.
 
 #: news-array.php:16
 msgid 
 In the 4.10 cycle we mainly focused on polishing the desktop and improving 
 the user experience in various ways. Highlights of this release are:
 msgstr 
+W cyklu wydania 4.10 przede wszystkim skupiliśmy się na dopracowaniu pulpitu 
+i zaoferowaniu użytkownikowi lepszych doświadczeń. Najważniejsze nowości:
 
 #: news-array.php:18
 msgid 
 A new application finder that has been completely rewritten and combines the 
 functionality of the old 

[Xfce4-commits] mousepad:master l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 4e99dc37f37d387c63ad6eb21ccd950f32d0dcd0 (commit)
  from bd3c7c9cc2353abf22b8bc4fc6762764b59132f3 (commit)

commit 4e99dc37f37d387c63ad6eb21ccd950f32d0dcd0
Author: prflr88 prfl...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 13:14:18 2012 +0100

l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

New status: 247 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/es.po |2 +-
 1 files changed, 1 insertions(+), 1 deletions(-)

diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 8ee4ab8..e198402 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: mousepad\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-10-22 16:57+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 07:36+\n
 PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n
 Last-Translator: FULL NAME EMAIL@ADDRESS\n
 Language-Team: Spanish/es xfce-i...@xfce.org\n
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfconf:xfce-4.10 l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/xfce-4.10
 to c24c0384d906ac5bfe549ab23ea570e273faee12 (commit)
  from 162cbb61a3e7ec30bef9fa0053e53110c22d030f (commit)

commit c24c0384d906ac5bfe549ab23ea570e273faee12
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 13:40:59 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 67 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  57 +
 1 files changed, 29 insertions(+), 28 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 2e2750d..f18275a 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -2,37 +2,40 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # كريم أولاد الشلحة herr.linu...@gmail.com, 2012.
-# 
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfconf\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-01-29 10:30+\n
-PO-Revision-Date: 2010-12-30 16:58-\n
-Last-Translator: كريم أولاد الشلحة herr.linu...@gmail.com\n
-Language-Team: Arabic herr.linu...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 11:51+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 15:41+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
+Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
+Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Language: ar\n
+Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100=3 
+ n%100=10 ? 3 : n%100=11 ? 4 : 5;\n
+X-Generator: Virtaal 0.7.1\n
 X-Poedit-Language: Arabic\n
 X-Poedit-Country: MOROCCO\n
 
-#: ../xfconf/xfconf-cache.c:876
+#: ../xfconf/xfconf-cache.c:881
 #, c-format
 msgid Failed to make ResetProperty DBus call
-msgstr فشل القيام بإعادة تعيين الخصائص DBus call
+msgstr فشل إعادة تعيين خصائص DBus call
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:277
 #, c-format
 msgid Unable to create configuration directory \%s\
-msgstr غير قادرعلى إنشاء دلبل التكوين \%s\
+msgstr غير قادرعلى إنشاء مجلد إعداد \%s\
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:322
 #: ../xfconfd/xfconf-daemon.c:238
 #, c-format
 msgid Permission denied while modifying property \%s\ on channel \%s\
-msgstr صلاحيات غير كافية لتحرير الخصائص \%s\ في القناة \%s\
+msgstr صلاحيات غير كافية لتحرير خصائص \%s\ في القناة \%s\
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:387
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:469
@@ -50,7 +53,7 @@ msgstr غير قادر على حذف القناة \%s\: %s
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1298
 #, c-format
 msgid Invalid type for property: \%s\
-msgstr نوع فير موتوق لـ property: \%s\
+msgstr نوع غير صحيح property: \%s\
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1314
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1390
@@ -66,18 +69,18 @@ msgstr نوع الميزة value لا يمكن أن تكون مصفوفة
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1379
 #, c-format
 msgid Invalid type for value: \%s\
-msgstr نوع غير سليم القيمة: \%s\
+msgstr نوع غير سليم value: \%s\
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1655
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1904
 #, c-format
 msgid Channel \%s\ does not exist
-msgstr القنات \%s\ غير موجودة
+msgstr القناة \%s\ غير موجودة
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-perchannel-xml.c:1962
 #, c-format
 msgid Unable to write channel \%s\: %s
-msgstr غير قادر غلى كتابة القنات \%s\: %s
+msgstr غير قادر على كتابة القناة \%s\: %s
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend-factory.c:76
 #, c-format
@@ -100,8 +103,8 @@ msgid 
 Property names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', 
 '-', '' and '', as well as '/' as a separator
 msgstr 
-يمكن لأسماء الخصائص أن تحتوي فقط على رموز ASCII وهي A-Z, a-z, 0-9, '_', 
-'-', '' و '', فضلا عن '/' كفاصل
+يمكن أن تتضمن أسماء الخصائص فقط الأحرف A-Z, 0-9, '_', '-', '' and '', as 
+فضلا عن '/' كفاصل
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend.c:135
 #, c-format
@@ -123,16 +126,14 @@ msgstr إسم القناة لا يمكن ان يكون سلسلة فارغة
 msgid 
 Channel names can only include the ASCII characters A-Z, a-z, 0-9, '_', and 
 '-'
-msgstr 
-يمكن لأسماء القنوات ان تحتوي فقط على رموز ASCII وهي A-Z, a-z, 0-9, '_', و 
-'-'
+msgstr يمكن لأسماء القنوات ان تحتوي فقط على رموز ASCII وهي A-Z,0-9, '_', و 
'-'
 
 #: ../xfconfd/xfconf-backend.c:398
 #, c-format
 msgid 
 The property name can only be empty or \/\ if a recursive reset was 
 specified
-msgstr يمكن لإسم الخصائص أن يكون فارغا أو \/\ إذا تمت إعادة تعيين متكررة
+msgstr يمكن لإسم الخصائص أن يكون فارغا أو \/\ إذا تم تعيين إعادة متكررة
 
 #: ../xfconfd/main.c:134
 msgid Prints the xfconfd version.
@@ -143,8 +144,8 @@ msgid 
 Configuration backends to use. The first backend specified is opened read/
 write; the others, read-only.
 msgstr 
-إعداد الواجهات الخلفية. الواجهة الخلفية المحددة أولا يتم فتحها قراءة/كتابة؛ 
-غير ذلك, يتم فتحه قراءة-فقط.
+إعداد الواجهات الخلفية. الواجهة الخلفية 

[Xfce4-commits] xfce4-panel:xfce-4.10 l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/xfce-4.10
 to 49a9fdbbf0ec514f2cefd9291764032ffb220949 (commit)
  from f769409502cb62e91fa2946ac0c8c25288d710f3 (commit)

commit 49a9fdbbf0ec514f2cefd9291764032ffb220949
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 14:07:47 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 387 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  82 -
 1 files changed, 38 insertions(+), 44 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 9dccaa5..7b074b2 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -4,25 +4,27 @@
 # Saleh Alhathal hathal...@hotmail.com, 2004.
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
 # كريم أولاد الشلحة herr.linu...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-panel 4.7.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-08-12 11:30+\n
-PO-Revision-Date: 2012-01-30 11:10+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 10:09+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 16:08+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
+Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Language: ar\n
-Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100=3 
n%100=10 ? 3 : n%100=11 ? 4 : 5;\n
-X-Generator: Virtaal 0.7.0\n
+Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100=3 
+ n%100=10 ? 3 : n%100=11 ? 4 : 5;\n
+X-Generator: Virtaal 0.7.1\n
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
 msgid 
 Add a new launcher to the panel based on the information of this desktop file
-msgstr أضف مُطْلِق جديد إلى اللوحةبالاستناد لمعلومات لملف سطح المكتب هذا
+msgstr أضف مُطْلِق جديد للوحة إستناداً لمعلومات لملف سطح المكتب هذا
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:2
 msgid Create Launcher on the panel
@@ -43,7 +45,7 @@ msgstr لوحة
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1099
 #, c-format
 msgid Are you sure that you want to remove \%s\?
-msgstr هل انت متأكد من أنك تريد حذف \%s\؟
+msgstr متأكد أنك تريد حذف \%s\؟
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1042
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1102
@@ -108,7 +110,7 @@ msgstr خروج من لوحة الحالة
 
 #: ../panel/main.c:85
 msgid Do not wait for a window manager on startup
-msgstr عدم إنتظار مدير النوافذ عنذ بدء التشغيل
+msgstr عدم إنتظار مدير النوافذ عند بدء التشغيل
 
 #: ../panel/main.c:86
 #: ../plugins/applicationsmenu/xfce4-popup-applicationsmenu.sh:33
@@ -125,7 +127,7 @@ msgstr [الحجج...]
 #: ../panel/main.c:242
 #, c-format
 msgid Type \%s --help\ for usage.
-msgstr أكتب \%s --help\ للإستعمال.
+msgstr أكتب \%s --help\ لدليل الإستعمال.
 
 #: ../panel/main.c:261
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
@@ -138,7 +140,7 @@ msgstr أرسل من فضلك الأخطاء الى%s.
 
 #: ../panel/main.c:320
 msgid There is already a running instance
-msgstr حاليا يوجد حالة قيد التشغيل
+msgstr يوجد حالة حاليا قيد التشغيل
 
 #. spawn ourselfs again
 #: ../panel/main.c:362
@@ -184,7 +186,7 @@ msgstr 
 #: ../panel/main.c:403 ../panel/main.c:417
 #, c-format
 msgid No running instance of %s was found
-msgstr لم يتم العثور على مثيل لـ %s قيد التشغيل
+msgstr لم يتم العثور على مثيل %s قيد التشغيل
 
 #: ../panel/panel-application.c:212
 msgid Failed to launch the migration application
@@ -198,7 +200,9 @@ msgstr أنشئ مُطْلِ_ق
 msgid 
 This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped 
 files as menu items.
-msgstr هذا سيقوم بإنشاء ملحق مطلق جديد في الشريط و سيدرج الملفات المسقط فيه 
كعناصر قائمة.
+msgstr 
+هذا سيقوم بإنشاء ملحق مطلق جديد في الشريط و سيدرج الملفات المسقط فيه كعناصر 
+قائمة.
 
 #: ../panel/panel-application.c:956
 #, c-format
@@ -215,7 +219,7 @@ msgstr[5] أنشء مطلق جدبد من %d ملفات سطح المكتب
 msgid 
 You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X 
 server.
-msgstr لقد قمت بتشغيل X بدون مدير الجلسة. إضغط على الخروج لإعلاق خادم X.
+msgstr لقد قمت بتشغيل X بدون مدير الجلسة. إضغط على الخروج لإغلاق خادم X.
 
 #: ../panel/panel-application.c:1691
 msgid Are you sure you want to quit the panel?
@@ -230,7 +234,8 @@ msgstr فشل تنفيد الأمر \%s\
 msgid 
 Invalid plugin event syntax specified. Use PLUGIN-NAME:NAME[:TYPE:VALUE].
 msgstr 
-بناء جملة الحدث المحدد الملحق غير صالح. استخدم الملحق--الاسم:اسم [:نوع:قيمة].
+بناء جملة الحدث المحدد الملحق غير صالح. استخدم الملحق--الاسم:اسم 
+[:نوع:قيمة].
 
 #: ../panel/panel-dbus-client.c:244
 #, c-format
@@ -250,7 +255,7 @@ msgstr نمط شريط المكتب
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:71
 msgid Inactive Maintainers
-msgstr مشرفون غير نشيطون
+msgstr مشرفون غير نشطون
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:82
 msgid The panel of the Xfce Desktop Environment
@@ -258,16 +263,7 @@ msgstr لوحة بيئة سطح المكتب إكسفس
 
 #: 

[Xfce4-commits] tumbler:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to cfd01235462d8c89ed94a8d18a9792f68f3a5009 (commit)
  from 4f92aedf1bb43c6ea43df92ab83713dcb740ed45 (commit)

commit cfd01235462d8c89ed94a8d18a9792f68f3a5009
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 14:11:10 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 55 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  22 +++---
 1 files changed, 11 insertions(+), 11 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 6ac1df4..3620a10 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -2,13 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: tumbler\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-05-22 14:33+\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-22 19:23+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 08:39+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 16:11+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -23,17 +24,17 @@ msgstr 
 #: ../tumblerd/tumbler-cache-service.c:413
 #, c-format
 msgid Another thumbnail cache service is already running
-msgstr هناك تطبيق مصغرات مخبأة أخر يعمل حاليا
+msgstr هناك تطبيق مصغرات أخر يعمل في الخلفية حاليا
 
 #: ../tumblerd/tumbler-group-scheduler.c:485
 #: ../tumblerd/tumbler-lifo-scheduler.c:421
 #, c-format
 msgid No thumbnailer available for \%s\
-msgstr لا تتوفر مصغرات لـ \%s\
+msgstr لا تتوفر مصغرات \%s\
 
 #: ../tumblerd/tumbler-lifecycle-manager.c:207
 msgid The thumbnailer service is shutting down
-msgstr تم إقاف خدمة المصغرات
+msgstr تم إيقاف خدمة المصغرات
 
 #: ../tumblerd/tumbler-service.c:758
 #, c-format
@@ -69,8 +70,7 @@ msgstr قسم مشوه \%s\ في الملف \%s\: %s
 msgid 
 Malformed section \%s\ in file \%s\: Mismatch between section name and 
 UriScheme/MimeType
-msgstr 
-قسم تالف \%s\ في الملف \%s\: عدم تطابق إسم القسم و UriScheme/MimeType
+msgstr قسم تالف \%s\ في الملف \%s\: عدم تطابق إسم القسم و 
UriScheme/MimeType
 
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:908 ../tumblerd/tumbler-manager.c:922
 #: ../tumblerd/tumbler-manager.c:936
@@ -138,7 +138,7 @@ msgstr ملحق المخبأ \%s\ يفتقر إلى رموز مطلوبة
 #: ../tumbler/tumbler-cache-plugin.c:153
 #, c-format
 msgid Failed to load the cache plugin \%s\: %s
-msgstr فشل نحميل الملحق المخبأت \%s\: %s
+msgstr فشل تحميل الملحق المخبئ \%s\: %s
 
 #: ../tumbler/tumbler-file-info.c:297
 #, c-format
@@ -148,12 +148,12 @@ msgstr هذا الملف \%s\ هو مصغرة أصلا
 #: ../tumbler/tumbler-provider-plugin.c:135
 #, c-format
 msgid Plugin \%s\ lacks required symbols.
-msgstr الملحق \%s\ بفتقر لرموز مطلوبة.
+msgstr الملحق \%s\ يفتقر لرموز مطلوبة.
 
 #: ../tumbler/tumbler-provider-plugin.c:143
 #, c-format
 msgid Failed to load plugin \%s\: %s
-msgstr فشل نحميل الملحق \%s\: %s
+msgstr فشل تحميل الملحق \%s\: %s
 
 #: ../plugins/gst-thumbnailer/gst-thumbnailer-plugin.c:59
 #: ../plugins/pixbuf-thumbnailer/pixbuf-thumbnailer-plugin.c:57
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] libxfce4ui:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 647164fbdb48d1e23485c3e9526e6f089f9430ef (commit)
  from 5a7bf827e0f6713868190ce75bab2c12b28e8b25 (commit)

commit 647164fbdb48d1e23485c3e9526e6f089f9430ef
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Fri Nov 9 14:57:05 2012 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 90 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  95 -
 1 files changed, 50 insertions(+), 45 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5a3e42c..1e5fb4a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: libxfce4ui\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-12 06:45+\n
-PO-Revision-Date: 2012-04-12 10:40+0200\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 07:21+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 14:53+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
 Language: pl\n
@@ -17,27 +17,28 @@ msgstr 
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
 Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
 %10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:80
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:98
 msgid Failed to open web browser for online documentation
 msgstr 
-Nie udało się uruchomić przeglądarki internetowej w celu wyświetlenia 
-zdalnej dokumentacji
+Nie udało się uruchomić przeglądarki internetowej, w celu wyświetlenia 
+dokumentacji sieciowej
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:195
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:213
 #, c-format
 msgid Do you want to read the %s manual online?
-msgstr Wyświetlić zdalny podręcznik programu %s?
+msgstr Wyświetlić podręcznik sieciowy programu %s?
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:197
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:215
 msgid Do you want to read the manual online?
-msgstr Wyświetlić zdalny podręcznik?
+msgstr Wyświetlić podręcznik sieciowy?
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:200
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:218
 msgid Online Documentation
-msgstr Zdalna dokumentacja
+msgstr Dokumentacja sieciowa
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:203
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:221
 msgid 
 You will be redirected to the documentation website where the help pages are 
 maintained and translated.
@@ -45,62 +46,62 @@ msgstr 
 Przeglądarka otworzy stronę dokumentacji, na której tworzone są podręczniki 
 użytkownika i gdzie następuje ich tłumaczenie.
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:207
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:225
 msgid _Read Online
 msgstr _Wyświetl podręcznik
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:219
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:237
 msgid _Always go directly to the online documentation
 msgstr _Pomijanie tego pytania w przyszłości
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:263
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:281
 msgid Information
 msgstr Informacja
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:296
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:314
 msgid Warning
 msgstr Ostrzeżenie
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:330
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:348
 msgid Error
 msgstr Błąd
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:381
+#: ../libxfce4ui/xfce-dialogs.c:399
 msgid Question
 msgstr Pytanie
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1402
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
 msgid Session management client ID
 msgstr Określa identyfikator klienta menedżera sesji
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1402
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
 msgid ID
 msgstr ID
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1403
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1404
 msgid Disable session management
 msgstr Wyłącza zarządzanie sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1413
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1414
 msgid Session management options
 msgstr Opcje zarządzania sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1414
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1415
 msgid Show session management options
 msgstr Wypisuje opcje zarządzania sesją
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1590
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1591
 #, c-format
 msgid Failed to connect to the session manager: %s
 msgstr Nie udało się połączyć z menadżerem sesji: %s
 
-#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1597
+#: ../libxfce4ui/xfce-sm-client.c:1598
 #, c-format
 msgid Session manager did not return a valid client id
 msgstr Menadżer sesji nie zwrócił poprawnego identyfikatora klienta
 
 #. print warning for user
-#: ../libxfce4ui/xfce-spawn.c:406
+#: ../libxfce4ui/xfce-spawn.c:413
 #, c-format
 msgid 
 Working directory \%s\ does not exist. It won't be used when spawning \%s
@@ -136,8 +137,8 @@ msgid 
 This shortcut is already being used for the command '%s'. Which action do 
 you want to use?
 msgstr 
-Skrót klawiszowy jest aktualnie przypisany do polecenia „%s”. Do którego 
-polecenia przypisać skrót?
+Skrót klawiszowy jest już przypisany do polecenia „%s”. Do którego polecenia 
+przypisać skrót?
 
 #: 

[Xfce4-commits] parole:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 0dcbfbac302c03a54b7ab219d188ad6396d218f0 (commit)
  from a0250181f627f87e1f7bd7bc0738b2722122eb2b (commit)

commit 0dcbfbac302c03a54b7ab219d188ad6396d218f0
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 15:13:22 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 185 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po | 624 +++---
 1 files changed, 314 insertions(+), 310 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 04d6dd5..94772ae 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -3,13 +3,14 @@
 # This file is distributed under the same license as the parole-media-player 
package.
 # Karim Oulad Chalha herr.linu...@gmail.com
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: Parole\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-07-20 11:45+0200\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-21 00:17+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 13:06+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 17:13+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -21,314 +22,300 @@ msgstr 
 X-Poedit-Language: Arabic\n
 X-Poedit-Country: Morocco\n
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1 ../src/parole-about.c:89
-msgid Parole Media Player
-msgstr Parole مشغل الوسائط
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:1
+msgid 16:9 (Widescreen)
+msgstr 16:9 (شاشة عريضة)
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:2
-msgid _Media
-msgstr _وسائط
+msgid 20:9 (DVB)
+msgstr 20:9 (DVB)
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid Open _location
-msgstr _إفتح موقع
+msgid 4:3 (TV)
+msgstr 4:3 (TV)
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:4
-msgid _DVD
-msgstr 
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:4 ../src/misc/parole-filters.c:64
+msgid Audio
+msgstr ملف صوتي
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:5
-msgid From ISO image
-msgstr من صورة ISO
+msgid Audio Track:
+msgstr مسار الصوت:
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:6
-msgid _Edit
-msgstr _حرر
-
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:7
-#, fuzzy
-msgid _Repeat
-msgstr إعادة
+msgid Auto
+msgstr تلقائي
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:8
-#, fuzzy
-msgid _Shuffle
-msgstr عشوائي
+#, no-c-format
+msgid Buffering (0%)
+msgstr التخزين المؤقت (0%)
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:9
-#, fuzzy
-msgid Pl_ugins
-msgstr ملحقات
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:9 ../src/parole-player.c:663
+msgid Empty
+msgstr خالية
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10
-msgid _View
-msgstr _أظهر
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:10 ../src/parole-disc.c:125
+#: ../src/parole-disc.c:385
+msgid Insert Disc
+msgstr أدرج قرص
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:11
-#, fuzzy
-msgid Show _playlist
-msgstr عرض قائمة التشغيل
+msgid Languages
+msgstr اللغات
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:12
-#, fuzzy
-msgid _Aspect Ratio
-msgstr نسبة الإرتفاع
+msgid Media player
+msgstr مشغل الوسائط
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:13
 msgid None
 msgstr لا شيء
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:14
-msgid Auto
-msgstr ذاتي
+msgid Open _location
+msgstr إفتح موقع
 
-#: ../data/interfaces/parole.ui.h:15
-msgid Square
-msgstr مربع
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:15 ../src/parole-about.c:55
+msgid Parole Media Player
+msgstr Parole مشغل الوسائط
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:16
-msgid 4:3 (TV)
-msgstr 4:3 (TV)
+msgid Pl_ugins
+msgstr ملحقات
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:17
-msgid 16:9 (Widescreen)
-msgstr 16:9 (شاشة عريضة)
+msgid Select Text Subtitles...
+msgstr حدد نص الترجمة...
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:18
-msgid 20:9 (DVB)
-msgstr 20:9 (DVB)
+msgid Show _playlist
+msgstr عرض قائمة التشغيل
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:19
-msgid Sound
-msgstr صوت
+msgid Square
+msgstr مربع
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:20
-#, fuzzy
-msgid _Mute
-msgstr أكتم
+msgid Subtitles
+msgstr الترجمات
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:21
-#, fuzzy
-msgid Volume _Up
-msgstr رفع حجم الصوت
+msgid Subtitles:
+msgstr الترجمات:
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:22
-#, fuzzy
 msgid Volume _Down
-msgstr خفظ حجم الصوت
+msgstr ا_خفض الصوت
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:23
-msgid _Help
-msgstr _مساعدة
+msgid Volume _Up
+msgstr ا_رفع الصوت
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:24
-#, fuzzy
-msgid Audio Track:
-msgstr المقطع السابق
+msgid _Aspect Ratio
+msgstr _نسبة الإرتفاع
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:25
-#, fuzzy
-msgid Subtitles:
-msgstr bترجمة/b
+msgid _Edit
+msgstr _تحرير
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:26
-msgid 0:00
-msgstr 
+msgid _Help
+msgstr _مساعدة
+
+#: ../data/interfaces/parole.ui.h:27
+msgid _Media
+msgstr _وسائط
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:28
-#, fuzzy, no-c-format
-msgid Buffering (0%)
-msgstr تخزين المؤقت
+msgid _Mute
+msgstr _أكتم
 
 #: ../data/interfaces/parole.ui.h:29

[Xfce4-commits] xfce4-timer-plugin:master l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to f36d0ace2c70beb0236e2299423038a6c74454ae (commit)
  from 5072e1dc9126cd011c4a2b1d758654d2734fe1c5 (commit)

commit f36d0ace2c70beb0236e2299423038a6c74454ae
Author: Francisco Javier Serrador fserra...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 16:03:04 2012 +0100

l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

New status: 32 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/es.po | 127 +-
 1 files changed, 59 insertions(+), 68 deletions(-)

diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 416bcb1..201adf6 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -2,41 +2,37 @@
 # Copyright (C) 2009 THE xfce4-timer-plugin'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the xfce4-timer-plugin 
package.
 # abel.martin.r...@gmail.com, 2009.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-timer-plugin\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-09-04 15:53+0300\n
+POT-Creation-Date: 2006-09-10 21:29+0200\n
 PO-Revision-Date: 2012-04-18 22:53-0600\n
 Last-Translator: Sergio oigres...@gmail.com\n
 Language-Team: Spanish\n
-Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language: \n
 Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n
 
-#: ../src/xfcetimer.c:108
+#: ../src/xfcetimer.c:100
 #, c-format
 msgid %dh %dm %ds left
 msgstr %dh %dm %ds restantes
 
-#: ../src/xfcetimer.c:111
+#: ../src/xfcetimer.c:103
 #, c-format
 msgid %dm %ds left
 msgstr %dm %ds restantes
 
-#: ../src/xfcetimer.c:113
+#: ../src/xfcetimer.c:105
 #, c-format
 msgid %ds left
 msgstr %ds restantes
 
-#: ../src/xfcetimer.c:116
-msgid (Paused)
-msgstr 
-
-#: ../src/xfcetimer.c:141
+#: ../src/xfcetimer.c:126
 msgid 
 Beeep! :) \n
 Time is up!
@@ -44,111 +40,105 @@ msgstr 
 Biiip! :) \n
 ¡Se acabó el tiempo!
 
-#: ../src/xfcetimer.c:430
-#, fuzzy
-msgid Resume timer
-msgstr Iniciar temporizador
-
-#: ../src/xfcetimer.c:436 ../src/xfcetimer.c:504
+#: ../src/xfcetimer.c:424
 msgid Stop timer
 msgstr Parar temporizador
 
-#: ../src/xfcetimer.c:490
-msgid Pause timer
-msgstr Iniciar temporizador
-
-#: ../src/xfcetimer.c:506
+#: ../src/xfcetimer.c:426
 msgid Start timer
 msgstr Iniciar temporizador
 
-#: ../src/xfcetimer.c:516
+#: ../src/xfcetimer.c:436
 msgid Stop the alarm
 msgstr Parar la alarma
 
-#: ../src/xfcetimer.c:562 ../src/xfcetimer.c:637
+#: ../src/xfcetimer.c:482 ../src/xfcetimer.c:556
 #, c-format
 msgid %dh %dm %ds
 msgstr %dh %dm %ds
 
-#: ../src/xfcetimer.c:564 ../src/xfcetimer.c:639
+#: ../src/xfcetimer.c:484 ../src/xfcetimer.c:558
 #, c-format
 msgid %dm %ds
 msgstr %dm %ds
 
-#: ../src/xfcetimer.c:566 ../src/xfcetimer.c:641
+#: ../src/xfcetimer.c:486 ../src/xfcetimer.c:560
 #, c-format
 msgid %ds
 msgstr %ds
 
-#: ../src/xfcetimer.c:576 ../src/xfcetimer.c:651
+#: ../src/xfcetimer.c:496 ../src/xfcetimer.c:570
 #, c-format
 msgid At %02d:%02d
 msgstr A las %02d:%02d
 
-#: ../src/xfcetimer.c:733
-#, fuzzy
-msgid Name:
+#: ../src/xfcetimer.c:619
+msgid Name
 msgstr Nombre
 
 #. 
-#: ../src/xfcetimer.c:741
+#: ../src/xfcetimer.c:627
 msgid Enter the countdown time
 msgstr Introduzca el tiempo de cuenta atrás
 
-#: ../src/xfcetimer.c:744
+#: ../src/xfcetimer.c:629
 msgid Enter the time of alarm (24h format)
 msgstr Introduzca la hora de alarma (formato 24h)
 
-#: ../src/xfcetimer.c:756
+#: ../src/xfcetimer.c:640
 msgid h 
 msgstr h 
 
-#: ../src/xfcetimer.c:761
+#: ../src/xfcetimer.c:645
 msgid m 
 msgstr m 
 
-#: ../src/xfcetimer.c:766
+#: ../src/xfcetimer.c:650
 msgid s 
 msgstr s 
 
-#: ../src/xfcetimer.c:769
-#, fuzzy
-msgid or
+#: ../src/xfcetimer.c:653
+msgid 
+\n
+or\n
 msgstr 
 \n
 o\n
 
-#: ../src/xfcetimer.c:792
-#, fuzzy
-msgid Command to run:
+#. **
+#: ../src/xfcetimer.c:673
+msgid 
+\n
+The command to run
 msgstr 
 \n
 El comando a ejecutar
 
-#: ../src/xfcetimer.c:822
+#: ../src/xfcetimer.c:699
 msgid Add new alarm
 msgstr Añadir nueva alarma
 
-#: ../src/xfcetimer.c:861
+#: ../src/xfcetimer.c:737
 msgid Edit alarm
 msgstr Editar alarma
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1439 ../src/xfcetimer.c:1448
-msgid Xfce4 Timer Options
-msgstr Opciones del temporizador de Xfce4
+#: ../src/xfcetimer.c:1162
+msgid Properties
+msgstr Propiedades
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1450
-msgid Xfce 4 Timer Plugin
+#: ../src/xfcetimer.c:1174
+msgid Xfce4 Timer Options
 msgstr Opciones del temporizador de Xfce4
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1499
-#, fuzzy
-msgid Timer name
+#: ../src/xfcetimer.c:1205
+msgid 
+Timer\n
+name
 msgstr 
 Nombre del\n
 temporizador
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1504
+#: ../src/xfcetimer.c:1210
 msgid 
 Countdown period /\n
 Alarm time
@@ -156,30 +146,27 @@ msgstr 
 Periodo de cuenta atrás /\n
 Hora de alarma
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1508
+#: ../src/xfcetimer.c:1214
 msgid Alarm command
 msgstr Comando de alarma
 
-#: ../src/xfcetimer.c:1564
-#, fuzzy

[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 99%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to cf67ba0d283d991c67a4e3df2de758f94cb2f7d2 (commit)
  from dbd76eb58bd9d7a55de753daa5572ef24867d924 (commit)

commit cf67ba0d283d991c67a4e3df2de758f94cb2f7d2
Author: Francisco Javier Serrador fserra...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 16:28:58 2012 +0100

l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 99%

New status: 345 messages complete with 2 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/es.po | 401 --
 1 files changed, 206 insertions(+), 195 deletions(-)

diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index 7ec6b2b..a51bd03 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -7,25 +7,25 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce 4-settings\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-11-04 02:21+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 10:45+\n
 PO-Revision-Date: 2012-05-13 11:37-0600\n
 Last-Translator: Sergio García oigres...@gmail.com\n
 Language-Team: Spanish/ES xfce-i...@xfce.org\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+X-Poedit-Country: SPAIN\n
 Language: \n
 Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n
 X-Poedit-Language: Spanish\n
-X-Poedit-Country: SPAIN\n
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
 msgid Acceleration _profile:
 msgstr _Perfil de aceleración:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
-msgid Acceleration _time:
-msgstr _Tiempo de aceleración:
+msgid Acceleration t_ime:
+msgstr T_iempo de aceleración:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
 msgid Acceptance _delay:
@@ -37,6 +37,10 @@ msgid Accessibility
 msgstr Accesibilidad
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:5
+msgid Assistive _Technologies
+msgstr _Tecnologías de asistencia
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
 msgid 
 Assistive technologies will be available the\n
 next time you login
@@ -44,19 +48,19 @@ msgstr 
 Las tecnologías de asistencia estarán disponibles la próxima vez que inicie 
 sesión.
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
 msgid Bounce Keys
 msgstr Rechazo de teclas
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
 msgid Configure keyboard and mouse accessibility
 msgstr Configure la accesibilidad de teclado y ratón
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
-msgid Disable sticky keys if _two keys are pressed
-msgstr Desactivar teclas persistentes si se pulsan _dos teclas
-
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
+msgid Disable sticky keys if two keys are _pressed
+msgstr Desactivar las teclas _persistentes si se pulsan las dos teclas
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
 msgid 
 If enabled, the session manager will start the required applications for 
 screen readers and magnifiers
@@ -64,43 +68,43 @@ msgstr 
 Si se habilita, el gestor de sesiones iniciará las aplicaciones necesarias 
 para lectores y magnificadores de pantalla
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
 msgid K_eystroke delay:
 msgstr Retraso de _teclas lentas:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
 msgid Keyboa_rd
 msgstr Te_clado
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
-msgid Maximum _speed:
-msgstr _Velocidad máxima
-
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
+msgid Ma_ximum speed:
+msgstr Velocidad má_xima
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
 msgid Mouse Emulation
 msgstr Emulación del ratón
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
 msgid No AT-SPI provider was found on your system
 msgstr No se encontró ningún proveedor AT-SPI en su sistema
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
 msgid R_epeat interval:
 msgstr Intervalo de r_epetición:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
 msgid Slow Keys
 msgstr Teclas lentas
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
 msgid Sticky Keys
 msgstr Teclas persistentes
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
+#: 

[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to f2837d0d23c9584f06228b232d7ee2da4e0bd86c (commit)
  from cf67ba0d283d991c67a4e3df2de758f94cb2f7d2 (commit)

commit f2837d0d23c9584f06228b232d7ee2da4e0bd86c
Author: Francisco Javier Serrador fserra...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 16:33:38 2012 +0100

l10n: Updated Spanish (Castilian) (es) translation to 100%

New status: 347 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/es.po |8 +++-
 1 files changed, 3 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/po/es.po b/po/es.po
index a51bd03..201ef51 100644
--- a/po/es.po
+++ b/po/es.po
@@ -14,10 +14,10 @@ msgstr 
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-X-Poedit-Country: SPAIN\n
 Language: \n
 Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n
 X-Poedit-Language: Spanish\n
+X-Poedit-Country: SPAIN\n
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:1
 msgid Acceleration _profile:
@@ -357,9 +357,8 @@ msgid Full
 msgstr Completo
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:16
-#, fuzzy
 msgid Hintin_g:
-msgstr _Contorno:
+msgstr _Sugerir:
 
 #: ../dialogs/appearance-settings/appearance-dialog.glade.h:17
 msgid Icons
@@ -590,9 +589,8 @@ msgid Ro_tation:
 msgstr Ro_tación:
 
 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:8
-#, fuzzy
 msgid _Mirror displays
-msgstr Pantallas espejo
+msgstr Pantallas _duplicadas
 
 #: ../dialogs/display-settings/display-dialog.glade.h:9
 msgid _Use this output
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] gigolo:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to dc5e354f4ec6be26c258b0e300c6880db0ce920a (commit)
  from c071c1284c88fa4fc4f71169ca7d9e8a8a7f5912 (commit)

commit dc5e354f4ec6be26c258b0e300c6880db0ce920a
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 17:29:59 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 142 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po | 189 -
 1 files changed, 99 insertions(+), 90 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 1deb31a..a0311fc 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -2,13 +2,14 @@
 # Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: Gogolo\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-01-29 23:03+\n
-PO-Revision-Date: 2012-01-30 06:50+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 12:39+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-09 19:30+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -16,27 +17,31 @@ msgstr 
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
 Plural-Forms: nplurals=6; plural=n==0 ? 0 : n==1 ? 1 : n==2 ? 2 : n%100=3 
 n%100=10 ? 3 : n%100=11 ? 4 : 5;\n
-X-Generator: Virtaal 0.7.0\n
+X-Generator: Virtaal 0.7.1\n
 X-Poedit-Language: Arabic\n
 X-Poedit-Country: Morocco\n
 
-#: ../src/main.c:46
+#: ../src/main.c:47
+msgid Connect all bookmarks marked as 'auto connect' and exit
+msgstr الاتصال بكافة العلامات التي تم وضع علامة 'الاتصال التلقائي' والخروج
+
+#: ../src/main.c:48
 msgid Ignore running instances, enforce opening a new instance
 msgstr تجاهل المثيلات قيد التشغيل ، فتح مثيل جديد
 
-#: ../src/main.c:47
+#: ../src/main.c:49
 msgid Print a list of supported URI schemes
-msgstr طباعة قائمة بـ URI schemes المدعومة
+msgstr طباعة قائمة بـمخططات المسارات المدعومة
 
-#: ../src/main.c:48
+#: ../src/main.c:50
 msgid Be verbose
-msgstr كُن مسهِبا
+msgstr يكون مطول
 
-#: ../src/main.c:49
+#: ../src/main.c:51
 msgid Show version information
 msgstr عرض معلومات الإصدار
 
-#: ../src/main.c:79
+#: ../src/main.c:112
 msgid - a simple frontend to easily connect to remote filesystems
 msgstr - a واجهة بسيطة لتسهيل الإتصال بنظام الملفات البعيدة
 
@@ -72,7 +77,7 @@ msgstr WebDAV
 msgid WebDAV (secure)
 msgstr WebDAV (آمن)
 
-#: ../src/common.c:93 ../src/window.c:1506
+#: ../src/common.c:93 ../src/window.c:1508
 msgid Network
 msgstr شبكة
 
@@ -100,18 +105,15 @@ msgstr واجهة بسيطة للاتصال بسهولة/وصل نظام الم
 
 #: ../src/window.c:431
 msgid Copyright 2008-2011 Enrico Tröger
-msgstr Copyright 2008-2011 Enrico Tröger
+msgstr حقوق الطبع والنشر 2008-2011 إنريكو تروغر
 
 #: ../src/window.c:434
 msgid translator-credits
-msgstr 
-Arabic Xfce Translation Team (فريق تعريب إكسفس)\n
-  Karim Oulad Chalha (كريم اولاد الشلحة)  herr.linu...@gmail.com\n
-  Mohamed Al Hargan(محمد الحرقان) malh...@gmail.com
+msgstr Karim Oulad Chalha محمد الحرقان
 
 #: ../src/window.c:466
 msgid Gigolo can use the following protocols provided by GVfs:
-msgstr يستطيع جيغولو إستخدام تتبع البروتوكولات التالية التي قدمها GVfs:
+msgstr يستطيع Gigolo إستخدام تتبع البروتوكولات التالية التي قدمها GVfs:
 
 #: ../src/window.c:579 ../src/window.c:638
 #, c-format
@@ -119,9 +121,9 @@ msgid The command '%s' failed
 msgstr فشل الامر '%s'
 
 #: ../src/window.c:580 ../src/window.c:613 ../src/window.c:626
-#: ../src/window.c:639 ../src/window.c:797 ../src/bookmarkeditdialog.c:220
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:239 ../src/bookmarkeditdialog.c:252
-#: ../src/bookmarkeditdialog.c:263 ../src/bookmarkeditdialog.c:274
+#: ../src/window.c:639 ../src/window.c:797 ../src/bookmarkeditdialog.c:233
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:252 ../src/bookmarkeditdialog.c:265
+#: ../src/bookmarkeditdialog.c:276 ../src/bookmarkeditdialog.c:287
 msgid Error
 msgstr خطأ
 
@@ -138,118 +140,118 @@ msgstr لا يوجد موقع إفتراضي ل \%s\
 msgid Edit _Bookmark
 msgstr تحر_ير العلامات
 
-#: ../src/window.c:707 ../src/window.c:1287 ../src/browsenetworkpanel.c:453
+#: ../src/window.c:707 ../src/window.c:1289 ../src/browsenetworkpanel.c:453
 #: ../src/browsenetworkpanel.c:497
 msgid Create _Bookmark
 msgstr إن_شاء علامات
 
-#: ../src/window.c:1279
+#: ../src/window.c:1281
 msgid _File
 msgstr _ملف
 
-#: ../src/window.c:1280
+#: ../src/window.c:1282
 msgid _Edit
 msgstr _حرر
 
-#: ../src/window.c:1281
+#: ../src/window.c:1283
 msgid _Actions
 msgstr _إجراء
 
-#: ../src/window.c:1282
+#: ../src/window.c:1284
 msgid _View
 msgstr _عرض
 
-#: ../src/window.c:1283
+#: ../src/window.c:1285
 msgid _Help
 msgstr _مساعدة
 
-#: ../src/window.c:1289
+#: ../src/window.c:1291
 msgid _Edit Bookmarks
 msgstr _تحرير العلامات
 
-#: ../src/window.c:1290

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to e5519411d403138ae9fd8b27d905028a332921b1 (commit)
  from c94b6240fb5a60aa7a033081fa21ce6f5580d6ce (commit)

commit e5519411d403138ae9fd8b27d905028a332921b1
Author: Саша Петровић salepetron...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 18:13:53 2012 +0100

l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/sr.po | 148 +++---
 1 files changed, 74 insertions(+), 74 deletions(-)

diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 731955a..1c98839 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -6,16 +6,15 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce-4.10.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-06-20 07:00+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 12:18+\n
 PO-Revision-Date: 2012-06-20 07:34+0200\n
 Last-Translator: salepetronije salepetron...@gmail.com\n
 Language-Team: српски xfce-i...@xfce.org\n
-Language: sr\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 n%
-10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
+Language: sr\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 
n%10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
 msgid 
@@ -88,7 +87,7 @@ msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Подесите понашање прозора и пречице
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
 msgid Window Manager
 msgstr Управник прозора
 
@@ -98,7 +97,7 @@ msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Фино подесите понашање прозора и ефекте
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid Window Manager Tweaks
 msgstr Лицкање управника прозора
 
@@ -141,17 +140,17 @@ msgid bRaise on focus/b
 msgstr bИздигни на жижу/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
+msgid bThe_me/b
+msgstr b_Тема/b
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
 msgid bTitle _alignment/b
 msgstr bПоравнање _наслова/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
 msgid bTitle fon_t/b
 msgstr bСловни _лик наслова/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid bWindow _shortcuts/b
-msgstr bПречице _прозора/b
-
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
 msgid bWindows snapping/b
 msgstr bШкљоцање прозора/b
@@ -161,8 +160,8 @@ msgid bWrap workspaces/b
 msgstr bПрелом радних простора/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid b_Theme/b
-msgstr b_Тема/b
+msgid b_Window shortcuts/b
+msgstr bПречице _прозора/b
 
 #. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
@@ -203,13 +202,13 @@ msgid Automatically give focus to _newly created windows
 msgstr Сам постави у жижу _ново створене прозоре
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
-msgid Clic_k to focus
-msgstr Кли_к за жижу
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
 msgstr Кликни и превуци дугмад за промену распореда
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
+msgid Click to foc_us
+msgstr Кли_к за жижу
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
 msgstr Затвори
@@ -239,74 +238,74 @@ msgid Hide content of windows when _resizing
 msgstr Сакриј садржај прозора приликом промене _величине
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
-msgid Ke_yboard
-msgstr Та_статура
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Maximize
 msgstr Увећати
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Menu
 msgstr Изборник
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
 msgid Minimize
 msgstr Умањити
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
 msgid Raise window when clicking _inside application window
 msgstr Издигни прозор при клику _унутар прозора програма
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Shade
 msgstr Смотај
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
 msgid Snap windows to other _windows
 msgstr Шкљоцни прозоре за друге _прозоре
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
 msgid Snap windows to screen _border
 msgstr Шкљоцни прозоре на ивицу _екрана
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
 msgid Stick
 msgstr Залепи
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45

[Xfce4-commits] exo:master l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 9c892875edc18c7cac93534692f730a9327fd4f2 (commit)
  from 65a0233c35f24d3cc7978f69768ee510cd34b3d8 (commit)

commit 9c892875edc18c7cac93534692f730a9327fd4f2
Author: Саша Петровић salepetron...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 18:14:47 2012 +0100

l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

New status: 275 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/sr.po | 178 +-
 1 files changed, 94 insertions(+), 84 deletions(-)

diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 8da722c..7ecc722 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -6,16 +6,15 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: exo\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-06-04 16:39+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 12:27+\n
 PO-Revision-Date: 2012-06-05 10:15+0200\n
 Last-Translator: Мирослав Николић miroslavniko...@rocketmail.com\n
 Language-Team: Serbian g...@prevod.org\n
-Language: sr\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 n%
-10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
+Language: sr\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 
n%10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
 
 #: ../exo/exo-cell-renderer-ellipsized-text.c:131
 #: ../exo/exo-cell-renderer-icon.c:144
@@ -74,7 +73,7 @@ msgstr 
 msgid Failed to open \%s\.
 msgstr Нисам успео да отворим „%s“.
 
-#: ../exo/exo-icon-bar.c:277 ../exo/exo-icon-view.c:776
+#: ../exo/exo-icon-bar.c:277 ../exo/exo-icon-view.c:811
 msgid Orientation
 msgstr Усмерење
 
@@ -82,19 +81,19 @@ msgstr Усмерење
 msgid The orientation of the iconbar
 msgstr Усмерење траке иконице
 
-#: ../exo/exo-icon-bar.c:294 ../exo/exo-icon-view.c:793
+#: ../exo/exo-icon-bar.c:294 ../exo/exo-icon-view.c:828
 msgid Pixbuf column
 msgstr Колона сличице
 
-#: ../exo/exo-icon-bar.c:295 ../exo/exo-icon-view.c:794
+#: ../exo/exo-icon-bar.c:295 ../exo/exo-icon-view.c:829
 msgid Model column used to retrieve the icon pixbuf from
 msgstr Колона у моделу из које се извлачи сличица иконице
 
-#: ../exo/exo-icon-bar.c:310 ../exo/exo-icon-view.c:920
+#: ../exo/exo-icon-bar.c:310 ../exo/exo-icon-view.c:955
 msgid Text column
 msgstr Колона текста
 
-#: ../exo/exo-icon-bar.c:311 ../exo/exo-icon-view.c:921
+#: ../exo/exo-icon-bar.c:311 ../exo/exo-icon-view.c:956
 msgid Model column used to retrieve the text from
 msgstr Колона у моделу из којег се извлачи текст
 
@@ -222,121 +221,121 @@ msgstr _Потражи иконицу:
 msgid Clear search field
 msgstr Очистите поље претраге
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:644
+#: ../exo/exo-icon-view.c:679
 msgid Column Spacing
 msgstr Размак колона
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:645
+#: ../exo/exo-icon-view.c:680
 msgid Space which is inserted between grid column
 msgstr Размак који се убацује између колона мреже
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:661
+#: ../exo/exo-icon-view.c:696
 msgid Number of columns
 msgstr Број колона
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:662
+#: ../exo/exo-icon-view.c:697
 msgid Number of columns to display
 msgstr Број колона за приказивање
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:676
+#: ../exo/exo-icon-view.c:711
 msgid Enable Search
 msgstr Укључи претрагу
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:677
+#: ../exo/exo-icon-view.c:712
 msgid View allows user to search through columns interactively
 msgstr Преглед дозвољава корисницима да траже интерактивно кроз ступце
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:694
+#: ../exo/exo-icon-view.c:729
 msgid Width for each item
 msgstr Ширина сваке ставке
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:695
+#: ../exo/exo-icon-view.c:730
 msgid The width used for each item
 msgstr Ширина за сваку ставку
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:713
+#: ../exo/exo-icon-view.c:748
 msgid Layout mode
 msgstr Распоред
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:714
+#: ../exo/exo-icon-view.c:749
 msgid The layout mode
 msgstr Режим за распоред
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:730
+#: ../exo/exo-icon-view.c:765
 msgid Margin
 msgstr Маргина
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:731
+#: ../exo/exo-icon-view.c:766
 msgid Space which is inserted at the edges of the icon view
 msgstr Размак који се убацује на крајевима прегледа икона
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:747
+#: ../exo/exo-icon-view.c:782
 msgid Markup column
 msgstr Колона ознаке
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:748
+#: ../exo/exo-icon-view.c:783
 msgid Model column used to retrieve the text if using Pango markup
 msgstr 
 Колона у моделу из које се извлачи текст уколико се користе Панго ознаке
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:762
+#: ../exo/exo-icon-view.c:797
 msgid Icon View Model
 msgstr Модел прегледа иконице
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:763
+#: ../exo/exo-icon-view.c:798
 msgid The model for the icon view
 msgstr Модел за преглед помоћу иконица
 
-#: ../exo/exo-icon-view.c:777
+#: ../exo/exo-icon-view.c:812
 msgid 
 How the text and icon of each item are positioned relative to each 

[Xfce4-commits] xfce4-session:master l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to eaf0f19c2e735192e24a48b4b676cee9d874afb1 (commit)
  from 1adfadc89d9a76b29b0fb1634c70f2d089847421 (commit)

commit eaf0f19c2e735192e24a48b4b676cee9d874afb1
Author: Саша Петровић salepetron...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 18:16:13 2012 +0100

l10n: Updated Serbian (sr) translation to 100%

New status: 208 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/sr.po | 135 +++---
 1 files changed, 67 insertions(+), 68 deletions(-)

diff --git a/po/sr.po b/po/sr.po
index 1b356d8..8c48aae 100644
--- a/po/sr.po
+++ b/po/sr.po
@@ -3,16 +3,15 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-session 4.4.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-06-20 05:21+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 16:00+\n
 PO-Revision-Date: 2012-06-20 08:20+0200\n
 Last-Translator: salepetronije salepetron...@gmail.com\n
 Language-Team: српски xfce-i...@xfce.org\n
-Language: sr\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 n%
-10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
+Language: sr\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n%10==1 n%100!=11 ? 0 : n%10=2 
n%10=4 (n%10010 || n%100=20) ? 1 : 2);\n
 
 #: ../xfce.desktop.in.h:1
 msgid Use this session to run Xfce as your desktop environment
@@ -162,12 +161,12 @@ msgid Type '%s --help' for usage.
 msgstr Упишите „%s --help“ за коришћење.
 
 #: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:135
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
 msgstr ИксФЦЕ развојна дружина. Сва права су задржана.
 
 #: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:138
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
 #, c-format
 msgid Please report bugs to %s.
 msgstr Молим пријавите грешку на %s.
@@ -181,7 +180,7 @@ msgid Unable to create user interface from embedded 
definition data
 msgstr Не могу да направим корисничко сучеље из угњеждених података одредница
 
 #: ../settings/main.c:128
-msgid _Application Autostart
+msgid App_lication Autostart
 msgstr _Почетни програми
 
 #: ../settings/session-editor.c:61
@@ -255,7 +254,7 @@ msgstr 
 следећом сесијом.
 
 #: ../settings/session-editor.c:256
-#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
+#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
 msgid _Quit Program
 msgstr _Напусти програм
 
@@ -474,7 +473,7 @@ msgstr Ипак настави
 msgid Try again
 msgstr Покушај поново
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
 #, c-format
 msgid 
 Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't 
@@ -486,7 +485,7 @@ msgstr 
 окружења „$XDG_CONFIG_DIRS“ је одређена погрешно (мора укључити „%s“), или 
 је „xfce4-session“ погрешно инсталиран.
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:620
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
 #, c-format
 msgid 
 The specified failsafe session (\%s\) is not marked as a failsafe session.
@@ -494,46 +493,46 @@ msgstr 
 Одређена сесија отпорна на грешке („%s“) није обележена као сесија отпорна 
 на грешке.
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:667
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
 msgid The list of applications in the failsafe session is empty.
 msgstr Списак програма сесије отпорне на грешке је празан.
 
 #. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
 #. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
 #. * won't have window decorations).
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:714
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
 msgid Session Manager Error
 msgstr Грешка управника сесије
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:718
 msgid Unable to load a failsafe session
 msgstr Не могу да учитам сесију отпорну на грешке
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1123
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
 msgid Shutdown Failed
 msgstr Није успело гашење
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1126
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1130
 msgid Failed to suspend session
 msgstr Нисам успео да обуставим сесију
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1127
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1131
 msgid Failed to hibernate session
 msgstr Нисам успео да замрзнем сесију
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1393
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1405
 #, c-format
 msgid Can only terminate clients when in the idle state
 msgstr Клијент може бити окончан само у стању неактивности
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1956
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1969
 #, c-format
 msgid Session manager must be in idle state when requesting a checkpoint
 msgstr 
 Управник сесије мора бити у стању неактивности при захтеву за контролном 
 тачком
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:1997
+#: 

[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Italian (it) translation to 98%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 63aee7f3ac9ab0bb64c7986602db7c8f5803b5f0 (commit)
  from 836b7e2ca551c2b69303164f1b840002b75d55c8 (commit)

commit 63aee7f3ac9ab0bb64c7986602db7c8f5803b5f0
Author: Cristian Marchi cri.pe...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 20:56:34 2012 +0100

l10n: Updated Italian (it) translation to 98%

New status: 343 messages complete with 3 fuzzies and 1 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/it.po | 384 --
 1 files changed, 197 insertions(+), 187 deletions(-)

diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index 29865a4..f9bdb7b 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -8,7 +8,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-11-03 10:18+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 16:06+\n
 PO-Revision-Date: 2011-02-26 11:48+0100\n
 Last-Translator: Cristian Marchi cri.pe...@gmail.com\n
 Language-Team: Italian Translation Team 
xfce-it-translat...@googlegroups.com\n
@@ -38,7 +38,7 @@ msgid Acceleration _profile:
 msgstr Pro_filo di accelerazione:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
-msgid Acceleration _time:
+msgid Acceleration t_ime:
 msgstr _Tempo di accelerazione:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
@@ -51,6 +51,10 @@ msgid Accessibility
 msgstr Accessibilità
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:5
+msgid Assistive _Technologies
+msgstr _Tecnologie assistive
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
 msgid 
 Assistive technologies will be available the\n
 next time you login
@@ -58,20 +62,20 @@ msgstr 
 Le tecnologie assistive saranno disponibili\n
 al prossimo accesso
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
 msgid Bounce Keys
 msgstr Tasti elastici
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
 msgid Configure keyboard and mouse accessibility
 msgstr Configurazione dell'accessibilità di mouse e tastiera
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
-msgid Disable sticky keys if _two keys are pressed
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
+msgid Disable sticky keys if two keys are _pressed
 msgstr Disabilita i tasti appiccicosi se vengono premuti _due tasti
 
 # tooltip
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
 msgid 
 If enabled, the session manager will start the required applications for 
 screen readers and magnifiers
@@ -79,45 +83,45 @@ msgstr 
 Se abilitata, il gestore della sessione avvierà le applicazioni necessarie 
 per la lettura dello schermo e per l'ingrandimento
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
 msgid K_eystroke delay:
 msgstr Ritardo di ba_ttitura:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
 msgid Keyboa_rd
 msgstr Tastie_ra
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
-msgid Maximum _speed:
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
+msgid Ma_ximum speed:
 msgstr Velocità ma_ssima:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
 msgid Mouse Emulation
 msgstr Emulazione mouse
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
 msgid No AT-SPI provider was found on your system
 msgstr Non è stato trovato alcun provider AT-SPI nel proprio sistema
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
 msgid R_epeat interval:
 msgstr Intervallo di rip_etizione: 
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
 msgid Slow Keys
 msgstr Tasti lenti
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
 msgid Sticky Keys
 msgstr Tasti appiccicosi
 
 # tooltip
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
 msgid The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes
 msgstr Il tempo, in millisecondi, richiesto tra due digitazioni
 
 # tooltip
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
+#: 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Italian (it) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to fd2775f61c3174e84e0bb556552b052b9e0e9dbb (commit)
  from e5519411d403138ae9fd8b27d905028a332921b1 (commit)

commit fd2775f61c3174e84e0bb556552b052b9e0e9dbb
Author: Cristian Marchi cri.pe...@gmail.com
Date:  Fri Nov 9 20:58:06 2012 +0100

l10n: Updated Italian (it) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/it.po | 144 +++--
 1 files changed, 73 insertions(+), 71 deletions(-)

diff --git a/po/it.po b/po/it.po
index f22695f..1dbaa5c 100644
--- a/po/it.po
+++ b/po/it.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.4.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-14 04:18+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 17:39+\n
 PO-Revision-Date: 2010-09-08 11:45+0100\n
 Last-Translator: Cristian Marchi cri.pe...@gmail.com\n
 Language-Team: Italian xfce-it-translat...@googlegroups.com\n
@@ -96,7 +96,7 @@ msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Configurazione del comportamento della finestra e delle scorciatoie
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
 msgid Window Manager
 msgstr Gestore delle finestre
 
@@ -106,7 +106,7 @@ msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Regolazione del comportamento della finestra e delle scorciatoie
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid Window Manager Tweaks
 msgstr Regolazioni del gestore delle finestre
 
@@ -149,17 +149,17 @@ msgid bRaise on focus/b
 msgstr bSollevamento se a fuoco/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
+msgid bThe_me/b
+msgstr b_Tema/b
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
 msgid bTitle _alignment/b
 msgstr b_Allineamento del titolo/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
 msgid bTitle fon_t/b
 msgstr bCara_ttere del titolo/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid bWindow _shortcuts/b
-msgstr bScorci_atoie della finestra/b
-
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
 msgid bWindows snapping/b
 msgstr bFinestre magnetiche/b
@@ -169,8 +169,8 @@ msgid bWrap workspaces/b
 msgstr bScorrimento degli spazi di lavoro/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid b_Theme/b
-msgstr b_Tema/b
+msgid b_Window shortcuts/b
+msgstr bScorci_atoie della finestra/b
 
 #. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
@@ -211,13 +211,13 @@ msgid Automatically give focus to _newly created windows
 msgstr Metti a fuoco automaticamente le _nuove finestre create
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
-msgid Clic_k to focus
-msgstr Metti a fuoco al c_lic
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
 msgstr Trascinare i pulsanti per cambiarne la disposizione
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
+msgid Click to foc_us
+msgstr Metti a fuoco al c_lic
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
 msgstr Chiudi
@@ -247,77 +247,77 @@ msgid Hide content of windows when _resizing
 msgstr Nascondi il contenuto delle finestre quando vengono ri_dimensionate
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
-msgid Ke_yboard
-msgstr Tasti_era
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Maximize
 msgstr Massimizza
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Menu
 msgstr Menu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
 msgid Minimize
 msgstr Minimizza
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
 msgid Raise window when clicking _inside application window
 msgstr Solleva la finestra quando si fa clic al suo intern_o
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Shade
 msgstr Arrotola
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
 msgid Snap windows to other _windows
 msgstr Calamita le finestre tra di _loro
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
 msgid Snap windows to screen _border
 msgstr Calamita le finestre ai _bordi dello schermo
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
 msgid Stick
 msgstr Blocca
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
 msgid The action to perform when the title-bar is double-clicked
 msgstr Azione da intraprendere al doppio clic sulla barra del titolo
 
-#: 

[Xfce4-commits] thunar:master l10n: Updated Basque (eu) translation to 98%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 65e3249d7d6ae6a01a1194c64f751b7745d2e5bc (commit)
  from 199d72607ecc677c578858efeb9e54bb8ff0e4d6 (commit)

commit 65e3249d7d6ae6a01a1194c64f751b7745d2e5bc
Author: Piarres Beobide p...@beobide.net
Date:  Fri Nov 9 22:39:46 2012 +0100

l10n: Updated Basque (eu) translation to 98%

New status: 722 messages complete with 3 fuzzies and 8 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/eu.po |  18 +-
 1 files changed, 9 insertions(+), 9 deletions(-)

diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 9fa4252..3bfb5ae 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -644,7 +644,7 @@ msgstr Be_rriz
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:445
 msgid Copy _Anyway
-msgstr 
+msgstr Kopiatu _hala ere
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:468
 msgid _Cancel
@@ -727,11 +727,11 @@ msgstr hurrengo fitxategi honez?
 msgid 
 The desktop file \%s\ is in an insecure location and not marked as 
 executable. If you do not trust this program, click Cancel.
-msgstr 
+msgstr \%s\ mahaigain fitxategi kokaleku ez seguru batean dago eta ez dago 
abiarazgarri bezala markaturik. Ez bazara programa honetaz fidatzen, Utzi 
zanpatu.
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:777
 msgid _Launch Anyway
-msgstr 
+msgstr A_biarazi hala ere
 
 #: ../thunar/thunar-dialogs.c:779
 msgid Mark _Executable
@@ -835,7 +835,7 @@ msgstr Huts mahaigain fitxategia analizatzean: %s
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
 #: ../thunar/thunar-file.c:1331
 msgid Untrusted application launcher
-msgstr 
+msgstr Konfiantza gabeko programa abiarazlea
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1356
 #, c-format
@@ -845,7 +845,7 @@ msgstr Ez da Exec eremua zehaztu
 #. if the .desktop file is not secure, ask user what to do
 #: ../thunar/thunar-file.c:1365
 msgid Untrusted link launcher
-msgstr 
+msgstr Konfiantza gabeko lotura abiarazlea
 
 #: ../thunar/thunar-file.c:1381
 #, c-format
@@ -860,7 +860,7 @@ msgstr Mahaigain fitxategi baliogabea
 #: ../thunar/thunar-gio-extensions.c:302
 #, c-format
 msgid %s on %s
-msgstr 
+msgstr %s %s-(e)n
 
 #. extend history tooltip with function of the button
 #: ../thunar/thunar-history-action.c:372
@@ -2454,12 +2454,12 @@ msgstr Fitxategi _hutsa
 msgid 
 Error while copying to \%s\: %s more space is required to copy to the 
 destination
-msgstr 
+msgstr Errorea \%s\ kopiatzekoan. Leku gehiago behar da helburuan ekintza 
osatzeko.
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:744
 #, c-format
 msgid Error while copying to \%s\: The destination is read-only
-msgstr 
+msgstr Errorea \%s\ kopiatzekoan. Helburu direktorioa irakurketa-soilekoa 
da.
 
 #: ../thunar/thunar-transfer-job.c:787
 msgid Collecting files...
@@ -2867,7 +2867,7 @@ msgstr Huts guraso karpeta irekitzerakoan
 #: ../thunar/thunar-window.c:2791
 #, c-format
 msgid The directory \%s\ does not exist. Do you want to create it?
-msgstr 
+msgstr \%s\ direktorioa ez dago. Sortu nahi al duzu?
 
 #. display the About Templates dialog
 #: ../thunar/thunar-window.c:2873
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Basque (eu) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 054ea9dcd523d10c0a6b5b22931bd2dc2f69b07e (commit)
  from fd2775f61c3174e84e0bb556552b052b9e0e9dbb (commit)

commit 054ea9dcd523d10c0a6b5b22931bd2dc2f69b07e
Author: Piarres Beobide p...@beobide.net
Date:  Fri Nov 9 22:54:22 2012 +0100

l10n: Updated Basque (eu) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/eu.po | 178 +++---
 1 files changed, 89 insertions(+), 89 deletions(-)

diff --git a/po/eu.po b/po/eu.po
index 9eacc6c..b021e9c 100644
--- a/po/eu.po
+++ b/po/eu.po
@@ -2,14 +2,14 @@
 # Euskara translation of xfwm4.
 # Copyright (C) 2002-2006 The Xfce development team.
 # This file is distributed under the same license as the xfwm4 package.
-#
+# 
 # Piarres Beobide Egaña p...@beobide.net, 2004, 2006, 2007, 2008.
 # Piarres Beobide pi+deb...@beobide.net, 2009.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: eu\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-12 06:18+\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 17:39+\n
 PO-Revision-Date: 2009-12-15 11:54+0100\n
 Last-Translator: Piarres Beobide pi+deb...@beobide.net\n
 Language-Team: Basque debian-l10n-bas...@lists.debian.org\n
@@ -91,7 +91,7 @@ msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Leiho portaera eta lastre-teklak konfiguratu
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
 msgid Window Manager
 msgstr Leiho kudeatzailea
 
@@ -101,7 +101,7 @@ msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Leiho portaera eta efektuak doitu
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid Window Manager Tweaks
 msgstr Leiho kudeatzaile ezarpenak
 
@@ -144,17 +144,17 @@ msgid bRaise on focus/b
 msgstr bGoratu fokuaz/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
+msgid bThe_me/b
+msgstr b_Gaia/b
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
 msgid bTitle _alignment/b
 msgstr bIzenburu _lerrokatzea/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
 msgid bTitle fon_t/b
 msgstr bIzenburuaren karak_tere-jokoa/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid bWindow _shortcuts/b
-msgstr bLeiho laster-teklak/b
-
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
 msgid bWindows snapping/b
 msgstr bLeiho itsasgarritasuna/b
@@ -164,8 +164,8 @@ msgid bWrap workspaces/b
 msgstr bItzulbiratu idazmahaiak/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid b_Theme/b
-msgstr b_Gaia/b
+msgid b_Window shortcuts/b
+msgstr b_Leiho laster-teklak/b
 
 #. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
@@ -206,13 +206,13 @@ msgid Automatically give focus to _newly created windows
 msgstr Automatikoki ezarri fokua leiho _berrietan
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
-msgid Clic_k to focus
-msgstr Egin _klik fokua ezartzeko
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
 msgstr Klikatu eta arratratu botoiak ingurunea eraldatzeko
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
+msgid Click to foc_us
+msgstr Klikatu fok_ua ezartzeko
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
 msgstr Itxi
@@ -242,74 +242,74 @@ msgid Hide content of windows when _resizing
 msgstr Ezkutatu leihoaren edukia _tamainaz aldatzean
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
-msgid Ke_yboard
-msgstr Tek_latua
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Maximize
 msgstr Handitu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Menu
 msgstr Menua
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
 msgid Minimize
 msgstr Txikitu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
 msgid Raise window when clicking _inside application window
 msgstr Goratu leihoa, honen _barnean klikatzerakoan
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Shade
 msgstr Bildu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
 msgid Snap windows to other _windows
 msgstr Itsatsi _leihoak beraien artean
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
 msgid Snap windows to screen _border
 msgstr Itsatsi leihoak pantaila _ertzari
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
 msgid Stick
 msgstr Finkatu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:45
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
 msgid The action to 

[Xfce4-commits] xfmpc:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to ab6171599fef52ae0913ed6235828157658554a5 (commit)
  from 06d207f78827b49777f1ccffd748056ad6d2 (commit)

commit ab6171599fef52ae0913ed6235828157658554a5
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 03:38:25 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 70 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  35 ++-
 1 files changed, 18 insertions(+), 17 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index 35e5a1f..8962d0c 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -1,11 +1,12 @@
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfmpc\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
 POT-Creation-Date: 2011-10-23 17:29+0200\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-21 21:52+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 05:38+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -23,7 +24,7 @@ msgstr استبدال
 
 #: ../src/dbbrowser.c:1524 ../src/playlist.c:1511
 msgid Browse
-msgstr تصفح
+msgstr استعراض
 
 #: ../src/extended-interface.c:495
 msgid Repeat
@@ -39,15 +40,15 @@ msgstr وضع واحد
 
 #: ../src/extended-interface.c:525
 msgid Consume Mode
-msgstr وضع تستهلك
+msgstr وضع الاستهلاك
 
 #: ../src/extended-interface.c:548
 msgid _Shortcuts
-msgstr _إختصار
+msgstr _إختصارات
 
 #: ../src/extended-interface.c:747 ../xfmpc.desktop.in.h:2
 msgid MPD client written in GTK+ for Xfce
-msgstr MPD عميل مكتوبـ جتك+ لإكسفس
+msgstr عميل MPD مكتوبـ GTK+ لإكسفس
 
 #: ../src/extended-interface.c:749
 msgid translator-credits
@@ -55,11 +56,11 @@ msgstr Karim Oulad Chalha كريم اولاد الشلحة Mohamed Al 
Hargan م
 
 #: ../src/extended-interface.c:890
 msgid Clear Playlist
-msgstr محو قائمة التشغيل
+msgstr مسح قائمة التشغيل
 
 #: ../src/extended-interface.c:908
 msgid Refresh Database
-msgstr إنعاش قاعدة البيانات
+msgstr تجديد قاعدة البيانات
 
 #: ../src/extended-interface.c:926
 msgid Context Menu
@@ -71,16 +72,16 @@ msgstr قائمة التشغيل الحالية
 
 #: ../src/extended-interface.c:975
 msgid Browse database
-msgstr تصفح قاعدة البيانات
+msgstr استعراض قاعدة البيانات
 
 #: ../src/interface.c:467
 #, c-format
 msgid by \%s\ from \%s\ (%s)
-msgstr بـ \%s\ إلى \%s\ (%s)
+msgstr بواسطة \%s\ إلى \%s\ (%s)
 
 #: ../src/interface.c:486
 msgid Stopped
-msgstr موقوف
+msgstr متوقف
 
 #: ../src/interface.c:496 ../src/interface.c:916
 msgid Not connected
@@ -146,11 +147,11 @@ msgstr منفد:
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:826
 msgid Password:
-msgstr كلمة السر:
+msgstr كلمة المرور:
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:871
 msgid Appearance
-msgstr مظهر
+msgstr المظهر
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:884
 msgid General
@@ -158,7 +159,7 @@ msgstr عام
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:893
 msgid Close window into notification area
-msgstr إغلاق نافذة إلى منطقة الإشعار
+msgstr إغلاق النافذة في منطقة الإشعار
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:908
 msgid Show _stastusbar
@@ -206,7 +207,7 @@ msgstr صيغة مخصصة:
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:1023
 msgid Available parameters:
-msgstr إعدادات المتوفرة:
+msgstr الإعدادات المتوفرة:
 
 #: ../src/preferences-dialog.c:1043
 #, c-format
@@ -251,7 +252,7 @@ msgstr اختصارات Xfmpc
 
 #: ../src/shortcuts-dialog.c:163
 msgid Control your MPD client with your keyboard
-msgstr تحكم بعميلك MPD الخاص مع لوحة المفاتيح
+msgstr تحكم بعميل MPD الخاص بك مع لوحة المفاتيح
 
 #: ../src/shortcuts-dialog.c:178
 msgid Quit: CTRL+q
@@ -275,7 +276,7 @@ msgstr التالي: CTRL + f
 
 #: ../src/shortcuts-dialog.c:227
 msgid Volume: CTRL+v
-msgstr المجلد: CTRL + v
+msgstr الحجم: CTRL + v
 
 #: ../src/song-dialog.c:239
 msgid File
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-volstatus-icon:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 7893b7256557a2b874b55b2b704aa858e2d796a4 (commit)
  from 2403cda81e994ece1db159047111eee8a05bb888 (commit)

commit 7893b7256557a2b874b55b2b704aa858e2d796a4
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 03:52:48 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 56 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  21 +++--
 1 files changed, 11 insertions(+), 10 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index cc8a72e..1f91479 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -1,11 +1,12 @@
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-volstatus-icon\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
 POT-Creation-Date: 2007-05-27 20:15-0700\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-21 13:56+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 05:52+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -45,7 +46,7 @@ msgid 
 For some reason, the autostart location could not be found or written to. 
 This location is usually in your home directory, in ~/.config/autostart/.
 msgstr 
-لسبب ما، لا يمكن للإطلاق الآلي أن يعمل. هذا الموقع عادة في مجلد المنزل ، في 
+لسبب ما، لا يمكن للإطلاق التلقائي أن يعمل. موقعه عادة في مجلد المنزل ، في 
 ~/.config/autostart/.
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:125
@@ -67,20 +68,20 @@ msgstr حالة وسائط إكسفس
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:216
 msgid Unable to connect to D-Bus system bus daemon
-msgstr غير قادر على الاتصال بنظام D-Bus الخفي
+msgstr لا يمكن الاتصال بنظام D-Bus الخفي
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:227
 msgid Unable to connect to HAL
-msgstr غير قادر على الاتصال HAL
+msgstr لا يمكن الاتصال HAL
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:242
 msgid Unable to get device list from HAL
-msgstr قادر على الحصول على قائمة الاجهزة من HAL
+msgstr لا يمكن الحصول على قائمة الاجهزة من HAL
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:76
 #, c-format
 msgid Unable to remove \%s\
-msgstr تعذر فصل \%s\
+msgstr لا يمكن فصل \%s\
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:77
 msgid Removal Failure
@@ -108,7 +109,7 @@ msgstr دي في دي
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:187
 msgid Rewritable DVD (DVD-RAM)
-msgstr إعادة الكتابة دي في دي (DVD-RAM)
+msgstr دي في دي قابل لإعادة الكتابة (DVD-RAM)
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:192
 msgid Recordable DVD
@@ -246,7 +247,7 @@ msgstr نوع:
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:687
 msgid Mount Point:
-msgstr نقطة الضم:
+msgstr نقطة الوصل:
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:734
 msgid Use the list below to safely remove removable volumes.
@@ -260,4 +261,4 @@ msgstr أزل بأمان \%s\
 #. this shouldn't happen, but just to be safe...
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-icon.c:243
 msgid (no removable drives)
-msgstr (بدون محركات الأقراص القابلة للفصل)
+msgstr (لا توجد وسائط قابلة للإزالة)
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-taskmanager:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to fd50a2aeee12a2fb207c0776a30d72f9a5b741ab (commit)
  from 33ec2928f6349006944c46da9a57fc2937302bce (commit)

commit fd50a2aeee12a2fb207c0776a30d72f9a5b741ab
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 04:03:30 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 75 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/ar.po |  31 +++
 1 files changed, 11 insertions(+), 20 deletions(-)

diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index beb37d3..0a14b63 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -1,11 +1,12 @@
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-taskmanager\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-05-21 08:51+\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-21 13:48+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 21:45+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 06:03+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -102,7 +103,7 @@ msgstr ذاكرة الإبدال: %s%%
 #: ../src/process-statusbar.c:181
 #, c-format
 msgid Processes: %d
-msgstr العملبات: %d
+msgstr العمليات: %d
 
 #: ../src/process-tree-view.c:125
 msgid Task
@@ -163,9 +164,7 @@ msgstr خطأ أتناء إرسال الإشعار
 msgid 
 An error was encountered by sending a signal to the PID %d. It is likely you 
 don't have the required privileges.
-msgstr 
-لقد حدث خطأ أثناء إرسال الإشعار إلى PID %d. يبدو انك لا تتوفر على صلاحيات 
-الكافية.
+msgstr حدث خطأ أثناء إرسال الإشعار إلى PID %d. يبدو انك لا تملك صلاحيات 
كافية.
 
 #: ../src/process-tree-view.c:395
 msgid Error setting priority
@@ -176,9 +175,7 @@ msgstr خطأ في إعداد الأولويات
 msgid 
 An error was encountered by setting a priority to the PID %d. It is likely 
 you don't have the required privileges.
-msgstr 
-لقد حدث خطأ أثناء إعداد الاولويات PID %d. يبدو انك لا تتوفر على صلاحيات 
-الكافية.
+msgstr حدث خطأ أثناء إعداد الاولويات PID %d. يبدو انك لا تملك صلاحيات كافية.
 
 #: ../src/process-tree-view.c:412
 msgid Terminate
@@ -222,13 +219,7 @@ msgstr أولوية
 
 #: ../src/process-window.c:312
 msgid translator-credits
-msgstr 
-سابقا\n
-Mohamed Magdy\n
-حاليا\n
-Arabic Xfce Translation Team (فريق تعريب إكسفس)\n
-  Karim Oulad Chalha (كريم اولاد الشلحة)  herr.linu...@gmail.com\n
-  Mohamed Al Hargan(محمد الحرقان) malh...@gmail.com
+msgstr Karim Oulad Chalha محمد الحرقان
 
 #: ../src/process-window.ui.h:2
 msgid Warning, you are using the root account, you may harm your system.
@@ -272,7 +263,7 @@ msgstr رسم حدود حول شاشات
 
 #: ../src/settings-dialog.ui.h:6
 msgid Hide into the notification area
-msgstr إخفاء إلى مساحة الغشعار
+msgstr إخفاء في منطقة الإشعار
 
 #: ../src/settings-dialog.ui.h:7
 msgid Prompt for terminating tasks
@@ -280,7 +271,7 @@ msgstr تعجيل إنهاء المهام
 
 #: ../src/settings-dialog.ui.h:8
 msgid Refresh rate:
-msgstr إنعاش القيمة:
+msgstr تجديد القيمة:
 
 #: ../src/settings-dialog.ui.h:9
 msgid Settings
@@ -337,7 +328,7 @@ msgstr عرض عل العمليات
 
 #: ../src/settings-tool-button.c:167
 msgid Refresh rate
-msgstr إنعاش القيمة
+msgstr تجديد القيمة
 
 #: ../src/settings-tool-button.c:177
 msgid Virtual Bytes
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-settings:master l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to cfd6124cd8fe9055a0bddcc8a45db0bbe654ff3d (commit)
  from 63aee7f3ac9ab0bb64c7986602db7c8f5803b5f0 (commit)

commit cfd6124cd8fe9055a0bddcc8a45db0bbe654ff3d
Author: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 04:23:49 2012 +0100

l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

New status: 347 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pt_BR.po | 412 ++-
 1 files changed, 209 insertions(+), 203 deletions(-)

diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index cd0f42d..0d1b4ba 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-settings\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-10-30 10:00+\n
-PO-Revision-Date: 2012-10-31 21:17-0300\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 21:27+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 01:23-0300\n
 Last-Translator: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com\n
 Language-Team: Brazilian Portuguese xfce-i18n...@xfce.org\n
 Language: pt_BR\n
@@ -27,8 +27,8 @@ msgid Acceleration _profile:
 msgstr _Perfil de aceleração:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:2
-msgid Acceleration _time:
-msgstr Tempo _de aceleração:
+msgid Acceleration t_ime:
+msgstr _Tempo de aceleração:
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:3
 msgid Acceptance _delay:
@@ -40,6 +40,10 @@ msgid Accessibility
 msgstr Acessibilidade
 
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:5
+msgid Assistive _Technologies
+msgstr Tecnologias _assistivas
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:6
 msgid 
 Assistive technologies will be available the\n
 next time you login
@@ -47,20 +51,19 @@ msgstr 
 As tecnologias assistivas estarão disponíveis\n
 na próxima vez que você iniciar a sessão
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:7
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
 msgid Bounce Keys
 msgstr Teclas de repercussão
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:8
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
 msgid Configure keyboard and mouse accessibility
 msgstr Configure o teclado e a acessibilidade do mouse
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:9
-msgid Disable sticky keys if _two keys are pressed
-msgstr 
-Desabilitar teclas de aderência se duas _teclas forem pressionadas juntas
-
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:10
+msgid Disable sticky keys if two keys are _pressed
+msgstr Desabilitar teclas de aderência se duas _teclas forem pressionadas
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
 msgid 
 If enabled, the session manager will start the required applications for 
 screen readers and magnifiers
@@ -68,43 +71,43 @@ msgstr 
 Se habilitado, o gerenciador de sessões iniciará os aplicativos necessários 
 para a leitura e ampliação da tela
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:11
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
 msgid K_eystroke delay:
 msgstr Atraso dos atalhos de t_eclas:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:12
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
 msgid Keyboa_rd
 msgstr Tecla_do
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:13
-msgid Maximum _speed:
-msgstr Velo_cidade máxima:
-
 #: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:14
+msgid Ma_ximum speed:
+msgstr Velocidade _máxima:
+
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
 msgid Mouse Emulation
 msgstr Emulação do mouse
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:15
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
 msgid No AT-SPI provider was found on your system
 msgstr Nenhum fornecedor AT-SPI foi encontrado no seu sistema
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:16
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
 msgid R_epeat interval:
-msgstr R_epetir intervalo:
+msgstr Intervalo de _repetição:
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:17
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
 msgid Slow Keys
 msgstr Teclas lentas
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:18
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
 msgid Sticky Keys
 msgstr Teclas de aderência
 
-#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:19
+#: ../dialogs/accessibility-settings/accessibility-dialog.glade.h:20
 msgid The amount of time, in milliseconds, required between keystrokes
 msgstr O tempo em milissegundos, 

[Xfce4-commits] xfce4-screenshooter:master l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 3770205bbe16d49825b3e0ce8429cf5c3a106d0e (commit)
  from 91db72c509fcdc925535ed5f374be1412f3a7180 (commit)

commit 3770205bbe16d49825b3e0ce8429cf5c3a106d0e
Author: محمد الحرقان malh...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 04:34:22 2012 +0100

l10n: Updated Arabic (ar) translation to 100%

New status: 80 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po-doc/ar.po |  69 -
 1 files changed, 34 insertions(+), 35 deletions(-)

diff --git a/po-doc/ar.po b/po-doc/ar.po
index ef01491..fea5613 100644
--- a/po-doc/ar.po
+++ b/po-doc/ar.po
@@ -1,10 +1,11 @@
 # mohammad malh...@gmail.com, 2012.
+# محمد الحرقان malh...@gmail.com, 2012.
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-screenshooter docs\n
 POT-Creation-Date: 2012-01-02 23:51+0100\n
-PO-Revision-Date: 2012-05-21 01:06+0300\n
-Last-Translator: mohammad malh...@gmail.com\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 06:34+0300\n
+Last-Translator: محمد الحرقان malh...@gmail.com\n
 Language-Team: http://www.vertaal.com.ar/files/factory/ar/list/\n;
 Language: ar\n
 MIME-Version: 1.0\n
@@ -180,7 +181,7 @@ msgstr 
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:115(listitem)
 msgid \Entire screen\ takes a screenshot of the whole screen as you see it.
-msgstr \كامل الشاشة \ يأخذ لقطة من الشاشة بأكملها كما تراها.
+msgstr \كامل الشاشة \ يأخذ لقطة للشاشة بأكملها كما تراها.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:119(listitem)
 msgid 
@@ -188,7 +189,7 @@ msgid 
 one that was active before this dialog appeared, or if you set a delay, the 
 one that is active after the delay.
 msgstr 
-\نافذة نشطة\ يأخذ لقطة من نافذة نشطة. وهي آخر نافذة نشطة قبل ظهور هذا 
+\نافذة نشطة\ يأخذ لقطة من النافذة النشطة. وهي آخر نافذة نشطة قبل ظهور هذا 
 الحوار، أو قم بتعيين تأخير لتنشيط نافذة اخرى.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:125(listitem)
@@ -198,7 +199,7 @@ msgid 
 before releasing the mouse button.
 msgstr 
 \اختر منطقة \ يسمح لك بتحديد المنطقة التي سيتم التقاطها عن طريق النقر وسحب 
-مستطيل فوق منطقة الشاشة التي ترغب في التقاط الصور ، قبل تحرير زر الفارة.
+مستطيل فوق منطقة الشاشة التي ترغب في التقاطها ، قبل إطلاق زر الفارة.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:135(title)
 msgid Capturing the pointer
@@ -224,9 +225,9 @@ msgid 
 open menus or to perform whatever action you require to see displayed in the 
 screenshot.
 msgstr 
-وemphasis\التأخير قبل التقاط \/emphasis بهذا القسم تعيين التأخير الذي 
-ينقضي بين الضغط على emphasis\موافق \/emphasis والتقاط الشاشة. ستسمح لك 
-هذا التأخير في فتح القوائم أو أداء أي عمل ليظهر في الصورة.
+وemphasis\التأخير قبل التقاط \/emphasis بهذا القسم عين التأخير بين 
الضغط 
+على emphasis\موافق \/emphasis والتقاط الشاشة. سيسمح لك هذا التأخير في 
+فتح القوائم أو أداء أي عمل ليظهر في الصورة.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:159(title)
 msgid After capturing
@@ -236,8 +237,7 @@ msgstr بعد الالتقاط
 msgid 
 After pressing the emphasis\OK\/emphasis button a second window will 
 be displayed:
-msgstr 
-بعد الضغط على emphasis\موافق \/emphasis الزر سيتم عرض النافذة الثانية:
+msgstr بعد الضغط على emphasis\موافق \/emphasis سيتم عرض النافذة 
الثانية:
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:173(phrase)
 msgid The window of Xfce4 Screenshooter after taking a screenshot
@@ -251,18 +251,18 @@ msgstr معاينة
 msgid 
 The emphasis\Preview\/emphasis section displays a thumbnail of the 
 screenshot.
-msgstr وemphasis\معاينة \المقطع /emphasis يعرض صورة مصغرة من لقطة.
+msgstr مقطع emphasis\معاينة \/emphasis يعرض صورة مصغرة من اللقطة.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:189(title)
 msgid Action
-msgstr أحداث
+msgstr إجراء
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:191(para)
 msgid 
 The emphasis\Action\/emphasis section allows you to choose what should 
 be performed on the screenshot.
 msgstr 
-وemphasis\العمل \المقطع /emphasis يسمح لك لاختيار ما تشمله لقطة الشاشة.
+مقطعemphasis\الإجراء \/emphasis يسمح لك بتحديد ما تشمله لقطة الشاشة.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:197(title)
 msgid Save
@@ -274,7 +274,7 @@ msgid 
 file. A save dialog will be displayed. You will be able to set the save 
 location, and the name of the file.
 msgstr 
-الemphasis\حفظ \/emphasis خيار حفظ لقطة لملف PNG. سيتم عرض الحوار حفظ. 
+خيارemphasis\حفظ \/emphasis يحفظ لقطة لملف PNG. سيتم عرض حوار الحفظ. 
 ستكون قادر على تعيين موقع الحفظ واسم الملف.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:206(para)
@@ -303,7 +303,7 @@ msgid 
 paste the screenshot in another application, such as a word processor. This 
 option is only available when a clipboard manager is running.
 msgstr 
-وemphasis\نسخ إلى الحافظة\/emphasis خيار يسمح لك للصق لقطة في تطبيق 
آخر، 
+خيارemphasis\نسخ إلى الحافظة\/emphasis يسمح بلصق اللقطة في تطبيق آخر، 
 مثل معالج النصوص. هذا الخيار متاح فقط عندما يكون مدير الحافظة قيد التشغيل.
 
 #: ../docs/manual/C/index.xml.in:229(title)
@@ -317,9 +317,9 @@ msgid 
 the drop-down list. Applications which support images are automatically 
 detected and added to the drop-down 

[Xfce4-commits] xfwm4:master l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 0cdc67cc6c39c30a836d9baf38f28aa8ff993914 (commit)
  from 054ea9dcd523d10c0a6b5b22931bd2dc2f69b07e (commit)

commit 0cdc67cc6c39c30a836d9baf38f28aa8ff993914
Author: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 05:06:23 2012 +0100

l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

New status: 235 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pt_BR.po | 177 ++-
 1 files changed, 89 insertions(+), 88 deletions(-)

diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index 5858ce1..eb0077f 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -12,14 +12,14 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfwm4 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-09 20:48+\n
-PO-Revision-Date: 2011-05-01 06:49-0300\n
-Last-Translator: Sérgio Cipolla secipo...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 23:00+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 02:05-0300\n
+Last-Translator: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com\n
 Language-Team: Brazilian Portuguese ldp...@bazar2.conectiva.com.br\n
+Language: pt_BR\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Language: pt_BR\n
 
 #: ../helper-dialog/helper-dialog.c:84
 msgid 
@@ -92,7 +92,7 @@ msgid Configure window behavior and shortcuts
 msgstr Configure o comportamento e atalhos das janelas
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wm-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:48
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:47
 msgid Window Manager
 msgstr Gerenciador de Janelas
 
@@ -102,7 +102,7 @@ msgid Fine-tune window behaviour and effects
 msgstr Ajustes finos do comportamento e efeitos das janelas
 
 #: ../settings-dialogs/xfce-wmtweaks-settings.desktop.in.h:2
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:36
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-tweaks-dialog.glade.h:38
 msgid Window Manager Tweaks
 msgstr Ajustes do Gerenciador de Janelas
 
@@ -145,17 +145,17 @@ msgid bRaise on focus/b
 msgstr bLevantar ao receber foco/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:8
+msgid bThe_me/b
+msgstr b_Tema/b
+
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
 msgid bTitle _alignment/b
 msgstr b_Alinhamento do título/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:9
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
 msgid bTitle fon_t/b
 msgstr bFo_nte do título/b
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:10
-msgid bWindow _shortcuts/b
-msgstr bAtalhos de _janela/b
-
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:11
 msgid bWindows snapping/b
 msgstr bAlinhamento automático de janelas/b
@@ -165,8 +165,8 @@ msgid bWrap workspaces/b
 msgstr bEnvolver espaços de trabalho/b
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:13
-msgid b_Theme/b
-msgstr b_Tema/b
+msgid b_Window shortcuts/b
+msgstr bAtalhos de _janela/b
 
 #. Raise focus delay
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:15
@@ -207,13 +207,13 @@ msgid Automatically give focus to _newly created windows
 msgstr Dar automaticamente foco às janelas _novas
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:26
-msgid Clic_k to focus
-msgstr Foco ao _clicar
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
 msgid Click and drag the buttons to change the layout
 msgstr Clicar e arrastar os botões para alterar a disposição
 
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:27
+msgid Click to foc_us
+msgstr _Foco ao clicar
+
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:28
 msgid Close
 msgstr Fechar
@@ -243,75 +243,75 @@ msgid Hide content of windows when _resizing
 msgstr Ocultar conteúdo das janelas ao _redimensionar
 
 #: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:36
-msgid Ke_yboard
-msgstr Tecla_do
-
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Maximize
 msgstr Maximizar
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:37
 msgid Menu
 msgstr Menu
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:38
 msgid Minimize
 msgstr Mi_nimizar
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:39
 msgid Raise window when clicking _inside application window
 msgstr Levantar a janela ao cl_icar dentro da janela do aplicativo
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:40
 msgid Shade
 msgstr Enrolar
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:41
 msgid Snap windows to other _windows
 msgstr Alinhar automaticamente janelas com outras _janelas
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:42
 msgid Snap windows to screen _border
 msgstr Alinhar automaticamente janelas na _borda da tela
 
-#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:44
+#: ../settings-dialogs/xfwm4-dialog.glade.h:43
 msgid 

[Xfce4-commits] xfce4-session:master l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

2012-11-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to c56c2a9c272f23f11760dde7fb3e02f2e20e1bca (commit)
  from c0d0f5b77d1d3ea74169b59d30dc2457f9523f5d (commit)

commit c56c2a9c272f23f11760dde7fb3e02f2e20e1bca
Author: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 05:09:48 2012 +0100

l10n: Updated Portuguese (Brazilian) (pt_BR) translation to 100%

New status: 208 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pt_BR.po | 211 ++-
 1 files changed, 106 insertions(+), 105 deletions(-)

diff --git a/po/pt_BR.po b/po/pt_BR.po
index e407de4..f0603c6 100644
--- a/po/pt_BR.po
+++ b/po/pt_BR.po
@@ -7,19 +7,19 @@
 # Og Maciel ogmac...@gnome.org, 2008, 2010.
 # Vladimir Melo vm...@gnome.org, 2008, 2010.
 # Sérgio Cipolla secipo...@gmail.com, 2011.
-# 
+#
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-session 4.8\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-11 22:42+\n
-PO-Revision-Date: 2011-05-31 12:18-0300\n
-Last-Translator: Sérgio Cipolla secipo...@gmail.com\n
+POT-Creation-Date: 2012-11-09 21:21+\n
+PO-Revision-Date: 2012-11-10 02:08-0300\n
+Last-Translator: Rafael Ferreira rafael.f...@gmail.com\n
 Language-Team: Brazilian Portuguese ldp...@bazar2.conectiva.com.br\n
+Language: pt_BR\n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
-Language: pt_BR\n
 
 #: ../xfce.desktop.in.h:1
 msgid Use this session to run Xfce as your desktop environment
@@ -171,12 +171,12 @@ msgid Type '%s --help' for usage.
 msgstr Digite \%s --help\ para informações de uso.
 
 #: ../settings/main.c:87 ../xfce4-session/main.c:267
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:124
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:136
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
 msgstr A equipe de desenvolvimento do Xfce. Todos os direitos reservados.
 
 #: ../settings/main.c:88 ../xfce4-session/main.c:268
-#: ../xfce4-session-logout/main.c:127
+#: ../xfce4-session-logout/main.c:139
 #, c-format
 msgid Please report bugs to %s.
 msgstr Por favor relate os erros para %s.
@@ -192,8 +192,8 @@ msgstr 
 embutidos
 
 #: ../settings/main.c:128
-msgid _Application Autostart
-msgstr Início automático de _aplicativo
+msgid App_lication Autostart
+msgstr Início automático de _aplicativos
 
 #: ../settings/session-editor.c:61
 msgid If running
@@ -242,7 +242,8 @@ msgstr _Prosseguir
 #: ../settings/session-editor.c:212
 #, c-format
 msgid You might need to delete some files manually in \%s\.
-msgstr Pode ser que você tenha de excluir alguns arquivos manualmente em 
\%s\.
+msgstr 
+Pode ser que você tenha de excluir alguns arquivos manualmente em \%s\.
 
 #: ../settings/session-editor.c:215
 msgid All Xfce cache files could not be cleared
@@ -266,7 +267,7 @@ msgstr 
 próxima sessão.
 
 #: ../settings/session-editor.c:256
-#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:40
+#: ../settings/xfce4-session-settings.glade.h:41
 msgid _Quit Program
 msgstr _Sair do programa
 
@@ -400,7 +401,7 @@ msgstr Falha ao alternar item
 msgid Disable binding to TCP ports
 msgstr Disabiliar associa;'ao a portas TCP
 
-#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:81
+#: ../xfce4-session/main.c:77 ../xfce4-session-logout/main.c:91
 msgid Print version information and exit
 msgstr Imprime informação da versão e sai
 
@@ -454,7 +455,7 @@ msgstr Cria uma nova sessão.
 msgid The client doesn't have any properties set yet
 msgstr O cliente ainda não tem qualquer propriedade definida
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:246
+#: ../xfce4-session/xfsm-compat-gnome.c:247
 msgid Starting The Gnome Keyring Daemon
 msgstr Iniciando o serviço de chaveiro do GNOME
 
@@ -487,7 +488,7 @@ msgstr Continuar assim mesmo
 msgid Try again
 msgstr Tentar novamente
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:609
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:611
 #, c-format
 msgid 
 Unable to determine failsafe session name. Possible causes: xfconfd isn't 
@@ -499,7 +500,7 @@ msgstr 
 variável de ambiente $XDG_CONFIG_DIRS está definida incorretamente (deve 
 incluir \%s\), ou o xfce4-session está instalado incorretamente.
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:620
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:622
 #, c-format
 msgid 
 The specified failsafe session (\%s\) is not marked as a failsafe session.
@@ -507,46 +508,46 @@ msgstr 
 A sessão de modo de segurança especificada (\%s\) não está marcada como 
 uma sessão de modo de segurança.
 
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:667
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:669
 msgid The list of applications in the failsafe session is empty.
 msgstr A lista de aplicativos na sessão de modo de segurança está vazia.
 
 #. FIXME: migrate this into the splash screen somehow so the
 #. * window doesn't look ugly (right now now WM is running, so it
 #. * won't have window decorations).
-#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:714
+#: ../xfce4-session/xfsm-manager.c:716
 

[Xfce4-commits] xfce4-taskbar-plugin:master Option is now customizable: Show instances list when hovering a button

2012-11-09 Thread Valentin Dudouyt
Updating branch refs/heads/master
 to 224aacca0c3ca7cd031200a03f905896d9bf1bfd (commit)
  from 4197035e4619a2586deec6f6c56f51444172c8b7 (commit)

commit 224aacca0c3ca7cd031200a03f905896d9bf1bfd
Author: Valentin Dudouyt valentin.dudo...@gmail.com
Date:  Sat Nov 10 12:25:49 2012 +0700

Option is now customizable: Show instances list when hovering a button

 taskbar-dialog.glade | 156 ++
 taskbar-dialog_ui.h | 303 --
 taskbar-widget.c |  14 ++-
 taskbar.c|2 +
 4 files changed, 294 insertions(+), 181 deletions(-)

diff --git a/taskbar-dialog.glade b/taskbar-dialog.glade
index 83728a9..0ee317a 100644
--- a/taskbar-dialog.glade
+++ b/taskbar-dialog.glade
@@ -1,37 +1,84 @@
-?xml version=1.0?
+?xml version=1.0 encoding=UTF-8?
 interface
  requires lib=gtk+ version=2.14/
  !-- interface-requires libxfce4ui 0.0 --
  !-- interface-naming-policy toplevel-contextual --
  object class=XfceTitledDialog id=dialog
+property name=can_focusFalse/property
 property name=title translatable=yesTask Bar/property
 property name=icon_namegtk-properties/property
 property name=type_hintnormal/property
 child internal-child=vbox
  object class=GtkVBox id=dialog-vbox2
 property name=visibleTrue/property
-property name=orientationvertical/property
+property name=can_focusFalse/property
 property name=spacing2/property
+child internal-child=action_area
+ object class=GtkHButtonBox id=dialog-action_area2
+property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusFalse/property
+property name=layout_styleend/property
+child
+ object class=GtkButton id=close-button
+property name=labelgtk-close/property
+property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusTrue/property
+property name=receives_defaultTrue/property
+property name=use_action_appearanceFalse/property
+property name=use_stockTrue/property
+ /object
+ packing
+property name=expandFalse/property
+property name=fillFalse/property
+property name=position0/property
+ /packing
+/child
+child
+ object class=GtkButton id=help-button
+property name=labelgtk-help/property
+property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusTrue/property
+property name=receives_defaultTrue/property
+property name=use_action_appearanceFalse/property
+property name=use_stockTrue/property
+ /object
+ packing
+property name=expandFalse/property
+property name=fillFalse/property
+property name=position1/property
+property name=secondaryTrue/property
+ /packing
+/child
+ /object
+ packing
+property name=expandFalse/property
+property name=fillTrue/property
+property name=pack_typeend/property
+property name=position0/property
+ /packing
+/child
 child
  object class=GtkVBox id=vbox1
 property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusFalse/property
 property name=border_width6/property
-property name=orientationvertical/property
 property name=spacing6/property
 child
  object class=GtkFrame id=frame3
 property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusFalse/property
 property name=label_xalign0/property
 property name=shadow_typenone/property
 child
  object class=GtkAlignment id=alignment3
 property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusFalse/property
 property name=left_padding12/property
 child
  object class=GtkVBox id=vbox3
 property name=visibleTrue/property
+property name=can_focusFalse/property
 property name=border_width6/property
-property name=orientationvertical/property
 property name=spacing6/property
 child
  object class=GtkCheckButton id=flat-buttons
@@ -39,10 +86,13 @@
 property name=visibleTrue/property
 property name=can_focusTrue/property
 property name=receives_defaultFalse/property
+property