[Xfce4-commits] xfce4-panel:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

2013-06-07 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 29add6c83ca246553b1bc1d9230b206daa30adab (commit)
  from 082927e52650e098fe797b2fbe4d1375c1219d02 (commit)

commit 29add6c83ca246553b1bc1d9230b206daa30adab
Author: Michał Olber michal.ol...@osworld.pl
Date:  Fri Jun 7 08:54:40 2013 +0200

l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

New status: 366 messages complete with 13 fuzzies and 13 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  42 +-
 1 files changed, 21 insertions(+), 21 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index ecfc2a1..dc77029 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -1150,69 +1150,69 @@ msgstr Późny wieczór
 #. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
 #. * the comming hour
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid %0 o'clock
-msgstr %0
+msgstr Godzina %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid five past %0
-msgstr %0 pięć
+msgstr Pięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid ten past %0
-msgstr %0 dziesięć
+msgstr Dziesięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid quarter past %0
-msgstr %0 i kwadrans
+msgstr Piętnaście po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid twenty past %0
-msgstr %0 dwadzieścia
+msgstr Dwadzieścia po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid twenty five past %0
 msgstr Dwadzieścia pięć po %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid half past %0
 msgstr Pół do %0
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid twenty five to %1
 msgstr Za dwadzieścia pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid twenty to %1
 msgstr Za dwadzieścia %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
 #, no-c-format, fuzzy
 msgid quarter to %1
-msgstr za piętnaście %1
+msgstr Za piętnaście %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid ten to %1
-msgstr za dziesięć %1
+msgstr Za dziesięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid five to %1
-msgstr za pięć %1
+msgstr Za pięć %1
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
-#, no-c-format
+#, no-c-format, fuzzy
 msgid %1 o'clock
-msgstr %1
+msgstr Godzina %1
 
 #. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
 #. * other languages should just use the same strings as above
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits


[Xfce4-commits] xfce4-panel:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

2013-03-20 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 95f4ea8b3339f6b485a5c1b7216d29a8d1264354 (commit)
  from 2de6386ad6f428f49775735e0c717f9a29f1d357 (commit)

commit 95f4ea8b3339f6b485a5c1b7216d29a8d1264354
Author: Kamil Polczak elderl...@gmail.com
Date:  Wed Mar 20 20:40:41 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

New status: 364 messages complete with 14 fuzzies and 13 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 113 --
 1 files changed, 58 insertions(+), 55 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 265f4a4..67e7984 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,21 +7,20 @@
 # Piotr Maliński riklau...@gmail.com, 2006.
 # Szymon Kałasz szymon_maes...@gazeta.pl, 2006.
 # Piotr Sokół pso...@jabster.pl, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
-#
+# 
 msgid 
 msgstr 
 Project-Id-Version: xfce4-panel 4.10.0\n
 Report-Msgid-Bugs-To: \n
-POT-Creation-Date: 2013-03-10 11:09+\n
+POT-Creation-Date: 2013-03-20 17:15+\n
 PO-Revision-Date: 2013-03-10 14:15+0100\n
 Last-Translator: Piotr Sokół pso...@jabster.pl\n
 Language-Team: polski \n
-Language: \n
 MIME-Version: 1.0\n
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 (n
-%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
+Language: \n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
@@ -466,7 +465,8 @@ msgstr _Długość (%):
 msgid M_ode:
 msgstr _Układ:
 
-#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user 
can define the length and size of the panel
+#. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
+#. can define the length and size of the panel
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid Measurements
 msgstr Wymiary
@@ -948,7 +948,7 @@ msgstr Wybór ikony
 
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:844
-#: ../plugins/clock/clock.c:852 ../plugins/launcher/launcher.c:2308
+#: ../plugins/clock/clock.c:865 ../plugins/launcher/launcher.c:2308
 #, c-format
 msgid Failed to execute command \%s\.
 msgstr Nie udało się wykonać polecenia „%s”.
@@ -995,15 +995,15 @@ msgstr Wyświetla menu w bieżącym położeniu kursora myszy
 msgid Show help options
 msgstr Wypisuje komunikat pomocy
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:167
+#: ../plugins/clock/clock.c:174
 msgid Week %V
 msgstr Tydzień %V
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:450
+#: ../plugins/clock/clock.c:457
 msgid Failed to execute clock command
 msgstr Nie udało się wykonać polecenia zegara
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:797
+#: ../plugins/clock/clock.c:807
 msgid Custom Format
 msgstr Własny
 
@@ -1040,7 +1040,8 @@ msgstr _Sekundy
 msgid F_ormat:
 msgstr F_ormat:
 
-#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15 
or parts of the day.
+#. I18N: the fuzziness the *precision* of the fuzzy clock. Time steps of 5, 15
+#. or parts of the day.
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:11
 msgid F_uzziness:
 msgstr Stopień _rozmycia:
@@ -1058,9 +1059,10 @@ msgid LCD
 msgstr LCD
 
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:15
+#, fuzzy
 msgid 
-Name of the timezone matching the system's timezone database. Leave empty to 
-revert to the local time.
+Name of a timezone corresponding a file in the zoneinfo database, for 
+example \America/New_York\. Leave empty to use the localtime.
 msgstr 
 Określa nazwę strefy czasowej pochodzącej z systemowej bazy danych. Proszę 
 pozostawić puste pole, aby użyć lokalnej strefy czasowej.
@@ -1077,16 +1079,7 @@ msgstr _Nieaktywne punkty
 msgid Show gri_d
 msgstr _Siatka
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:19
-msgid 
-Start a tool for setting the system time and date. If the button is grayed 
-out, check the \Help\ page to see how to configure it correctly.
-msgstr 
-Uruchamia narzędzie służące do konfigurowania systemowego czasu i daty. 
-Jeśli przycisk jest nieaktywny, proszę sprawdzić podręcznik programu, aby 
-dowiedzieć się jak prawidłowo konfigurować czas i datę.
-
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:20
 #, no-c-format
 msgid 
 The format describes the date and time parts to insert into the panel. For 
@@ -1099,31 +1092,27 @@ msgstr 
 b/b sprawią, że wyświetlany tekst zostanie wytłuszczony. Więcej 
 informacji można znaleźć w dokumentacji programu.
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:21
 msgid Time Settings
 msgstr Ustawienia czasu
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:23
-msgid Time:
-msgstr Czas:
+#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:22
+msgid Time and Date _Settings...
+msgstr Ustawienia czasu i daty
 
-#: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:24
+#: 

[Xfce4-commits] xfce4-panel:master l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

2013-03-20 Thread Transifex
Updating branch refs/heads/master
 to 15366b7d4909fefb796264e1c7747867897d79b5 (commit)
  from 95f4ea8b3339f6b485a5c1b7216d29a8d1264354 (commit)

commit 15366b7d4909fefb796264e1c7747867897d79b5
Author: Kamil Polczak elderl...@gmail.com
Date:  Wed Mar 20 20:41:55 2013 +0100

l10n: Updated Polish (pl) translation to 93%

New status: 364 messages complete with 1 fuzzy and 26 untranslated.

Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  54 +++---
 1 files changed, 27 insertions(+), 27 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 67e7984..7afc4f0 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -20,8 +20,8 @@ msgstr 
 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n
 Content-Transfer-Encoding: 8bits\n
 Language: \n
-Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 X-Generator: Gtranslator 2.91.5\n
+Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10=2 n%10=4 
(n%10010 || n%100=20)) ? 1 : 2));\n
 
 #: ../panel-desktop-handler.desktop.in.h:1
 msgid 
@@ -1151,69 +1151,69 @@ msgstr Późny wieczór
 #. I18N: %0 will be replaced with the preceding hour, %1 with
 #. * the comming hour
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:102
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid %0 o'clock
-msgstr %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:103
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid five past %0
-msgstr pięć po %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:104
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid ten past %0
-msgstr dziesięć po %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:105
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid quarter past %0
-msgstr kwadrans po %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:106
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid twenty past %0
-msgstr dwadzieścia po %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:107
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid twenty five past %0
-msgstr dwadzieścia po %0
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:108
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid half past %0
-msgstr w pół do %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:109
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid twenty five to %1
-msgstr za dwadzieścia pięć %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:110
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid twenty to %1
-msgstr za dwadzieścia %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:111
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid quarter to %1
-msgstr za kwadrans %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:112
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid ten to %1
-msgstr za dziesięć %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:113
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid five to %1
-msgstr za pięć %1
+msgstr 
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:114
-#, no-c-format, fuzzy
+#, no-c-format
 msgid %1 o'clock
-msgstr %1
+msgstr 
 
 #. I18N: some languages have a singular form for the first hour,
 #. * other languages should just use the same strings as above
___
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits