[Xfce4-commits] xfdesktop:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2013-06-11 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 417bc6a07bb85e25bb44dc884ec45d33f83610db (commit)
  from eda8fc92a0e2b27fde6304e747c2f6b9c988e182 (commit)

commit 417bc6a07bb85e25bb44dc884ec45d33f83610db
Author: Piotr Strębski streb...@o2.pl
Date:  Tue Jun 11 14:52:36 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 179 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |5 ++---
 1 files changed, 2 insertions(+), 3 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 01f9f25..b848f62 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,7 +10,7 @@ msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfdesktop 4.10\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-06-07 03:09+\n
+POT-Creation-Date: 2013-06-11 09:45+\n
 PO-Revision-Date: 2013-02-03 13:43+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
@@ -59,9 +59,8 @@ msgid Wallpaper for %s on Monitor %d
 msgstr Tło pulpitu dla %s na ekranie %d
 
 #: ../settings/main.c:862
-#, fuzzy
 msgid Spanning screens
-msgstr Wiele monitorów
+msgstr Zakres monitorów
 
 #: ../settings/main.c:1011
 msgid Image files
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfdesktop:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-09-08 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 20b6810d94142b6d10f99f362077b549a983fe45 (commit)
  from addd171d22b995901273d809c260213233fdcd41 (commit)

commit 20b6810d94142b6d10f99f362077b549a983fe45
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Sat Sep 8 16:58:20 2012 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 213 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  75 -
 1 files changed, 39 insertions(+), 36 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 74f100e..3a64f8d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -5,21 +5,20 @@
 # Piotr Maliński riklau...@gmail.com, 2006.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfdesktop 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-08 09:51+\n
+POT-Creation-Date: 2012-09-08 12:36+\n
 PO-Revision-Date: 2012-04-09 13:56+0200\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: \n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
 #: ../common/xfdesktop-common.c:96 ../common/xfdesktop-common.c:200
 #, c-format
@@ -58,7 +57,7 @@ msgstr Nośniki wymienne
 msgid Cannot create backdrop list \%s\
 msgstr Nie można utworzyć pliku listy obrazów „%s”
 
-#: ../settings/main.c:489 ../settings/main.c:862
+#: ../settings/main.c:489 ../settings/main.c:875
 msgid Backdrop List Error
 msgstr Błąd listy obrazów
 
@@ -84,80 +83,80 @@ msgstr Zastąpienie pliku spowoduje usunięcie jego 
dotychczasowej zawartość.
 msgid Replace
 msgstr Zamień
 
-#: ../settings/main.c:858
+#: ../settings/main.c:871
 #, c-format
 msgid Failed to write backdrop list to \%s\
 msgstr Nie udało się zapisać listy obrazów „%s”
 
-#: ../settings/main.c:885
+#: ../settings/main.c:898
 msgid Add Image File(s)
 msgstr Wybór pliku
 
-#: ../settings/main.c:894
+#: ../settings/main.c:907
 msgid Image files
 msgstr Pliki obrazów
 
-#: ../settings/main.c:899
+#: ../settings/main.c:912
 msgid All files
 msgstr Wszystkie pliki
 
-#: ../settings/main.c:1356
+#: ../settings/main.c:1376
 #, c-format
 msgid Screen %d, Monitor %d (%s)
 msgstr Ekran %d, monitor %d (%s)
 
-#: ../settings/main.c:1360
+#: ../settings/main.c:1380
 #, c-format
 msgid Screen %d, Monitor %d
 msgstr Ekran %d, monitor %d
 
-#: ../settings/main.c:1363
+#: ../settings/main.c:1383
 #, c-format
 msgid Screen %d
 msgstr Ekran %d
 
-#: ../settings/main.c:1368
+#: ../settings/main.c:1388
 #, c-format
 msgid Monitor %d (%s)
 msgstr Monitor %d (%s)
 
-#: ../settings/main.c:1372
+#: ../settings/main.c:1392
 #, c-format
 msgid Monitor %d
 msgstr Monitor %d
 
-#: ../settings/main.c:1631
+#: ../settings/main.c:1651
 msgid Settings manager socket
 msgstr Określa gniazdo menedżera ustawień
 
-#: ../settings/main.c:1631
+#: ../settings/main.c:1651
 msgid SOCKET ID
 msgstr ID_GNIAZDA
 
-#: ../settings/main.c:1632
+#: ../settings/main.c:1652
 msgid Version information
 msgstr Informacje o wersji
 
-#: ../settings/main.c:1649
+#: ../settings/main.c:1669
 #, c-format
 msgid Type '%s --help' for usage.
 msgstr Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy.
 
-#: ../settings/main.c:1661
+#: ../settings/main.c:1681
 msgid The Xfce development team. All rights reserved.
 msgstr 
 Zespół twórców środowiska graficznego Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone.
 
-#: ../settings/main.c:1662
+#: ../settings/main.c:1682
 #, c-format
 msgid Please report bugs to %s.
 msgstr Proszę zgłaszać błędy na adres %s.
 
-#: ../settings/main.c:1669
+#: ../settings/main.c:1689
 msgid Desktop Settings
 msgstr Pulpit
 
-#: ../settings/main.c:1671
+#: ../settings/main.c:1691
 msgid Unable to contact settings server
 msgstr Nie można połączyć z serwerem ustawień
 
@@ -712,7 +711,7 @@ msgid _Open in New Window
 msgstr _Otwórz w nowym oknie
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1425
-#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:501 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:683
+#: ../src/xfdesktop-special-file-icon.c:505 ../src/xfdesktop-volume-icon.c:691
 msgid _Open
 msgstr _Otwórz
 
@@ -769,7 +768,7 @@ msgid Desktop _Settings...
 msgstr P_referencje pulpitu...
 
 #: ../src/xfdesktop-file-icon-manager.c:1744
-#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:731
+#: ../src/xfdesktop-volume-icon.c:739
 msgid P_roperties...
 msgstr _Właściwości...
 
@@ -946,7 +945,7 @@ msgstr Wysuwanie nośnika
 msgid The device \%s\ is being ejected. This may take some time
 msgstr Trwa wysuwanie nośnika „%s”. Może to potrwać dłuższy czas.
 
-#: ../src/xfdesktop-regular-file-icon.c:567
+#: 

[Xfce4-commits] xfdesktop:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

2012-04-09 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to d5ecb5ad7e1ccda9a823ba2239d6e714a171b14b (commit)
  from 9880127d7b67d8f89d3160f90acc624532db0a61 (commit)

commit d5ecb5ad7e1ccda9a823ba2239d6e714a171b14b
Author: Piotr Sokół pso...@jabster.pl
Date:  Mon Apr 9 13:57:47 2012 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

New status: 212 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  41 ++---
 1 files changed, 22 insertions(+), 19 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d67fff9..086ea2f 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,21 +4,22 @@
 # Robert Kurowski koo...@o2.pl, 2005.
 # Piotr Maliński riklau...@gmail.com, 2006.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
-# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011.
-# 
+# Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2011, 2012.
+#
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfdesktop 4.8.1\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2012-04-07 10:51+\n
-PO-Revision-Date: 2011-02-20 11:34+0100\n
+POT-Creation-Date: 2012-04-08 09:51+\n
+PO-Revision-Date: 2012-04-09 13:56+0200\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
-Language-Team: Polish \n
-MIME-Version: 1.0\n
-Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n
-Content-Transfer-Encoding: 8bit\n
+Language-Team: polski \n
 Language: \n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+MIME-Version: 1.0\n
+Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
+Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
+%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
 #: ../common/xfdesktop-common.c:96 ../common/xfdesktop-common.c:200
 #, c-format
@@ -235,7 +236,9 @@ msgstr Reguluje nasycenie tła pulpitu
 msgid 
 Number of minutes before a different background is randomly selected from 
 the list.
-msgstr Określa czas wyrażony w minutach, po którym kolejny obraz wybrany w 
sposób losowy, zostanie umieszczony w tle pulpitu
+msgstr 
+Określa czas wyrażony w minutach, po którym kolejny obraz wybrany w sposób 
+losowy, zostanie umieszczony w tle pulpitu
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:17
 msgid Remove the selected image(s) from the list
@@ -287,9 +290,8 @@ msgstr 
 kolorem
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:28
-#, fuzzy
 msgid St_retch this background across all monitors.
-msgstr Rozciągnij jedno tło na _wszystkie monitory
+msgstr Rozciągnięcie tła na _wszystkie ekrany
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:29
 msgid St_yle:
@@ -319,13 +321,15 @@ msgstr Gradient pionowy
 msgid 
 When multiple monitors are present, select this option to stretch the 
 current background over all of them.
-msgstr 
+msgstr Wyświetla bieżące tło pulpitu na wszystkich ekranach
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:35
 msgid 
 While in image list mode, select this option to automatically select a 
 different background from the image list after a set number of minutes.
-msgstr Zmienia obraz tła ekranu na inny pochodzący z listy obrazów, po 
określonym czasie
+msgstr 
+Zmienia obraz tła ekranu na inny pochodzący z listy obrazów, po określonym 
+czasie
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-appearance-frame-ui.glade.h:36
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:43
@@ -369,9 +373,8 @@ msgid B_utton:
 msgstr _Przycisk:
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:9
-#, fuzzy
 msgid Control
-msgstr Współpraca
+msgstr Sterowanie
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:10 ../src/xfce-desktop.c:793
 msgid Desktop
@@ -425,7 +428,7 @@ msgstr Prawy
 msgid 
 Select this option to display preview-able files on the desktop as 
 automatically generated thumbnail icons.
-msgstr 
+msgstr Wyświetla na pulpicie pliki jako miniatury
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:25
 msgid Set desktop background and menu and icon behavior
@@ -457,7 +460,7 @@ msgstr _Przypięte okna tylko w bieżącym obszarze roboczym
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:32
 msgid Show t_humbnails
-msgstr 
+msgstr Wyświetlanie m_iniatur
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:33
 msgid Show workspace _names in list
@@ -465,7 +468,7 @@ msgstr _Nazwy obszarów roboczych
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:34
 msgid Single _click to activate items
-msgstr 
+msgstr Uruchamianie elementów pojedynczym _kliknięciem
 
 #: ../settings/xfdesktop-settings-ui.glade.h:36
 msgid 
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits